Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
CHƯƠNG III: CÁC GIẢI PHÁP KHUYẾN NGHỊ VỀ VẤN ĐỀ TẠO ĐỘNG LỰC LAO ĐỘNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN KIM LOẠI MÀU NGHỆ TĨNH

CHƯƠNG III: CÁC GIẢI PHÁP KHUYẾN NGHỊ VỀ VẤN ĐỀ TẠO ĐỘNG LỰC LAO ĐỘNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN KIM LOẠI MÀU NGHỆ TĨNH

Tải bản đầy đủ - 0trang

CHƯƠNG I: TỔNG QUAN VỀ VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU

1.1.Khái quát chung về đơn vị kiến tập

Tên đơn vị: Công ty Cổ phần Kim loại màu Nghệ Tĩnh.

Số điện thoại: 0383.883.148

Email: klmnnt@gmail.com

-Chức năng,nhiệm vụ chung của Công ty Kim loại màu Nghệ Tĩnh:

Là cơng ty con của Tổng cơng ty Khống sản-Vinacomin với nhiệm vụ

chính của là tư vấn thăm dò,khảo sát,khai thác,chế biến,kinh doanh khống sản.

Ngồi ra,cơng ty còn có các ngành nghề sản xuất,kinh doanh khác như:

Xây dựng các cơng trình dân dụng,cơng nghiệp,giao thơng,thuỷ lợi;sản

xuất,kinh doanh vật liệu xây dựng;dịch vụ vận tải hàng hoá bằng đường bộ;cho

thuê kho tàng,bến bãi;đại lý mua bán xăng dầu;kinh doanh các mặt hàng cơ kim

khí và các vật tư, thiết bị ngành xây dựng,mỏ,tuyển khống,luyện kim;kinh

doanh nhà hàng khách sạn.

-Tóm lược q trình phát triển của cơng ty Cổ phần Kim loại màu Nghệ

Tĩnh:

Tiền thân của Công ty hiện nay là Xí nghiệp liên hợp thiếc Nghệ

Tĩnh.Cơng trình liên hợp thiếc Nghệ Tĩnh trước đây do Liên Xô giúp đỡ về kỹ

thuật,cơng nghệ,cung cấp vật tự,thiết bị tồn bộ theo hiệp định hợp tác giữa hai

Nhà nước Việt Nam-Liên Xô năm 1975.Cơng trình được đầu tư xây dựng với

dây chuyền cơng nghệ khép kín khẩu bao gồm các cơ sở khai thác,tuyển

thô,tuyển tinh,luyện thiếc và các bộ phận phục vụ,phụ trợ liên hoàn trên địa bàn

huyện Quỳ Hợp,tỉnh Nghệ An,sản phẩm thiếc đạt tiêu chuẩn thiếc loại 2 xuất

khẩu.

Đầu năm 1980,Ban kiến thiết cơng trình liên hợp thiếc được thành lập và

đến ngày 30/3/1980 đổi tên thành Ban quản lý công trình để quản lý cơng tác

xây dựng.7Ngày 23/4/1980, Chính phủ chính thức phê duyệt nhiệm vụ thiết kế kỹ

thuật và cho phép đầu tư xây dựng cơng trình.Ngày này được lấy làm ngày

truyền thống hàng năm của Công ty.

Cũng tại thời điểm này,Bộ Cơ khí và luyện kim giao nhiệm vụ cho Công

ty xây lắp I,đơn vị trực thuộc Bộ đảm nhận thi cơng những hạng mục chính của

cơng trình. Cơng ty xây lắp I thành lập xí nghiệp xây lắp thiếc Nghệ Tĩnh và huy

động trên 1000 cán bộ công nhân viên,một lực lượng lớn thiết bị vào đảm nhận

nhiệm vụ.

Ngày 14/7/1984,Chính phủ ban hành Nghị định số 97 thành lập Xí nghiệp

liên hiệp thiếc Nghệ Tĩnh,bao gồm cả Ban quản lý cơng trình,với lực lượng ban

đầu khoảng 450 cán bộ công nhân viên cùng với 30 chuyên gia Liên Xơ;đồng

thời Bộ Cơ khí luyện kim tách xí nghiệp xây lắp thiếc Nghệ Tĩnh ra khỏi Công

ty xây lắp I thành đơn vị trực thuộc Bộ.

