Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Phương pháp nghiên cứu

Phương pháp nghiên cứu

Tải bản đầy đủ - 0trang

- Tìm tài liệu dưới sự hướng dẫn của giáo viên.

- Tham khảo tài liệu nắm bắt các nội dung cần nghiên cứu.

- Nghiên cứu tài liệu

- Lập báo cáo đề tài chi tiếtCẢM BIẾN QUANG

CHƯƠNG 1: VÀI NÉT KHÁI QUÁT VỀ CẢM BIẾN

1.1. Định nghĩa

Việc đo đạc các đại lượng vật lý như nhiệt độ, áp suất thực hiện được

là nhờ sử dụng các cảm biến.

Cảm biến là thiết bị chịu tác động của đại lượng cần đo không có tính

chất điện kí hiệu là m và cho ở đầu ra một đại lượng mang bản chất điện có

thể đo được (như điện tích, điện áp, dòng điện hoặc trở kháng) kí hiệu là s.

Đại lượng điện s là hàm của đại lượng cần đo m: s  F  m

trong đó, s được gọi là đại lượng đầu ra hoặc phản ứng của cảm biến

và m là đại lượng đầu vào hay kích thích (có nguồn gốc là đại lượng cần đo).

Việc đo đạc s cho phép nhận biết giá trị của m.

Biểu thức s  F  mlà dạng lý thuyết của định luật vật lý biểu diếnhoạt động của cảm biến, đồng thời là dạng số biểu diễn sự phụ thuộc của nó

vào cấu tạo, vật liệu làm cảm biến, môi trường và chế độ sử dụng.

Để dễ sử dụng, thông thường người ta chế tạo cảm biến sao cho có sự

liên hệ tuyến tính giữa biến thiên đầu ra s

s  S.mvà biến thiên đầu vào m :trong đó S là độ nhạy của cảm biến.Một trong những vẫn đề quan trọng khi thiết kế và sử dụng cảm biến

là làm sao cho độ nhạy S của chúng khơng đổi.

Vì cảm biến là một phần của mạch điện, có thể coi cảm biến hoặc

như một máy phát hoặc một trở kháng.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Phương pháp nghiên cứu

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×