Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Doanh nghiệp sử dụng lao động theo yêu cầu công việc bằng các hình thức hợp đồng lao động thời vụ và hợp đồng lao động có thời hạn.

Doanh nghiệp sử dụng lao động theo yêu cầu công việc bằng các hình thức hợp đồng lao động thời vụ và hợp đồng lao động có thời hạn.

Tải bản đầy đủ - 0trang

Năm 2016

Chỉ tiêuSố lượng

(người)SoNăm 2017cấu60

50

10(%)

100

83,33

16,6710- Cao đẳngSố lượng

(người)2017/2016cấu60

50

10(%)

100

83,33

16,6716,67123050- Trung cấp12-Lao động phổ thông81. Tổng số lao động

- Lao động trực tiếp

- Lao động gián tiếp

2.Trình độ lao động

- Đại học3.Lươngsánh+/(người)%0

0

00

0

0202202846,67(3)(10)2012200013,33813,330050000020bìnhquân(VND/người/tháng4 200 0004 700 000)

(Nguồn: Phòng Tổng hợp – Khách sạn Dạ Hương II)2.2.2. Chính sách tiền lương, thưởng, chế đợ đãi ngộ

Bảng 2.5 Các chế độ trong Khách sạn Dạ Hương

STChế độNội dungT

1TIỀNTiền lương của người lao động do 2 bên thoả thuận nhưng khôngLƯƠNGthấp hơn mức lương tối thiểu do Nhà nước quy định tại thời điểm

hiện hành.

Tiền lương thực lĩnh = (Lương cơ bản + Thu nhập khác) –

Các khoản khấu trừ.

Mức lương hàng tháng của người lao động được tính dựa trên

những căn cứ sau :32-Nội dung và tính chất cơng việc người lao động đảm nhận.

Ngày, giờ cơng lao động thực tế.

Mức độ hồn thành nhiệm vụ theo 5 tiêu chí đánh giá của

Cơng ty :

+ Hoàn thành suất sắc nhiệm vụ

+ Hoàn thành nhiệm vụ mức 1

+ Hoàn thành nhiệm vụ mức 2

+ Hoàn thành nhiệm vụ mức 3

+ Khơng hồn thành nhiệm vụĐối với các chức danh lãnh đạo Cơng ty, phòng ban, nhà hàng, nhà

máy số ngày cơng thực tế bình qn để tính lương khơng vượt q

25 ngày/tháng (Đối với tháng 30 ngày), khơng q 26 ngày/tháng

(Đối với tháng 31 ngày).

-Hình thức trả lương:Lương được trả trực tiếp cho người lao động theo tài khoản ngân

hàng mà người lao động đăng ký.

-Thời gian trả lương:Công ty thực hiện trả lương hàng tháng cho người lao động 1 lần

vào ngày 15 tháng tiếp theo (Trường hợp ngày 15 trùng với các

ngày nghỉ lễ, thứ 7, chủ nhật thì trả lương vào ngày kế tiếp).

-Khấu trừ lương:Người lao động có quyền được biết lý do mọi khoản khấu trừ vào

lương của mình, trước khi khấu trừ tiền lương của người lao động,

người sử dụng lao động phải thảo luận với Ban chấp hành Cơng

đồn cơ sở.

Người sử dụng lao động không được áp dụng việc xử phạt bằng

2PHỤ CẤPhình thức cúp lương của người lao động.

Các chế độ phụ cấp, nâng bậc lương và các chế độ khuyến khích

khác theo văn bản quy định hiện hành của Nhà nước và những quy

định của Công ty được tính vào đơn giá lương. Gồm có :

33-Phụ cấp trách nhiệm, áp dụng đối với các chức danh quản-lý.

Phụ cấp độc hại, đối với các đối tượng làm việc trong điều

kiện mơi trường hóa chất, khí than, khí ga, nhiệt độ, ngoài-trời …

Phụ cấp thanh sắc.

Phụ cấp đi cơng tác ngồi Tỉnh.

Phụ cấp cơm ca : Người lao động trong những ngày làm

việc được Công ty hỗ trợ ăn cơm ca.3THƯỞNG-Căn cứ vào kết quả sản xuất, kinh doanh hàng tháng và mức

độ hồn thành cơng việc của người lao động, người sử dụng

lao động thưởng cho người lao động, mức cụ thể do Hội-đồng thi đua của công ty quyết định.