Để đẩy nhanh tiến độ xây dựng,chuẩn bị sản xuất,chuyển dẫn lực lượng

lao động xây dựng cơ bản sang sản xuất thiếc,tháng 11/1987 Bộ Cơ khí luyện

kim đã quyết định sáp nhập Xí nghiệp xây lắp thiếc Nghệ Tĩnh vào Xí nghiệp

liên hiệp thiếc Nghệ Tĩnh.

Theo quyết định số 336 QĐ/TCNSĐT ngày 29 tháng 5 năm 1993 của Bộ

Cơng nghiệp,Xí nghiệp liên hiệp thiếc Nghệ Tĩnh được thành lập lại và đổi tên

thành Công ty Kim loại màu Nghệ Tĩnh.

Thực hiện nghị quyết hội nghị lần thứ 3 Ban chấp hành Trung ương Đảng

khoá IX về tiếp tục sắp xếp,đổi mới,phát triển và nâng cao hiệu quả doanh

nghiệp Nhà nước. Ngày 28 tháng 7 năm 2004,Bộ trưởng Bộ Công nghiệp ra

quyết định số 65/2004/QĐ-BCN chuyển Công ty kim loại màu Nghệ Tĩnh thành

Công ty TNHH Nhà nước một thành viên kim loại màu Nghệ Tĩnh.Bốn năm

sau,ngày 26 tháng 5 năm 2008,Tập đồn Cơng nghiệp Than - Khoáng sản Việt

Nam ra quyết định số 1205/QĐ-HĐQT phê duyệt phương án cổ phần hố và

chuyển Cơng ty TNHH nhà nước một thành viên kim loại màu Nghệ Tĩnh thành

Công ty cổ phần Kim loại màu Nghệ Tĩnh.Ngày 23 tháng 8 năm 2008 các cổ

8đông Công ty cổ phần Kim loại màu Nghệ Tĩnh tiến hành tổ chức đại hội đồng

cổ đơng lần thứ nhất để chính thức thành lập Công ty cổ phần.

Giai đoạn 1980 – 1991:

Lúc đầu mới chỉ là Ban kiến thiết cơng trình liên hợp thiếc Nghệ Tĩnh với

lực lượng lao động khoảng 10 người làm nhiệm vụ quản lý,khảo sát lại các mỏ

thiếc tại Quỳ Hợp và chuẩn bị các thủ tục để tiến hành đầu tư.Về sau cùng với

sự phát triển của nhiệm vụ,Ban quản lý cơng trình liên hợp thiếc,Xí nghiệp liên

hợp thiếc Nghệ tĩnh được thành lập với quy mô là một cơng trình hợp tác quốc

tế,có ý nghĩa quan trọng đối với Nhà nước ở thời điểm bấy giờ.

Trong giai đoạn này,Công ty hoạt động theo cơ chế chung của Nhà

nước,sản xuất kinh doanh theo chỉ tiêu kế hoạch Nhà nước giao,nhiệm vụ chính

là quản lý đầu tư và xây dựng cơng trình.Vì là cơng trình trọng điểm nên mọi

nhu cầu cho sản xuất như tiền vốn,vật tư,thiết bị toàn bộ được Nhà nước đáp

ứng đầy đủ.Tranh thủ những thuận lợi đó,Cơng ty đã tập trung đẩy nhanh tiến

độ thi cơng các cơng trình và đưa vào sử dụng đúng kế hoạch đảm bảo chất

lượng.Kết qủa trong 10 năm quản lý đầu tư và xây dựng cơ bản,Công ty đã thực

hiện được là toàn bộ hệ thống cơ sở hạ tầng như đường giao thông,đường

điện,bệnh viện,trường học,trụ sở làm việc của khu văn phòng Cơng ty và tại các

mỏ.

Song song với việc đầu tư xây dựng cơ bản,Công ty đã tranh thủ xây dựng

các xưởng tuyển nhỏ bán cơ giới,từ tháng 7 năm 1984,Cơng ty chính thức khai

thác và chế biến quặng thiếc trên địa bàn Quỳ Hợp với các xưởng tuyển ở Châu

Cường, Piêng Tò(Châu Hồng),Bản Hạt(Châu Tiến),Khe Đổ và dây chuyền tuyển

tinh luyện thiếc với công suất 150 tấn/năm sau này cải tạo,nâng cấp lên 500

tấn/năm và hiện nay là 700 tấn/năm.Giai đọan này lực lượng cán bộ công nhân

viên và người lao động của Công ty rất lớn có lúc lên đến 3000 người.

