Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
III. Các hoạt động dạy học:

III. Các hoạt động dạy học:

Tải bản đầy đủ - 0trang

10’13’2. Hoạt động 2:

Thực hành

- Khi gấp, dán các tờ giấy để làm

đế, khung, chân đồng hồ cần miết

kĩ các nếp gấp và bơi hồ cho đều.

- Khi trang trí, có thể vẽ ơ nhỏ

làm lịch ghi thứ, ngày ở gần số 3,

ghi nhãn hiệu của đồng hồ ở dưới

số 12 hoặc vẽ hình trên mặt đồng

hồ .- Gv nhắc hs khi thực hành Hs thực hành theo các

cần chú ý

bước

Gv quan sát, giúp đỡ hs

còn lúng túng để các em

hoàn thành sản phẩm3. Hoạt động 3:

Trưng bày sản phẩm

- Trưng bày sản phẩm theo nhómGv tổ chức cho hs trưng H/s trình bày ý tưởng

bày sản phẩm theo nhóm

riêng)- Trưng bày trước lớp- Nhận xét, đánh giá.Gv yêu cầu nhóm nào xong Đại diện nhóm lên dán

trước lên trưng bày trên sản phẩm

bảng lớp

Hs quan sát, nhận xét, bổ

Gv cùng cả lớp nhận xét sung.

sản phẩm của từng nhómIV. Nhận xét dặn dò: (5 phút)

- Nhận xét: về sự chuẩn bị, tinh thần thái độ học tập và kết quả thực hành của h/s tốt.

- Dặn dò: Chuẩn bị như tiết này để học: Làm đồng hồ để bàn (tiết 1).

V. Rút kinh nghiệm bổ sung:

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................Lớp

Tiết số

Tuần

Ngày dạy:3

: 30

: 30

: 18/4/2013KẾ HOẠCH BÀI DẠY

THỦ CƠNGLàm đờng hờ để bàn (tiết 3)

I. Mục đích yêu cầu:

- Kiến thức: Học sinh biết cách làm đồng hồ để bàn bằng giấy thủ công.

- Kỹ năng: Học sinh làm được đồng hồ để bàn đúng qui trình.

- Thái độ : u thích sản phẩm mình làm được.

II. Đờ dùng dạy học:

* Giáo viên: Mẫu đồng hồ để bàn bằng giấy thủ công (hoặc bìa màu).

Tranh qui trình làm đồng hồ để bàn.

Giấy thủ cơng, tờ bìa, hồ dán, bút màu, kéo thủ cơng.

Đồng hồ để bàn

* Học sinh: Giấy thủ cơng, tở bìa, hồ dán, bút màu, kéo thủ công.

III. Các hoạt động chủ yếu:

Thời

gian

2’Nội dung kiến thức

và kĩ năng cơ bản

A. Kiểm tra bài cũPhương pháp và hình thức thực hiện

Hoạt động của thầy

Hoạt động của trò

- Ktra sự chuẩn bịDD- Tổ trưởng báo cáoB. Bài mới

5’1. Hoạt động 1:

Nhắc lại các bước làm đồng hồ để Gv yêu cầu hs nhắc lại các 4 Hs vừa thực hành

bàn và trang trí

bước làm lọ hoa gắn tường trên bảng vừa nhắc lại

+ Bước 1: Cắt giấy

+ Bước 2: Làm các bộ phận đồng Gv hệ thống lại các bước Hs quan sát để ghi nhớ

hồ (khung, mặt, đế và chân đỡ trên tranh qui trình (qua

đồng hồ )

mỗi bước đều có lưu ý)

+ Bước 3: Làm thành đồng hồ

hoàn chỉnh13’2. Hoạt động 2:

Thực hành- Khi gấp, dán các tờ giấy để làm

đế, khung, chân đồng hồ cần miết - Gv nhắc hs khi thực hành Hs thực hành theo các

kĩ các nếp gấp và bôi hồ cho đều. cần chú ý

bước

- Khi trang trí, có thể vẽ ơ nhỏ

làm lịch ghi thứ, ngày ở gần số 3,

ghi nhãn hiệu của đồng hồ ở dưới

số 12 hoặc vẽ hình trên mặt đồng Gv quan sát, giúp đỡ hs

hồ ..

còn lúng túng để các em

hoàn thành sản phẩm

13’3. Hoạt động 3:

Trưng bày sản phẩm

- Trưng bày sản phẩm theo nhómGv tổ chức cho hs trưng H/s trình bày ý tưởng

bày sản phẩm theo nhóm

riêng)- Trưng bày trước lớp

Gv yêu cầu nhóm nào xong Đại diện nhóm lên dán

trước lên trưng bày trên sản phẩm

bảng lớp

Hs quan sát, nhận xét,

Gv cùng cả lớp nhận xét bổ sung.

sản phẩm của từng nhóm

3’IV. Nhận xét dặn dò- Nhận xét: về sự chuẩn bị,

tinh thần thái độ học tập và

kết quả thực hành của h/s

tốt.

