Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN CHUNG VỀ CÔNG TÁC ĐÀO TẠO, PHÁT TRIỂN NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN HƯNG YÊN

CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN CHUNG VỀ CÔNG TÁC ĐÀO TẠO, PHÁT TRIỂN NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN HƯNG YÊN

Tải bản đầy đủ - 0trang

Báo cáo kiến tậpTrường Đại học Nội Vụ Hà Nộithông liên huyện, liên xã .v.v. Công ty hoạt động mạnh tại khu vực trực thuộc

quản lý trực tiếp của tỉnh Hưng Yên, Dấu ấn đầu tiên của công ty là đấu thầu

thành công liên tiếp các hạng mục về xây dựng và cải tạo lại trục đường chính đi

qua địa phận huyện Mỹ Hào(đường 196) vào năm 2011 – 2012. Không những

thế trong năm 2012 – 2013 công ty đã đấu thầu thành công và xúc tiến xây dựng

các hạng mục của ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên về khu đô thị Phố Nối 2012 –

2014 đến nay đã hoàn thành toàn bộ, được nghiệm thu từ đoàn thanh tra tỉnh

Hưng Yên.

Tuy nhiên năm 2012 bắt đầu sự suy thối bất động sản ở Việt Nam và cơng

ty cũng cũng bị ứ đọng nhiều sản phẩm bất động sản .Nhờ có sự chỉ đạo đúng

đắn của lãnh đạo, cơng ty đang từng bước thoát khỏi suy thoái và phát triển ngày

càng mạnh mẽ hơn.

Gần đây cơng ty đang có dự định mở rộng kinh doanh, mở rộng quy mô

công ty với việc tăng vốn điều lệ lên 300 tỷ và tuyển thêm 150 công nhân trong

lĩnh lực xây dựng. Đây có thể nói là một dấu mốc quan trọng để đánh giá và

khẳng định chắc chắn rằng công ty đang đi lên và phát triển mạnh mẽ.

1.1.4. Sơ đồ cơ cấu tổ chức của công ty

Hội đồng quản trịTổng Giám đốcPhòng

thương

mạiPhòng

kiểm

tra ,

giám

định ,

kỹ

thuậtSV: Đồn Huy KhánhPhòng

tài vụPhòng

kế

hoạch

, vật tư

, thiết

bị xây

dựng4Phòng

nhân

sựPhòng

hành

chínhPhòng

kỹ

thuậtLớp: 1205QTNDBáo cáo kiến tậpTrường Đại học Nội Vụ Hà Nội- Cơ cấu tổ chức bộ máy của công ty bao gồm 08 phòng ban:

+ Phòng Tổng giám đốc.

+ Phòng Thương mại.

+ Phòng kiểm tra, giám định, kỹ thuật.

+ Phòng Tài vụ.

+ Phòng Kế hoạch, vật tư, thiết bị xây dựng.

+ Phòng Nhân sự.

+ Phòng Hành chính.

+ Phòng kỹ thuật.

1.1.5.Chức năng và các nhiệm vụ cơ bản của các phòng ban chun

trách.

* Cơng ty có 07 phòng ban chun trách.

+ Phòng thương mại:

Thực hiện các cơng tác tiếp thị, lập hồ sơ đấu thầu, tham gia đấu thầu.

Quản lý thực hiện các hợp đồng kinh tế của công ty. Tổng kết tình hình xây

dựng kinh doanh của cơng ty.

+ Phòng kỹ thuật:

Quản lý chất lượng nguyên liệu vật liệu đầu vào, quản lý số lượng vật liệu

xuất ra xây dựng, xây dựng định mức tiêu hao vật liệu cho một dự án, áp dụng

tiến bộ khoa học công nghệ vào các hoạt động xây dựng của cơng ty.

+ Phòng tài vụ:

Là bộ phận quản lý tài chính, thực hiện chế độ hạch toán kinh tế, hạch

toán giá thành sản phẩm, giám sát việc chấp hành kỷ luật tài chính, nghiên cứu

sử dụng có hiệu quả các nguồn vốn.

