Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
CHƯƠNG 2. TÌM HIỂU PHONG CÁCH LÃNH ĐẠO TẠI MỘT SỐ DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA

CHƯƠNG 2. TÌM HIỂU PHONG CÁCH LÃNH ĐẠO TẠI MỘT SỐ DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA

Tải bản đầy đủ - 0trang

tượng bè phái trong tập thể, hay được ấp dụng đối với lãnh đạo vừa mới nhận chức

muốn tạo uy quyền của cá nhân lên tập thể mà họ là người lãnh đạo

- Phong cách độc đốn chun quyền còn được sử dụng với một số trường hợp

như: những người ưa chống đối, những người khơng có tính tự chủ, thiếu nghị lực,

kém tính sáng tạo

- Phong cách độc đốn chuyên quyền giúp người lãnh đạo giải quyết công việc

nhanh chóng, triệt để và thống nhất, nắm bắt được thời cơ, cơ hội kinh doanh, đảm

bảo quyền lực của nhà lãnh đạo. Phong cách này cũng đòi hỏi người lãnh đạo phải

giám đứng ra chịu trách nhiệm đối với những quyết định sai lầm của mình.

- Phong cách độc đốn sẽ không phát huy được tối đa năng lực của nhân viên,

Nhân viên không thực sự nể phục lãnh đạo từ trái tim, không quý lãnh đạo, nên sự

cống hiến và gắn bó với doanh nghiệp giảm, cơng việc lơ là khi khơng có lãnh đạo ở

cơng ty, tạo khơng khí doanh nghiệp khơng thân thiện.

1.2. Khác nhau

Giám đốc Hồng Hải (Cơng ty Cổ phần Bất động sản dầu khí) áp dụng khi

doanh nghiệp mới hình thành, Tổng giám đốc Đồn Đức Mạnh (Cơng ty Cổ phần

ONME Việt Nam) áp dụng khi bản thân vừa mới trở thành lãnh đạo, Đỗ Thị Thanh

Thơ, nguyên Chủ tịch Hội đồng quản trị tại Cơng ty cổ phần Phòng chống mối Tứ

Thành thì lại chưa từng áp dụng phong cách lãnh đạo độc đốn.

Giám đốc Hồng Hải cho rằng: Phong cách độc đốn thường được sử dụng khi

tập thể mới hình thành, chưa có sự thống nhất trong tập thể về quan điểm chung, có

hiện tượng bè phái trong tập thể. Trong khi đó Tổng giám đốc Đồn Đức Mạnh (Cơng

ty Cổ phần ONME Việt Nam) cùng với bà Đỗ Thị Thanh Thơ, nguyên Chủ tịch Hội

đồng quản trị tại Công ty cổ phần Phòng chống mối Tứ Thành lại cho rằng nên sử

dụng trong những tình huống cấp bách, hay đang nắm bắt được thời cơ, cơ hội kinh

doanh phải đưa ra quyết định nhanh, vì khơng có thời gian để hỏi ý kiến của các cá

nhân khác.92. Phân tích phong cách lãnh đạo dân chủ.

2.1. Giống nhau

Các nhà quản trị của 3 cơng ty đều đưa ra ý kiến của mình về ưu, nhược điểm

xét về 2 chủ thể gồm về phía nhà quản trị và về phía nhân viên từ đó sẽ áp dụng phong

cách lãnh đạo trong từng cơng việc để đưa ra được phương án tốt nhất. Các nhà quản

trị cũng cho biết họ có sử dụng phong cách lãnh đạo này.

