Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Các biện pháp thực hiện 8

Các biện pháp thực hiện 8

Tải bản đầy đủ - 0trang

SKKN: Một số biện pháp chỉ đạo giáo viên làm tốt công tác giáo dục kỹ năng sống

cho trẻ vùng đồng bào dân tộc thiểu số tại trường Mầm non Bình Minh6. Lê Bích Ngọc Giáo dục kỹ năng sống cho trẻ mẫu giáo 5-6 tuổi NXB

Giáo Dục 2008- 2009Người thực hiện: Nguyễn Thị Phương Nam27SKKN: Một số biện pháp chỉ đạo giáo viên làm tốt công tác giáo dục kỹ năng sống

cho trẻ vùng đồng bào dân tộc thiểu số tại trường Mầm non Bình MinhHếtNgười thực hiện: Nguyễn Thị Phương Nam28SKKN: Một số biện pháp chỉ đạo giáo viên làm tốt công tác giáo dục kỹ năng sống

cho trẻ vùng đồng bào dân tộc thiểu số tại trường Mầm non Bình MinhIV. Phần mở đầu:

6. Lý do chọn đề tài.Trẻ em, thế hệ mầm non tương lai của đất nước, là những chủ nhân sẽ kế

thừa và phát huy những gì tốt đẹp nhất của lồi người. Việc giáo dục trẻ ngay từ

khi còn nhỏ là vơ cùng quan trọng trong sự nghiệp giáo dục, nhằm hình thành và

phát triển toàn diện nhân cách cho trẻ sau này. Sản phẩm của giáo dục là con

người mà con người là mục tiêu, động lực của sự phát triển đất nước trong tương

lai đó chính là thế hệ trẻ.

Xã hội hiện nay đã và đang làm thay đổi cuộc sống của con người, nhiều

vấn đề phức tạp liên tục nảy sinh. Bên cạnh những tác động tích cực, còn có

những tác động tiêu cực, gây nguy hại cho con người, đặc biệt là trẻ em. Nếu

mỗi người trong đó có trẻ em khơng có những kiến thức cần thiết để biết lựa

chọn những giá trị sống tích cực, khơng có những năng lực để ứng phó, để vượt

qua những thách thức mà hành động theo cảm tính thì rất dễ gặp trở ngại, rủi ro

trong cuộc sống. Do đó, việc hình thành kỹ năng sống cho mọi người nói chung

và trẻ em nói riêng đang trở thành nhiệm vụ quan trọng. Giáo dục kỹ năng sống

phải được đo bằng sự vận dụng những kỹ năng đó trong cuộc sống mỗi cá nhân

để sống tích cực, sống hạnh phúc, sống có ý nghĩa. Giáo dục kỹ năng sống cho

trẻ mầm non nhằm giúp trẻ phát triển hài hòa, tồn diện về nhân cách. Cung cấp

cho mỗi trẻ những kiến thức cần thiết về kỹ năng sống để các em sống sao cho

lành mạnh và có ý nghĩa. Giúp các em hiểu, biến những kiến thức về kỹ năng

sống được cung cấp thành hành động cụ thể trong quá trình hoạt động thực tiễn

với bản thân, với người khác, với xã hội, ứng phó trước nhiều tình huống, học

cách giao tiếp, ứng xử với mọi người, giải quyết mâu thuẫn trong mối quan hệ

và thể hiện bản thân một cách tích cực.

