Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Cơ sở lý luận

Cơ sở lý luận

Tải bản đầy đủ - 0trang

Một số biện pháp sử dụng đồ dùng, đồ chơi hấp dẫn cho trẻ 5 -6 tuổi người dân tộc thiểu số học tốt mơn làm quen với

tốn . Tại trường mầm non Bình Minh, bn tr A, xã Đray Sap,huyện Krông Ana, tỉnh Đăk Lăktượng thành những biểu tượng quen thuộc mà trẻ có thể lĩnh hội được một cách ấn

tượng và sâu sắc nhất, hình thành những kiến thức ban đầu về toán học sơ đẳng cho trẻ.

2.Thực trạng của vấn đề nghiên cứu

2.1.Ưu điểm:

Năm học 2017 – 2018 được sự phân công của Ban giám hiệu nhà trường tôi chủ

nhiệm một lớp 5 -6 tuổi. Học theo chương trình mầm non mới với sĩ số là 35 trẻ, độ tuổi

đồng đều.

Ban giám hiệu nhà trường đã thường xuyên sắp xếp tạo điều kiện cho tôi được

tham dự các buổi tập huấn bồi dưỡng chuyên môn và đi dự giờ các đợt chuyên đề về

làm quen với toán cũng như chuyên đề của các môn học khác do cấp trên tổ chức.

Bản thân có trình độ chuẩn về chun mơn, nhiệt tình u nghề mến trẻ. Có khả

năng dạy trẻ tham gia vào các hoạt động làm quen với toán và biết định hướng cho trẻ

tham gia vào các hoạt động có hiệu quả, tạo mơi trường hoạt động ở lớp tương đối

phong phú. Có trình độ sử dụng vi tính, tạo các bài giảng điện tử, làm đồ dùng đồ chơi

tự tạo thu hút trẻ hứng thú tham gia vào các hoạt động làm quen với toán tích cực.

Phụ huynh học sinh thường xun đưa đón trẻ đi học chuyên cần và trao đổi tình

hình sức khỏe, học tập, vui chơi của trẻ khi ở nhà cũng như ở trường với giáo viên phụ

trách lớp.

Trẻ đi học chuyên cần, khỏe mạnh, nhanh nhẹn, ngoan, lễ phép. Có tính tìm tòi

khám phá và rất hiếu động.

2.2.Hạn chế:

91,4% số trẻ trong lớp là người dân tộc thiểu số, nề nếp học tập cũng như kiến

thức của trẻ còn hạn chế, một số trẻ chưa nhận biết được màu sắc, cao thấp, số lượng,

hình khối, kích thước

Một số trẻ còn nhút nhát, chưa mạnh dạn tham gia vào các hoạt động. Sự chú ý

hào hứng của trẻ còn hạn chế.GV:Nguyễn Thị Tươi4Đơn vị: Trường MN Bình MinhMột số biện pháp sử dụng đồ dùng, đồ chơi hấp dẫn cho trẻ 5 -6 tuổi người dân tộc thiểu số học tốt mơn làm quen với

tốn . Tại trường mầm non Bình Minh, buôn tuôr A, xã Đray Sap,huyện Krông Ana, tỉnh Đăk LăkPhụ huynh học sinh phần lớn là nông dân, lao động nghèo, chưa có ý thức cao

trong việc đưa con em mình đến trường lớp học là một việc làm thiết thực và cần thiết.

Khi dạy trẻ tham gia vào các hoạt động làm quen với toán ở lớp một số giáo viên

chưa linh hoạt trong giảng dạy, chưa biết cách vận dụng lấy tài liệu, hình ảnh, sử dụng

đồ dùng đồ chơi, truyện, thơ ca… có nội dung liên quan để áp dụng phù hợp vào từng

hoàn cảnh để giáo dục cho trẻ.

Từ ưu điểm, hạn chế trên. Tơi đã hiểu được mục đích u cầu, tầm quan trọng

tính cấp thiết của việc sử dụng đồ dùng, đồ chơi trực quan đối với trẻ mầm non, nên tôi

đã lựa chọn những biện pháp tốt nhất, phù hợp nhất với đặc điểm của địa phương và của

lớp để đạt được kết quả cao trong việc dạy trẻ học tốt mơn làm quen với tốn. Vì vậy tơi

thường xun tham gia dự giờ các lớp chuyên đề, thao giảng về hoạt động làm quen với

tốn do Phòng Giáo dục và đào tạo huyện tổ chức, các chuyên đề cấp cụm cũng như các

chuyên đề do nhà trường tổ chức, để có được những phương pháp, hình thức đổi mới.

