Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
1 Kết quả đạt được

1 Kết quả đạt được

Tải bản đầy đủ - 0trang

Hình 17: Hình ảnh hiển thị trên máy tính

CHÚ Ý:

Kết quả bị nhiễu do nhiều máy tính gây ra3.2 Giải pháp khác:

Sử dụng bộ điều khiển nhiệt độ3.2.1 Sơ đồ khối:183.2.2 Thiết bị lựa chọn

3.2.2.1 Cảm biến và bộ điều khiển nhiệt độ

-pt 100

Bộ điều khiển nhiệt độ:FOX 100419Đặc điểm của bô điều khiển nhiệt độ FOX 1004

-Nguồn :220/ 1pha

-ngõ ra: 1 ngõ ra,tải 2A

-kiểu điều khiển : làm nóng hoặc lạnh

-kèm sẵn 1 cảm biến diode ,dây dài 3m

Cảm biến (đầu dò) :dây +màu trắng vào chân số 1 ;dây-màu đen vào chân số 2

Nguồn :nguồn chính vào chân số 11 và 12

*nguồn cấp vào chân chung của relay (ngõ ra ) :dùng 1 đoạn dây ngắn nối từ chân

số 11 qua số 9

Tải(máy nén,điện trở đồ nóng,bóng dèn quạt,..)vào chân số 10 và 12

Lưu ý: ngõ ra của bộ điều khiển nhiệt độ FOX-1004 chỉ cho phép điều khiển ở

mức tải dưới 2A. Đối với trường hợp cần điều khiển thiết bị lớn hơn 2A, chúng ta

có thể điều khiển thiết bị gián tiếp thông qua một relay kiến hoặc contactor.

3.2.2.2. Cài đặt bộ điều khiển nhiệt độ Fox 1004

Sơ đồ cài đặt của đồng hồ điều khiển nhiệt độ như sau:20*Ngõ ra chính(main): Giống với FOX-D1004, có 2 cách cài đặt điều khiển nhiệt

độ cho kiểu chọn cách tính độ lệch điều khiển(DIS):

-Với DIS=P thì nhiệt độ điểm Set là nhiệt độ cao nhất. Nhiệt độ thấp nhất=Set-diF.

Ví dụ: ta cài điều khiển nhiệt độ trong khoảng 37.0oC đến 37.8oC thì ta cài

Set=37.8 và diF=0.8.

-Với DIS=Pn thì ta cài giống FOX-1004. Nhiệt độ điểm Set là ngưỡng giữa của

nhiệt độ cao nhất và thấp nhất. Ví dụ: cài điều khiển nhiệt độ trong khoảng

37.0oC~37.8oC ta cài Set=(37.8+37.0)/2=37.4, diF=(37.8-37.0)/2 =0.4 => Nhiệt

độ cao nhất=Set+diF, nhiệt độ thấp nhất=Set-diF.

21Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

1 Kết quả đạt được

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×