Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
CHƢƠNG 2. SỰ ĐẲNG CẤU GIỮA CÁC KHÔNG GIAN VECTƠ

CHƢƠNG 2. SỰ ĐẲNG CẤU GIỮA CÁC KHÔNG GIAN VECTƠ

Tải bản đầy đủ - 0trang

Tính chất 2.1.1

Cho f :VW là ánh xạ tuyến tính. V,W là hai K - khơng gian vectơ. Khi đó:i) f(0 ) = 0 .

W

V

ii) f(-x) = - f(x) , x V .

Các phép tốn về ánh xạ tuyến tính

Cho f, g :VW là hai ánh xạ tuyến tínhi) Tổng của hai ánh xạ tuyến tính

(f + g)(u) = f(u)+ g(u) ,uV .ii) Tích của ánh xạ tuyến tính f và một số thực, kí hiệu làf và làánh xạ được xác định

( f )(u)f (u),u V.iii) Giả sử U, V, W là những không gian vectơ. f :VW và g :WVlà ánh xạ tuyến tính

(g o f)(u)= g (f(u)) ,uVKhi đó ánh xạ hợp xác định bởi

là một ánh xạ từ V tới U .

Định lý 2.1.1 (Sự xác định một ánh xạ tuyến tính)

r

r

Giả sử V, W là hai không gian vectơ, { e1,e 2,.., } là một cơ sở của V

r r

r

en

và 1 1 ,... n là n vectơ tuỳ ý của W . Khi đó tồn tại duy nhất ánh xạ

,

,

r

r

f :V W , f (e ) = i i = 1,...,n

i

,

Ví dụ

Các ánh xạ sau có phải là ánh xạ tuyến tính hay khơng ?

a.b.R3f :

3

R

f :Rf(x1 ,x2 ,x3 ) = (x1 - x3 ,x2 ,5) .

3R3f(x1 ,x2 ,x3 )

= (x2 - x3

,x1,x2 ) .

Giải

a. Ta cóx = 1(x 2,x ,x ) R3

3y = (y1 , y2 , y3 ) R 3

x+ y = (x1 + y1,x2 + y2 ,x3 + y3 ) .

f(x + y) = (x1 + y1 - x3 - y3 ,x2 + y2 ,5) f

(x)= (x1 ,x2 ,x3 )= (x1x3 ,x2 ,5)f (y)=(y1 , y2 , y3 )= (y1

Ta thấyf(x + y) f(x)+ f(y) ,y3 , y2 ,5)x, y R 3 .Vậy f khơng phải là ánh xạ tuyến tính.

b. Ta có

x = (x1 ,x2 ,x3 ) R 3y = (y1 , y2 , y3 ) R3x+ y =(x1 + y1,x2 + y2 ,x3 + y3 )

f(x + y)=(x1 + y2 - x3 - y3 ,x1 + y1,x2 + y2 )

f (x)=(x1 ,x2 ,x3 )=(x2y3 ,x1,x2

f (y)=(y1 , y2 , y3 )=(y2)y3 , y1, y2 )Như vậy

f(x + y)= f(x)+ f(y) , x, y R3

Lại có

x= (x1 , x2 , x3 )

f ( x )= ( x1 - x3 , x1, x2 )

= (x1 - x3 ,x1,x2 )= (x)

Suy ra f là một ánh xạ tuyến tính.2.1.2. Hạt nhân và ảnh của ánh xạ tuyến tính

Định nghĩa 2.1.2

Giả sử V, W là hai không gian vectơ, và f :V W là một ánh xạ

tuyến tính. Khi đó tập tất cả các phần tử của V có ảnh là 0 V gọi là hạt nhân

của f , kí hiệu là kerf

kerf ={ x V / f(x)= 0} .

Số chiều của kerf được gọi là số khuyết của f .