Cơng sức đóng góp xây dựng Cơng trình của cán bộ cơng nhân viên Công

ty và các đơn vị bạn rất lớn,đã để lại một phần ấn tượng tốt đẹp về sự đoàn

kết,phối hợp giúp đỡ lẫn nhau cùng hoàn thành nhiệm vụ và sau này cùng chia

sẽ với nhau những lúc khó khăn.

9Giai đoạn 1992 - 2004:

Cơng trình hợp tác Việt-Xơ được chính thức đưa vào sản xuất khi cơ chế

quản lý thay đổi chuyển từ kinh tế bao cấp sang kinh tế thị trường.Cơng ty gặp

rất nhiều khó khăn.

Đúng thời kỳ xưởng tuyển Bản Png vừa chạy thử,vừa sản xuất thì Nhà

nước ngừng cấp vốn,Cơng ty phải vay tín dụng 23,8 tỷ đồng để hoàn thiện dây

chuyền.Giá thiếc trên Thế giới xuống đến mức thấp,cùng lúc đó,giá các loại vật

tư, thiết bị"đầu vào"như nhiên liệu,phụ tùng,điện... đều tăng.Nguồn nước cho

sản xuất cũng khơng bảo đảm như khảo sát,trình độ quản lý khơng đáp ứng với

quy mơ cơng trình nên qua 2 năm sản xuất,nhà máy tuyển thơ Bản Png chỉ

phát huy được 13,5% công suất thiết kế.Do vậy,đến hết năm 1993,Công ty thua

lỗ 3,916 tỷ đồng.Số dư nợ ngân hàng và các đơn vị ngồi cơng ty cũng lên đến

hơn 11 tỷ đồng.Số tiền 23,8 tỷ vay đầu tư xây dựng cơ bản năm 1992 cũng đến

thời kỳ phải thanh toán cả gốc lẫn lãi.Nhà nước đã quyết định ngừng hoạt động

xưởng tuyển thơ Bản Png do sản xuất khơng hiệu quả.Vì vậy một lực lượng

lớn lao động dơi dư,đời sống, việc làm hết sức khó khăn...Tư tưởng cán bộ cơng

nhân viên giao động,khơng n tâm sản xuất,kinh doanh.

Đứng trước tình hình đó,dưới sự lãnh đạo của Bộ Cơng nghiệp và Tổng

Cơng ty Khống sản Việt Nam,tập thể Lãnh đạo và cán bộ cơng nhân viên Cơng

ty đã đồn kết,đồng tâm hiệp lực,đưa ra và áp dụng kết hợp nhiều giải pháp hữu

hiệu nhằm ổn định sản xuất như giảm đầu mối các đơn vị thành viên,giảm biên

chế gián tiếp,sắp xếp lại lao động đổi mới cơ chế quản lý trong nội bộ Cơng

ty,tiết kiệm chi phí,tăng năng suất lao động,giảm giá thành;tìm kiếm thêm việc

để ổn định việc làm và thu nhập cho người lao động,đổi mới thiết bị công nghệ

và áp dụng cơ chế quản lý phù hợp với điều kiện sản xuất hiện tại.

Với định hướng và các giải pháp trên Công ty đã nhận được sự đồng tình

ủng hộ của tập thể cán bộ cơng nhân viên và chính quyền địa phương các

cấp.Khó khăn từng bước được đẩy lùi và từ 1995 trở đi,Công ty bắt đầu hồi

phục,hoạt động sản xuất kinh doanh có lãi;việc làm,thu nhập và đời sống của

người lao động được cải thiện,Công ty hồn thành nghĩa vụ nộp ngân sách Nhà

10nước.Thanh tốn được các khoản nợ trước đây;sản xuất kinh doanh của Công ty

được mở rộng và phát triển.