Làm thang bảng lương và trả lương cho nhân viên và công nhân của công

ty, đồng tời xây dựng các định mức lương thưởng và phúc lợi cho người lao

động.

Thực hiện công tác quyết toán các khoản chi về nhận nguyên vật liệu và cácSV: Đoàn Huy Khánh5Lớp: 1205QTNDBáo cáo kiến tậpTrường Đại học Nội Vụ Hà Nộikhoản thu lợi hợp pháp từ các dự án, trình văn bản có kèm biên laic ho cấp lãnh

đạo.

+ Phòng kế hoạch vật tư, thiết bị xây dựng:

Thực hiện công tác cung ứng, quản lý vật tư. Lập kế hoạch xây dựng theo

dõi và hiệu chỉnh kế hoạch

Quản lý trang thiết bị của công ty, định lịch sửa chữa và bảo dưỡng các

thiết bị xây dựng

Đưa ra bản thống kê chi tiết trình lên ban lãnh đạo về việc nhập vật tư, cũng

như cung ứng vật tư cho các dự án của công ty kèm biên lai và bản báo cáo,

hàng tháng, hàng quý và hàng năm.

+ Phòng tổ chức nhân sự:

Là bộ phận có chức năng tham mưu cho Giám đốc trong lĩnh vực tổ chức

bộ máy quản lý sản xuất, tuyển dụng, đào tạo, quản lý lao động, thực hiện các

chế độ, chính sách đối với người lao động.

Tham gia lấy ý kiến từ các phàng chức năng để lận các bản kế hoặch về

nhân sự, tuyển dụng, đào tạo, hoặch định nhân sự tại thời điểm đó và trong thời

gian tới, trình nên cấp lãnh đạo.

Trực tiếp hoặch định số lượng nhân lực dự kiến sử dụng để thực hiện một

dự án, số lượng nhân sự tại chỗ ( của tổ chức sẵn có ), số lượng nhân sự th

khốn thời vụ, tuyển thêm. Lập bản báo cáo trình nên các cấp lãnh đạo xem xét.

+ Phòng hành chính:

Phục vụ, tham mưu cho Ban Giám đốc trong công tác hành chánh quản trị,

đảm bảo điều kiện làm việc và phương tiện phục vụ xây dựng, kinh doanh của

công ty.

Thực hiện các công tác về hồ sơ giấy tờ, về luật lệ, luật pháp và các điều

kiện cần để công ty tham gia đấu thầu dự án.

Thực hiện công tác đánh giá dự án đấu thầu, tham mưu cho cấp lãnh đạo về

điều kiện đấu thầu dự án và cá điều kiện lien quan, đánh giá mức đôn quan trọng

của dự án từ đó tham mư phương án và mức đấu thầu hợp lý nhất cho lãnh đạo.

SV: Đoàn Huy Khánh6Lớp: 1205QTNDBáo cáo kiến tậpTrường Đại học Nội Vụ Hà Nội+ Phòng Kiểm tra, kỹ thuật, giám định:

Thực hiện nhiệm vụ quản lý kỹ thuật, Giám định chất lương sản phẩm đầu

ra đồng thời giám sát quán trình xây dựng, Chịu trách nhiệm Giám định các sản

phẩm xây dựng.

Thống kê sản phẩm xây dựng không đạt chuẩn nhằm thông báo kịp thời

cho Ban Lãnh Đạo và các phòng ban có liên quan nhằm đưa ra phương án khắc

phục sớm và có hiệu quả nhất.

1.1.6. Phương hướng hoạt động trong thời gian tới của công ty

- Quyết tâm trở thành một doanh nghiệp hàng đầu trong lĩnh vực đầu tư

kinh doanh bất động sản; thi cơng xây lắp các cơng trình dân dụng & công

nghiệp...