Hệ số thưởng năng suất, không áp dụng cho các đối tượng

lao động vi phạm nội quy lao động trong tháng: Có ngày

cơng trong tháng, khơng hồn thành nhiệm vụ hoặc bị xử lý

kỷ luật cảnh cáo trở lên, hoặc 2 ngày công trở lên trong

tháng, bị xếp loại chưa hoàn thành nhiệm vụ hoặc tái phạm-lỗi của tháng trước.

Đối với đối tượng lao động có tinh thần trách nhiệm cao,

ln cố gắng tích cực và đạt hiệu quả cao trong cơng việc,

nhưng có 1 ngày cơng khơng hồn thành thành nhiệm vụ,

thì Giám đốc Cơng ty sẽ xem xét tính chất của lỗi vi phạm,

phạm vi ảnh hưởng, thái độ tiếp thu và khắc phục hậu quả

có thể đặc cách, để người lao động được hưởng hệ số-thưởng trong tháng.

Thưởng trong các trường hợp đặc biệt: có sáng kiến cải tiến

kỹ thuật, sản phẩm mới, có thành tích nổi bật, hồn thành

xuất sắc nhiệm vụ được giao… theo quy chế khen thưởng

của Công ty.4BẢO-Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp

34HIỂMCông ty thực hiện theo quy định của pháp luật hiện

hành:

Người sử dụng lao động và người lao động có trách nhiệm đóng

Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế, Bảo hiểm thất nghiệp trên tổng

mức tiền lương theo Hợp đồng lao động, để thực hiện các chế độ

bảo hiểm đối với người lao động theo quy định của Luật Bảo hiểm

xã hội

Người sử dụng lao động có trách nhiệm nộp BHXH bằng 18% so

với tổng quỹ tiền lương; BHYT bằng 3% so với tổng quỹ tiền

lương; BHTN bằng 1% so với tổng quỹ tiền lương; Trích kinh phí

Cơng đồn bằng 2% quỹ tiền lương thực tế.

Người lao động có trách nhiệm nộp 8% tiền lương cho BHXH;

1,5% tiền lương cho BHYT theo NĐ 26/CP và 1% BHTN.

-Trợ cấp hướng nghiệp:Công ty có chính sách ưu tiên tuyển dụng người lao động là con

của CBNV đang làm việc hoặc đã nghỉ hưu theo tiêu chuẩn quy

định tuyển dụng của Công ty.

Con của người lao động có kết quả học tập đạt khá giỏi trở lên

hoặc đậu Đại học thì Cơng ty động viên, khen thưởng (mức thưởng

do người sử dụng lao động quyết định sau khi bàn bạc với BCH

5PHÚCcơng đồn).

-Quỹ phúc lợi được hình thành các nguồn sau:LỢI+ Một phần lợi nhuận SXKD hàng năm sau khi đã hoàn thành các

nghĩa vụ tài chính đối với Nhà nước và chi trả cổ tức cho cổ đơng.

+ Quỹ Cơng đồn. Trong đó : được trích từ quỹ chun mơn 2%

trên tổng quỹ lương hàng tháng, và đồn phí 01% trên tổng tiền

lương hàng tháng của người lao động, do đồn viên Cơng đồn

đóng.

+ Các nguồn vận động và tài trợ khác.

35– Quỹ phúc lợi được sử dụng vào những hoạt động sau:

+ Thăm hỏi, trợ cấp khó khăn

+ Khuyến học, khuyến tài.

+ Khen thưởng cho đồn viên Cơng đồn

+ Thăm quan du lịch

– Mức chi được quy định cụ thể như sau :

Thăm hỏi người lao động ốm đau, mắc bệnh hiểm nghèo, tai nạn– Điều trị tại bệnh viện : 500.000đ/lần

– Điều trị ngoại trú : 300.000đ/lần.

– Đối với bố mẹ đẻ, bố mẹ vợ hoặc chồng, vợ hoặc chồng, con cái

của người lao động ốm đau, mắc bệnh hiểm nghèo, tai nạn … điều

trị tại bệnh viện mức thăm hỏi : 300.000đ/lần

Việc hỷ :

– Tặng quà cho người lao động xây dựng gia đình : 1.000.000đ

– Tặng quà cưới cho con của người lao động lập gia đình :

500.000đ.