Giai đoạn 2005 đến 2009:

Trước xu thế mở rộng hội nhập kinh tế Quốc tế và sự phát triển của kinh

tế thị trường Công ty đã tăng cường đầu tư để phát triển nguồn tài nguyên;tăng

năng lực sản xuất,đổi mới thiết bị,công nghệ,chế biến sâu sản phẩm,đa dạng hố

ngành nghề sản phẩm:đầu tư thăm dò và thăm dò nâng cấp mỏ thiếc gốc Suối

Bắc;đầu tư xây dựng các xưởng tuyển Suối Bắc;khai thác,chế biến thiếc mỏ

thiếc Bản Cô xã Châu Thành,xây dựng xưởng điện phân thiếc nâng chất lượng

thiếc xuất khẩu từ loại 2 (99,75% thiếc) lên loại 1 (99,95% thiếc);cải tạo xưởng

tuyển thiếc Châu Hồng và công nghệ tuyển tinh;đầu tư tận thu các sản phẩm đi

kèm khoáng sản thiếc; mỏ đá xây dựng Đậu Liêu thị xã Hồng Lĩnh;đổi mới và

bổ sung thiết bị,xe máy đảm bảo năng lực bốc xúc,vận tải 3000.000 m 3 đất

đá/năm.

Cuối năm 2008 và năm 2009 do tác động của khủng hoảng kinh tế Thế

giới,giá thiếc xuất khẩu giảm mạnh,có thời điểm chỉ bằng 50% giá của đầu năm

2008 trở về trước,sản xuất kinh doanh của Công ty gặp rất nhiều khó khăn và

thực tế năm 2008 sản xuất kinh doanh của Công ty kém hiệu quả.Công ty đã

nhanh chóng tổ chức lại sản xuất,rà sốt lại giá thành,xây dựng lại các chỉ tiêu

định mức kinh tế kỹ thuật và tăng cường cơng tác quản trị chi phí;duy trì ổn định

việc làm và thu nhập cho người lao động.Kết quả năm 2009 không những Công

ty đã giải quyết được những tồn tại về mặt tài chính của năm 2008,còn bảo tồn

được vốn và có lợi nhuận.

Giai đoạn 2010 đến nay:

Cơng ty đã hồn tồn ổn định tổ chức hoạt động sản xuất kinh doanh theo

mơ hình cổ phần hóa.Trong giai đoạn này tình hình kinh tế và chính trị thế giới

có nhiều biến động;khủng hoảng kinh tế thế giới kéo dài;sự tăng trưởng kinh tế

của thế giới nhất là các nước lớn ở Đơng Âu;Mỹ,Trung Quốc,Nhật Bản…tụt và

chậm,tình hình chính trị thế giới cũng có nhiều biến động nhất là sự nổi dậy tổ

chức hồi giáo cực đoan IS,biến động chính trường Ucraina ảnh hưởng lớn đến

11kinh tế thế giới, giá kim loại màu trong đó có thiếc thế giới biến động thất

thường và giảm xuống nhiều,đặc biệt từ năm 2012 đến nay,trong điều kiện hội

nhập quốc tế,kinh tế nước ta cũng có ảnh hưởng khơng nhỏ,làm giảm phần nào

tốc độ tăng trưởng.Tình hình chung của thế giới,đất nước và các đặc điểm nội tại

của Công ty đã tác động mạnh đến tình hình sản xuất kinh doanh và các hoạt

động của Cơng ty.Trước những khó khăn thách thức trên,Công ty đã bám sát

mục tiêu và nhiệm vụ kế hoạch tập trung điều hành quyết liệt;phát huy tối đa

năng lực và các điều kiện thuận lợi,kịp thời tháo gỡ các khó khăn ách tắc trong

sản xuất để tăng sản lượng,tăng năng suất lao động;bám sát diễn biến của giá cả

thị trường để có chiến lược kinh doanh phù hợp.Công ty đã thay đổi cơ chế quản

lý đối với các đơn vị,thống nhất quản lý tập trung có hệ thống từ công ty đến các

