Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Dầm đở cầu trục

Dầm đở cầu trục

Tải bản đầy đủ - 0trang

ĐỒ ÁN KẾT CẤU THÉP24,7

,5

R41

R1270X

695Kích

thước,

mmh – chiều cao

b – chiều rộng cánh

d – chiều dày bụng (thân)

t – chiều dài trung bình của cánh

R – bán kính lượn trong

r – bán kính lượn cánh (chân)Diện tích mặt cắt ngang,

Khối lượng 1m chiều dài, kg

- momen quán tính của trục X,

C20X-X- momen kháng uốn của trục X

- bán kính quán tính của trục X

- momen tĩnh nửa mặt cắt

- momen quán tính của trục Y,Y-Y- momen kháng uốn của trục Y,

- bán kính quán tính của trục Y,- khoảng cách từ trọng tâm đến mép ngoải của bụng, cm

220

82

5,4

9,5

10

4

26,7

21

2110

192

8,89

110

151

25,1

2,37

2,21Khi chịu uốn do tải trọng thẳng đứng, toàn bộ tiết diện đều tham gia chịu lực, còn khi

chịu uốn do tải trọng ngang chỉ có tiết diện chữ C và một nữa tiết diện chữ I chịu lục.62ĐỒ ÁN KẾT CẤU THÉPXác định vị trí trục trung hòa :

Giả thiết lấy hệ trục tọa độlàm hệ trục cơ sở, ta có hệ trục đối xứng qua OYTrục trung hòa X-X được thể hiệnTrục trung hòa của tiết diện ngang dầm đỡ cầu trục

Moment quán tính của tiết diện chữ IMomen quán tính của tiết diện quay quanh trục X-XMomen quán tính quay quanh trục Y-Y của chữ C và nữa phần trên của chữ I:

63ĐỒ ÁN KẾT CẤU THÉP• Tải trọng, nội lực, chuyển vị:

Áp lực thẳng đứng lớn nhất:(kN)Áp lực thẳng đứng nhỏ nhất:(kN)Áp lực hãm ngang:

Áp lực hãm dọc:

• Moment uốn (quanh trục X-X và Y-Y) Vị trí đặt tải như hình bên dưới

2900Pmax2900Pmax22002900(kNm)• Lực cắt, lực dọc :

• Lực cắt :(kNm)64ĐỒ ÁN KẾT CẤU THÉP(kN)(kN)

• Lực dọc :

(kN)

Pmax5100Pmax2900• Chuyển vị : Vị trí đặt tải như hình bên dưới

Pmax4000Pmax400065ĐỒ ÁN KẾT CẤU THÉPTrong đó :: hệ số tin cậy của tải trọng,

: hệ số động của tải trọng,

: khoảng cách giữa 2 bánh xe cầu trục

: bước cột, cũng chính là nhịp của dầm đỡ cầu trục

: chiều cao tiết diện dầm đỡ cầu trục

: trọng lượng bản thân ray và dầm đỡ cầu trục

: mođun đàn hồi của thép

• Kiểm tra khả năng chịu lực, độ võng :

• Ứng suất pháp ở cánh dưới (kéo) : Điều kiện thỏa

Trong đó :

(cm) : khoảng cách từ trục trung hòa của tiết diện đến thớ biên của cánh

kéo

• Ứng suất pháp ở cánh trên (nén) :

Điều kiện bền :Điều kiện ổn định :66ĐỒ ÁN KẾT CẤU THÉPTrong đó :

: khoảng cách từ trục trung hòa của tiết diện đến thớ biên của cánh nén (cánh trên)

: nữa bề rộng cánh trên

: diện tích chịu nén quy ước, lấy bằng diện tích chữ C

: hệ số xác định theo phụ lục E – TCXDVN 338 : 2005

Dầm đở cầu trục được xem như dầm tiết diện chữ I có một trục đối xứng

Xác định hệ số C,D theo bảng E.3

Moment quán tính của cánh lớn và cánh nhỏ đối với trục đối xứng của tiết diện

Moment qn tính xốnHệ sốHệ số

:

