Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Phân tích phong cách lãnh đạo tự do.

Phân tích phong cách lãnh đạo tự do.

Tải bản đầy đủ - 0trang

Còn theo ơng Đồn Đức Mạnh, TGĐ cơng ty cổ phần ONME Việt Nam, trong

một lần đi công tác trong TP HCM, ông Mạnh đã giao lại công việc cho các nhóm, các

nhóm tự tổ chức cơng việc của mình, đặt thời hạn hồn thành. Kết quả là cơng việc

giao thực hiện vẫn hồn thành đúng tiến độ khi khơng có ơng Mạnh ở cơng ty. Tuy

nhiên lại xảy ra tình trạng nhiều nhân viên đi muộn, về sớm, văn hóa doanh nghiệp

khơng được phát huy.

CHƯƠNG 3. GIẢI PHÁP CHO PHONG CÁCH LÃNH ĐẠO RIÊNG CỦA

DOANH NGHIỆP VIỆT NAM

Ngày nay trong hoạt động kinh doanh khơng còn đất cho sự tồn tại của một ông

giám đốc chỉ biết ngồi chờ đợi khách hàng tới mua bán mà khơng cần tính đến nhu

cầu, nguyện vọng của họ. Và cũng khơng còn những ông giám đốc chỉ biết ngồi ra

lệnh và chờ đợi cấp dưới tuân thủ. Bối cảnh mới của sự phát triển đất nước, nền kinh

tế thị trường đã đặt ra những yêu cầu mới đối với doanh nghiệp muốn thành cơng

trong kinh doanh. Muốn làm được điều đó chúng ta phải nhìn lại thực trạng, những

yếu kém của mình để tìm ra giải pháp phù hợp.

3.1. Giải pháp chung đối với doanh nghiệp

Cần có những tư duy mới trong công tác lãnh đạo – quản lý bên cạnh việc thay

đổi về kỹ thuật cơng nghệ. Điều đó có nghĩa là người lãnh đạo phải là người hoàn toàn

khác với những ông chủ tư bản trước kia điều khiển doanh nghiệp bằng roi vọt, hay

những vị giám đốc không dám nghĩ, dám làm chỉ thụ động làm theo những quy định

cứng nhắc của cơ chế cũ dưới thời bao cấp.

Phải chọn những nhà lãnh đạo phù hợp, những nhà lãnh đạo giỏi hiện nay phải141516(1)(2)(3)1.172.2.1.2.2.18Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Phân tích phong cách lãnh đạo tự do.

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×