Tơi đã lên kế hoạch cụ thể cho từng hoạt động nhằm giúp trẻ tiếp thu tốt những kiến

thức của cô truyền đạt. Với số trẻ trong lớp: 35 , dân tộc: 32 , nữ dân tộc: 24

Từ tình hình của lớp tôi đã làm khảo sát thực trạng về nhận thức của trẻ. Thu

được kết quả như sau:

Tổng số khảo sát 35 trẻ trong lớp 5-6 tuổi đầu năm 2017-2018.

Nội dung khảo sátTrước khi thực hiện

kết quả đạtTrước khi thực hiện

kết quả chưa đạt- Phân biệt được cao, thấp23/35 trẻ = 65,7 %12/35 trẻ = 34,3 %- Nhận biết được số lượng từ 1-20/35 trẻ =57,1 %15/35 trẻ =42,9 %- Nhận biết được các khối24/35 trẻ =68,6 %11/35 trẻ = 31,4% %- Nhận biết được kích thước25/35 trẻ =71,4 %10/35 trẻ =28,6 %10GV:Nguyễn Thị Tươi5Đơn vị: Trường MN Bình MinhMột số biện pháp sử dụng đồ dùng, đồ chơi hấp dẫn cho trẻ 5 -6 tuổi người dân tộc thiểu số học tốt mơn làm quen với

tốn . Tại trường mầm non Bình Minh, bn tr A, xã Đray Sap,huyện Krơng Ana, tỉnh Đăk Lăk- Nhận biết được màu sắc22/35 trẻ =62,9 %13/35 trẻ =37,1 %Từ khảo sát thực trạng của trẻ về các nội dung trên cho thấy trẻ học tốn tốt đạt

khoảng 60% và nhận biết về tốn còn kém chưa xác định được hình dạng, hình khối,

kích thước, màu sắc, số lượng...đạt khoảng 40%. Do vậy trong quá trình giáo dục trẻ tơi

đã thấy được ngun nhân chủ quan và khách quan như sau:

2.3.Nguyên nhân chủ quan:

- Được sự quan tâm đặc biệt của Đảng uỷ, UBND xây dựng cơ sở vật chất khang

trang, kiên cố và khá đầy đủ, trường học có đồ dùng đồ chơi ...

- Nhà trường luôn quan tâm trong việc mua sắm đồ dùng đồ chơi phục vụ cho

hoạt động làm quen với toán.

- 91,4% trẻ là người dân tộc thiểu số, trẻ nói tiếng phổ thơng tương đối chuẩn,

ngoan, lễ phép.

- Phụ huynh học sinh cũng biết được nhu cầu của con em mình ở độ tuổi 5 – 6

tuổi rất cần được học bộ mơn làm quen với tốn và hiểu tầm quan trọng của việc toàn

dân đưa trẻ đến trường.

- Trẻ còn nhút nhát chưa mạnh dạn, tự tin trong các hoạt động và nhận biết về

tốn còn kém chưa xác định được hình dạng, hình khối, kích thước, màu sắc, số

lượng...chiếm tỉ lệ cao 40%.

2.4.Nguyên nhân khách quan:

Trẻ cùng một độ tuổi nhưng nhận thức của trẻ chưa được đồng đều còn hạn chế.

Giáo viên đơi lúc chưa linh hoạt trong việc tổ chức giáo dục làm quen với tốn

cho trẻ. Còn nói nhiều, cách truyền đạt chưa lưu lốt, khơng phát huy được tính tích cực

của trẻ khi tham gia các hoạt động.

Đồ dùng đồ chơi trực quan còn hạn chế, đơi lúc chưa đủ dẫn đến việc luyện tập ít,

nên tiết học buồn tẻ khơng đem lại kết quả như mong muốn.

