Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
II. Đồ dùng dạy học:

II. Đồ dùng dạy học:

Tải bản đầy đủ - 0trang

Thời

gianNội dung kiến thức

và kĩ năng cơ bảnPhương pháp, hình thức tổ chức các hoạt động dạy

Hoạt động của thầyHoạt động của trògấp các nép cách đều 1 ơ theo

chiều rộng đến hết. Sau đó gấp

đơi lấy dấu ở giữa.

- Gấp tờ giấy hình chữ nhật thứ

hai giống tờ giấy hình chữ nhật

thứ nhất.

- Để mặt mầu của hai tờ giấy trên

cùng phía, bơi và dán mép hai tờ

giấy đã gấp vào nhau, dùng chỉ

buộc chặt vào nếp gấp giữa, bôi

hồ lên mép gấp trong cùng, ép

chặt.

Bước 3: Làm cán quạt và - Lấy từng tờ giấy làm cán quạt

hoàn chỉnh

gấp cuộn theo chiều 16 ô, nếp

gấp 1 ô đến hết; bôi hồ vào mép

cuối dán lại được cán quạt

- Mở hai cán quạt theo chiều mũi

tên, 2 cán ép nhau.2’c.Hoạt động 3: Học sinh tập Hs tập làm quạt trên giấy nháp - Hs tập làm quạt trên

gấp quạt

hoặc giấy thủ công.

giấy nháp hoặc giấy thủ

công.

IV. Củng cố, dăn dò:

- Gv nhận xét và dặn dò học sinh.

Bài sau: Gấp quạt giấy hình tròn.

V. Rút kinh nghiệm bổ sung:...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................Lớp

Tiết số

Tuần

Ngày dạy:3

: 32

: 32

: 2/5/2013KẾ HOẠCH BÀI DẠY

THỦ CÔNGLàm quạt giấy tròn (tiết 2)

I. Mục tiêu:

- Học sinh biết cách làm quạt giấy tròn.

- Học sinh làm được quạt giấy tròn đúng quy trình kỹ thuật

- Học sinh thích làm đồ chơi

II. Đờ dùng dạy học:

Mẫu quạt tròn lớn, 2 tờ giấy gấp nếp, cán, chỉ, giấy thủ công, kéo, hồ, tranh quy trình

III. Hoạt động:

Thời

gian

1’28’Nội dung kiến thức

và kĩ năng cơ bản

A. Giới thiệu bài.Phương pháp, hình thức tổ chức các hoạt động dạy

Hoạt động của thầyHoạt động của trò- Giới thiệu mục đích tiết học - Lắng nghe.B. Bài mới:

a. Hoạt động 1. Học sinh

làm quạt và trang trí

+ Bước 1: Cắt giấy

+ Bước 2: gấp, dán quạt

+ Bước 3: Làm cán và hoàn

chỉnh

b. Hoạt động 2. Thực hành

và trang trí quạt- Giáo viên nhắc lại các

bướcC. Củng cố, dăn dò:NX tiết học- Giáo viên quan sát, góp ý

- Hs làm và trang trí quạt.

học sinh trang trí quạt bằng

cách vẽ vào quạt

-Học sinh trưng bày, tự

c. Hoạt động 3. Học sinh tr- - Giáo viên khen những sản

đánh giá

ưng bày sản phẩm

phẩm đẹp, cho lớp xem

1’IV. Rút kinh nghiệm bổ sung:

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................Lớp

Tiết số

Tuần

Ngày dạy:3

: 33

: 33

: 9/5/2013KẾ HOẠCH BÀI DẠY

THỦ CƠNGLÀM QUẠT GIẤY TRỊN (T3)

I. Mục tiêu:

- Học sinh biết cách làm quạt giấy tròn.

- Học sinh làm được quạt giấy tròn đúng quy trình kỹ thuật

- Học sinh thích làm đồ chơi

II. Đờ dùng dạy học:

Mẫu quạt tròn lớn, 2 tờ giấy gấp nếp, cán, chỉ, giấy thủ cơng, kéo, hồ, tranh quy trình

III. Hoạt động:

Thời

gian

2’26’2’Nội dung kiến thức

và kĩ năng cơ bản

A. Giới thiệu bài.Phương pháp, hình thức tổ chức các hoạt động dạy

Hoạt động của thầy- Giới thiệu mục đích tiết học - Lắng nghe.- Giáo viên nhắc lại các

B. Bài mới:

bước

a. Hoạt động 1. Học sinh làm

quạt và trang trí

+ Bước 1: Cắt giấy

+ Bước 2: gấp, dán quạt

+ Bước 3: Làm cán và hồn

chỉnh

Giáo viên quan sát, góp ý

b. Hoạt động 2. Thực hành và

học sinh trang trí quạt bằng

trang trí quạt

cách vẽ vào quạt

- Giáo viên khen những sản

c. Hoạt động 3. Học sinh trphẩm đẹp, cho lớp xem

ưng bày sản phẩm

III. Củng cố, dăn dò:Hoạt động của trò- Hs làm và trang trí

quạt.

-Học sinh trưng bày, tự

đánh giáNX tiết họcIV. Rút kinh nghiệm bổ sung:

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................Lớp

Tiết số

Tuần

Ngày dạy:3

: 34

: 34

: 16/5/2013KẾ HOẠCH BÀI DẠY

THỦ CÔNGÔn tập chương 3 và 4

I. Mục tiêu:

- Đánh giá kiến thức, kĩ năng đan bằng giấy bìa hoặc màu của học sinh.

II. Đồ dùng dạy học:

Bài dán mẫu

III. Hoạt động:

Thời

gianNội dung kiến thức

và kĩ năng cơ bảnPhương pháp, hình thức tổ chức các hoạt động dạy

Hoạt động của thầy

Hoạt động của trò2’A. Giới thiệu bài30’B. Nội dung ơn tập:

a. Ơn tập lại cách - GV giải thích yêu cầu của bài về kiến

làm các sản phẩm

thức, kĩ năng, sản phẩm:

- Con đã học những kiểu đan nào?

- Để đan được một sản phẩm nong mốt

hoặc nong đôi con làm theo mấy bước?

Đó là những bước nào?

- Con nêu cách cắt các nan dọc?

- Con nêu cắt các nan ngang?

- Đan nong mốt và đan nong đơi có điểm

gì giống và khác nhau?

- Con nêu cách đan nong mốt?

- Nêu cách đan nong đôi?

- Gv chốt ý đúng.

b. Thực hành

- Hs thực hành

- GV quan sát, gợi ý với những HS lúng

túng

c. GV đánh giá

- GV đánh giá

C. Nhận xét,dặn dò - GV nhận xét sự chuẩn bị, tinh thần thái

độ học tập và kỹ năng kẻ, cắt, dán của HS.2’GV nêu mục tiêu tiết học, ghi đề bàiHọc sinh ghi bài.

- Lắng nghe.(3 bước: cắt các nan,

đan nan, hoàn thành

sản phẩm )

- Học sinh nêu lại cách

làm.Lớp nhận xét.

- Hs thực hành đan

nong mốt và nong đôi.

- Trưng bày sản phẩm.IV. Rút kinh nghiệm, bổ sung:

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

II. Đồ dùng dạy học:

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×