Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
III. MỘT SỐ KIẾN NGHỊ, ĐỀ XUẤT

III. MỘT SỐ KIẾN NGHỊ, ĐỀ XUẤT

Tải bản đầy đủ - 0trang

III. MỘT SỐ KIẾN NGHỊ, ĐỀ XUẤT2.Các giải pháp đồng bộ nâng cao hiệu quả PPPKhuôn khổ tổ chức pháp lý thuận lợi và sự ủng hộ chính sách mạnh mẽXác định cụ thể mục tiêu chiến lược của dự án và năng lực quản lý ở tất cả các cấpLựa chọn Quan hệ đối tác công – tư PPP phù hợp với đặc điểm của từng dự ánTạo ra các cơ chế thúc đẩy hoạt động kinh doanh có trách nhiệmIII. MỘT SỐ KIẾN NGHỊ, ĐỀ XUẤT3.Đề xuất chương trình khung vận hành PPP ở VNTổng quan vàThành phần chủChính sách và kếPháp luật và hợpThực hiện và giámnhững dự đốnchốthoạchđồngsátCơng cụ1 Module (M) của bộ chương trình PPP

Nguồn: Tạp chí Tài chínhCảm ơn đã lắng nghe

bài thuyết trình

của chúng mìnhTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

III. MỘT SỐ KIẾN NGHỊ, ĐỀ XUẤT

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×