Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
2 Cách sử dụng hệ thống bài tập trên vào trong quá trình giảng dạy

2 Cách sử dụng hệ thống bài tập trên vào trong quá trình giảng dạy

Tải bản đầy đủ - 0trang

Hình 3Hình 4- Khi giới thiệu phương pháp giả thiết tạm, giáo viên phải lựa chọn bài tập từ

dễ đến khó để học sinh nắm được phương pháp suy luận và biết cách làm

từng dạng bài, từ đó nắm được phương pháp.

Ngoài việc làm các bài tập ở trên lớp giáo viên nên cho học sinh làm

một số bài tập để làm ở nhà để rèn luyện kĩ năng giải tốn và củng cố phương

pháp.KẾT LUẬNQua tìm hiểu và nghiên cứu đề tài, tôi thấy rằng phương pháp giả thiết

tạm là một phương pháp giải tốn rất hữu ích. Thực chất, phương pháp này là

một phương pháp mà ta tưởng tượng ra các tình huống vơ lí với thực tế, các

tình huống khơng có thật nhằm đưa bài tốn về dạng cơ bản đã biết cách giải.

Phương pháp này có thể áp dụng vào từng dạng bài cụ thể như: bài tốn

chuyển động đều, bài tốn hình học, bài tốn về cơng việc chung,...Bên cạnh

đó tơi còn đưa ra hệ thống các bài tập áp dụng phương pháp và cách sử dụng

hệ thống bài tập này vào trong quá trình giảng dạy nhằm giúp giáo viên và

học sinh nắm rõ phương pháp và vận dụng một cách linh hoạt trong q trình

giải tốn có lời văn.

Phương pháp giả thiết tạm là một trong những cơng cụ giải tốn rất hay

và độc đáo. Nó góp phần vào việc hình thành và phát triển năng lực tư duy

của học sinh. Nó còn bồi dưỡng trí thơng minh, óc sáng tạo ngày càng phong

phú hơn ở học sinh Tiểu học. Do đó, trong quá trình giảng dạy giáo viên phải

thường xuyên trau dồi kiến thức cho học sinh. Tuy nhiên trong quá trình

giảng dạy mơn Tốn , giáo viên phải giới thiệu đầy đủ các phương pháp giải

tốn để học sinh có thể nắm vững và vận dụng trong giải tốn có hiệu quả

cao.

Mặt khác, hiện nay phương pháp giả thiết tạm chưa được sử dụng phổ

biến trong giải toán ở Tiểu học, thậm chí các đề thi học sinh giỏi cũng ít đề

cập tới. Do vậy, tôi nghiên cứu đề tài này mong góp một phần nhỏ vào việc

đưa phương pháp này được ngày càng sử dụng phổ biến hơn.Trong quá trình thực hiện và hồn thành khóa luận còn có những vấn đề

tôi chưa đề cập tới, hơn nữa không tránh khỏi những thiếu sót. Tơi rất mong

được sự đóng góp, bổ sung ý kiến của các thầy cô giáo, của tồn thể các bạn

để đề tài của mình được hồn thiện hơn.TÀI LIỆU THAM KHẢO

[1] Nguyễn Áng (chủ biên) (2007), Hỏi - đáp về dạy học Toán 1, Nxb Giáo

dục.

[2] Nguyễn Áng (chủ biên) (2008), Hỏi - đáp về dạy học Toán 2, Nxb Giáo

dục.

[3] Trần Diên Hiển (2008), 10 chuyên đề bồi dưỡng học sinh giỏi toán lớp 4,

5 (tập 2), Nxb Giáo dục.

[4] Trần Diên Hiển (2009), Thực hành giải toán Tiểu học (tập 1), Nxb ĐHSP,

Hà Nội.

[5] Đỗ Trung Hiệu, Nguyễn Hùng Quang, Kiều Đức Thanh (2000), Phương

pháp dạy học mơn Tốn (tập 2), Nxb Giáo dục.

[6] Đỗ Trung Hiệu, Vũ Dương Thụy (2003), Các phương pháp giải toán ở

Tiểu học (tập 1), Nxb Giáo dục.

[7] Đỗ Trung Hiệu, Đỗ Đình Hoan, Vũ Dương Thụy, Vũ Quốc Chung (2005),

Phương pháp dạy học mơn Tốn ở Tiểu học, Nxb ĐHSP Hà Nội.

[8] Đỗ Đình Hoan (chủ biên) (2005), Hỏi – đáp về dạy học Toán 3, Nxb Giáo

dục.

[9] Đỗ Đình Hoan (chủ biên) (2006), Hỏi – đáp về dạy học Tốn 4, Nxb Giáo

dục.

[10] Đỗ Đình Hoan (chủ biên) (2007), Hỏi – đáp về dạy học Toán 5, Nxb

Giáo dục.

[11] Ngơ Thúc Lanh (2002), Từ điển tốn học thông dụng, Nxb ĐHSP, Hà

Nội.

[12] Đỗ Như Thiên (2006), Các bài tốn có phương pháp giải điển hình (tập

3), Nxb Giáo dục.[13] Phạm Đình Thực (2005), Một số thủ thuật giải toán lớp 4 và 5, Nxb

Giáo dục.

[14] Trung tâm Từ điển học (2008), Từ điển tiếng Việt , Nxb Đà Nẵng.

[15] Toán tuổi thơ (số 42, 46), Nxb Giáo dục.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

2 Cách sử dụng hệ thống bài tập trên vào trong quá trình giảng dạy

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×