Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
C. KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ:

C. KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ:

Tải bản đầy đủ - 0trang

c/ Đối với phụ huynh:

Cần quan tâm sát sao hơn nữa con em mình, phối hợp với giáo viên để

giúp các em ngày một tiến bộ.

Trên đây là một kinh nghiệm nhỏ mà bản thân tôi đã đúc rút được trong

quá trình giảng dạy. Tuy nhiên do thời gian và năng lực có hạn chắc hẳn sẽ còn

nhiều thiếu sót. Vì vậy tơi rất mong nhận được sự góp ý chân thành của các cấp

lãnh đạo cùng các đồng nghiệp để tơi có thêm những kinh nghiệm trong giảng

dạy Tốn nói riêng và các mơn học khác nói chung.

Tơi xin chân thành cảm ơn!42/40TÀI LIỆU THAM KHẢO

1. SGK Toán lớp 4 - Nhà xuất bản giáo dục, năm 2003

2. SGV Toán tập 1 - Nhà xuất bản giáo dục, năm 2003

3. Phương pháp dạy học Toán ở Tiểu học II

4. Giải bằng nhiều cách các bài toán 4

Tác giả: Trần Thị Kim Cương

5. Toán nâng cao lớp 4

Tác giả: Vũ Dương Thụy – Nguyễn Danh Ninh

6 .Toán bồi dưỡng học sinh lớp 4

Tác giả: Nguyễn Áng (Chủ biên)

7. Rèn luyện và nâng cao kĩ năng giải toán cho học sinh tiểu học

Tập 3: Các bài tốn có phương pháp giải điển hình

Tác giả: Đỗ Như Thiên43/40PHỤ LỤC I

PHIẾU KHẢO SÁT

Họ và tên học sinh :……………………………………………

Lớp:………………

Bài 1. Một cửa hàng bán vải. Ngày thứ nhất cửa hàng bán được 45m vải.

Ngày thứ hai cửa hàng bán nhiều hơn ngày thứ nhất 12m vải. Ngày thứ ba

cửa hàng bán nhiều hơn ngày thứ nhất 9m vải. Hỏi trung bình mỗi ngày cửa

hàng bán được bao nhiêu mét vải?

.............................................................................................................................

.............................................................................................................................

.............................................................................................................................

.............................................................................................................................

.............................................................................................................................

.............................................................................................................................

.............................................................................................................................

.............................................................................................................................

.............................................................................................................................

.............................................................................................................................

.............................................................................................................................

Bài 2. Lan cao 124cm, Huệ cao 136cm, Cúc cao hơn trung bình cả ba bạn là

4cm. Hỏi Cúc cao bao nhiêu xăng – ti – mét?

.............................................................................................................................

.............................................................................................................................

.............................................................................................................................

.............................................................................................................................

.............................................................................................................................

.............................................................................................................................

.............................................................................................................................

.............................................................................................................................

.............................................................................................................................

.............................................................................................................................44/40Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

C. KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ:

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×