đơn vị thành viên.Công tác quản lý tập trung đến nay cơ bản đã ổn định giúp

Cơng ty quản lý,tập hợp chi phí và phản ánh giá thành sản xuất kịp thời để có

các biện pháp quản lý và điều hành phù hợp.Công tác quản lý tập trung cũng

khắc phục được tình trạng quan liêu của bộ máy quản lý Công ty.Đồng thời với

việc giao kế hoạch sản xuất cho các đơn vị là giao kế hoạch giá thành,khốn chi

phí cho từng cơng đoạn sản xuất.Giá thành giao khoán cho các đơn vị được xây

dựng phù hợp với điều kiện sản xuất của mỗi đơn vị.Từng bước hoàn thiện định

mức tiêu hao vật tư,nguyên,nhiên,vật liệu khuyến khích người lao động tiết kiệm

để tăng thu nhập,rà soát để điều chỉnh các chỉ tiêu định mức Kinh tế-Kỹ thuật

cho phù hợp sát,đúng với thực tế.Thông qua việc quản trị chi phí đánh giá được

năng lực quản lý và điều hành của thủ trưởng và bộ máy các đơn vị thành viên,ý

thức và sự nỗ lực của tập thể lao động.Thực hiện cơ chế khoán,quản đến

tổ,đội,phân xưởng và người lao động;Thực hiện luật phòng,chống tham

nhũng;thực hành tiết kiệm và chống lãng phí kiểm sốt chặt chẽ chi tiêu,coi đây

là nhiệm vụ thường xuyên để làm trong sạch bộ máy lãnh đạo,quản lý,nâng cao

hiệu quả hoạt động của Công ty.Tăng cường các biện pháp quản trị chi phí,tiết

kiệm chi tiêu,đảm bảo giá thành sản xuất phù hợp với giá thành tiêu thụ sản

phẩm.Giảm chi phí quản lý đặc biệt là chi phí quản lý hành chính,chi phí khơng

trực tiếp tạo ra sản phẩm từ Công ty đến các đơn vị thành viên đến mức hợp lý.

12Với cơ sở sản xuất khá đồng bộ từ khâu khai thác đến gia công chế biến

sâu sản phẩm,Công ty đã chú trọng đến công tác quản lý kỹ thuật,công nghệ.Xác

định tầm quan trọng của công tác đầu tư đối với sản xuất kinh doanh của Công

ty nên 5 năm qua Công ty đã tăng cường đầu tư đổi mới các thiết bị khai thác

vận tải mỏ;đổi mới thiết bị,công nghệ,để tăng năng lực sản xuất,chế biến sâu sản

phẩm,đa dạng hoá ngành nghề sản phẩm,cải thiện điều kiện sinh hoạt cho người

lao động.Đầu tư xây dựng các cơng trình phúc lợi,nhà ở,nhà ăn cho cán bộ công

nhân viên trên 4 tỷ đồng,đầu tư xây dựng nhà văn hóa Cơng nhân với giá trị 9,8

tỷ đồng nhằm phục vụ các hoạt động văn hóa thể thao,rèn luyện thể chất cho cán

bộ công nhân viên Công ty;Tổng đầu tư trong năm năm 45,28 tỷ đồng,các dự án

đầu tư đã thực sự phát huy hiệu quả.Công ty đã chú trọng đến việc phát triển tài

nguyên nên tiến hành thăm dò nâng cấp thiếc gốc Suối Bắc,thăm dò đá trắng

Bản Hạt,thăm dò nâng cấp các mỏ sa khống theo giấy phép 357/QĐBVTN,nhằm phát triển tài nguyên,đa dạng hoá sản phẩm.Tổng giá trị thực hiện

trong năm năm qua là:35,737 tỷ đồng.13- Sơ đồ cơ cấu tổ chức:

ĐẠI HỘI CỔ ĐƠNGHỘI ĐỒNG QUẢN

TRỊBAN KIỂM

SỐTGIÁM ĐỐCPHỊNG TỔ

CHỨC

HÀNH

CHÍNH

NGHIỆP

THIẾC

SUỐI

BẮCPHỊNG

KẾ

HOẠCH

VẬT TƯ

NGHIỆP

CHÂU

HỒNGPHỊNG

KỸ

THUẬT

NGHIỆP

THIẾC

CHÂU

THÀNH14PHỊNG

AN TỒN

MƠI

TRƯỜNGTỔ

DỊCH

VỤ

KINH

DOANH

XĂNG

DẦU

NGHIỆPGIỚI

THI

CƠNGPHỊNG

TÀI

CHÍNH KẾ

TỐN

NGHIỆP

ĐÁ

ĐẬU

LIÊU-Phương hướng hoạt động trong thời gian tới của Công ty Cổ phần Kim

loại màu Nghệ Tĩnh:

Mục tiêu,nhiệm vụ trọng tâm của Công ty trong thời gian tới là:Phấn đấu

đạt mức tăng trưởng trên 10%/năm;Thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ sản xuất

kinh doanh đúng đường lối,chủ trương của Đảng,chính sách pháp luật của Nhà

nước đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của doanh nghiệp,cổ đơng và người lao

động,hồn thành tốt nghĩa vụ với Nhà nước,không ngừng nâng cao đời sống vật

chất và tinh thần cho người lao động.