- Dặn dò: Chuẩn bị như tiết

này để học: Làm quạt giấy

tròn (tiết 1).V. Rút kinh nghiệm bổ sung:

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................Lớp

Tiết số

Tuần

Ngày dạy:3

: 31

: 31

: 25/4/2013KẾ HOẠCH BÀI DẠY

THỦ CƠNGLàm quạt giấy tròn (tiết 1)

I. Mục tiêu:

- Học sinh biết cách làm quạt giấy tròn.

- Học sinh làm được quạt giấy tròn đúng quy trình kỹ thuật

- Học sinh thích làm đồ chơi

II. Đờ dùng dạy học:

Mẫu quạt tròn lớn, 2 tờ giấy gấp nếp, cán, chỉ, giấy thủ cơng, kéo, hồ, tranh quy trình

III. Hoạt động:Thời

gian

1’

32’Nội dung kiến thức

và kĩ năng cơ bản

A. Giới thiệu bàiPhương pháp, hình thức tổ chức các hoạt động dạy

Hoạt động của thầyHoạt động của trò- Giáo viên nêu mục tiêu, tiết họcB. Bài mới :

a.Hoạt động 1:

- GV giới thiệu quạt mẫu, hỏi:

- Hs quan sát mẫu, trả

Gv hướng dẫn học sinh,

lời.

quan sát, nhận xét;

- Quạt giấy tròn có những chi tiết

nào?

(quạt giấy hình tròn,

có cán cầm, có thân

- Những chi tết nào của quạt các quạt)

con đã học?

(Nếp gấp, cách gấp,

- Chi tiết nào con chưa học ?

buộc chỉ học lớp 1)

- GV: Để gấp quạt giấy tròn cần

dán nối 2 tờ giấy thủ công theo (làm cán cầm)

chiều rộng để có diện tích rộng

mới x tròn được.

b. Hoạt động 2:

GV hướng dẫn mẫuGV làm mẫu. GV hướng dẫn có Hs quan sát

sử dụng giấy màu và tranh quy

trình cho học sinh quan sát.Bước 1: Cắt giấyCắt 2 tờ giấy thủ cơng hình chữ

nhật, chiều dài 16 ơ, rộng 12 ô

làm quạt.Bước2: Gấp , dán quạt.- Đặt tờ giầy hình chữ nhật thứ

nhất lên bàn, mặt kẻ ơ phía trên,Thời

gianNội dung kiến thức

và kĩ năng cơ bảnPhương pháp, hình thức tổ chức các hoạt động dạy

Hoạt động của thầyHoạt động của trògấp các nép cách đều 1 ơ theo

chiều rộng đến hết. Sau đó gấp

đơi lấy dấu ở giữa.

- Gấp tờ giấy hình chữ nhật thứ

hai giống tờ giấy hình chữ nhật

thứ nhất.

- Để mặt mầu của hai tờ giấy trên

cùng phía, bơi và dán mép hai tờ

giấy đã gấp vào nhau, dùng chỉ

buộc chặt vào nếp gấp giữa, bôi

hồ lên mép gấp trong cùng, ép

chặt.

Bước 3: Làm cán quạt và - Lấy từng tờ giấy làm cán quạt

hồn chỉnh

gấp cuộn theo chiều 16 ơ, nếp

gấp 1 ơ đến hết; bôi hồ vào mép

cuối dán lại được cán quạt

- Mở hai cán quạt theo chiều mũi

tên, 2 cán ép nhau.2’c.Hoạt động 3: Học sinh tập Hs tập làm quạt trên giấy nháp - Hs tập làm quạt trên

gấp quạt

hoặc giấy thủ công.

giấy nháp hoặc giấy thủ

công.

IV. Củng cố, dăn dò:

- Gv nhận xét và dặn dò học sinh.

Bài sau: Gấp quạt giấy hình tròn.

V. Rút kinh nghiệm bổ sung:...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

III. Các hoạt động dạy học:

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×