Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Giải pháp âm vị học

Giải pháp âm vị học

Tải bản đầy đủ - 0trang

6. Giải pháp âm vị học

âm cuối

âm chínhtrước

-trước

- :trước

- mtrước

-a+ (ang)0000+ (ăng)0000+ (ong)0000+ (anh)05/13/18cuonglekhac@hcmussh.edu.vn11805/13/18cuonglekhac@hcmussh.edu.vn11905/13/18cuonglekhac@hcmussh.edu.vn1206. Giải pháp âm vị học

 Thế phân bố bổ sung trên có 2 chiều, dẫn đến

2 giải pháp âm vị học cho cùng một khối tư

liệu ngữ âm học:

- 1) , , ,  là các biến thể của một âm vị =>

-, -:, -m, - là các âm vị độc lập;

- 2) , , ,  là các âm vị độc lập => [-], [-:],

[-m], [-] là các biến thể của âm vị //> giải

pháp được chọn;05/13/18cuonglekhac@hcmussh.edu.vn1216. Giải pháp âm vị học

 Theo giải pháp thứ nhất thì ang, ăng, ong,

anh được phiên âm:

ang: /a/; ăng: /a:/; ong: /am/; anh: /a/

 Theo giải pháp thứ hai thì:

- 2.1 ang: /a/; ăng: /ă/; ong: //; anh: //;

hoặc:

- 2.2 ang: /a/; ăng: /ă/; ong: //; anh: //05/13/18cuonglekhac@hcmussh.edu.vn1226. Giải pháp âm vị học

 Giải pháp 2.2.cho rằng có sự đối lập giữa

/; /  vì có các cặp tối thiểu:

  (anh) /  (eng éc)

  (song) /  (soong)

> Khơng thuyết phục vì đấy chỉ là những hiện

tượng có tính ngoại vi (khơng phải trung

tâm) khơng tiêu biểu (từ ngoại lai, argot,

tượng thanh,..có tần số thấp)05/13/18cuonglekhac@hcmussh.edu.vn1236. Giải pháp âm vị học

 Chọn giải pháp âm vị học cần dựa trên các

tiêu chuẩn:

1)Tiết kiệm: giải pháp nào cho ta ít âm vị hơn

thì giải pháp đó tốt hơn.

Giải pháp 6 thanh điệu như ghi nhận của chữ

Quốc ngữ tiết kiệm hơn về hình thức; nhưng

giải pháp 8 thanh điệu mới là giải pháp tiết

kiệm hơn vì bớt được 3 phụ âm cuối -p, -t, -k

> phụ âm cuối tiếng Việt chỉ còn 5 âm vị: -m,

-n, -, -w, -j

05/13/18cuonglekhac@hcmussh.edu.vn1246. Giải pháp âm vị học

2) Tính hợp lí trong cách giải thích sự khác nhau

về ngữ âm giữa các biến thể âm vị:

inh

ưng

ung

ênh

âng

ông

anh

ang

ong

> giải pháp của chữ quốc ngữ khơng tốt vì inh,

ưng có âm cuối khơng khác nhau lắm, nhưng lại

viết khác nhau; còn ưng, ung rất khác nhau khi

kết thúc lại được viết giống nhau.

05/13/18cuonglekhac@hcmussh.edu.vn1256. Giải pháp âm vị học

3 ) Giải pháp nào cho phép ta trình bày những

quy tắc ngữ pháp ngắn hơn thì giải pháp đó

tốt hơn:

- Quy tắc cấu tạo một kiểu từ láy tiếng Việt:

u – i : rù rì, mủm mỉm,

ô – ê: ngô nghê, gồ ghề

o – e: mon men, cót két

Nhưng lại có long lanh, róc rách: khác cả

nguyên âm và âm cuối! >???

05/13/18cuonglekhac@hcmussh.edu.vn1266. Giải pháp âm vị học

Nếu chứng minh được:

 nguyên âm được viết là ‘a’ trong các vần

anh, ach là một biến thể của âm vị //, và;

 nh là biến thể của ng, ch là biến thể của c

>>> Quy tắc ngữ pháp trên sẽ phát biểu ngắn

gọn, khơng có ngoại lệ!05/13/18cuonglekhac@hcmussh.edu.vn1276. Giải pháp âm vị học

 Nguyên âm trong -anh -ach là e:

1. Xét sự phân bố của các nguyên âm tiếng Việt

trước các âm cuối nh, ch; ng, c:

i

ư

u

ê ơ

ô > *eng, ec, *enh ec, ang ac, anh ach,

e

a

o

 sự phân bố của a quá rộng, của e lại quá hẹp =>

ngoại lệ!!!

 vậy: nguyên âm trong anh ach phải là e!

05/13/18cuonglekhac@hcmussh.edu.vn128Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Giải pháp âm vị học

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×