- Tăng cường quan hệ hợp tác, liên doanh, liên kết với các đối tác mạnh và

tập đoàn kinh tế để nâng cao vị thế của doanh nghiệp.

- Áp dụng khoa học quản lý tiên tiến, đầu tư trang thiết bị hiện đại, không

ngừng đào tạo và phát triển đội ngũ nhân sự nhằm nâng cao năng lực của Công

ty. Tiếp tục tăng trưởng mạnh về các chỉ tiêu sản lượng hoàn thành, doanh thu,

lợi nhuận; Hoàn thành mọi mục tiêu do Đại hội đồng cổ đông đề ra.

- Tập trung mọi nguồn lực nâng cao chất lượng cơng trình, xây dựng một

môi trường làm việc chuyên nghiệp, đề cao giá trị văn hố doanh nghiệp.

- Khơng ngừng gia tăng giá trị cho các cổ đông và đảm bảo quyền và lợi ích

của người lao động.

- Duy trì và khẳng định thương hiệu công ty trên thị trường bằng việc hồn

thành các dự án đầu tư; các cơng trình thi cơng xây lắp “An tồn, chất lượng,

hiệu quả và đúng tiến độ”.

1.1.7. Khái quát các hoạt động của công tác quản trị nhân lực trong

Công ty cổ phần đầu tư xây dựng và phát triển Hưng Yên

- Công tác hoạch định nhân lực

Dự đốn nhu cầu nhân lực của cơng ty : việc xác định nhu cầu về số lượng

lao động và cơ cấu lao động trong kỳ kế hoạch của cơng ty được xây dựng qua

SV: Đồn Huy Khánh7Lớp: 1205QTNDBáo cáo kiến tậpTrường Đại học Nội Vụ Hà Nộicác gói trúng thầu xây dựng của cơng ty.Cụ thể, Phòng nhân sự sẽ xác định nhu

cầu nhân lực qua từng gói trúng thầu cụ thể: xác định khối lượng cơng việc phải

hồn thành trong gói thầu,hao phí lao động để hồn thành từng bước cơng

việc,đồng thời căn cứ cả vào số lượng lao động nghỉ việc… để từ đó xác định cần

bao nhiêu nhân lực để hồn thành cơng việc của gói thầu trong thời gian hạn định.

Cơng tác dự đốn nhu cầu nhân lực của cơng ty rất được coi trong, và được

tiến hành thương xuyên. Trong đó, chủ yếu tập trung vào việc: đánh giá số lượng

lao dộng hiện có và cơ cấu lao động tại các gói thầu .Với mục đích đánh giá

nhân lực hiện tại có đủ và đáp ứng gói thầu chưa để có cơng tác nhân lực tiếp

theo cho phù hợp

- Công tác phân tích cơng việc.

Cơng tác phân tích cơng việc tại cơng ty cổ phần xây dựng và phát triển

Hưng yên đã được triển khai và thực hiện nhưng chưa thực hiện hồn thiện: từ

việc tổ chức thực hiện phân tích cơng việc đến việc ứng dụng kết quả phân tích

cơng việc và các hoạt động quản lý nhân sự khác.Thực tế này đang gây ra cho

cơng ty những khó khăn nhất định trong công tác nhân sự.

Tuy vậy, hiện nay công ty đã xây dựng được hệ thống phân công công

việc/nhiệm vụ cho Trưởng, Phó phòng.Bản phân cơng cơng việc/nhiệm vụ đã

được hầu hết các phòng ban cơng ty xây dựng như: tài vụ ,tổ chức nhân sự ….

- Công tác tuyển dụng nhân lực.

Cơng ty có quy mơ vừa, pham vi hoạt động của công ty chủ yếu là trong địa

bàn tỉnh Hưng Yên vì thế nên các hình thức tuyển dụng nhân sự, tuyển dụng

công nhân của công ty chủ yếu là :

+ Thông quan giới thiệu từ người quen.