Việc hiếu :

– Đối với bố mẹ đẻ, bố mẹ vợ hoặc chồng, vợ hoặc chồng, con của

người lao động: Một vòng hoa và 500.000đ.

– Đối với người lao động : Ngoài thực hiện chế độ bảo hiểm theo

quy định của Nhà nước Cơng ty thăm hỏi 1.000.000đ.

Trợ cấp khó khăn: Căn cứ vào hoàn cảnh thực tế của người lao

động BCH Cơng đồn chủ động bàn bạc với chun mơn để thống

nhất mức trợ cấp. Mức tối đa không quá 5.000.000đ/lần.

Tặng quà cho người lao động nhân các ngày truyền thống, lễ tết

(08/03, 20/10, Tết nguyên đán, kỷ niệm ngày thành lập Cơng ty,

Quốc khánh 02/09, Ngày giải phóng 30/04 và quốc tế lao động

01/05, tết dương lịch). Mức cụ thể do người sử dụng lao động và

36BCH Cơng đồn cơ sở thống nhất.

(Nguồn: Luật lao động của nhà hàng năm 2015).

2.2.3. Chính sách đào tạo nguồn nhân lực

Nguồn nhân lực là nhân tố có tính quyết định thành bại của doanh nghiệp. Nhận

thức được nguồn nhân lực là yếu tố quan trọng trong sự phát triển doanh nghiệp. Năm

2017 công tác đào tạo, đào tạo lại, xây dựng chính sách đãi ngộ và thăng tiến luôn được

công ty quan tâm.

Công ty đặc biệt quan tâm tới yếu tố con người, mạnh dạn tuyển chọn đội ngũ

nhân viên trẻ, có trình độ vào làm việc và giao các công việc quan trọng.

Thường xuyên cho CBNV đi học tập các khóa đào tạo do Sở thương mại du lịch

Thái Nguyên kết hợp với các trường du lịch tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ.

Công ty cũng đã kết hợp với khoa quản trị khách sạn thuộc trường đại học Thương

mại Hà Nội mở một lớp học chuyên ngành về buồng, bàn, bar cho tồn bộ cơng ty để

thống nhất cách phục vụ theo hướng chuyên nghiệp.

Tháng 9 đã cử 05 đồng chí lãnh đạo công ty đi học lớp tập huấn nghiệp vụ khách

sạn do Sở văn hoá thể thao và du lịch tổ chức, liên tục tham gia các đoàn famtrip do Hiệp

Hội du lịch Việt nam, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Thái Nguyên tổ chức.2.3. Phân tích các chính sách marketing – mix của Khách sạn Dạ Hương

2.3.1 Product – Sản phẩm

Công ty Khách sạn Du lịch Dạ Hương là một doanh nghiệp kinh doanh các sản

phẩm du lịch nên khơng thể tránh khỏi tính mùa vụ trong du lịch và mang đặc đủ các đặc

tính của một sản phẩm du lịch. Hiểu và nắm bắt được điều này nên Dạ Hương đã nỗ lực

đa dạng hóa các sản phẩm dịch vụ của mình nhằm giảm thiểu tối đa ảnh hưởng của yếu tố

mùa vụ đến tình hình kinh doanh của Khách sạn. Để thu hút được khách hàng đến với

khách sạn và giảm bớt ảnh hưởng của tính mùa vụ du lịch ở khu vực phía Bắc thì ngay từ

khi mới thành lập, khách sạn đã có ý thức đầu tư và xây dựng cơ bản để làm đà cho việc

37phát triển các dịch vụ kinh doanh của mình sau này. Bên cạnh đó khách sạn không ngừng

được nâng cấp để đáp ứng những yêu cầu ngày càng cao của khách.

Trong dịch vụ nhà hàng – ăn uống, sự đa dạng của các món ăn được phục vụ tại

đây cũng là một trong những yếu tố giúp cho khách sạn thu hút khách đến với khách sạn

và làm tăng doanh thu của công ty: buffet với nhiều món ăn Âu, Á được thay đổi theo

ngày, thực đơn cũng vơ cùng phong phú.

