Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
I. CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ PPP

I. CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ PPP

Tải bản đầy đủ - 0trang

I. CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ PPP2.Phân loạiFranchiseBOODBFOPPPBTOBOTI. CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ PPP2.

Phân loạiFranchise:Nhà nước xây dựngGiao (thường qua đấu giá) cho tư nhân vận hành và khai thácDBFO:Tư nhân xây dựng, tài trợ và vận hành cơng trìnhThuộc sở hữu Nhà nướcBOT:Cơng ty thực hiện dự án xây dựngVận hành trong thời gian nhất định rồi chuyển giao toàn bộ cho Nhà nướcI. CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ PPP2.

Phân loạiBTO:Xây dựng xong chuyển giao ngay cho Nhà nước sở hữuCơng ty thực hiện vẫn giữ quyền khai thác cơng trìnhBOO:Cơng ty thực hiện dự án xây dựng, sở hữu và vận hành cơng trìnhI. CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ PPP3.Nhân tố tác động3.1. Nhân tố tác động tích cựcVai trò và trách nhiệm của Chính PhủNhận dạng và phân bổ rủi ro thích hợpTài chính cho PPPThực hiện phân tích chi phí – lợi ích3.2. Nhân tố tác động tiêu cựcI. CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ PPP4.Kinh nghiệm áp dụng trên thế giớiAnh: Chỉ lựa chọn những dự án PPP nếu tạo ra giá trị vượt trộiNhật Bản: Phát triển PPP nhắm vào đầu tư cho hàng hóa công cộngTrung Quốc: Tham nhũng là trở ngại lớn nhất cho sự thành công của PPPHà Lan: Rủi ro doanh thu được Chính phủ chịu trách nhiệmHàn Quốc: Đơn giản thủ tục, miễn giảm thuế để thúc đẩy PPPII. THỰC TRẠNG PPP Ở VIỆT NAM1.Thực trạng áp dụng mơ hình PPP ở Việt Nam1.1. Về cơ cấu các dự án PPP

Việt Nam: Đầu tư tư nhân vào cơ sở hạ tầng giai đoạn 1990-2011

$6,000(Nguồn: Dữ liệu PPI Ngân hàng Thế giới)Nguồn: WB$5,000$4,000$3,000$2,000$1,000$0

Năng lượngViễn thôngGiao thôngNước và chất thảiII. THỰC TRẠNG PPP Ở VIỆT NAM1.Thực trạng áp dụng mơ hình PPP ở Việt NamTỷ trọng số các dự án phân theo hình thức đầu tư (%)Tỷ trọng vốn đầu tư các dự án phân theo hình thức đầu tư (%)Nguồn: Bộ Kế hoạch và Đầu tưTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

I. CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ PPP

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×