Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Chương 3: THỨ TỰ THÍ NGHIỆM - THỰC HÀNH BÀI “ĐỘNG CƠ

Chương 3: THỨ TỰ THÍ NGHIỆM - THỰC HÀNH BÀI “ĐỘNG CƠ

Tải bản đầy đủ - 0trang

MỞ ĐẦU

1. Lý do chọn đề tài

Trong chương trình kỹ thuật điện có bài thí nghiệm - thực hành về

động cơ không đồng bộ ba pha. Hiện nay, các thiết bị cần thiết sử dụng cho

bài thí nghiệm - thực hành hầu như tương đối đầy đủ. Tuy nhiên, ở trường Đại

học Sư phạm Hà Nội 2, tài liệu viết về bài thí nghiệm - thực hành chưa có.

Khi lên phòng thực hành, sinh viên gặp nhiều khó khăn trong quá

trình thực hiện bài thực hành, phải cần sự giúp đỡ rất nhiều của các giáo viên

hướng dẫn thực hành.

Do đó, một tài liệu đầy đủ và hồn chỉnh về bài thí nghiệm - thực

hành động cơ khơng đồng bộ ba pha cho chương trình kỹ thuật điện của sư

phạm lý và sư phạm kỹ thuật ở trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 là rất cần

thiết. Chính vì lý do đó mà tơi đã lựa chọn đề tài: “Thiết kế và xây dựng bài

thí nghiệm - thực hành động cơ không đồng bộ ba pha”.

2. Phạm vi nghiên cứu

- Kiến thức đã học trong chương trình kỹ thuật điện về động cơ không

đồng bộ ba pha.

- Các giáo trình tài liệu có liên quan.

3. Mục đích nghiên cứu

- Giúp người học nắm bắt được kiến thức chung về động cơ không

đồng bộ ba pha.

- Giúp người học sử dụng dễ dàng các thiết bị trong bài thí nghiệm thực hành động cơ không đồng bộ ba pha và tự mình thực hiện các bước làm

trong bài thực hành.

4. Đối tượng nghiên cứu

Bài thí nghiệm - thực hành động cơ không đồng bộ ba pha.

5. Phương pháp nghiên cứu

Kết hợp giữa phương pháp thực nghiệm và lý thuyết.6. Bố cục khố luận

Ngồi phần mở đầu, kết luận chung, danh mục tài liệu tham khảo,

khoá luận gồm 5 chương nội dung:

Chương 1: Sơ lược lý thuyết

Chương 2: Các thiết bị cần dùng cho bài thí nghiệm - thực hành

Chương 3: Thứ tự thí nghiệm - thực hành bài “Động cơ khơng đồng

bộ ba pha”

Chương 4: Tính tốn kích thước bàn thí nghiệm và bố trí các thiết bị

trên bàn thí nghiệm - thực hành

Chương 5: Các phương án cấp điện cho bài thí nghiệm - thực hànhNỘI DUNG

Căn cứ để xây dựng bài thí nghiệm - thực hành

Theo chương trình thí nghiệm kỹ thuật điện của sư phạm kỹ thuật ở

trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2:

Bài 6: Động cơ khơng đồng bộ ba pha

VI.1. Xác định cực tính, đầu dây, đo điện trở cách điện.

VI.2. Bảo dưỡng sửa chữa.

VI.3. Khảo sát chất lượng.

VI.4. Thí nghiệm thực hành lắp đặt đo đạc động cơ.

- Khởi động trực tiếp.

- Khởi động sao - tam giác.

- Khởi động dùng máy biến áp tự ngẫu.

- Hãm.

- Đưa động cơ ba pha về làm việc ở lưới điện một pha.

Mục đích của bài thí nghiệm - thực hành

- Xác định các thơng số của động cơ.

- Xác định các cuộn dây stato của động cơ: Tìm điểm đầu và điểm cuối

của các cuộn dây. Đo cách điện giữa các cuộn dây, giữa các cuộn dây với vỏ

máy.

- Tìm hiểu các cách khởi động động cơ: Trực tiếp, gián tiếp.Chương 1: SƠ LƯỢC LÝ THUYẾT

1.1 Cấu tạo của động cơ không đồng bộ ba pha

Động cơ khơng đồng bộ ba pha gồm có 2 phần chính: Stato (phần

tĩnh), rơto (phần động).Hình 1.1: Động cơ không đồng bộ ba pha đã tháo rời

1: Stato, 2: Rơto

1.1.1 Stato

Stato là phần tĩnh gồm 2 bộ phận chính là lõi thép và dây quấn, ngồi

ra còn có vỏ máy và nắp máy.

Lõi thép stato do các lá thép kỹ thuật điện được dập rãnh bên trong

ghép lại với nhau tạo thành hình trụ rỗng, phía trong có các rãnh theo hướng

trục. Lõi thép được ép vào trong vỏ máy.

Dây quấn được chia thành ba pha đặt trong các rãnh lõi thép, xung

quanh có bọc các lớp cách điện để cách điện với các lõi thép. Ba pha dây quấn

0đặt cách nhau 120 điện và tạo thành 6 đầu dây ra ở hộp đầu dây trên vỏ máy.

Vỏ máy làm bằng nhôm hoặc gang, dùng để giữ chặt lõi thép và cố

định máy trên bệ. Hai đầu vỏ có nắp máy để đỡ trục rôto và bảo vệ dây quấn.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Chương 3: THỨ TỰ THÍ NGHIỆM - THỰC HÀNH BÀI “ĐỘNG CƠ

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×