Với hệ thống 54 phòng nghỉ được trang bị đầy đủ tiện nghi hiện đại đúng theo tiêu

chuẩn khách sạn 3 sao như: giường 2m, bàn ghế salon, ti vi 39 inch truyền hình cáp,

đường truyền wifi, điều hòa 2 chiều nóng lạnh, tủ lạnh, tủ két bạc, điện thoại, bồn

tắm,...hệ thống thang máy hoạt động 24/24, máy phát điện riêng dự phòng riêng khi cần

thiết,...mang lại sự tiện lợi, thoải mái cho khách hàng. Ngồi ra, khách sạn còn có một số

dịch vụ khác cũng vơ cùng quan trọng như:

Khu Massage: Đây chính là địa điểm mà nhiều du khách tại khách sạn. Tại đây

khách sẽ được các nhân viên massage phục vụ tận tình, chu đáo, thư giãn thoải mái, làm

hài lòng khách hàng.

Trung tâm Hội nghị: do có vị trí địa lí thuận lợi nên Dạ Hương là địa điểm lý tưởng

để tổ chức các buổi tiệc sinh nhật, đám cưới,... với đầy đủ các món Á, Âu và đặc sản đặc

trưng của vùng phía Bắc,...

Ngồi các sản phẩm dịch vụ trên Dạ Hương còn tổ chức các dịch vụ du lịch khác

như: cho thuê xe, du lịch lữ hành,dịch vụ giặt là,...

Mặc dù các dịch vụ kinh doanh của Dạ Hương khá phong phú và đa dạng nhưng

vẫn còn chưa đầu tư theo chiều sâu, đặc biệt là các sản phẩm chủ đạo làm lợi thế cạnh

tranh khác biệt trước đối thủ.Việc đầu tư đúng mức và hợp lý để từ đó nâng cao chất

lượng phục vụ là diều cần thiết cho Dạ Hương trong giai đoạn cạnh tranh ngành dịch vụ

ngày càng trở nên gay gắt như hiện nay.

2.3.2 Price – Giá

Để mở rộng thị phần cho cơng ty thì khách sạn Dạ Hương đã đưa ra các mức giá từ

trung bình trở lên đến cao để cho khách hàng dễ dàng lựa chọn sản phẩm dịch vụ phù hợp

với bản thân. Bên cạnh đó, Dạ Hương còn thiết kế thêm nhiều chương trình dịch vụ du

38lịch để thu hút thêm nhiều khách du lịch đến với doanh nghiệp. Ví dụ trong dịp lễ lớn, các

kỳ nghỉ trong năm 2017 đã tổ chức các buổi tiệc tri ân để thu hút khách đến với Khách

sạn. Chính vì nhờ các hoạt động như vậy mà thị phần của công ty sẽ càng ngày càng tăng,

lượng khách đến với khách sạn cũng nhiều hơn và doanh thu của năm 2017 cũng tăng so

với năm 2016.Các chiến lược giá của khách sạn Dạ Hương:

+Giá khách đoàn: khách sạn Dạ Hương áp dụng mức giá ưu đãi cho khách hàng đặt

từ 8 phòng trở lên. Khách sạn giảm giá cho khách đoàn từ 10 đến 15% tuỳ theotừng thời điểm.

+ Giá ưu đãi cho khách hàng trung thành và các khách hàng có quan hệ hợp tác với

khách sạn: giảm giá 10% so với giá công bố.

+ Giá trong mùa vắng khách: khoảng 5% trong khoảng thời gian từ tháng 12 năm

trước cho đến hết tháng 2 năm sau.

+ Chiến lược giá khuyến mại với các khách hàng là đối tác của khách sạn như các

cơng ty Nhật Bản có văn phòng đại diện tại khách sạn, giá khuyến mại cho khách

hàng này thường thấp hơn giá công bố 5%, hoặc không giảm giá nhưng có thêm

nhiều dịch vụ bổ sung.

Giá phòng của khách sạn được áp dụng linh hoạt đối với các đối tượng khách khác

nhau và từng thời điểm khác nhau trong năm. Giá dịch vụ còn được doanh nghiệp đưa ra

dựa trên chất lượng dịch vụ được cung ứng tại khách sạn, sự cạnh tranh của các khách sạn

khác trên địa bàn tỉnh, sự biến động giá cả của nguồn cung và số lượng khách hàng.

