Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
TÀI LIỆU THAM KHẢO

TÀI LIỆU THAM KHẢO

Tải bản đầy đủ - 0trang

LỜI CẢM ƠN

Em xin chân thành cảm ơn các thầy giáo, cô giáo trong khoa Vật Lý

trường đại học sư phạm Hà Nội 2, và Thầy giáo - Th.S Nguyễn Huy Thảo đã

trực tiếp tận tình hướng dẫn, và giúp đỡ em trong suốt q trình tìm hiểu để

em có thể hồn thành khố luận tốt nghiệp của mình.

Mặc dù đã có nhiều cố gắng nhưng đề tài vẫn khơng tránh khỏi những

thiếu sót, em rất mong được sự giúp đỡ, của các thầy giáo, cơ giáo và sự đóng

góp ý kiến của các bạn sinh viên để bài khoá luận em được hoàn chỉnh hơn.Hà Nội, tháng 05 năm 2010

Sinh viên thực hiệnLê Văn ThắngLỜI CAM ĐOAN

Khoá luận này là kết quả của bản thân tơi qua q trình học tập

và nghiên cứu. Bên cạnh đó tơi được sự quan tâm của các thầy giáo,

cô giáo trong khoa Vật lý và sự hướng dẫn tận tình của thầy - Th.S

Nguyễn Huy Thảo.

Trong khi nghiên cứu hồn thành bản khố luận này tơi có tham khảo

một số tài liệu đã ghi trong phần tài liệu tham khảo.

Vì vậy,Tơi khẳng định kết quả của đề tài:“Thiết kế bài giảng sử dụng

phương pháp gần đúng để giải các bài toán trong cơ học lượng tử” khơng

có sự trùng lặp với kết quả của các đề tài khác.Hà Nội,tháng 05 năm 2010

Sinh viên thực hiên

Lê văn ThắngSVTH: Lê Văn Thắng- 33 -Lớp K32B- Khoa Vật LýSVTH: Lê Văn ThắngLớp K32B- Khoa Vật LýMỤC LỤC

Lời cảm ơn ......................................................................................................

Lời cam đoan ...................................................................................................PHẦN MỞ ĐẦU

1. Lý do chọn đề tài.........................................................................................

2. Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu................................................................

3. Đối tượng nghiên cứu ..................................................................................

4. Phương pháp nghiên cứu ..............................................................................PHẦN NỘI DUNG

Chương I:Lý thuyết nhiễu loạn ....................................................................

1.Cơ sở lý thuyết. .............................................................................................

1.1 Đặt vấn đề. .............................................................................................

1.2 Nhiễu loạn khi không có suy biến...........................................................

1.3 Nhiễu loạn khi có suy biến. ....................................................................

1.4 Nhiễu loạn phụ thuộc thời gian...............................................................

1.5 Kết luận..................................................................................................

2.Bài tập vận dụng............................................................................................

2.1 Bài tập 1 ..................................................................................................

2.2 Bài tập 2 ..................................................................................................

2.3 Bài tập 3 ..................................................................................................

Chương II:Phương Pháp Biến Phân .............................................................

1. Cơ sở lý thuyết ............................................................................................

1.1. Phương pháp biến phân ..........................................................................

2. Bài tập vận dụng ..........................................................................................

2.1. Bài tập 1 .................................................................................................

2.2. Bài tập 2 .................................................................................................

2.3. Bài tập 3 .................................................................................................PHẦN KẾT LUẬN- 34 -Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

TÀI LIỆU THAM KHẢO

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×