Ưu điểm:

+ Về phía nhà quản trị:

Sẽ có thêm được nhiều phương án, góc nhìn, vấn đề về tới mỗi sự việc, phương

án phát triển hay những kế hoạch kinh doanh.Sẽ khai thác được năng lực và trí tuệ của nhân viên từ đó nhìn nhận ra được

điểm mạnh điểm yếu của từng nhân viên.Gắn kết mọi người trong nhóm làm việc hiệu quả hơn từ đó giúp cho nhà quản

trị điều hành công việc và nguồn lực hiệu quả+ Về phía nhân viên

Nhân viên sẽ cảm thấy bản thân được tin tưởng và được nói ra những ý tưởng

của mình. Từ đó nhân viên sẽ đóng góp tích cực và tìm tòi nghiên cứu hơn để

khẳng định bản thân và giúp ích cho nhà quản trị.Nhân viên sẽ tích cực làm việc và phát triển ý tưởng kể cả khi khơng có mặt

nhà quản trị

Nhược điểm:+ Về phía nhà quản trị:

Khi nhà quản trị đưa ra u cầu muốn nghe sự đóng của nhân viên, thì sẽ thu

được rất nhiều luồng ý kiến khác nhau, nhiều khi thơng tin gây nhiễu mà khó

có thể đưa ra được quyết định cuối cùng.+ Về phía nhân viên: Cả 3 nhà quản trị đều chưa đưa nhận định của mình về phía

nhân viên khi sử dụng phong cách lãnh đạo dân chủ, đó là một thiếu xót lớn.102.2. Khác nhau

Công tyCông ty Cổ phần Công ty cổ phần

Bất động sản dầu Phòng chống mối

khí

NhânƯu điểmviênTứ Thành

thích Người lãnh đạo sẽCông ty Cổ phần

ONME Việt Namđược nắm quyền và không đưa ra quyết

làm việc tốt hơn.định khi chưa hỏi ýkiến nhân viên.

Khi xây dựng quy Khi đưa ra chế độ Khi cải thiện và

Áp dụngtrình làm việc.hậu mãi cho khách đưa sản phẩm mới

hàng.ra thị trườngVí dụ cụ thể:

Ở cơng ty CP BĐS Dầu khí, ơng Hồng Hải đã gửi bản tham khảo ý kiến của

tất cả các phòng, ban trong Công ty trước khi ký Quyết định khi xây dựng Quy trình

làm việc mới.

Còn bà Đỗ Thị Thanh Thơ kể đến một tình huống: “Tơi nhớ đến một tình

huống, khi nhân viên chăm sóc khách hàng của cơng ty chúng tơi có đưa ra một ý

kiến: Chúng tơi nhận phun diệt muỗi, gián, côn trùng… cho khách hàng với giá là

400.000 đ với diện tích đến 100 m 2, thời gian bảo hành là 6 tháng, sau 6 tháng nếu

khách hàng tiếp tục thuê chúng tôi diệt côn trùng thì bên cơng ty sẽ giảm giá cho

khách là 10%. Nếu thực hiện theo ý kiến này công ty sẽ tạo ra được những khách

hàng thân thiết, là một người quản lý tơi thấy đây là ý kiến có lợi cho công ty, đem lại

hiệu quả kinh doanh cao, tôi đã quyết định thực hiện theo ý kiến này”.

Ơng Đồn Đức Mạnh thì cho biết khi phát động cuộc thi Phát triển sản phẩm

mới, đã thu thập được rất nhiều ý tưởng sản phẩm hay. Từ các ý tưởng đó công ty đã

chọn ra được sản phẩm tốt nhất, từ sản phẩm tốt nhất đó lại mang ra phân tích, đánh

giá dưới nhiều góc nhìn từ nhiều người khác nhau để đưa ra sản phẩm tối ưu nhất. Đó

là một dự án giải trí được đánh giá là khá thành cơng của chính cơng ty ONME:

69sacthai.net

113. Phân tích phong cách lãnh đạo tự do.

3.1. Giống nhau

Cả 3 nhà lãnh đạo đều cho biết phong cách lãnh đạo tự do sẽ tạo ra được môi

trường mở, tự do cho các thành viên trong tổ chức, cho phép các nhân viên được

quyền ra quyết định nhưng nhà lãnh đạo vẫn chịu trách nhiệm đối với những quyết

định được đưa ra đó. Người lãnh đạo phân tán quyền ra quyết định cho cấp dưới và

dành cho cấp dưới mức độ tự do cao.