GV:Nguyễn Thị Tươi6Đơn vị: Trường MN Bình MinhMột số biện pháp sử dụng đồ dùng, đồ chơi hấp dẫn cho trẻ 5 -6 tuổi người dân tộc thiểu số học tốt mơn làm quen với

tốn . Tại trường mầm non Bình Minh, bn tr A, xã Đray Sap,huyện Krông Ana, tỉnh Đăk Lăk- Hầu hết cha mẹ của học sinh là nơng dân nghèo, có mặt bằng về trình độ văn

hóa tương đối thấp, theo như phương pháp điều tra thu thập thông tin cá nhân trẻ và phụ

huynh thì tỷ lệ trẻ tiếp thu chậm trong quá trình nhận thức đặc biệt là nhận thức về tốn

học của các cháu có bố mẹ bị mù chữ chiếm tỉ lệ cao nhất (50%), các cháu có bố mẹ

học xong tiểu học thì chiếm (35%), các cháu có bố mẹ học xong trung học cơ sở (15%).

Độ chênh lệch tỷ lệ về trình độ văn hóa đã chứng minh được trình độ học vấn của bố

mẹ cũng là yếu tố ảnh hưởng đến thực trạng của đề tài.

3. Nội dung và hình thức của giải pháp

a.Mục tiêu của giải pháp.

Thông qua mọi hoạt động ở trường mầm non giúp trẻ lĩnh hội kiến thức một cách

sâu sắc theo nguyên tắc đi từ dễ đến khó, từ đơn giản đến phức tạp, chính xác mang tính

khoa học nhưng phải theo ngun tắc vừa sức, khơng mang tính trừu tượng khó hiểu và

khơ khan.

Phát triển tồn diện 5 mặt phát triển cho trẻ nhằm hoàn thiện nhân cách và kỹ

năng sống cho trẻ. Bên cạnh đó còn giúp trẻ có tâm thể vững vàng trước khi bước vào

lớp 1.

Giúp trẻ tham gia vào các hoạt động với tâm thế phấn khởi, vui tươi, thích thú,

phát triển các khả năng của trẻ như: quan sát, so sánh, ghi nhớ, chú ý…

Thúc đẩy quá trình học tập của trẻ ở trường lớp ngày càng đạt kết quả tốt hơn.

Bởi vì khi trẻ tham gia vào tất cả các hoạt động thì bắt buộc trẻ phải tư duy, nhận biết,

ghi nhớ và đó cũng là tiền đề để trẻ tiếp tục phát triển ở phổ thông sau này.

b. Nội dung và cách thức thực hiện giải pháp, biện pháp.

Từ kết quả khảo sát và những ưu điểm, nhược điểm, nguyên nhân chủ quan và

nguyên nhân khách quan như trên tôi luôn suy nghĩ và trăn trở rằng mình phải làm gì?

và làm như thế nào? để nâng cao kết quả học tốt mơn làm quen với tốn cho trẻ 5-6 tuổi

người đơng bào thiểu số đồng thời nhắc nhở đến phụ huynh của trẻ, đánh thức ở họ ýGV:Nguyễn Thị Tươi7Đơn vị: Trường MN Bình MinhMột số biện pháp sử dụng đồ dùng, đồ chơi hấp dẫn cho trẻ 5 -6 tuổi người dân tộc thiểu số học tốt môn làm quen với

tốn . Tại trường mầm non Bình Minh, bn tr A, xã Đray Sap,huyện Krông Ana, tỉnh Đăk Lăkthức đưa con em mình đến trường lớp để được học tập và hòa đồng với bạn bè,

hãy sống cho mình và cả tương lai của con em mình sau này. Một số biện pháp sử dụng

đồ dùng đồ chơi hấp dẫn cho trẻ 5-6 tuổi người dân tộc thiểu số tại trường Mầm non

Bình Minh là dạy cho trẻ: Nhận biết phân biệt được cao-thấp; số lượng từ 1-10, các

hình khối, kích thước, màu sắc. Muốn cho trẻ đạt được kết quả cao nhất tôi đã mạnh

dạn đưa ra một số biện pháp sau đây:

* Biện pháp 1: Rèn luyện bản thân nâng cao chuyên môn nghiệp vụ

Giáo viên luôn tự học tập, nghiên cứu tài liệu nắm chắc các chuyên đề, bồi dưỡng

nâng cao trình độ chun mơn, năng lực công tác, thực hiện đúng thời gian biểu, bài soạn