Phát huy lợi thế về cơ sở hạ tầng,tài nguyên thiếc;phát huy kinh

nghiệm,các nguồn lực sẵn có nhằm đa dạng hố sản phẩm,ngành nghề,lấy thiếc

là sản phẩm chính,có các giải pháp phù hợp về tổ chức sản xuất,về kỹ thuật,đầu

tư đổi mới thiết bị và công nghệ,nâng cao năng suất,chất lượng,hiệu quả trong

tất cả các lĩnh vực khai thác,tuyển khoáng,luyện kim,mở rộng khu vực hoạt

động tại các tỉnh Miền trung và khu vực khác,phát triển tài nguyên,đẩy mạnh

kinh doanh dịch vụ,ổn định việc làm,nâng cao thu nhập cho người lao động vì

mục tiêu “An toàn - Đổi mới - Phát triển bền vững”.

- Đối với sản xuất thiếc:Tăng cường đầu tư,đổi mới thiết bị,công nghệ để

đến năm 2020,sản lượng tự sản xuất đạt từ 250÷300 tấn Sn/năm.Sản lượng thiếc

thỏi đến năm 2020 đạt từ 600÷650 tấn Sn/năm.

- Đối với đá trắng:Đầu tư mới khai thác,chế biến đá ốp lát,nghiền siêu mịn

tại xã Châu tiến,ngun liệu là mỏ đá trắng Bản Hạt,cơng suất

30.000,0÷50.000,0 tấn đá siêu mịn/năm.

Về tổ chức,quản lý:Xây dựng tập thể người lao động Cơng ty có nhận

thức đầy đủ về các mặt hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty,từ đó có tư

duy hệ thống,nhạy bén để tiếp tục hồn thiện hệ thống quản lý,tăng cường công

tác quản trị tài ngun,quản trị chi phí và cơng tác quản lý kỹ thuật cơ bản,an

tồn-vệ sinh lao động và mơi trường,xây dựng đội ngũ cơng nhân kỹ thuật:khoẻ

mạnh,lành nghề, có tác phong cơng nghiệp,có văn hố,biết giữ gìn phát huy

truyền thống q báu của Công ty.

15Đội ngũ cán bộ lãnh đạo,cán bộ quản lý:Có tri thức,tư duy sáng tạo,nhạy

bén, gương mẫu.Coi trọng hiệu quả kinh tế-xã hội và mơi trường,biết giữ gìn

đồn kết nội bộ,tôn trọng đối tác,bạn hàng,chia sẻ với cộng đồng,hài hoà với địa

phương.

Trong thời gian tới, hoạt động sản xuất kinh doanh của Cơng ty sẽ còn

gặp rất nhiều khó khăn ngun nhân chính vẫn là do khủng hoảng kinh tế thế

giới tiếp tục và còn xấu hơn các năm trước,giá dầu xuống thấp kéo theo giá kim

loại màu xuống rất thấp trong đó có giá thiếc,giá thiếc nhiều tháng nay và hiện

tại ở mức rất thấp trên 16.000 USD/Tấn,thấp hơn giá thành thực tế sản xuất của

Công ty tại thời điểm hiện nay.Tuy vậy,phát huy những thành tích đã đạt được

và những bài học kinh nghiệm trong suốt thời gian qua,với sự đồn kết đồng

tâm,thống nhất ý chí của tập thể người lao động Công ty,đồng thời với sự chỉ

đạo sát sao,giúp đỡ về mọi mặt của Tập đồn,Tổng cơng ty;sự ủng hộ,tạo điều

kiện địa phương,tin tưởng Cơng ty sẽ tiếp tục vượt qua khó khăn.