Vì vậy, trong mục tiêu Giáo dục Đào tạo ghi rõ hình thành cho trẻ những cơ

sở ban đầu của nhân cách con người mới xã hội chủ nghĩa: khỏe mạnh, nhanh

nhẹn, phát triển hài hòa, cân đối, giàu lòng yêu thương biết quan tâm, nhường

nhịn giúp mọi người, biết yêu thích và giữ gìn cái đẹp, thơng minh, ham hiểu

biết, thích khám phá và tìm tòi một số kỹ năng cơ bản như: nhẹ nhàng, khéo léo,

biết xin lỗi và nhận lỗi khi mình có lỗi.Người thực hiện: Nguyễn Thị Phương Nam29SKKN: Một số biện pháp chỉ đạo giáo viên làm tốt công tác giáo dục kỹ năng sống

cho trẻ vùng đồng bào dân tộc thiểu số tại trường Mầm non Bình MinhChính vì thế, nhiệm vụ của các cơ giáo mầm non là việc giáo dục kỹ năng

sống cho trẻ mầm non hiện nay đang là vấn đề bức thiết, là việc làm cần thiết có

vai trò to lớn trong việc giáo dục kỹ năng sống cho trẻ mầm non, đặc biệt là trẻ

vùng đồng bào DTTS nơi tôi đang cơng tác. Do đó việc bồi dưỡng, chỉ đạo cho

đội ngũ giáo viên trong việc giáo dục kỹ năng sống cho trẻ là rất cần thiết.

Chính vì những lí do trên, tôi đã chọn đề tài: “Một số biện pháp chỉ

đạo giáo viên làm tốt công tác giáo dục kỹ năng sống cho trẻ vùng đồng bào

dân tộc thiểu số tại trường Mầm non Bình Minh”.

7. Mục tiêu, nhiệm vụ của đề tài.Nghiên cứu đề tài nhằm góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện

cho trẻ ở trường mầm non và chuẩn bị tốt tâm thế cho trẻ vào học trường phổ

thông và sự phát triển sau này của trẻ.

Đề xuất một số biện pháp chỉ đạo giáo viên làm tốt công tác giáo dục kĩ

năng sống cho trẻ để đạt được hiệu quả cao hơn.

Nâng cao trình độ chun mơn nghiệp vụ và kỹ năng tư vấn tuyên truyền

kiến thức nuôi dạy con theo khoa học với các bậc cha mẹ cho toàn thể đội ngũ

giáo viên và cán bộ quản lý của trường.

8. Đối tượng nghiên cứu.Nghiên cứu một số biện pháp chỉ đạo giáo viên làm tốt công tác giáo dục kỹ

năng sống cho trẻ vùng đồng bào dân tộc thiểu số ở trường mầm non Bình

Minh- xã Đray Sáp- huyện Krơng Ana- tỉnh Đăk Lăk.

9. Giới hạn của đề tài.* Về nội dung: Một số biện pháp chỉ đạo giáo viên làm tốt công tác giáo

dục kĩ năng sống cho trẻ vùng đồng bào dân tộc thiểu số ở trường mầm non

Bình Minh- xã Đray Sáp- huyện Krông Ana- tỉnh Đăk Lăk.

* Đối tượng khảo sát: Giáo viên, học sinh trường mầm non Bình Minh- xã

Đray Sáp- huyện Krơng Ana- tỉnh Đăk Lăk.

* Thời gian nghiên cứu: Từ tháng 9/2017 đến tháng 3/2018

10. Phương pháp nghiên cứu.Người thực hiện: Nguyễn Thị Phương Nam30SKKN: Một số biện pháp chỉ đạo giáo viên làm tốt công tác giáo dục kỹ năng sống

cho trẻ vùng đồng bào dân tộc thiểu số tại trường Mầm non Bình MinhĐể thực hiện đề tài “ Một số biện pháp chỉ đạo giáo viên làm tốt công tác

giáo dục kỹ năng sống cho trẻ vùng đồng bào dân tộc thiểu số ở trường mầm

non Bình Minh” Tơi đã sử dụng một số phương pháp nghiên cứu sau:

- Phương pháp nghiên cứu tài liệu.

- Phương pháp thực hành.

- Phương pháp thống kê giáo dục.

- Phương pháp trực quan hình ảnh.