+ Thông qua hợp đồng với các đội xây dựng của địa phương.

+ Tuyển dụng thông qua thông báo tuyển dụng, thông qua phát tờ rơi trên

đại bàn tỉnh Hưng n

- Cơng tác sắp xếp, bố trí nhân lực cho các vị trí.SV: Đồn Huy Khánh8Lớp: 1205QTNDBáo cáo kiến tậpTrường Đại học Nội Vụ Hà NộiCông ty đã thiết lập được một sơ đồ tổ chức khá chặt chẽ từ trên xuống

dưới với những quy định rõ ràng nhiệm vụ tùng phòng.Chính vì vậy ai cũng biết

nhiệm vụ và cơng việc của mình. Điều này dẫn đến tránh chồng chéo nhiệm vụ

các phòng với nhau, hơn nữa còn đáp ứng được nhu cầu hồn thành cơng việc

một cách khoa hoc.

- Công tác đào tạo và phát triển nhân lực

Công ty có hệ thống đào tạo và phát triển rất văn minh , hiện đại . Cùng

với đó cũng đã tổ chức nhiều lớp tạo điều kiện cho nhân viên đc đào tạo trong và

ngoài nước , giúp họ nâng cao trình độ , kinh nghiệm cũng như đem lại hiệu quả

công việc , năng suốt lao động cho công ty .

- Công tác đánh giá kết quả thực hiện công việc

Cơng ty ln có những người quản lý giám sát cấp dưới , mỗi người đều

có 1 bảng ghi rõ năng suốt lao động của mình , số ngày nghỉ ốm , tiến trình cơng

việc , thái độ khi làm việc và với đồng nghiệp

- Quan điểm trả lương và chương trình phúc lợi cơ bản cho người lao

động

Cơng ty ln có chế độ trả lương rõ ràng ,cơng khai , công bằng ,minh bạch

cho nhân viên . Lương thưởng đều dựa vào khả năng , trình độ , năng suốt tạo ra

sản phẩm công việc , hiệu quả lao động của nhân viên trong 1 tháng . Lương

thưởng cũng đều được trao cho những nhân viên có thành tích lao động tốt .

Những nhân viên làm việc không hiệu quả , thiếu chỉ tiêu hay vi phạm nội quy

của công ty , vi phạm điều khoản , hợp đồng đều sẽ bị trừ lương tương ứng với

mức độ vi phạm . Cơng ty cũng có chế độ phúc lợi cho nhân viên nhằm khuyến

khích tinh thần , tạo long trung thành đối với công ty và đem lại hiệu quả công

việc cao hơn.

1.2. CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU

1.2.1. Khái quát chung về đào tạo và phát triển nguồn nhân lực.

1.2.1.1.Khái niệm đào tạo và phát triển nguồn nhân lực

- Nguồn nhân lực là tổng thể những tiềm năng của con người (trước hết &

SV: Đoàn Huy Khánh9Lớp: 1205QTNDBáo cáo kiến tậpTrường Đại học Nội Vụ Hà Nộicơ bản nhất là tiềm năng lao động), gồm: thể lực, trí lực, nhân cách của con

người nhằm đáp ứng yêu cầu của một tổ chức hoặc một cơ cấu kinh tế - xã hội

nhất định

- Đào tạo: Là hoạt động làm cho con người trở thành người có năng lực

theo những tiêu chuẩn nhất định. Là quá trình học tập để làm cho người lao

động có thể thực hiện chức năng, nhiệm vụ có hiệu quả hơn trong công tác của

họ.

- Đào tạo nguồn nhân lực là một loại hoạt động có tổ chức, được thực hiện

trong một thời gian nhất định và nhằm đem đến sự thay đổi nhân cách và nâng

cao năng lực của con người.

+ Là quá trình học tập để chuẩn bị con người cho tương lai, để họ có thể

chuyển tới cơng việc mới trong thời gian thích hợp.