- Ngồi ra còn áp dụng giảm giá cho các đối tượng sau:

Giảm giá cho khách đồn đặt nhiều phòng cùng lúc.Cụ thể: +Giảm giá 10% đối với đồn khách từ 10 đến 15 phòng+Giảm giá 15% đối với đồn khách từ 15 phòng trở lên+Khách sạn sẽ hỗ trợ hướng dẫn viên cho đoàn (Nếu đồn khách có nhu cầu).Giảm giá cho khách đặt phòng trong nhiều ngày.Cụ thể: Giảm 10% giá phòng bắt đầu từ ngày thứ 2 khách lưu trú tại khách sạn.Giảm giá cho khách thuộc các tổ chức, ban ngành trong và ngoài tỉnh.

Giảm giá cho khách hàng thân thiết với khách sạn.39Bảng 2.6 Bảng giá phòng Khách sạn Dạ Hương II

Stt

1Loại phòng

Suite ( 2 phòng)Giá

Tiện nghi

900.000.VNĐ Phòng

ngủ(301, 701)+phòngtiếpkhách+giường 2m+bàn ghế salon, ti vi

39 inch truyền hình cáp, đường truyền

wifi, điều hòa 2 chiều nóng lạnh, tủ

lạnh, tủ két bạc, điện thoại, bồn tắm23456Delux(Doubleđứng - nội thất sang trọng.

bed 650.000.VNĐ 1 giường đơi 2m, bàn ghế salon, ti viroom: 5 phòng)39 inch truyền hình cáp, đường truyền(409, 509, 609, 709,wifi, điều hòa 2 chiều nóng lạnh, tủ809)lạnh, tủ két bạc, điện thoại, bồn tắmđứng - nội thất sang trọng.

Delux (Triple bed room: 650.000.VNĐ 1 giường đôi 1,8m + 1 giường đơn

6 phòng)1,2m, ti vi 39 inch truyền hình cáp,( 308, 408, 508, 608,đường truyền wifi, điều hòa 2 chiều708, 808 )nóng lạnh, tủ lạnh, điện thoại, tắmSuperiornóng lạnh - nội thất sang trọng.

1 giường đôi 1,8m + 1 giường đơn(Triplebed 600.000VNĐroom: 8 phòng)1,2m, ti vi 39 inch truyền hình cáp,(306, 505, 506,605, 606,đường truyền wifi, điều hòa 2 chiều805, 806)nóng lạnh, tủ lạnh, điện thoại, tắmnóng lạnh - nội thất sang trọng.

Standard (Double bed 550.000.VNĐ 1 giường đôi 1,8m hoặc 2 giường đơn,

room: 14 phòng)ti vi 39 inch truyền hình cáp, đường( 302, 402, 403, 404,truyền wifi, điều hòa 2 chiều nóng406, 407, 503, 504, 603,lạnh, tủ lạnh, điện thoại, bồn tắm nóng604, 703, 704, 803,804 )

Standard (Twin bed 500.000VNĐlạnh - nội thất sang trọng.

2 giường đơn, ti vi 39 inch truyền hìnhroom: 18 phòng)cáp, đường truyền wifi, điều hòa 2( 304, 305, 307, 309,chiều nóng lạnh, tủ lạnh, điện thoại,

40401, 405, 501, 507, 601,tắm nóng lạnh - nội thất sang trọng602,607, 702, 705, 706,

707, 801, 802, 807 )

(Nguồn: Bộ phận Lễ tân).

2.3.3. Promotion – truyền thơng marketing

`Cùng với việc tích cực củng cố và nâng cao chất lượng phục vụ uy tín của kháchsạn để thu hút khách đến khách sạn ngày càng nhiều. Khách sạn coi trọng các thông tin

tuyên truyền quảng cáo về hoạt động khách sạn với nhiều hình thức khác nhau có chọn

lọc trên phục vụ ngày một mở rộng. Để gây ảnh hưởng lớn trên thị trường du lịch nhằm

thu hút khách. Bộ phận marketing được đầu tư những kĩ năng và làm việc chuyên nghiệp

là nhân tố lớn quyết định đến thị trường mà khách sạn đang và hướng tới phục vụ.

2.3.3.1. Ngân sách cho hoạt động truyền thông marketing

Công ty Khách sạn Du lịch Dạ Hương đã thiết lập một bộ phận Marketing riêng

biệt, sự hoạt động của bộ phận này đã góp phần nhiều công sức vào sự phát triển chung

của công ty. Hiểu được tầm quan trọng của hoạt động marketing nên đã có sự hợp tác với

Bộ phận Truyền thơng lập kế hoạch ngân sách chi tiêu một cách cụ thể. Ngân sách

marketing của công ty được phân bổ cho các nhóm sản phẩm chiến lược và tính cho từng

giai đoạn. Việc sử dụng hiệu quả ngân sách đã giúp cho cơng ty có được chính sách

truyền thơng tốt và hiệu quả. Qua đó hình ảnh của khách sạn được quảng bá rộng rãi đến

khách hàng trong nước và quốc tế.

