Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Lưu ý: ngõ ra của bộ điều khiển nhiệt độ FOX-1004 chỉ cho phép điều khiển ở mức tải dưới 2A. Đối với trường hợp cần điều khiển thiết bị lớn hơn 2A, chúng ta có thể điều khiển thiết bị gián tiếp thông qua một relay kiến hoặc contactor.

Lưu ý: ngõ ra của bộ điều khiển nhiệt độ FOX-1004 chỉ cho phép điều khiển ở mức tải dưới 2A. Đối với trường hợp cần điều khiển thiết bị lớn hơn 2A, chúng ta có thể điều khiển thiết bị gián tiếp thông qua một relay kiến hoặc contactor.

Tải bản đầy đủ - 0trang

*Ngõ ra chính(main): Giống với FOX-D1004, có 2 cách cài đặt điều khiển nhiệt

độ cho kiểu chọn cách tính độ lệch điều khiển(DIS):

-Với DIS=P thì nhiệt độ điểm Set là nhiệt độ cao nhất. Nhiệt độ thấp nhất=Set-diF.

Ví dụ: ta cài điều khiển nhiệt độ trong khoảng 37.0oC đến 37.8oC thì ta cài

Set=37.8 và diF=0.8.

-Với DIS=Pn thì ta cài giống FOX-1004. Nhiệt độ điểm Set là ngưỡng giữa của

nhiệt độ cao nhất và thấp nhất. Ví dụ: cài điều khiển nhiệt độ trong khoảng

37.0oC~37.8oC ta cài Set=(37.8+37.0)/2=37.4, diF=(37.8-37.0)/2 =0.4 => Nhiệt

độ cao nhất=Set+diF, nhiệt độ thấp nhất=Set-diF.

21*Bộ điều khiển nhiệt độ FOX-2002 cũng có 2 cổng giống điều khiển nhiệt độ

FOX-D1004 chỉ khác là FOX-D1004 hoạt động trên nguyên tắc là 2 ngõ ra riêng

biệt, còn FOX-2002 có 1 ngõ ra chính và 1 ngõ ra cảnh báo.

-Với ngõ ra cảnh báo, đầu tiên ta phải chọn kiểu cảnh báo:

+H: Cảnh báo cao(chỉ cảnh báo khi vượt quá ngưỡng điều khiển nhiệt độ cài

đặt)+HL: Cảnh báo cả mức thấp và mức cao(hoạt động khi nhiệt độ thấp hơn nhiệt độ

cài đặt cảnh báo thấp và cao hơn nhiệt độ cài đặt cảnh báo cao)+L: Cảnh báo thấp(chỉ cảnh báo khi thấp hơn nhiệt độ điều khiển được cài đặt)-Sau đó tùy trường hợp mà ta cài nhiệt độ cảnh báo vào HPr(nhiệt độ cảnh báo

cao) và LPr(nhiệt độ cảnh báo thấp).

*Ví dụ: để cài đặt điều khiển nhiệt độ trong lò trong khoảng 37.0 C đến

o37.8 C(chọn cách cài DIS=P), khi nhiệt độ thấp hơn 36.5 C và cao hơn 38.5 C thì

ooobật còi cảnh báo.

-Đầu tiên, nhấn Set, ta thấy màn hình xuất hiện nhiệt độ cài đặt(mặc định của nhà

sản xuất là 10.0) dùng 2 phím [▲][▼] để đưa về nhiệt độ cần 37.8. Nhấn tiếp Set

để trở về nhiệt độ thực tế môi trường hoặc không nhấn gì chờ màn hình trở về

nhiệt độ mơi trường.22-Sau đó, nhấn giữ Set trong 5s ta thấy xuất hiện, nhả tay ra, nhấn tiếpSet(nhấp nhả, không giữ) thấy xuất hiện HSP, tiếp tục nhấp nhả Set lần lượt màn

hình hiện nhiệt độ=>LSP=>nhiệt độ=>tyP=>COL(hoặc HEt), ta dùng 2 phím [▲]