- Phương pháp điều tra, thu thập thông tin cá nhân

V. Phần nội dung

4. Cơ sở lý luậnTheo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) Kỹ năng sống là khả năng để có hành

vi thích ứng (adaptive) và tích cực (positive) giúp các cá nhân có thể ứng xử

hiệu quả trước những nhu cầu và thách thức của cuộc sống hàng ngày

Theo Quỹ nhi đồng Liên hiệp quốc (UNICEF) Kỹ năng sống là cách tiếp

cận giúp thay đổi hoặc hình thành hành vi mới, cách tiếp cận này lưu ý đến sự

cân bằng về tiếp thu kiến thức hình thành thái độ và kỹ năng.

Những năm gần đây, kết quả của nhiều nghiên cứu cho thấy rằng, những

can thiệp dựa trên giáo dục kỹ năng sống giúp cho việc thay đổi hành vi đạt hiệu

quả cao hơn so với các phương pháp tiếp cận chỉ cung cấp thông tin, nâng cao

nhận thức. Ở Việt Nam, những năm gần đây, việc giáo dục kỹ năng sống ngày

càng được nhân rộng về nội dung chương trình và bước đầu đã có những kết quả

đáng ghi nhận.

Vì vậy, trường mầm non có nhiệm vụ giáo dục trẻ có được những thói quen

học tập, sinh hoạt hàng ngày.

Giáo dục “Kỹ năng sống” cho trẻ MN nhằm giúp trẻ có kinh nghiệm trong

cuộc sống, biết được những điều nên làm và không nên làm.

Giáo dục “Kỹ năng sống” cho trẻ là giáo dục cách sống tích cực trong xã

hội hiện đại. Giáo dục cho trẻ những kỹ năng mang tính cá nhân và xã hội nhằm

giúp trẻ có thể chuyển kiến thức, thái độ, cảm nhận thành những khả năng thực

Người thực hiện: Nguyễn Thị Phương Nam31SKKN: Một số biện pháp chỉ đạo giáo viên làm tốt công tác giáo dục kỹ năng sống

cho trẻ vùng đồng bào dân tộc thiểu số tại trường Mầm non Bình Minhthụ, giúp trẻ biết xử lý hành vi của mình trong các tình huống khác nhau trong

cuộc sống

Giáo dục kỹ năng sống cho trẻ mầm non, đó là những hoạt động tích cực,

hướng vào những hoạt động cá nhân hoặc một nhóm trẻ với mục đích giúp trẻ có

thể ứng phó hiệu quả với các tình huống, thách thức trong cuộc sống hàng ngày.

Định hướng của giáo dục kỹ năng sống cho trẻ là giúp trẻ làm chủ bản thân, ứng

xử phù hợp với cộng đồng và xã hội, thích nghi, học tập hiệu quả, nâng cao sức

khỏe tinh thần và thể chất, ứng phó tích cực trong các tình huống của cuộc sống.

Theo một số nghiên cứu cho thấy, các kỹ năng sống khác nhau theo địa lý, thời

gian… Ví dụ như trẻ em vùng biển thì có một số kỹ năng sống khác với trẻ em

vùng núi, kỹ năng sống của trẻ em thành phố khác với kỹ năng sống trẻ em nông

thôn, kỹ năng sống của trẻ em ngày xưa khác với kỹ năng sống trẻ em bây giờ…

Tuy nhiên có thể thấy rất rõ ràng là kỹ năng sống ln gắn bó với các giá trị.

Các giá trị sống đúng đắn là kết tinh được truyền lại như sự tôn trọng, sống trách

nhiệm, yêu thương, sự tự tin, sự sáng tạo, lòng ham hiểu biết…các giá trị này

được truyền lại nhằm giáo dục giúp cho con người sống có chuẩn mực và góp

phần vào sự tiến bộ của xã hội.