2.3.3.2. Các chiến lược truyền thông

Công ty Khách sạn Du lịch Dạ Hương đặc biệt quan tâm đến việc quảng bá thương

hiệu và hình ảnh của khách sạn chính vì thế công ty đã tận dụng tối đa các chiến lược có

thể để thu hút khách hàng.

Khách sạn Dạ Hương đã vinh dự đón: chủ tịch nước Trần Đức Lương, diễn viên

Quang Thắng, diễn viên Tự Long, diễn viên Quốc Khánh,....điều này đã hình ảnh cơng ty

được quảng bá rộng rãi hơn.

Trong những năm qua, khách sạn Dạ Hương còn tích cực hưởng ứng, tham gia các

hoạt động xã hội từ thiện như: ủng hộ Qũy Vì người nghèo, Quỹ đền ơn đáp nghĩa, Quỹ

chất độc da cam, đồng bào khó khăn vùng sâu vùng xa, ủng hộ quỹ khuyến học,...

41Đặc biệt khách sạn còn được biết đến như là một khách sạn xanh, sạch, thân thiện

với môi trường. Tham gia phong trào “ xây dựng cơ quan văn hoá” gắn với phong trào “

xanh – sạch - đẹp, đảm bảo an tồn, vệ sinh lao động”. Bên cạnh đó cơng tác đảm bảo an

tồn vệ sinh lao động, an tồn vệ sinh thực phẩm cũng ln được đề cao. Trong năm 2017

và nhiều năm qua khơng có bất cứ vụ ngộ độc thực phẩm và tai nạn lao động nào xảy ra

tại công ty.

2.3.3.3. Các công cụ, phương tiện truyền thông

Quảng cáo là một trong những công cụ nổi bật để xúc tiến, đưa sản phẩm của công

ty đến với khách hàng. Hàng năm, công ty đã chi ra một phần ngân sách đáng kể cho hoạt

động này. Các hình ảnh của khách sạn xuất hiện liên tục trên các phương tiện thông tin

đại chúng một cách đầy thu hút. Bên cạnh đó, cơng ty thường sử dụng các hình thức

quảng cáo online trên rất nhiều kênh chuyên trang về du lịch cũng như các trang web đặt

phòng trực tuyến như: agoda.vn, traveloka.vn, mytour.vn,... Ngồi ra, khách sạn còn có

một website riêng https://dahuongtourist.vn/ , tại đây khách hàng có thể tìm hiểu được

những thơng tin về lịch sử hình thành ,cũng như những hoạt động, những chương trình

khuyến mãi hoặc giá phòng được cập nhật thường xuyên và đầy đủ,...đặc biệt khách hàng

cũng có thể kiểm tra những phòng còn trống và đặt phòng trực tuyến tại website.

Mạng xã hội Facebook và Twitter là hai trong những mạng xã hội phát triển nhất

cả tại Việt Nam và trên toàn thế giới. Chính vì thế, khách sạn Dạ Hương đã sử dụng mạng

xã hội như một kênh trao đổi thông tin mới giữa khách sạn và khách hàng. Thông qua

kênh này, khách hàng có thể tìm kiếm những thơng tin mới nhất về khách sạn, cũng như

có thể đưa ra các ý kiến phản hồi của mình đối với khách sạn.

Bên cạnh đó Dạ Hương còn tham gia các hội trợ triển lãm về du lịch, hợp tác với các

công ty du lịch, các hãng lữ hành trong và ngoài nước để quảng bá thương hiệu, mang Dạ

Hương đến với những du khách trong và ngồi nước. Nhờ đó mà khách sạn đã thu hút và

đón tiếp khá nhiều du khách khi đặt chân đến thành phố Thái Nguyên.

2.3.4. Place - Kênh phân phối42Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Doanh nghiệp sử dụng lao động theo yêu cầu công việc bằng các hình thức hợp đồng lao động thời vụ và hợp đồng lao động có thời hạn.

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×