+Là q trình học tập nhằm mở ra cho cá nhân một công việc mới dựa trên

những định hướng tương lai của tổ chức. Theo quan niệm này, khi nói đến đào

tạo nguồn nhân lực là nói đến việc trang bị cho người lao động: kiến thức phổ

thông, kiến thức chuyên nghiệp, kiến thức quản lý...

- Phát triển nguồn nhân lực là quá trình gia tăng, biến đổi đáng kể về chất

lượng của nguồn nhân lực và sự biến đổi này được biểu hiện ở việc nâng cao

năng lực và động cơ của người lao động.

- Thực chất của việc phát triển nguồn nhân lực là tìm cách nâng cao

chất lượng của nguồn nhân lực đó.

1.2.1.2. Mục đích của đào tạo

Đào tạo tự nó khơng phải là một mục đích, nó chỉ có thể là một phương tiện

phục vụ một mục đích:

Xóa bỏ sự rối loạn chức năng do năng lực của nhân viên không phù hợpvới nhiệm vụ được giao.

Giúp và / hoặc tạo điều kiện dễ dàng cho việc đạt mục tiêu ngắn, trung vàdài hạn của tổ chức.SV: Đoàn Huy Khánh10Lớp: 1205QTNDBáo cáo kiến tậpTrường Đại học Nội Vụ Hà NộiĐào tạo là một công cụ quan trọng để giải quyết các vấn đề của doanh

nghiệp và phát triển nhân viên.

Tuy đào tạo chỉ là một thành tố của quá trình phát triển bao gồm tất cả

những kinh nghiệm hoàn thiện và phát triển những đặc điểm liên quan đến lao

động của các nhân viên. Nhưng đào tạo luôn hướng đến các mục đích rất cụ thể

và đạt được các mục đích đó ln là mong muốn của các doanh nghiệp.

Các mục đích của Đào tạo:

Giúp cho nhân viên thực hiện cơng việc tốt hơn (nâng cao chất lượng vànăng suất). Đáp ứng các nhu cầu của doanh nghiệp bằng cải tiến năng lực của

đội ngũ nhân viên.

Cập nhật các kỹ năng và kiến thức mới cho nhân viên. Huấn luyện chonhân viên đưa vào những phương pháp làm việc mới. Cải thiện kiến thức kỹ

thuật về công nghệ mới cho nhân viên. Về dài hạn, đào tạo tạo điều kiện cho

nhân viên thích nghi sâu sắc với một cơng nghệ mới.

Tạo nên thái độ làm việc đúng đắn, trung thành với tổ chức.Phát huy tính chủ động và tinh thần trách nhiệm của nhân viên.Tránh tình trạng quản lý lỗi thời .Đào tạo còn có thể giúp tổ chức thấytrước những thay đổi.

Giải quyết các vấn đề về tổ chức (giải quyết các xung đột).Xây dựng và củng cố nền văn hóa doanh nghịêp.Định hướng cơng việc mới cho nhân viênChuẩn bị đội ngũ cán bộquản lý chuyên môn kế cận (giúp cho nhân viêncó cơ hội thăng tiến).

Thỏa mãn nhu cầu phát triển cho nhân viên.Giúp tổ chức thích ứng với sự thay đổi của môi trường.Đào tạo, công cụ phục vụ một mục đích, chỉ có thể đóng tốt vai trò của nó trong

một chính sách quản trị và phát triển chung về nguồn nhân lực. Chính sách này

phải hội nhập một cách hài hòa nhất có thể được các yếu tố kế hoạch hóa tổng số

nhân viên, tiền lương, đánh giá hiệu quả, kế hoạch nghề nghiệp và phát triển.

SV: Đoàn Huy Khánh11Lớp: 1205QTNDBáo cáo kiến tậpTrường Đại học Nội Vụ Hà NộiThực tế, nếu chúng ta không phân biệt trước các yêu cầu cho sự vận hành của

doanh nghiệp ta có thể đào tạo những người ở các chức danh mà sau này sẽ biến

mất.