đầy đủ sáng tạo, có chất lượng, phù hợp với đặc điểm tình hình của trẻ trong lớp. Sưu tầm

làm đồ dùng dạy học, đồ chơi, tranh ảnh, trang trí lớp phù hợp với từng chủ điểm và

mang bản sắc dân tộc, gần gũi với trẻ. Giáo viên thường xuyên có kế hoạch làm thêm

nhiều đồ dùng, đồ chơi để phục vụ cho hoạt động làm quen với tốn: Ví dụ: Sưu tầm các

lon nước yến, lon coca; các hộp sữa giấy… uống hết nước bỏ đi. Giáo viên hướng dẫn trẻ

chơi với khối trụ, khối vuông, khối chữ nhật …

Vận động học sinh 5-6 tuổi người dân tộc thiểu số ra lớp 100% và duy trì được sĩ số

từ đầu năm học đến cuối năm học bằng nhiều biện pháp như kết hợp với Ban tự quản của

thôn buôn, các đồn thể. Giáo viên làm tốt cơng tác quần chúng, vận động các bậc phụ

huynh không đưa con lên nương rẫy, ln làm tốt cơng tác chăm sóc giáo dục trẻ phối

hợp với nhà trường tổ chức các ngày lễ, tết. Vận động quyên góp quần áo, đồ dùng để

động viên tinh thần giúp các em ham thích đến trường lớp.

Bản thân thường xuyên tham gia dự giờ đồng nghiệp, dự tiết chuyên đề mẫu của

Phòng giáo dục huyện tổ chức, chuyên đề cụm, tham gia thao giảng tại trường để đúc rút

kinh nghiệm cho bản thân. Khám phá tìm tòi trên mạng Internet những bài giảng, trò chơi

hay học hỏi để phục vụ cho hoạt động làm quen với tốn cho trẻ. Ví dụ: Trò chơi “Đuổi

hình bắt số”, “Tơi là khối gì”…Tìm nhiều hình thức để rèn luyện học tốt mơn làm quen

với tốn cho trẻ một cách nhẹ nhàng, tùy từng đối tượng học sinh có phương pháp để dạyGV:Nguyễn Thị Tươi8Đơn vị: Trường MN Bình MinhMột số biện pháp sử dụng đồ dùng, đồ chơi hấp dẫn cho trẻ 5 -6 tuổi người dân tộc thiểu số học tốt mơn làm quen với

tốn . Tại trường mầm non Bình Minh, bn tr A, xã Đray Sap,huyện Krơng Ana, tỉnh Đăk Lăkthích hợp. Đối với giáo viên người dân tộc thiểu số không được lạm dụng tiếng mẹ đẻ để

dạy cho trẻ.

*Biện pháp 2: Lựa chọn và sử dụng đồ dùng, đồ chơi hấp dẫn đúng lúc,

đúng chỗ.

Như chúng ta đã biết, đặc trưng hoạt động làm quen với tốn là tính chính xác và

khoa học, tư duy của trẻ là trực quan, hoạt động của trẻ là thao tác với đồ vật vì vậy đồ

dùng trực quan đóng vị trí quan trọng trong hoạt động nhận thức của trẻ. Đồ dùng đẹp

hấp dẫn thu hút sự chú ý, tò mò, khám phá của trẻ.

Để tăng tính hấp dẫn của giờ học tôi thường xuyên lựa chọn, vận dụng các

nguyên vật liệu có sẵn ở trường học, ở địa phương như: Hoa, lá, hộp giấy, lon nước, hột

hạt...để tạo ra những đồ dùng học tập có nội dung gắn bó với cuộc sống của trẻ phù hợp

với từng chủ đề, ít tốn kém kinh tế, thời gian chuẩn bị đồ dùng.

Ví dụ: Ở chủ đề “Gia đình” Trong bài dạy cho trẻ phân biệt các khối như: Khối

vuông, khối chữ nhật, khối trụ, khối cầu...Tôi đã đưa ra các trò chơi như: Về đúng nhà ở

phần trò chơi luyện tập. Để đáp ứng trò chơi này trước đó cơ và trẻ phải sưu tầm các

ngun vật liệu như: Hộp sữa giấy, bóng nhựa, lon nước ngọt....và làm các ngơi nhà có

ngắn các khối để trẻ tham gia trò chơi.

Kết quả thu được trẻ tham gia trò chơi rất hứng thú, vui vẻ. Đạt kết quả cao trong

giờ học. Giúp trẻ có được tính nhanh nhẹn, thơng minh, hoạt bát, sáng tạo trong khi trẻ

thực hiện hoạt động ở trên lớp cũng như trong các hoạt động khác mà còn góp phần

phát triển tồn diện nhân cách cho trẻ.