5. Thực trạng vấn đề nghiên cứu2.1 Ưu điểm: Trường được sự quan tâm chỉ đạo sát sao của UBND huyện,

Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện, chính quyền địa phương, q Sơ dòng nữ

vương Hòa Bình cùng các bậc cha mẹ học sinh.

Trường có 100% học sinh ăn ở bán trú, CSVC khang trang sạch đẹp.

Tập thể giáo viên đồn kết nhất trí, thương u, giúp đỡ lẫn nhau trong

công tác cũng như trong đời sống.

Giáo viên nắm vững phương pháp, có trình độ trên chuẩn, có sự nhiệt tình

chia sẻ, phối hợp với nhau và luôn quan tâm tới trẻ, thường xuyên dành thời

gian trao đổi với phụ huynh để cùng chăm sóc giáo dục trẻ.

2.2 Hạn chế: Bên cạnh những mặt ưu điểm vẫn còn một số hạn chế tồn tại

sau: 92.4% học sinh là con em đồng bào DTTS, con bệnh nhân phong nên việc

thực hiện giáo dục kỹ năng sống còn nhiều lúng túng đối với giáo viên và học

sinh.

Người thực hiện: Nguyễn Thị Phương Nam32SKKN: Một số biện pháp chỉ đạo giáo viên làm tốt công tác giáo dục kỹ năng sống

cho trẻ vùng đồng bào dân tộc thiểu số tại trường Mầm non Bình MinhChưa có nhiều tài liệu sách báo về giáo dục kỹ năng sống cho trẻ để giáo

viên nghiên cứu, tham khảo.

Giáo viên còn nhiều hạn chế về phương pháp tổ chức giáo dục kỹ năng

sống cho trẻ.

Trình độ chun mơn nghiệp vụ, kĩ năng tun truyền của giáo viên chưa

đồng đều làm ảnh hưởng đến chất lượng truyền thơng. Nội dung, cơng tác phối

hợp còn sơ sài, đơi khi thiếu tín thực tế, khơng phù hợp và chưa được cập nhật

thông tin kịp thời dẫn đến hiệu quả chưa cao, chưa thu hút được sự quan tâm và

đáp ứng thông tin của các bậc cha mẹ và cộng đồng.

Đa số phụ huynh học sinh là người dân tộc thiểu số nên chưa hiểu và quan

tâm đến việc giáo dục rèn luyện kỹ năng sống cho trẻ. Đặc biệt là với tập tục

xưng hô của người đồng bào thì bố mẹ, ơng bà hay anh em đều xưng là mày, tao,

nó…nên cũng ảnh hưởng khơng nhỏ đến việc giáo dục trẻ. Bên cạnh đó, tại nơi

tơi cơng tác đa số phụ huynh đi làm ăn xa, họ thường dẫn theo con em mình đi

theo nên việc tuyên truyền vận động gặp nhiều khó khăn. Nhiều phụ huynh còn

chưa gương mẫu trong các hành vi tại gia đình. Điều đó dẫn đến việc giáo dục

kỹ năng sống cho trẻ của giáo viên đối với trẻ tại trường gặp nhiều hạn chế.

Phòng học, điều kiện cơ sở vật chất, trang thiết bị ở một số lớp còn thiếu thốn

chưa đáp ứng được yêu cầu dạy và học vì vậy nên giáo viên gặp khơng ít khó

khăn trong dạy học là điều không thể tránh khỏi.

*Khảo sát đầu năm giáo viên:

Nội dung khảo sátSố lượngTỷ lệ+ Có những hiểu biết và nhận thức đúng đắn

trong việc giáo dục kỹ năng sống cho trẻ.02/0825%+ Có kế hoạch thực hiện nội dung giáo dục kỹ

năng sống cho trẻ.03/0837.5%+ Có nhiều đồ dùng, đồ chơi, thơ ca, truyện kể

có nội dung giáo dục kỹ năng sống.03/0837.5%02/0825%+ Có nhiều hình thức, các hoạt động để lồng

ghép nội dung giáo dục kỹ năng sống cho trẻ. Phát

Người thực hiện: Nguyễn Thị Phương Nam33SKKN: Một số biện pháp chỉ đạo giáo viên làm tốt công tác giáo dục kỹ năng sống

cho trẻ vùng đồng bào dân tộc thiểu số tại trường Mầm non Bình Minhhuy được tính tích cực của trẻ.