1.2.1.3. Vai trò và ý nghĩa của đào tạo và phát triển nguồn nhân lực

- Vai trò của đào tạo và phát triển nguồn nhân lực :

Đối với tổ chức, trước hết nó phục vụ nhu cầu đáp ứng trình độ của cơng

việc đòi hỏi hay nói cách khác là để đáp ứng nhu cầu tồn tại và phát triển của tổ

chức.Đối với một cơng ty mới thành lập với những máy móc, thiết bị mới, tinh

vi đòi hỏi người lao động phải có trình độ mới có thể vận hành được, do đó phải

đào tạo cấp bách. Ngược lại, đối với một cơng ty đã tồn tại lâu đời đã có bản

phân tích cơng việc, mơ tả cơng việc thì vấn đề đào tạo lúc này là đào tạo lại

những công nhân cũ hoặc đào tạo mới cho công nhân mới được tuyển vào hoặc

công nhân cũ làm công việc mới.

Ngày nay, cạnh tranh ngày càng trở nên gay gắt giữa các doanh nghiệp. Do

đó, doanh nghiệp nào mạnh sẽ đứng vững, doanh nghiệp yếu sẽ bị loại trừ. Để

đứng vững trên thương trường, để đáp ứng nhu cầu xã hội, doanh nghiệp chỉ còn

cách đào tạo người lao động của mình để theo kịp trình độ phát triển nhan

chóng.Vậy tác dụng của đào tạo là giúp doanh nghiệp tạo ra lợi thế cạnh tranh

cho mình.

Khi người lao động đã đủ trình độ để thực hiện cơng việc của mình, nó sẽ

làm cho năng suất lao động tăng lên cả về số lượng và chất lượng. Người lao

động ý thức được hành vi lao động của mình ,điều đó sẽ giúp cho doanh nghiệp

giảm bớt được số lượng cán bộ giám trong bộ phận giám sát - điều mà mọi tổ

chức luôn mong đợi vì nó làm giảm chi phí cho tổ chức.

Còn đối với người lao động, sau khi được đào tạo họ sẽ làm việc tự tin hơn

với tay nghề của mình.Trình độ tay nghề của họ được cải tạo và nâng cấp để đáp

ứng nhu cầu của công việc.

Việc đào tạo chuyên môn, nghiệp vụ cho người lao động tạo ra tính chun

nghiệp cho họ.Nói tóm lại là người lao động được trang bị thêm kiến thức tạo ra

SV: Đoàn Huy Khánh12Lớp: 1205QTNDBáo cáo kiến tậpTrường Đại học Nội Vụ Hà Nộisự thích ứng với cơng việc hiện tại cũng như trong tương lai. Đào tạo và phát

triển lao động khơng chỉ có tác dụng đối với doanh nghiệp và lao động mà nó

còn có tác dụng to lớn đối với nền kinh tế. Một nền kinh tế phát triển là nền kinh

tế có ngành cơng nghiệp phát triển. Vì nó sẽ tạo ra nhiều của cải, vật chất cho xã

hội, làm giàu cho xã hội. Và điều quan trọng hơn cả là nó nâng cao trình độ tay

nghề cho đội ngũ lao động của cả nước, làm cho nền kinh tế không bị tụt hậu mà

theo kịp với thời đại.

- Ý nghĩa của đào tạo và phát triển nguồn nhân lực :

Với những tác dụng như trên thì đào tạo và phát triển nguồn nhân lực là

có ý nghĩa vô cùng to lớn. Đối với một tổ chức thì quan hệ giữa tổ chức và

người lao động sẽ được cải thiện, gắn kết với nhau hơn, nâng cao tính ổn định và

năng động của tổ chức; tạo ra lợi thế cạnh tranh của doanh nghiệp. Và nó còn có

ý nghĩa vơ cùng lớn đối với doanh nghiệp đó là có thể đạt được mục tiêu tối đa

hố lợi nhuận của mình.