Ví dụ: Ở chủ đề “Thế giới thực vật”, dạy trẻ đề tài: “Đếm đến 8. Nhận biết chữ

số 8”, trước khi vào giờ học trong giờ hoạt động ngoài trời, tơi đã cho trẻ đi dạo chơi

ngồi sân trường và mỗi bạn nhặt những chiếc lá vàng, hoa rụng ở sân trường để cho trẻ

vào làm đồ dùng, đồ chơi trực quan ngay trong tiết học.

Việc gây hứng thú ngay từ đầu tiết học bằng đồ dùng trực quan không những tạo

được sự chú ý cho trẻ ngay từ đầu mà còn tạo cho trẻ một tâm lý thối mái để trẻ dễ

dàng tiếp thu nội dung trọng tâm của tiết học.GV:Nguyễn Thị Tươi9Đơn vị: Trường MN Bình MinhMột số biện pháp sử dụng đồ dùng, đồ chơi hấp dẫn cho trẻ 5 -6 tuổi người dân tộc thiểu số học tốt mơn làm quen với

tốn . Tại trường mầm non Bình Minh, bn tr A, xã Đray Sap,huyện Krông Ana, tỉnh Đăk Lăk*Biện pháp 3: Sưu tầm một số trò chơi mới.

Với đặc điểm nổi bật của trẻ mầm non là chơi. Thơng qua các hình thức chơi, trẻ

sẽ nhận nhiệm vụ học một cách tự nhiên, nhẹ nhàng khơng căng thẳng, khơng gò ép.

Trò chơi là một trong những hoạt động không thể thiếu trong hoạt động làm quen với

tốn. Thơng qua trò chơi trẻ hào hứng, tiếp thu bài học tốt, ghi nhớ lâu, chính xác.

Ví dụ: Trong hoạt động làm quen với tốn tơi thường sử dụng trò chơi học tập và

lựa chọn trong nhiều trò chơi học tập để áp dụng với từng bài cho phù hợp. Như trò

chơi”: “Thi ai đếm đúng”. Tơi thường sử dụng trong phần ôn luyện cho tập hợp số

lượng, phép đếm.

Các trò chơi khơng nên lặp đi lặp lại ở cùng một tiết học, sẽ dẫn đến trẻ bị nhằm

chán, không hứng thú tham gia hoạt động. Yêu cầu của trò chơi phải được nâng dần

nên qua mỗi lần chơi thì mới phát huy tính sáng tạo tính tích cực của trẻ, chính vì vậy

tơi đã nghiên cứu, xác định nội dung bài dạy để chọn trò chơi cho phù hợp, tuỳ từng trò

chơi mà tơi tổ chức cho trẻ chơi theo nhóm, tổ, cá nhân và tập thể.

Ví dụ: Ở chủ đề: Cây xanh và mơi trường sống. Trong hoạt động làm quen với

toán đề tài: “So sánh chiều cao của 3 đối tượng”. Tôi đã chọn trò chơi luyện tập theo tổ

“Tay ai khéo”. Chia trẻ thành các đội chơi, vượt qua các chướng ngại vật mang cây về

vườn trồng theo yêu cầu. Đội chọn trồng cây cao nhất, đội trồng cây thấp hơn, đội trồng

cây thấp nhất. Lần chơi sau thay đổi hình thức chơi nâng cao u cầu khó hơn

Qua việc sử dụng trò chơi trong các giờ làm quen với toán, tiết học trở lên sôi

nổi, trẻ được tham gia hoạt động một cách tích cực, tinh thần thoải mái nên có thể

khơng bị mệt mỏi và căng thẳng. Điều này đã tạo cho trẻ hứng thú hăng say trong quá

trình tham gia hoạt động học tập.