Tất cả các phần tử của W là ảnh của ít nhất một phần tử của V gọi là ảnh của

f , kí hiệu là Imf

Imf = {y W \ x V , y= f(x)}

Số chiều của Imf được gọi là hạng của f và được kí hiệu là rank f .Tính chất

Định lý 2.1.2

Cho V, W là hai không gian vectơ, và f :VW là một ánh xạtuyến tính thì

a) kerf là khơng gian vectơ con của V .

b) Imf là không gian vectơ con của W .

Định lý 2.1.3

Ánh xạ tuyến tính

:V

r

.

kerf = {0

}

WfW là một đơn cấu khi và chỉ khiĐịnh lý 2.1.4

Ánh xạ tuyến tính f :VW là tồn cấu khi và chỉ khi Im f =WĐịnh lý 2.1.5

Cho f :VW là ánh xạ tuyến tính. V ,W là các khơng gianvectơ hữu hạn chiều. Khi đó, các mệnh đề sau là tương đương:

a) f là một đơn cấu.

r

b) kerf = {0}.

c) Ảnh bởi f của mỗi hệ vectơ độc lập tuyến tính là một hệ vectơ độc lập

tuyến tính.

d) Ảnh bởi f của mỗi cơ sở của V là một hệ vectơ độc lập tuyến tính trong W

e) Ảnh bởi f của một cơ sở nào đó của V là một hệ vectơ độc lập tuyến tính

trong W .

f)rank f = dim V .Chứng minh

(ab)rrrrrkerf . Ta có f ( )= 0 = f (0). Do f là đơn cấu cho nên

r

Suy ra kerf = {0}.

r r

r

(b =>c) Giả sử 1 , 2

n ) là một hệ vectơ độc lập tuyến tính trong V.

(

,...,

r

r

r

Khi đó, xét hệ

1 ),

2 ),...,

n )) trong W . Nếu

(f(

f(

f(

m

ir

r

f(i )= 0 =f(i 1

0kerf =r r

(

,1rm

ii 1

mnên phải córr

im)= 0 =r

i i=0

=>

ri 1r(f

2 ,... n ) độc lập tuyến tính). Vậy hệ

(

,r1=m...=

rkerfi ii 1f(0

r

),...,

f(

2tuyến tính.

(c => d) và (d=>e) là hiển nhiên.

(e => g) Giả sửr(do hệ n=r

1 ),r

=0 .rn)) độc lậpr

r

e1

{ ,..., }

là một cơ sở của khơng gian vectơ V sao cho hệ

độc

lập

tuyến

tính trong W . Dễ thấy hệ vectơ này sinh ra

{f(e1 ),..., f(en )}

f(V). Ta cór

r

rankf = dimf(V)= rank(f(e1 ),..., f(en ))= n= dimV

r

r

(g => a) Giả sử {e1 ,...,en là một cơ sở của V . Do rankf = dimV ta có

r

r }

r

r

rank(f(e1 ),..., f(en ))= n . Vậy hệ {f(e1 ),..., f(en )} phải độc lập tuyến tính. Bây

r

r m r r n

r

giờ, với = xiei , = yiei thuộc V mà thuộc f ( )= f ( ) thì ta có

i 1ri 1rr r

0 = f ( ) - f ( )= f ( - )= f(

rni 1r

( xi - yi )ei )=i 1r

( xi - yi ) f ( ei )r

r

(xi - yi )f (ei )=

0nr

r

Do hệ {f(e1 ),..., f(en )} độc lập tuyến tính từnta rút rai 1đượcxi - yi = 0, i = 1,2,...,n

hayx = y ,i 1, 2,..., n . Vậy cór=r

và do đóif là một đơn cấu.

Định lý 2.1.6

Cho f :VW là ánh xạ tuyến tính từ khơng gian hữu hạn chiều Vvào khơng gian vectơ W trên K . Khi đó

dimV dimKerVdimImfChứng minh

Trường hợp 1) Nếu f là đơn ánh thì theo định lý 2.1.5, ta có với mọi

{e1 ,...,en } là cơ sở của V ta có hệ vectơ

trong W.

