Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Bước 1: Xác định nhu cầu Đào tạo

Bước 1: Xác định nhu cầu Đào tạo

Tải bản đầy đủ - 0trang

Báo cáo kiến tậpTrường Đại học Nội Vụ Hà NộiĐánh giá nhu cầu đào tạo để loại trừ những chương trình đào tạo khơng

thích hợp, để nhận biết những nhu cầu đào tạo thích hợp còn chưa được đáp ứng

và để xác định mục tiêu đào tạo cho các chương trình được vạch ra.

Khi đánh giá nhu cầu đào tạo người ta thường bắt đầu từ quan điểm cho

rằng kết quả làm việc tồi nên phải đào tạo. Hầu như các công ty chỉ nhận dạng

các nhu cầu đào tạo theo phản ứng đối với các vấn đề khi chúng nảy sinh. Tuy

nhiên, hiệu quả làm việc không như mong muốn của nhân viên do nhiều nguyên

nhân; có những nguyên nhân liên quan đến đào tạo và có cả những nguyên nhân

không liên quan đến đào tạo.

Các lý do dẫn đến kết quả làm việc tồi:

Các lý do cá nhân mà cơng ty khơng thể kiểm sốt được :oKhả năng trí tuệoKhả năng thể lựcoSự ổn định về tinh thần , tình cảmoHồn cảnh gia đình và bản thânoSức khỏeCác lý do về mặt tổ chức mà cá nhân không thể kiểm sốt được :oCơng việc hiện tạioSự thay đổi cơng việcoLươngoKhơng có đào tạooThiếu đầu tư và máy mócoThiếu các điều kiện làm việcoKhơng có kế hoạchoQuản lý kémoVị trí làm việc và đi lại khó khăn.Các lý do cá nhân nảy sinh do sự không phù hợp với công việc và tổchức :

oThiếu hiểu biết về công việcSV: Đoàn Huy Khánh19Lớp: 1205QTNDBáo cáo kiến tậpTrường Đại học Nội Vụ Hà NộioCó cảm giác được đối xử khơng cơng bằngoThiếu sự khuyến khích động viênoCó sự xung đột hay va chạm cá nhân với các thành viên trong nhóm hayvới người giám sát.

oThiếu tự tin hay quá tự tinoCác chương trình đào tạo khơng phù hợp.Những biểu hiện của nhu cầu đào tạo:

Về phía nhân viên :oMức độ lãng phí cao, năng suất lao động thấp.oXảy ra nhiều tai nạn lao động.oLàm việc mất quá nhiều thời gian.oTỉ lệ vắng mặt cao ( chán , sợ công việc )oQúa nhiều sự phàn nàn của khách hàng.Với người quản lý :oTỉ lệ nghỉ việc q cao (khơng hài lòng với công việc).oLàm việc mất quá nhiều thời gian.oTinh thần làm việc sút kém.oThiếu sự hợp tác từ phía nhân viên (đây là điều quan trọng nhất cần đàotạo người quản lý ngay tức khắc).

Tất nhiên đào tạo khơng chỉ vì lý do kết quả làm việc tồi mà có thể vì

những mục đích cụ thể của q trình đào tạo.

Các nguồn thông tin đánh giá nhu cầu đào tạo:

Kế hoạch phát triển của công tyCác ghi chép về nhân viênCác báo cáo đánh giá kết quả công việcCác bản mô tả công việcSự phàn nàn và phản ứng của khách hàngCác sai sót hay lỗi lầmCác báo cáo về tai nạnSV: Đoàn Huy Khánh20Lớp: 1205QTNDBáo cáo kiến tậpTrường Đại học Nội Vụ Hà NộiTải tài liệu bản đầy đủ tại: https://goo.gl/3EGRkJ

Tải tài liệu bản đầy đủ tại: https://goo.gl/3EGRkJ

Tải tài liệu bản đầy đủ tại: https://goo.gl/3EGRkJSV: Đoàn Huy Khánh21Lớp: 1205QTNDTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Bước 1: Xác định nhu cầu Đào tạo

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×