*Biện pháp 4: Ứng dụng công nghệ thông tin vào bài giảng

Trẻ em rất dễ bị thu hút vào những hình ảnh có màu sắc sinh động mới lạ. Với

công nghệ khoa học tiên tiến như hiện nay thì việc ứng dụng cơng nghệ thơng tin trong

bài giảng làm quen với tốn cho trẻ khơng phải là khó. Nhưng những nội dung, hình

ảnh tạo bài giảng phải phù hợp với đề tài, độ tuổi.GV:Nguyễn Thị Tươi10Đơn vị: Trường MN Bình MinhMột số biện pháp sử dụng đồ dùng, đồ chơi hấp dẫn cho trẻ 5 -6 tuổi người dân tộc thiểu số học tốt môn làm quen với

tốn . Tại trường mầm non Bình Minh, bn tr A, xã Đray Sap,huyện Krông Ana, tỉnh Đăk LăkTrong các tiết học làm quen với tốn tơi đã sử dụng một số thao tác ứng dụng

công nghệ thông tin cho việc giảng bài của mình.

VD: Trong chủ đề phương tiện và luật lệ giao thông. Dạy trẻ hoạt động làm quen

với toán “Nhận biết số lượng 10. Nhận biết chữ số 10”. Tôi đã kể cho trẻ nghe câu

chuyện “Những chiếc ơ tơ xinh” và tơi đưa ra nhóm ơ tơ lần lượt các xe được xuất hiện

trên màn hình chạy nối đi nhau với tiếng còi bim bim .....các hiệu ứng, âm thanh,

tiếng động các hình ảnh sinh động làm hứng thú với trẻ từ đó gây được sự chú ý ở trẻ.

Không chỉ bài giảng của giáo viên soạn giảng bằng máy tính mà tơi còn tạo

những trò chơi trên máy cho trẻ lên thao tác, trải nghiệm, bấm máy chơi trò chơi dưới

sự hướng dẫn của cơ.

Ví dụ : Trò chơi “Thi xem ai chọn đúng’. Cách chơi: Trên màn hình có rất nhiều

loại phương tiện giao thơng, con hãy chọn cho cơ nhóm có 10 phương tiện và nối với số

10. Trẻ sẽ lên clích con chuột của máy tính và chọn cho đúng yêu cầu.

Đối với trẻ dân tộc thiểu số ở tại vùng khó khăn như trên địa bàn tôi công tác.

Việc được học và tiếp cận với công nghệ thông tin là một điều trẻ rất u thích và lơi

cuốn trẻ vào trong hoạt động. Không chỉ là hoạt động làm quen với toán mà là tất cả các

hoạt động khác trong trường mầm non cũng vậy. Nhưng giáo viên phải lựa chọn nội

dung để ứng dụng vào bài giảng cho phù hợp tránh trường hợp lạm dụng, phụ thuộc vào

máy tính cũng không tốt.

*Biện pháp 5: Xây dựng môi trường học tập trong và ngoài lớp.

Để thu hút trẻ đến trường lớp, đi học chun cần thì mơi trường cũng là một yếu

tố quan trọng trực tiếp tác động hàng ngày đến trẻ. Nhận thức được tầm quan trọng đó

tơi đặc biệt quan tâm đến việc xây dựng cảnh quan môi trường xung quanh .

Trang trí, sắp xếp các góc của lớp học với nhiều đồ dùng đồ chơi hấp dẫn, phong

phú về chủng loại, hài hoà hợp lý sẽ tạo được sự chú ý, sẽ hấp dẫn lôi cuốn trẻ vào giờ

học theo chủ đề, theo nội dung từng bài dạy.

- Tùy vào nội dung của từng bài để bố trí đồ dùng, đồ chơi xung quanh lớp, giá

đồ chơi, tranh treo tường cho hấp dẫn, hợp lý để trẻ luyện tập cũng như liên hệ thực tế.GV:Nguyễn Thị Tươi11Đơn vị: Trường MN Bình MinhMột số biện pháp sử dụng đồ dùng, đồ chơi hấp dẫn cho trẻ 5 -6 tuổi người dân tộc thiểu số học tốt môn làm quen với

tốn . Tại trường mầm non Bình Minh, bn tr A, xã Đray Sap,huyện Krơng Ana, tỉnh Đăk LăkVí dụ: Chủ đề thế giới thực vật

+ Treo tranh về một số loại hoa, cho trẻ đếm số lượng hoa theo yêu cầu và giáo

dục trẻ.

+ Đồ dùng cây cối, hoa xếp ở giá đồ chơi để trẻ có thể luyện đếm, so sánh cao,

thấp; nhận biết màu sắc; so sánh ít hơn, nhiều hơn....