Đối với người lao động, được đi đào tạo họ cảm thấy mình có vai trò quan

trọng trong tổ chức, từ đó tạo ra một sự gắn bó giữa họ và tổ chức. Điều quan

trọng là nó đã tạo động lực làm việc cho người lao động vì nó đã đáp ứng nhu

cầu, nguyện vọng phát triển của họ.

Đào tạo và phát triển sẽ tạo cho người lao động cách nhìn, cách tư duy mới

trong cơng việc của họ và cũng là cơ sở phát huy tính sáng tạo của người lao

động trong công việc.

Đối với nền kinh tế, đào tạo và phát triển nguồn nhân lực có ý nghĩa

thiết thực đó là tạo ra một nền kinh tế phát triển, khẳng định vị thế cạnh

tranh của mình với các nước trong và ngoài khu vực. Trong giai đoạn hội

nhập này, càng đòi hỏi người lao động phải có trình độ cao, muốn vậy, phải

đào tạo và phát triển.

1.2.2. Các phương pháp đào tạo và phát triển nguồn nhân lực

Các phương pháp đào tạo trong cơng việc:SV: Đồn Huy Khánh13Lớp: 1205QTNDBáo cáo kiến tậpTrường Đại học Nội Vụ Hà NộiĐào tạo trong công việc là một phương pháp đào tạo trực tiếp tại nơi làm

việc, trong đó người học sẽ học được những kiến thức, kỹ năng cần thiết cho

công việc thông qua thực tế thực hiện công việc và thường là dưới sự hướng dẫn

của những người lao động lành nghề hơn.

Ưu điểm: Không yêu cầu một không gian hay những trang thiết bị riêng

biệt đặc thù; học viên được làm việc và có thu nhập trong khi học; học viên có

thể nhanh chóng nắm vững được các kỹ năng cơng việc và đòi hỏi ít chi phí để

thực hiện.

Nhược điểm: Lý thuyết được trang bị khơng có hệ thống; học viên có thể

bắt chước những kinh nghiệm, thao tác không tiên tiến của người dạy.

Điều kiện để đào tạo trong công việc đạt được hiệu quả là các giáo viên dạy

nghề phải được lựa chọn cẩn thận và phải đáp ứng những yêu cầu chương trình

đào tạo về trình độ chun mơn, mức độ thành thạo cơng việc và khả năng

truyền thụ; q trình đào tạo phải được tổ chức chặt chẽ và có kế hoạch.

Đào tạo trong công việc bao gồm các phương pháp sau:

Đào tạo theo kiểu chỉ dẫn công việc

Đây là phương pháp phổ biến dùng để dạy các kỹ năng thực hiện công việc

cho hầu hết các công nhân sản xuất và kể cả một số cơng việc quản lý. Q trình

đào tạo bắt đầu bằng sự giới thiệu và giải thích của người dạy về mục tiêu của

công việc và chỉ dẫn tỉ mỉ, theo từng bước về cách quan sát , trao đổi, học hỏi và

làm thử cho tới khi thành thạo dưới sự hướng dẫn và chỉ dẫn chặt chẽ của người

dạy.

Đào tạo theo kiểu học nghề

Trong phương pháp này, chương trình đào tạo bắt đầu bằng việc học lý

thuyết ở trên lớp, sau đó các học viên được đưa đến làm việc dưới sự hướng dẫn

của công nhân lành nghề trong một vài năm; được thực hiện các công việc thuộc

nghề cần học cho tới khi thành thạo tất cả các kỹ năng của nghề. Phương pháp

này dùng để dạy một nghề hồn chỉnh cho cơng nhân.SV: Đồn Huy Khánh14Lớp: 1205QTNDTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN CHUNG VỀ CÔNG TÁC ĐÀO TẠO, PHÁT TRIỂN NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN HƯNG YÊN

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×