*Kết quả khảo nghiệm học sinh toàn trường đầu năm 2017 – 2018

Tỉ lệ đạt %Nội dung

TốtKháTBMạnh dạn tự tin35%23%42%Kỹ năng trong giao tiếp28%20%52%Kỹ năng thích khám phá học hỏi32%21%47%Kỹ năng vệ sinh cá nhân và tự lập24%22%54%29%10%61%Kỹ năng nhận thứcGhi

chú* Về phía phụ huynh.

Tơi tiến hành khảo sát mức độ nhận thức của phụ huynh về tầm quan trọng

của việc dạy kĩ năng sống cho trẻ tại 02 lớp là Lá và Mầm với tổng số 64 phụ

huynh.

Phụ huynh (Tổng số : 64)

Mức độSố lượng%Rất quan trọng08/6412.5 %Quan trọng16/6425%Bình thường31/6448.4 %Khơng quan trọng09/6414.1 %Qua bảng tổng hợp trên ta thấy giáo viên đã nắm được nội dung giáo dục

kỹ năng sống cho trẻ song chưa đầy đủ. Giáo viên đang còn tập trung vào việc

dạy trẻ theo chương trình giáo dục mầm non mới, chưa coi trọng việc dạy trẻ kĩ

năng sống cho học sinh nên việc tổ chức của giáo viên còn chung chung về nội

dung cũng như các hình thức và phương pháp dạy trẻ. Nhiều giáo viên còn mơ

hồ trong việc giáo dục kĩ năng sống cho học sinh, chủ yếu dạy trẻ theo chương

Người thực hiện: Nguyễn Thị Phương Nam34SKKN: Một số biện pháp chỉ đạo giáo viên làm tốt công tác giáo dục kỹ năng sống

cho trẻ vùng đồng bào dân tộc thiểu số tại trường Mầm non Bình Minhtrình với các chủ đề trong năm, việc lồng ghép giáo dục kĩ năng sống cho học

sinh còn lúng túng hoặc nội dung giáo dục chưa cụ thể. Mới chỉ có 25 % giáo

viên có những hiểu biết và nhận thức đúng đắn trong việc giáo dục kỹ năng sống

cho trẻ. 37,5 % giáo viên có kế hoạch thực hiện nội dung giáo dục kỹ năng sống

cho trẻ. Việc lập kế hoạch giáo dục kĩ năng sống tích hợp theo chủ đề trong năm

học chưa linh hoạt.

Kĩ năng sống của học sinh còn nghèo nàn, đa số trẻ còn chưa biết cách ứng

xử với các tình huống bất thường xảy ra cũng như chưa biết cách giao tiếp ứng

xử có văn hóa với người thân và mọi người trong xã hội. Tỉ lệ trẻ mạnh dạn tự

tin trong giao tiếp chỉ 35% trẻ làm tốt, các kỹ năng khác tỉ lệ còn rất thấp.

Đa phần phụ huynh chưa nhận thức được tầm quan trọng của việc dạy kĩ

năng sống cho con, 12.% phụ huynh cho rằng việc dạy kĩ năng sống cho con là

rất quan trọng, 25% là quan trọng, tỉ lệ chưa quan trọng là 48.4% và không quan

trọng là 14,1%. Phụ huynh chưa thường xuyên phối hợp với giáo viên chủ

nhiệm để cùng thống nhất giáo dục kĩ năng sống cho con về nội dung cũng như

phương pháp. Một số phụ huynh chưa biết nội dung sẽ dạy gì và dạy như thế

nào. Do vậy trong quá trình giáo dục đã thấy được nguyên nhân chủ quan và

nguyên nhân khách quan như sau:

2.3 Nguyên nhân chủ quan:

Đội ngũ giáo viên mới ra trường, kinh nghiệm trong giảng dạy còn ít nên

còn nhiều bỡ ngỡ trong việc lồng ghép giáo dục kỹ năng sống cho trẻ.