- Giáo viên tạo mơi trường ngồi lớp cho trẻ hoạt động vui chơi như: Tạo vườn hoa

thiên nhiên của bé, thường xuyên cho trẻ tham quan tưới cây, nhổ cỏ. Từ đó tích hợp

một cách nhẹ nhàng cho trẻ đếm số lượng mỗi loại cây, mỗi loại hoa, cây nào cao nhất,

cây nào thấp hơn, màu sắc của cây, hoa, lá...Trẻ được trải nghiệm bằng thực tế hằng

ngày, từ đó giáo dục trẻ u thích và chăm sóc, bảo vệ vườn hoa cũng như đồ dùng đồ

chơi của bé.

*Biện pháp 6: Phối hợp với phụ huynh học sinh

Tốn học là một mơn khoa học đòi hỏi sự chính xác. Trẻ mầm non dễ nhớ nhưng

cũng rất dễ qn. Vì thế, tơi thường xun trao đổi với phụ huynh vào giờ đón - trả trẻ

để hiểu được tính cách, khả năng nhận thức của từng cá nhân trẻ và để phụ huynh rèn

luyện thêm cho trẻ khi về nhà.

Thường xuyên giao nhiệm vụ cho trẻ thông qua phụ huynh. Ví dụ: trẻ A, trẻ B rất

thích học mơn tốn, Hơm nay trẻ học đếm số lượng 8. Nhận biết chữ số 8. Nhờ bố mẹ,

ông bà hàng ngày về nhà hỏi trẻ đếm dùm những đồ dùng trong gia đình như: Chén bát,

đũa, các loại hoa quả, hạt….; trẻ C, trẻ D rất hay hỏi người lớn. Bố mẹ hãy đố cháu đo

dùm chiếc bàn, chiếc ghế dài bằng một cái thước đo và cho trẻ nói kết quả.

Trao đổi với phụ huynh mua cho trẻ những quyển sách tranh, ảnh hoặc lô tô về

con vật, cây cỏ, phương tiện giao thông….phù hợp với lứa tuổi giúp trẻ mở rộng biểu

tượng về số lượng, kích thước, hình dạng, màu sắc…. Tạo một góc bảng tin ở trước lớp

tuyên truyền treo ngay ở cửa ra vào để phụ huynh dễ nhìn thấy. Trong đó có ghi thơng

tin về tình trạng sức khỏe, tình hình học tập của trẻ và một số kiến thức về chăm sóc,

ni dưỡng trẻ. Ngồi ra, tơi đã lồng ghép tên các hoạt động trong ngày, trong tuần vàoGV:Nguyễn Thị Tươi12Đơn vị: Trường MN Bình MinhMột số biện pháp sử dụng đồ dùng, đồ chơi hấp dẫn cho trẻ 5 -6 tuổi người dân tộc thiểu số học tốt mơn làm quen với

tốn . Tại trường mầm non Bình Minh, bn tr A, xã Đray Sap,huyện Krông Ana, tỉnh Đăk Lăkmột bông hoa, đặc biệt là hoạt làm quen với toán và viết cụ thể những điều trẻ được học

ở phía dưới. Ở đó, tơi dán các bức tranh, hình ảnh về q trình trẻ tham gia học để phụ

huynh biết được ở lớp con em mình thường xuyên được trải nghiệm các hoạt động. Từ

đó, tạo thêm lòng tin ở phụ huynh và khi về nhà họ có thể kết hợp với giáo viên củng cố

thêm cho trẻ bằng nhiều hình thức. Điều này góp phần giúp trẻ ngày càng học tốt mơn

làm quen với toán tại trường, lớp.

Việc kết hợp với phụ huynh giúp trẻ luyện tập nhiều hơn, từ đó trẻ có được vốn

kiến thức phong phú và đa dạng hơn. Tôi thường xuyên trao đổi với phụ huynh hỗ trợ

nguyên vật liệu sẵn có ở địa phương để làm ra nhiều đồ dùng đồ chơi phục vụ cho trẻ

môn học làm quen với tốn.