Xem dầm chịu uốn thuần túy

Xác định hệ số B theo bảng E.467ĐỒ ÁN KẾT CẤU THÉPHệ số:Xem dầm chịu uốn thuần túy :

Hệ số

Xác định hệ sốXác định hệ số

 Chọn

• Ứng suất tiếp trong bụng (chữ I và chữ C)Trong đó:

: chiều cao phần tiết diện chữ I của dầm đỡ cầu trục

: chiều dày bụng chữ I

68ĐỒ ÁN KẾT CẤU THÉP: chiều cao phần tiết diện chữ C của dầm đỡ cầu trục

: chiều dày bụng chữ C

Kiểm tra độ võng: Thỏa điều kiện

• Liên kết dầm đỡ cầu trục và các kết cấu khác:

- Tại gối tựa của dầm, nên dùng các sườn cứng ngang để truyền tải trọng thẳng đứng

xuống vai cột. Các sườn phải được bài phẳng và khép kín vào cánh và bụng dầm.

-Các đường hàn góc được tính chịu tồn bộ lực cắt tại đầu dầm;

Mỗi đầu dầm được liên kết với vai cột bằng 2 boulon: db=16mm;

Cánh trên của dầm đỡ cầu trục (tại gối tựa) được liên kết với cánh cột bằng 2 đoạn

thép góc và 1 bản mã. Liên kết này được tính chịu tồn bộ lực cắt VY tại đầu dầm

(tại gối tựa)

Nội lực trong thanh xiên:Tiết diện thanh xiên:Trong đó:

: góc hợp bởi thanh xiên và trục dầm

: hệ số điều kiện làm việc69hf=5hf=5ĐỒ ÁN KẾT CẤU THÉP31070BOULON d161027095hf=5BOULON d16+8.5008hf=5hf=5hf=55700THÉ

P GIẰ

NG C200670BOULON ? 1620086008Liên kết dầm đỡ cầu trục với cột

2. Vai cột

Với nhà xưởng có cầu trục nhẹ, thường dùng vai cột dạng console để làm gối tựa cho

dầm đở cầu trục

• Tải trọng: vai cột nhận tải từ các dầm đỡ cầu trục truyền xuốngĐộ lệch tâm của tải trọng thẳng đứng:• Nội lực:

Lực cắt:

Moment:

70ĐỒ ÁN KẾT CẤU THÉP• Kiểm tra tiết diện ngang vai cột: vì

 Ta chọn tiết diện:

Tiết diện

50052008 Moment qn tính: Module kháng uốn: Moment tĩnh: Điều kiện ứng suất pháp lớn nhất:→ Điều kiện thỏa.

 Kiểm tra tiết diện theo ứng suất tiếp lớn nhất:→ Điều kiện thỏa.

 Kiểm tra tiết diện theo ứng suất tương đương:Trong đó:là các ứng suất tại nơi tiếp giáp cánh và bụng dầm:71ĐỒ ÁN KẾT CẤU THÉP→ Điều kiện thỏa.

 Kiểm tra tiết diện theo ổn định cục bộ: Bản cánh:thỏa mãn. Bản bụng:thỏa mãn.Ta thấy:

sườn.Vậy ta cần gia cường thêmBề rộng sườn:mm

Bề dày sườn:mm

 Chọn

Kết luận: vậy tiết diện I200x5x500x8 đã chọn là hợp lí.

3. Tính liên kết hàn:

 Tính chiều cao đường hàn góc liên kết cánh và bụng: chọn que hàn N46, phương pháp

hàn tự động.: Bảng 43 – TCXDVN 338:2005.

 Chiều cao đường hàn thỏa mãn điều kiện sau:72Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Dầm đở cầu trục

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×