Hơn nữa, do hệ {e

i

vậy, hện

{f(e i )}in

i 1i i)}n

{f(elà hệ độc lập tuyến tínhdimKerf dimImf .

n

là cơ sở của V nên {f(e

)} là hệ sinh của Imf . Vì

i i

1là cơ sở của Imf . Vậy dimVTrường hợp 2) Nếu Kerfra tồn tại {e1 ,...,er } cơ sở của{0} suyKerf . Bổ sung thành {e1 ,...,er ,er 1 ,...,en } là cơ sở của V .

Khi đó,y Imf

nỞ đây, x

i 1xieinSuy ra {f(ei )}irxV : f (x)y.

nsuy ra y f xnx ie ii 1xi f ( ei )i 1nxi f ( ei )i r 1là hệ sinh của Imf (1).

nTa chứng minh {f(e i )}ilà hệ độc lập tuyến tính.rThật vậy, giả sử

nn

ii r 1f ( ei ) 0f(ieii r 1

nie i) 0Kerfi r 1

nieiSuy ra

i r 1Do ( e )nrrje jj 1j 1cơ sở của Vi i

nSuy ra {f(ei )}irnje jiei0i r 1j0, j = 1, ri0, i= r + 1,..., nđộc lập tuyến tính.

nTừ (1) và (2) suy ra {f(ei )}irlà cơ sở của Imf . VậydimV dimKerfdimImf .2.1.3. Quan hệ ánh xạ tuyến tính và ma trận

2.1.3.1. Ma trận của ánh xạ tuyến tính.

Định nghĩa 2.1.3

Cho V, W là hai không gian vectơ hữu hạn chiều.r

r r

r

e( )={

e1 e,2 ,.., } làr

r r

r

a

V(

)={

,

,..,

} là một cơ sở của W . Mỗi ánh xạ

một cơ sở củ

1 2

mtuyếntínhf :VWđượcr

r

r

{f(e1 ), f(e2 ),..., f( )} . Các

vectơ

r

r r

nhất qua cơ sở (

1, 2

)= ,..,

{Trong đó

cácai

jr

m}xác

r

f(

) eđịnhduynhấtbởihệvectơlại biểu thị tuyến tính một cách duycủa W .m

r

r

f(e )= aij i , j = 1,2,...n

j

i 1đều thuộc trường K . Nói tóm lại, ánh xạ tuyến tính f đượcxác định một cách duy nhất bởi hệ thống các vô{aij |1 i m,1j} .hướng Ta sắp xếp chúng thành ma trận

a11 K

a1n

A= M O L M =( aij )mn

am1

amn

Và gọi là ma trận của ánh xạ tuyến tính f :Vr

r

W đối với cặp cơ sở (e) và ( ) .2.1.3.2. Biểu thức tọa độ của ánh xạ tuyến tính.

Cho f :V

trậnW là ánh xạ tuyến tính, có mamncặp cơ sở (e) và ( ) . Nếu vectơ

r

r

thì toạ độ f ( )V có toạ

{x1 ,....,xn } trong cơ sở (e)

độ

trong cơ sở ( ) sẽ là {y ,...., y tính bởi cơng thức

}

1

mW

yi =naij x jj 1i = 1,2,...,m

Hay

A= ( aij ) đối vớiy1 = a11x1 + a12 x2 + ...+

a1n xn y2 = a21x1 + a22 x2+

.

.

.

+................................................

ym = am1x1 + am2 x2 + ...+ amnxna

2

nx

nTa gọi công thức trên là biểu thị toạ độ của ánh xạ tuyến tính f đối

với cặp cơ sở (e) và ( ) đã cho. Thật vậy, ta cóm

i 1rr

= f () =yi inf(j 1=nmx j(j 1aijrir

xjf(ej)j 1

m)=i 1nr

x j e j )=i(1jnr

aij x j ) i .