Chưa biết cách lựa chọn nội dung giáo dục kỹ năng sống để vận dụng vào

thực tế sao cho hiệu quả.

Cách tổ chức còn áp đặt, nặng nề, mang tính hình thức.

Việc lồng ghép nội dung giáo dục kỹ năng sống vào giảng dạy chưa linh

hoạt, sáng tạo vừa làm vừa rút kinh nghiệm.

2.4 Nguyên nhân khách quan

Do năng lực, trình độ nhận thức, tuổi đời, của giáo viên trong nhà trường

chưa đồng đều, giáo viên còn rập khuân, cứng nhắc trong việc thực hiện giảng

dạy.Người thực hiện: Nguyễn Thị Phương Nam35SKKN: Một số biện pháp chỉ đạo giáo viên làm tốt công tác giáo dục kỹ năng sống

cho trẻ vùng đồng bào dân tộc thiểu số tại trường Mầm non Bình MinhĐa số giáo viên là người dân tộc thiểu số nên phần nào ảnh hưởng đến chất

lượng giảng dạy.

Thiếu các điều kiện tối thiểu để tiến hành giáo duc kỹ năng sống trong nhà

trường, trước hết là tài liệu cho giáo viên và cho học sinh.

Thực tế trên đã đặt ra yêu cầu cấp thiết cho cán bộ quản lý nhà trường: Phải

tích cực tổ chức bồi dưỡng chuyên môn ngay và lâu dài để có đội ngũ giáo viên

vững vàng về việc giáo dục kỹ năng sống cho trẻ.

6. Nội dung và hình thức của giải pháp:

e. Mục tiêu của giải phápGiúp trẻ phát triển toàn diện các lĩnh vực như: phát triển về

thể chất, tình cảm, nhận thức, ngơn ngữ, thẩm mỹ. Hình thành

những yếu tố đầu tiên của nhân cách, chuẩn bị cho trẻ vào lớp

1, hình thành ở trẻ em những chức năng tâm sinh lí, năng lực và

phẩm chất mang tính nền tảng, những kỹ năng sống cần thiết

phù hợp với lứa tuổi, khơi dậy và phát triển tối đa những khả

năng tiềm ẩn, đặt nền tảng cho việc học ở cấp học tiếp theo và

cho việc học suốt đời.

Giúp giáo viên làm tốt công tác giáo dục kĩ năng sống cho trẻ để đạt được

hiệu quả cao hơn. Nâng cao trình độ chun mơn nghiệp vụ và kỹ năng tư vấn

tuyên truyền kiến thức nuôi dạy con theo khoa học với các bậc cha mẹ cho toàn

thể đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý của trường.

f. Nội dung và cách thức thực hiện giải pháp.* Biện pháp 1: Xây dựng kế hoạch bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ

cho giáo viên về giáo dục kỹ năng sống cho trẻ.

