Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
2 Bài toán thực tế

2 Bài toán thực tế

Tải bản đầy đủ - 0trang

Trường đại học công nghiệp Hà NộiĐ ồ án t ốt nghi ệpWh/day. Do tổn hao trong hệ thống lên số W/h của pin năng lượng sẽ lớn hơn tổ số

W/h của toàn tải 1,3 lần. Vậy cống suất tấm pin là:

P(PV) = 1.3 x 1440 = 1872 (Wh/day)

2.2.4 Tính tốn cơng suất tấm pin cần sử dụng.

Tra cứu panel generation factor tại địa điểm nắp đặt k = 4.58 ta

có: Tổng Wh của PV panelVậy chọn PV 110W/h thì số PV là =4 tấm

2.2.5Tính tốn dung lượng bình ac quy

Với 2 ngày dự phòng thì dung lượng bình = =405Ah. Nhưng vì điều kiện kinh tếnên ta chọn 2 bình 12VDC/200Ah nối song song cho cả 2 ngày dự phòng2.3.4 Tính solar charge controllerBảng 1.2. Thơng số của pin

Dựa vào bảng thơng số của pin ta có

Pm=110 Wp, Vpm=18,2 Vdc, Ipm=6.04A, Voc=22.2V, Isc=6.53 A

Thiết kế hệ ac quy là 12VDC

Với 409Wh thì dòng charge là Ic=409/12=409/12=34A

GVHD: Th..s.Nguyễn Văn ĐồiTrang 30Trường đại học công nghiệp Hà NộiĐ ồ án t ốt nghi ệpVới hệ số an toàn là 1.2 th dòng nạp = 1.2 x 34=40.8

Vậy Vpm của tấm pin là 110Wp

Voc của tấm pin là 22.2Vdc.

2.1.5 Tính inverter

Tổng cơng suất sử dụngP=24x12=288(W)

Chọn inverter có cơng suất lớn hơn cơng suất sử dụng 125%

Công suất inverter:P=288*125%=348(w)

Chọn inverter 350W trở lên. Điện áp vào danh định inverter = 12VDCGVHD: Th..s.Nguyễn Văn ĐồiTrang 31Trường đại học cơng nghiệp Hà NộiĐ ồ án t ốt nghi ệpChương 3: TÍNH TỐN THIẾT KẾ CÁC BỘ BIẾN ĐỔI

CƠNG SUẤT

Phân loại :

• Các bộ biến đổi DC-DC.

Bộ biến đổi đảo áp (buck-boost converter).Bộ biến đổi tăng áp (boost converter).Bộ DC/DC cách ly.• Các bộ biến đổi DC-AC.

Nghịch lưu ápNghịch lưu áp một pha.

 Nghịch lưu áp cầu một pha

 Nghịch lưu áp dạng nửa cầu

 Nghịch lưu áp có trung tính• Nghịch lưu cộng hưởng

Nghịch lưu cộng hưởng song song.Nghịch lưu cộng hưởng nối tiếp.3.1 Các bộ biến đổi DC-DC.

Bộ biến đổi DC-DC là bộ biến đổi cơng suất bán dẫn. Có hai cách để thực hiện

các bộ biến đổi DC-DC kiểu chuyển mạch: dùng các tụ điện chuyển mạch, và dùng các

điện cảm chuyển mạch. Giải pháp dùng điện cảm chuyển mạch có ưu thế hơn ở các

mạch công suất lớn.

Các bộ biến đổi DC-DC cổ điển dùng điện cảm chuyển mạch bao gồm: buck

(giảm áp), boost (tăng áp) và buck-boost/inverting (đảo dấu điện áp). Hình 3.1 thể hiện

sơ đồ nguyên lý của các bộ biến đổi này. Với những cách bố trí điện cảm, khóa chuyển

mạch và diode khác nhau, các bộ biến đổi này thực hiện những mục tiêu khác nhau,

GVHD: Th..s.Nguyễn Văn ĐồiTrang 32Trường đại học cơng nghiệp Hà NộiĐ ồ án t ốt nghi ệpnhưng nguyên tắc hoạt động thì đều dựa trên hiện tượng duy trì dòng điện đi qua điện

cảm.Hình

3.1:Các bộbiến

đổi DC-DC chuyển mạch cổ điển3.1.1 Bộ biến đổi tăng áp (boost converter).

Bộ biến đổi tăng áp là thiết bị được ứng dụng để biến đổi làm tăng điện áp đầu ra

so với điện áp nguồn. Bộ biến đổi boost hoạt động theo nguyên tắc sau: khi khóa (van)

đóng, điện áp ngõ vào đặt lên điện cảm, làm dòng điện trong điện cảm tăng dần theo

thời gian. Khi khóa (van) ngắt, điện cảm có khuynh hướng duy trì dòng điện qua nó sẽ

tạo điện áp cảm ứng đủ để diode phân cực thuận. Ở điều kiện làm việc bình thường,

điện áp ngõ ra có giá trị lớn hơn điện áp ngõ vào, do đó điện áp đặt vào điện cảm lúc

này ngược dấu với khi khóa (van) đóng và có độ lớn bằng chênh lệch giữa điện áp ngõ

ra và điện áp ngõ vào, cộng với điện áp rơi trên diode. Dòng điện qua điện cảm lúc này

giảm dần theo thời gian. Tụ điện ngõ ra có giá trị đủ lớn để dao động điện áp tại ngõ ra

nằm trong giới hạn cho phép.Tương tự như trường hợp của bộ biến đổi buck, dòng điện

qua điện cảm sẽ thay đổi tuần hồn và điện áp rơi trung bình trên điện cảm trong một

chu kỳ sẽ bằng 0 nếu dòng điện qua điện cảm là liên tục (nghĩa là dòng điện tải có giá

trị đủ lớn). Gọi T là chu kỳ chuyển mạch (switching cycle), T 1 là thời gian đóng khóa

(van) và T2 là thời gian ngắt khóa (van). Như vậy, T = T 1 + T2. Giả sử điện áp rơi trên

diode và dao động điện áp ngõ ra là khá nhỏ so với giá trị của điện áp ngõ vào và ngõ

ra. Khi đó, điện áp rơi trung bình trên điện cảm khi đóng khóa (van) là (T 1/T).Vin, còn

điện áp rơi trung bình trên điện cảm khi ngắt khóa (van) là(T2/T).(Vin − Vout).

Điều kiện điện áp rơi trung bình trên điện cảm bằng 0 có thể được biểu diễn là:(T1/T).Vin + (T2/T).(Vin − Vout) = 0

GVHD: Th..s.Nguyễn Văn ĐoàiTrang 33Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

2 Bài toán thực tế

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×