Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
II. TÍNH TẢI TRỌNG TÁC DỤNG LÊN KHUNG:

II. TÍNH TẢI TRỌNG TÁC DỤNG LÊN KHUNG:

Tải bản đầy đủ - 0trang

ĐỒ ÁN KẾT CẤU THÉPNhà xưởng được xây ở vùng II-A, địa hình C

Do đại đa số các nhà cơng nghiệp hiện nay thường sử dụng mái tôn, với bề dày thông dụng

2

từ 0,4 đến 0,7 m (trọng lượng trung bình 0,05 đến 0,08 kN/m ) cộng thêm trọng lượng xà

gồ và giằng máita có thể lấy sơ bộ 0,1 kN/m21.2. Tải trọng vách:

Vách Tole được sử dụng phổ biến hiện nay, với trọng lượng bản thân tương tự vách tole.1.3. Trọng lượng bản thân của kết cấu:

Trọng lượng bản thân được tính tự động trong Sap 2000.

2. Hoạt tải:

2.1. Áp lực thẳng đứng của cầu trục:

Tải trọng thẳng đứng lớn nhất Dmax và bé nhất Dmin do cầu trục truyền lên vai cột ( giá trị

tính tốn) được tính như sau :Để đơn giản, ta nhập luôn phần TLBT của dầm đở cầu trục và ray vào phần tải trọng thẳng

đứng của cầu trục ( với cầu trục có sức nâng dưới 25 tấn, trọng lượng dầm đỡ cầu trục và

ray:

5ĐỒ ÁN KẾT CẤU THÉPĐộ lệch tâm của tải trọng thẳng đứng:2.2. Lực xơ ngang của cầu trục:Trong đó :

2.3. Hoạt tải mái:

Đối với mái nhẹ, theo TCVN 2737-1995, trị số tiêu chuẩn của hoạt tải thi công hoặc sửa

chửa (mái lợp tôn) là 0,3 kN/m2,hệ số vượt tải là 1,3.2.4. Tải trọng gió:

B: bề rộng đón gió (m).

: hệ số vượt tải = 1,2.Áp lực gió tiêu chuẩn (vùng II.A), địa hình C :

Dựa vào bảng 5 (trang 22) TCVN 2737 – 1995

: hệ số tính đến sự thay đổi của áp lực gió theo chiều cao .

6ĐỒ ÁN KẾT CẤU THÉPHệ số khí động : lấy theo “ sơ đồ 2 – bảng 6 (trang 25)– TCVN 2737 :1995”0

5,7

20-0,6

-0,543

-0,4Tải trọng gió phân bố trên cột :

Phía đón gió :Phía khuất gió :Tải trọng phân bố đều trên kèo :

Phía đón gió :Phía khuất gió :III. XÁC ĐỊNH NỘI LỰC KHUNG NGANG:

1. Mơ hình các phần tử trong khung

7ĐỒ ÁN KẾT CẤU THÉP8Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

II. TÍNH TẢI TRỌNG TÁC DỤNG LÊN KHUNG:

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×