Bản thân tôi nhận thấy việc bồi dưỡng đội ngũ giáo viên trong nhà trường

là việc làm thường xuyên, liên tục theo kế hoạch hàng tháng, hàng tuần của Ban

giám hiệu nhà trường. Đặc biệt là vấn đề dạy kỹ năng sống cho trẻ trong trường

mầm non còn mới mẻ và rất nhiều giáo viên còn chưa hiểu rõ được tầm quan

trọng của vấn đề hoặc thiếu kỹ năng giảng dạy để có thể truyền đạt cho trẻ hiểu

và hình thành cho trẻ những kỹ năng sống cần thiết cho trẻ. Vì vậy ngay từ đầu

năm học tơi đã tiến hành họp chuyên môn và nêu nhiệm vụ trọng tâm của trong

Người thực hiện: Nguyễn Thị Phương Nam36SKKN: Một số biện pháp chỉ đạo giáo viên làm tốt công tác giáo dục kỹ năng sống

cho trẻ vùng đồng bào dân tộc thiểu số tại trường Mầm non Bình Minhnăm học, trong đó nhấn mạnh đến việc đưa các kỹ năng dạy trẻ tập làm một số

công việc tự phục vụ, chú ý yếu tố cá nhân của trẻ.

Muốn nâng cao chất lượng giáo dục kỹ năng sống cho học sinh, trước tiên

giáo viên phải có nhận thức về những nội dung dạy trẻ. Để giúp giáo viên có vốn

kinh nghiệm nhận thức sâu sắc về việc dạy kỹ năng sống cho trẻ thì cần xây

dựng kế hoạch bồi dưỡng cho giáo viên bao gồm những nội dung cụ thể sau:

- Cung cấp tài liệu cho giáo viên tham khảo về những hoạt động dạy trẻ kỹ

năng sống. Cho giáo viên tham khảo một số giáo án hay, những kinh nghiệm dạy

trẻ có nội dung về giáo dục kỹ năng sống của các giáo viên giỏi và trên các tạp

chí.

- Tập trung bồi dưỡng cho giáo viên về lý thuyết những nội dung mà trẻ

còn yếu để giáo viên có kiến thức dạy trẻ. Bồi dưỡng cho giáo viên hiểu rõ thế

nào là dạy kỹ năng sống. Dạy kỹ năng sống là dạy cho trẻ những kỹ năng gì.

Dạy kỹ năng sống cho trẻ vào thời điểm nào là hiệu quả nhất. Đặc biệt nhấn

mạnh đến những kỹ năng: lao động tự phục vụ; hợp tác, chia sẻ; giao tiếp, lễ

giáo; khám phá, học hỏi; mạnh dạn tự tin.

+ Kỹ năng sống tự tin: Ngay từ khi đến lớp giáo viên nên khuyến khích

động viên trẻ giới thiệu tên của mình với các bạn trong lớp. Nghĩa là giúp trẻ

cảm nhận được mình là ai, cả về cá nhân cũng như trong mối quan hệ với những

người khác. Kỹ năng này giúp trẻ luôn cảm thấy tự tin trong mọi tình huống ở

mọi nơi, mọi lúc. Thể hiện khả năng, năng khiếu của bản thân trước tập thể như:

Biết tự giới thiệu về bản thân, tham gia các chương trình văn nghệ, biểu diễn

thời trang… Ví dụ: Trẻ tự tin đứng trước mọi người giới thiệu tên của mình và

hát 1 bài hát yêu thích.

+ Kỹ năng lao động tự phục vụ: Trẻ ở lứa tuổi MN còn rất vụng về, khi để

trẻ tự xúc ăn có thể bố, mẹ hoặc cơ giáo thấy trẻ lúng túng thì lại đút cho trẻ ăn

để tránh rơi vãi, hoặc là khi đến lớp bố mẹ không để cho con cất giầy dép, cởi

bớt áo khốc, cất ba lơ mà lại làm giúp cho con. Nhưng giáo viên phải xác định

rằng đó là cách trẻ học làm người lớn, để cho trẻ tự cần thìa xúc cơm ăn, lúc đầu

có thể chưa quen nhưng sau đó dần dần trẻ sẽ thành thục trong việc tự phục vụ

cho mình trong ăn uống. VD: Tự đi giày dép, uống nước, tự lấy nệm, lấy gối choNgười thực hiện: Nguyễn Thị Phương Nam37Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Các biện pháp thực hiện 8

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×