[▼] để chọn HEt. Nhấp nhả Set thấy DIS, nhấp nhả Set xuất hiện P(hoặc Pn) ta

dùng 2 phím [▲][▼] để chọn P. Nhấp nhả Set thấy diF, tiếp tục nhấp nhả Set thấy

hiện độ lệch điều khiển(mặc định 1.0), ta dùng 2 phím [▲][▼] để đưa về gá trị

0.8. Tiếp tục nhấp nhả Set tới khi trở vềthì dùng tiếp 2 phím [▲][▼] đểchọn sang

-Tiếp theo ta nhấp nhả Set thấy xuất hiện ALS, tiếp tục nhấp nhả Set sẽ thấy kiểu

cảnh báo(H,HL,L), trong trường hợp này ta dùng tiếp 2 phím [▲][▼] để chọn HL.

Nhấp nhả Set ta thấy HPr, nhấp nhả Set thấy nhiệt độ cảnh báo cao(thường mặc

định 99.9) ta đưa về giá trị 38.5, nhấp nhả Set thấy LPr, tiếp tục nhấp nhả Set thấy

nhiệt độ cảnh báo thấp(thường mặc định -55.0) ta đưa về giá trị 36.5. Nhấn giữ Set

trong 5s hoặc khơng nhấn gì trong vài giây để thốt ra màn hình nhiệt độ mơi

trường thực tế. Nhấn Set kiểm tra lại điều khiển nhiệt độ cài đặt đã đúng là

37.8oC(nếu chưa đúng thì đưa về giá trị này), thốt ra là ta đã hồn thành cài đặt

Kích thướcH48xW48Hiển thịHiển thị Led 7 đoạn, giá trị thực PV: màu xanh, giá trị đặt SV: màu camNguồn cấp100–240 VAC 50/60Hz, 24V AC/DCNgõ vàoRTD: Pt100Ω, JPt100Ω

Can nhiệt: K(CA), J(IC), R(PR), E(CR), T(CC), S(PR), N(NN), W(TT), B,

PLII

Điện áp :0 - 5VDC, 1-5VDC.

Dòng : 0 - 20 mA, 4 - 20mANgõ raNgõ ra rơ le: 250VAC, 3A

Ngõ ra xung điện áp: 0/12 VDC ( Điện trở tải: lớn hơn 600Ω)

Ngõ ra dòng: DC 4-20mA (Điện trở tải: nhỏ hơn 600Ω)

Ngõ ra Triac: 100 VAC, 200 VAC

Ngõ ra alarm: 250VAC, 1AChu kỳ lấy mẫu0.5 sPhương pháp

điều khiểnON/OFF, P, PI, PD, PID23Tính năngCảnh báo q nhiệt

Cảnh báo đứt vòng lặp

Cảnh báo ngõ ra

Sao lưu bộ nhớ:

+ Số lần sao lưu: 100.000 lần

+ Thời gian lưu trữ dữ liệu: 10 nămTruyền thôngTruyền dữ liệu PV/SV transmission, cài đặt SV)Kiểu đấu nốiCầu đấu, đế 11 chânKiểu lắp đặtLắp trên cánh tủ, bắt vít trên tủ điệnPhụ kiệnGá lắp cánh tủ, đế (mua rời)Cấp bảo vệ

Tiêu chuẩnCE, UL, RoHS3.3 Sơ đồ đấu nốiChân 1,2 đấu vào cảm biến3.3.1 Một số hình ảnh thực tế2425Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Lưu ý: ngõ ra của bộ điều khiển nhiệt độ FOX-1004 chỉ cho phép điều khiển ở mức tải dưới 2A. Đối với trường hợp cần điều khiển thiết bị lớn hơn 2A, chúng ta có thể điều khiển thiết bị gián tiếp thông qua một relay kiến hoặc contactor.

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×