1rVì biểu thị tuyến tính của mỗi vectơ thuộc W qua cơ sở ( )của nó là duyx1

nhất nên ta có được cơng thức trên. Kí hiệu: x= ...

x

ny1rtrong cơ sở (e) y = ...

yn

.là vectơ cột toạ độ củalà vectơ cột tọa độ của f (rqua tọa độ của r)được viết dưới dạng ma trận là y = Ax . Trong đó A là ma trận của ánh xạ

tuyến tính f .

Ví dụ

Kí hiệu {e1 ,e2 ,e3 ,e4 } là cơ sở chính tắc

của

một cơ sở chính tắc của4R . Và

{1,23,R3 . Xét ánh xạ tuyến tính xác định bởi :f (e1 )= 1 + 22 +3f (e2 )= f (e4 )= -1 - 2

f (e3 )= 21+42+32+33a. Xác đinh ma trận của ánh xạ tuyến tính f .

b. Xác định một cơ sở hạt nhân Ker(f) , từ đó suy ra hạng của f .(*)} làGiải

a. Từ (*) có ma trận của f

1 -1 2 - 1

A= 2 -2 4 - 2

1 1 3 1.b. (x, y,z,t)= xe + ye + ze + te .

f(x, y,z,t) = xf(e1 )+ yf(e2 )+ zf(e3 )+ tf(e4 )

x(1 + 2

= (x - y+ 2z t)2+3)+ y(-1-22+

21+(2x - 2y +

4z)3)+ z(1 + 42++(x+ y+ 3z + t)333 )+t(-1-22 +3 ).Vì vậy

f(x; y; z; t)=(x - y+2z - t; 2x - 2y+4z - 2t; x+ y+3z+t)

ker( f )={(x, y,z,t) / (x - y+2z - t;2x - 2y+4z - 2t; x+ y+3z+t)=(0,0,0)} .

x - y+ 2z - t = 0

2x - 2y + 4z - 2t =

0 x+ y+ 3z + t =

0

Ta có

2x + 5z = 0.x= -5

z

2z

y= - - t

2

5

z

ker(f)={ (x; y; z; t) / x = - z ; y = - - t; z,t R}

2

2

5 1

={z ( - ; - ; 1 ; 0)+ t( 0 ; -1 ; 0 ; 1) / z,t R}

2 2

Như vậy một cơ sở của ker(f) gồm hai vectơ

4y + 2z + 4t = 0.u= ( 5 ; 1 ; - 2 ; 0) và v = ( 0 ; -1 ; 0 ; 1).

dimKer( f )= 2 .

4

rank(f)= dimR - dimKer(f).2.2. ĐẲNG CẤU TUYẾN TÍNH

2.2.1. Định nghĩa

Định nghĩa 2.2.1

Giả sử V ,W là hai không gian vectơ, và f :V W là một ánh xạ

tuyến tính. Khi đó ánh xạ f được gọi là một phép đẳng cấu nếu f là một

song ánh tuyến tính.

1.2.2. Định lý tồn tại đẳng cấu tuyến tính

Từ định lý xác định ánh xạ tuyến tính nếu V ,W là không gian vectơ n

r n là cơ sở của V và r

là cơ sở của W thì tồn tại duy nhất

chiều, { ei }i

{ i in

} 1

W là

ánh xạ tuyến tính f

:V

r

r

f(e ) i , i= 1,2,....n

=đẳng cấu tuyến tính thỏa mãni2.2.3. Ma trận của đẳng cấu tuyến tính

Định lý 2.2.1

Ánh xạ tuyến tính

f :V W

x a Ax

là đẳng cấu tuyến tính khi và chỉ khi A là khả nghịch. Khi đó f có ánh xạ

ngược

f-1:WVA-1xxa

Định nghĩa 2.2.2

Ta gọi hạng của ma trận

rma j = (a ji )jnA=(a ji )là hạng của hệ vectơ cộtmntrong K .1Nhận xétHạng của ma trậnTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

CHƢƠNG 2. SỰ ĐẲNG CẤU GIỮA CÁC KHÔNG GIAN VECTƠ

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×