-Khái quát các hoạt động của công tác quản trị nhân lực của công ty Cổ

phần Kim loại màu Nghệ Tĩnh:

+Công tác hoạch định nhân lực:

Phòng Tổ chức-Hành chính cùng với ban lãnh đạo công ty đã làm khá tốt

công tác này.Bảo đảm đủ và đúng nguồn nhân lực phù hợp với từng giai đoạn

phát triển của công ty,đáp ứng được mục tiêu phát triển của công ty.

Phối hợp các hoạt động về nguồn nhân lực với các mục tiêu của cơng

ty,qua đó góp phần tăng năng suất.

Về việc dự báo các nhu cầu về nhân lực trong tương lai,bộ phận chuyên

trách của phòng Tổ chức-Hành chính cũng đã làm một cách chính xác,hiệu

quả.Ln đáp ứng được nhu cầu mà cơng ty đòi hỏi.

+Cơng tác phân tích cơng việc:

Trong cơng tác này,vấn đề về việc xác định điều kiện tiến hành,các nhiệm

vụ trách nhiệm,quyền hạn khi thực hiện công việc và các phẩm chất kỹ năng mà

người lao động cần có để thực hiện công việc đã được thực hiện một cách chất

lượng.Quá trình xác định và ghi chép lại các thơng tin liên quan đến bản chất

16cơng việc,tạo tiền đề để có thể chọn được những ứng viên với hệ thống tiêu

chuẩn được xây dựng một cách chuẩn mực,phù hợp với yêu cầu của công

việc.Nhờ làm tốt công tác này mà công ty đã có những thay đổi phù hợp,vượt

qua được rất nhiều khó khăn trong q trình tồn tại và phát triển của mình.

+Cơng tác tuyển dụng nhân lực:

Trong các hoạt động của công ty,vấn đề tuyển dụng nhân sự luôn được

quan tâm chú ý.Việc tìm kiếm và lựa chọn đúng người để thỏa mãn các nhu cầu

lao động và bổ sung cho lực lượng lao động hiện có được lãnh đạo công ty chỉ

đạo một cách sát sao và yêu cầu cao.Nhờ làm tốt công tác tuyển dụng mà công

ty ln có được những nhân viên có chất lượng,đáp ứng được các yêu cầu của

công việc,trong sản xuất kinh doanh cũng như trong cơng tác điều hành quản

lý.Ngồi ra,với các mục tiêu trong tương lai gần,các cán bộ của phòng Tổ chứcHành chính cơng ty cũng đã lên những kế hoạch tuyển dụng cụ thể và có tính

khả thi cao trong q trình phát triển sắp tới của cơng ty.

+Cơng tác sắp xếp,bố trí nhân lực cho các vị trí:

Cơng ty đã thiết lập được một sơ đồ tổ chức khá chặt chẽ từ cơ quan công

ty cho tới các xí nghiệp thành viên.Sử dụng một cách có hiệu quả và hợp lý các

cán bộ có chun mơn kỹ thuật cao,kết hợp với lực lượng lao động phổ lao động

phổ thông.Các nhân viên trong công ty ai cũng biết rõ được nhiệm vụ của

mình,qua đó tránh được sự chồng chéo trong vai trò,trách nhiệm của các phòng

ban.Tuy nhiên,vẫn có sự linh hoạt trong q trình hoạt động của các phòng

ban,sự phối hợp nhịp nhàng giữa bộ phận đem lại hiệu quả cao trong thực hiện

công việc.

+Công tác đào tạo và phát triển nhân lực:

Chú trọng tới đào tạo và phát triển nhân lực là một trong các chính sách

hàng đầu của công ty.Nhận thức rõ tầm quan trọng của đội ngũ lao động có

chun mơn kỹ thuật cao,cơng ty thường xuyên mở các lớp đào tạo ngắn hạn

cho cán bộ,công nhân của công ty về từng lĩnh vực hoạt động.Ủng hộ một cách

nhiệt tình quyết định cử cán bộ đi học các lớp bồi dưỡng chun mơn của Tập

đồn Than-Khống sản Việt Nam.Tổ chức các chuyến tập huấn về chuyên

17Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

CHƯƠNG III: CÁC GIẢI PHÁP KHUYẾN NGHỊ VỀ VẤN ĐỀ TẠO ĐỘNG LỰC LAO ĐỘNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN KIM LOẠI MÀU NGHỆ TĨNH

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×