Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Chương 5: CÁC PHƯƠNG ÁN CẤP ĐIỆN CHO BÀI THÍ NGHIỆM - THỰC HÀNH

Chương 5: CÁC PHƯƠNG ÁN CẤP ĐIỆN CHO BÀI THÍ NGHIỆM - THỰC HÀNH

Tải bản đầy đủ - 0trang

- Khi thả tay khỏi nút ấn Nđ sẽ không có dòng điện đi qua cuộn dây. Vì

vậy, để duy trì hoạt động của cơng tắc tơ người ta thường thiết kế một tiếp

điểm thường mở mắc song song với nút ấn Nđ, K do cuộn dây của công tắc tơ

điều khiển.

5.2. Cấp điện từ mạng điện vào bàn thí nghiệm

5.2.1. Phương án cấp điện tập trung

Mục đích:

Tại bàn giáo viên có thể điều khiển việc cấp điện cho các bàn thí

nghiệm trong lớp học. Phương án này đảm bảo cho người học trong q trình

thực hành, khi có nguy hiểm giáo viên có thể tự mình đóng, ngắt ngay tại bàn

của mình.

Ví dụ: Một phòng học gồm có một bàn giáo viên và ba bàn thí nghiệm

Sơ đồ cấp điện:- Trên bàn của giáo viên có ba bộ cơng tắc tơ như sau:+ Các tiếp điểm do các cuộn dây điều khiển.

Ví dụ: K1 do cuộn dây R1 điều khiển.

K2 do cuộn dây R2 điều khiển.

K3 do cuộn dây R3 điều khiển.

+ Bốn tiếp điểm đưa vào bốn dây (mỗi dây đưa vào một tiếp điểm).

- Chú ý:

+ Nếu bài thí nghiệm dùng dòng điện một pha thì dùng hai dây: một

dây pha và một dây trung tính.

+ Nếu bài thí nghiệm dùng dòng điện ba pha thì dùng bốn dây: ba dây

pha và một dây trung tính.

5.2.2. Phương án cấp điện phân tán

Phương án cấp điện phân tán: Là cách bố trí hệ thống cơng tắc tơ tại

mỗi bàn thí nghiệm.

Ví dụ: Một lớp học có ba bàn thí nghiệm và một bàn giáo viên.

Sơ đồ cấp điện như sau:- Đặc điểm:

+ Từng bàn thí nghiệm có thể tự đóng, ngắt khơng cần giáo viên.

+ Từ nguồn điện bên ngồi đưa thẳng vào từng bàn thí nghiệm.

5.3. Nhận xét, đánh giá

Phương án cấp điệnPhương án cấp điện phântập trung

-Thiết kế cồng kềnh

- Có sự cố giáo viên có thể

tự đóng, ngắt tại bàn của

mình

- Đảm bảo an tồn cho

người họctán

- Thiết kế gọn nhẹ hơn

- Có sự cố giáo viên phải

đến từng bàn đóng, ngắt

điện

- Dễ gây nguy hiểm khi

đóng ngắt điện khơng kịp

thời.- Việc cấp điện hay ngắt

điện cho bàn thí nghiệm

phụ thuộc vào giáo viên- Việc cấp điện của mỗi bàn

thí nghiệm độc lập với bàn

giáo viênKẾT LUẬN CHUNGQua quá trình tìm hiểu và nghiên cứu các loại tài liệu, tôi đã xây dựng

được nội dung bài thí nghiệm - thực hành về động cơ khơng đồng bộ ba pha.

Thông qua nội dung cụ thể, dễ hiểu về bài thí nghiệm - thực hành động

cơ khơng đồng bộ ba pha, giúp người đọc tự mình thực hiện bài thực hành

được dễ dàng hơn, không cần phải sử dụng đến nhiều tài liệu để tìm hiểu bài

thí nghiệm - thực hành.

Cấu trúc luận văn tơi trình bày như một tài liệu tham khảo giúp bạn đọc

có thể sử dụng để tham khảo, tìm hiểu và phát triển thêm.

Trong q trình thực hiện, nhóm luận văn chúng tơi đã có sự kết hợp để

thiết kế, xây dựng bộ thí nghiệm - thực hành kỹ thuật điện. Do vậy, chúng tơi

có một số phần nội dung có sự thống nhất với nhau.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Chương 5: CÁC PHƯƠNG ÁN CẤP ĐIỆN CHO BÀI THÍ NGHIỆM - THỰC HÀNH

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×