Ngày nay khi khoa học cơng nghệ thơng tin bùng nổ, ngồi giờ học ở trường ra

về nhà một số cháu thường ngồi ngay vào máy vi tính với những trò chơi phim ảnh bạo

lực. Do vậy tôi cũng thường nhắc nhở phụ huynh về nhà nên cho trẻ xem những chương

trình thiếu nhi như: Ai thơng minh nhất, vườn cổ tích, ca nhạc thiếu nhi, kể chuyện cho

bé nghe…nhằm tích lũy vốn từ cho trẻ và cũng để trẻ học tập theo các bạn..

c.Mối quan hệ giữa các giải pháp, biện pháp

Sử dụng đồ dùng, đồ chơi hấp dẫn cho trẻ 5-6 tuổi người dân tộc thiểu số học tốt

mơn làm quen với tốn, đạt kết quả cao như mong muốn chủ quan của người giáo viên

cũng như chất lượng chun mơn của tồn trường thì cần phối hợp nhiều giải pháp, biện

pháp với nhau. Song những giải pháp, biện pháp được nêu trong đề tài có mối quan hệ

khăng khít và hỗ trợ cho nhau. Biện pháp rèn luyện bản thân nâng cao chuyên môn

nghiệp vụ; biện pháp lựa chọn và sử dụng đồ dùng đồ chơi hấp dẫn đúng lúc, đúng chỗ

và biện pháp kết hợp với phụ huynh trong việc hướng dẫn trẻ học thêm ở nhà sẽ hỗ trợ

cho các biện pháp khác. Bởi lẽ khi xây dựng được môi trường học tập trong và ngoài

lớp tốt tạo hứng thú cho trẻ đến trường, ham thích học mơn làm quen với tốn, đồ dùng

đồ chơi đẹp bắt mắt trẻ, lôi cuốn trẻ vào hoạt động khơng có biểu hiện mệt mỏi, căng

thẳng. Không những thế đến trường lớp trẻ được học tập thao tác, trải nghiệm trên máy

tính, chơi những trò chơi trẻ u thích.. Từ đó trẻ đã tích lũy được một số vốn hiểu biết,

GV:Nguyễn Thị Tươi13Đơn vị: Trường MN Bình MinhMột số biện pháp sử dụng đồ dùng, đồ chơi hấp dẫn cho trẻ 5 -6 tuổi người dân tộc thiểu số học tốt mơn làm quen với

tốn . Tại trường mầm non Bình Minh, bn tr A, xã Đray Sap,huyện Krông Ana, tỉnh Đăk Lăktrẻ giảm đi tiêu cực khơng thích đi học. Tăng thêm hiểu biết về mơn làm quen với tốn,

trẻ thích đếm, so sánh, thêm bớt, nhận xét về màu sắc, đo độ dài đồ vật … Như vậy khi

tham gia vào tiết học trẻ sẽ mạnh dạn, tự tin có hứng thú hơn, thích tham gia vào hoạt

động hơn.

d.Kết quả khảo nghiệm, giá trị khoa học của vấn đề nghiên cứu, phạm vi và

hiệu quả ứng dụng

Qua quá trình áp dụng các giải pháp, biện pháp và sự quan tâm nhiệt tình của tơi

cùng với sự giúp đỡ của các cô giáo ở lớp 5-6 tuổi, các đồng nghiệp, Ban giám hiệu

trường mầm non Bình Minh. Đến nay tơi thấy kết quả thu được từ kết quả khảo nghiệm

là:

*Đối với trẻ:

Nội dung khảo sátTrước khi thực

hiện kết quả đạtsau khi thực hiện

kết quả đạtTăng/ giảm- Phân biệt được cao,23/35 trẻ = 65,7 %32/35 trẻ = 91,4%Tăng 25,7%20/35 trẻ =57,1 %31/35 trẻ = 88,6%Tăng 31,5%24/35 trẻ =68,6 %33/35 trẻ = 94,3%Tăng 25,7%- Nhận biết được kích

thước25/35 trẻ =71,4 %31/35 trẻ = 88,6%Tăng 17,2%- Nhận biết được màu22/35 trẻ =62,9 %33/35 trẻ =94,3%Tăng 31,4%thấp

- Nhận biết được số

lượng từ 1-10

- Nhận biết được các

khốisắc

Về thái Độ: Trẻ hứng thú tham gia vào hoạt động làm quen với toán ở lớp. Trẻ

hăng hái giơ tay phát biểu ý kiến, có nề nếp và thói quen học tập tốt, ngoan trật tự.

Về cảm xúc tình cảm: Trẻ hào hứng tiếp nhận kiến thức một cách thoải mái

thông qua các hoạt động nhóm, tập thể...

GV:Nguyễn Thị Tươi14Đơn vị: Trường MN Bình MinhTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Cơ sở lý luận

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×