Lãnh đạo lại không phát huy được hết khả năng của chính mình, mặc dù lãnh

đạo nhàn hạ hơn, nhưng hiệu suất công việc, tiến độ sẽ bị ảnh hưởng nếu như khi trao

quyên không rõ ràng, cụ thể. Hoặc dễ tạo ra tâm lý buồn chán cho người lãnh đạo, dẫn

tới tùy tiện, lơ là công việc.

3.2. Khác nhau

Công ty Công ty Cổ phần Công ty cổ phần

Bất động sản dầu Phòng chống mốiCơng ty Cổ phầnONME Việt Nam

khí

Tứ Thành

Áp dụng trong tình Được sử dụng khi Trong hồn cảnh

huống một người Sếp các nhân viên có khả lãnh đạo đi cơng tác

Áp dụngsở hữu những nhân năng phân tích vấn xa, lâu ngày, khơng

viên có chun mơn đề, xác định những điều hành trực tiếp

tốt hơn mình.việc cần làm và biết đươc cơng việc.

cách

thực

hiện

chúng.Ví dụ cụ thể:

Theo ơng Hồng Hải, Giám đốc cơng ty cổ phần BĐS Dầu khí thì ơng Hải giao

tồn bộ trách nhiệm cho các phòng, ban chuyên môn, nhân viên trong Công ty tự để

tiến hành thực hiện quy trình mới.

Theo bài Đỗ Thị Thanh Thơ, Giám đốc cơng ty cổ phần phòng chống mối Tứ

Thành, thì bà Thơ hồn tồn tin tưởng vào nhân viên của mình khi phân chia nhiệm vụ

quyền hạn cho họ.

12Còn theo ơng Đồn Đức Mạnh, TGĐ cơng ty cổ phần ONME Việt Nam, trong

một lần đi công tác trong TP HCM, ông Mạnh đã giao lại công việc cho các nhóm, các

nhóm tự tổ chức cơng việc của mình, đặt thời hạn hồn thành. Kết quả là cơng việc

giao thực hiện vẫn hồn thành đúng tiến độ khi khơng có ơng Mạnh ở cơng ty. Tuy

nhiên lại xảy ra tình trạng nhiều nhân viên đi muộn, về sớm, văn hóa doanh nghiệp

khơng được phát huy.

CHƯƠNG 3. GIẢI PHÁP CHO PHONG CÁCH LÃNH ĐẠO RIÊNG CỦA

DOANH NGHIỆP VIỆT NAM

Ngày nay trong hoạt động kinh doanh khơng còn đất cho sự tồn tại của một ông

giám đốc chỉ biết ngồi chờ đợi khách hàng tới mua bán mà khơng cần tính đến nhu

cầu, nguyện vọng của họ. Và cũng khơng còn những ông giám đốc chỉ biết ngồi ra

lệnh và chờ đợi cấp dưới tuân thủ. Bối cảnh mới của sự phát triển đất nước, nền kinh

tế thị trường đã đặt ra những yêu cầu mới đối với doanh nghiệp muốn thành cơng

trong kinh doanh. Muốn làm được điều đó chúng ta phải nhìn lại thực trạng, những

yếu kém của mình để tìm ra giải pháp phù hợp.

3.1. Giải pháp chung đối với doanh nghiệp

Cần có những tư duy mới trong công tác lãnh đạo – quản lý bên cạnh việc thay

đổi về kỹ thuật cơng nghệ. Điều đó có nghĩa là người lãnh đạo phải là người hoàn toàn

khác với những ông chủ tư bản trước kia điều khiển doanh nghiệp bằng roi vọt, hay

những vị giám đốc không dám nghĩ, dám làm chỉ thụ động làm theo những quy định

cứng nhắc của cơ chế cũ dưới thời bao cấp.

Phải chọn những nhà lãnh đạo phù hợp, những nhà lãnh đạo giỏi hiện nay phải14Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

CHƯƠNG 2. TÌM HIỂU PHONG CÁCH LÃNH ĐẠO TẠI MỘT SỐ DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×