Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
VÀ PHÁT TRIỂN NHÀ TRƯỜNG LINH

VÀ PHÁT TRIỂN NHÀ TRƯỜNG LINH

Tải bản đầy đủ - 0trang

Chuyên đề thực tập chuyên ngành

Sơ đồ 2.1: Quy trình lập và luân chuyển chứng từ tăng, giảm TSCĐ tại công ty

Đại hội đồng cổ

đông, Hội đồng

quản trị, Giám

đốc công tyHội đồng giao

nhận, thanh lýKế toán TSCĐQuyết định tăng,

giảm TSCĐGiao nhận, thanh

lý TSCĐLập thẻ TSCĐ, Lập

bảng tính, Ghi sổ,

Bảo quản, lưu trữ.2.1.1.1. Chứng từ, thủ tục hạch toán chi tiết tăng TSCĐHH

Khi TSCĐ mới được đưa vào sử dụng công ty lập hội đồng giao nhận

gồm đại diện bên giao, bên nhận và một số ủy viên để lập “ Biên bản giao

nhận TSCĐ”. Phòng TC- KT sao lưu “Biên bản giao nhận TSCĐ”, hợp đồng

mua TSCĐ, hóa đơn mua TSCĐ, tài liệu kỹ thuật và các chứng từ khác có

liên quan vào hồ sơ riêng cho từng loại TSCĐ. Căn cứ vào các tài liệu ban

đầu đó, kế tốn mở “Thẻ TSCĐ” để theo dõi chi tiết từng TSCĐ của cơng ty.

“Thẻ TSCĐ” do kế tốn TSCĐ lập, kế tốn trưởng ký xác nhận và được lưu

tại phòng TC- KT trong suốt quá trình sử dụng TSCĐ. “Thẻ TSCĐ” được

dùng để ghi vào “Sổ TSCĐ”, “Sổ TSCĐ” được lập chung cho tồn cơng ty

một quyển và tại từng phòng, xưởng sản xuất, đơn vị trực thuộc sử dụng

TSCĐ mỗi nơi một quyển.

Tùy từng trường hợp tăng, giảm TSCĐHH mà công ty phải lập các chứng từ

khác nhau cho phù hợp. Một số nghiệp vụ tăng TSCĐHH tại Công ty cổ phần

đầu tư và phát triển nhà Trường Linh sử dụng thủ tục và chứng từ như sau:

 Mua sắm mới TSCĐHH

Nghiệp vụ mua sắm TSCĐHH được bắt đầu từ “Đề nghị mua TSCĐHH” của phòng,

ban hoặc xí nghiệp. chi nhánh trực thuộc xuất phát từ nhu cầu thực tế tại đơn vị.

Đặng Thị Hải Anh16Lớp: KT2 - K9Chuyên đề thực tập chuyên ngành

Bảng 2.1: Đề nghị mua xe tải ben DongFeng tại công ty cổ phần đầu tư và

phát triển nhà Trường Linh

Công ty cổ phần đầu tư và phát

triển nhà Trường LinhCộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

Hải Dương, ngày25 tháng 5 năm 2009ĐỀ NGHỊ MUA XE Ơ TƠ TẢI BEN DONGFENG

Kính gửi: Ơng tổng giám đốc Cơng ty cổ phần đầu tư và phát triển nhà Trường Linh- Căn cứ tình hình các đơn đặt hàng tăng lên trong tháng 5.

- Căn cứ biên bản kiểm tra tình trạng kỹ thuật của xe tải ben DongFeng

đã xuất hiện những sai hỏng về kỹ thuật, khơng thể tiếp tục vận hành được.

Vì vậy công ty đề nghị Tổng giám đốc cho mua mới xe tải ben

DongFeng để thay thế xe cũ đã khơng còn khả năng sử dụng để đảm bảo sản

xuất được liên tục.

Kính mong tổng giám đốc xem xét!

Nơi gửi:

Giám đốc khai thác mỏ

- Tổng giám đốc công tyTrịnh Tuấn Dũng- Lưu xí nghiệp khai thác(đã ký)Sau khi tổng giám đốc chấp thuận, đề nghị được chuyển lại cho xí

nghiệp khai thác mỏ tiến hành thực hiện. Khảo sát giá các loại xe tải ben trên

thị trường, xí nghiệp gửi báo giá và bảng so sánh giá giữa các nhà cung cấp,

chọn ra nhà cung cấp có giá rẻ tương đối hơn so với các đối tác khác, hai bên

kí kết hợp đồng mua bán.

Đặng Thị Hải Anh17Lớp: KT2 - K9Chuyên đề thực tập chuyên ngành

Bảng 2.2: Hợp đồng kinh tế về mua xe tải ben DongFeng của công ty cổ

phần đầu tư và phát triển nhà Trường Linh

Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Độc lập- Tự do- Hạnh phúcHỢP ĐỒNG KINH TẾ

(Số: 10 VĐ- XNKTM)- Căn cứ bộ luật dân sự nước CHXHCN Việt Nam năm 2005 và các văn

bản hướng dẫn thi hành.

- Căn cứ vào Thông báo kết quả chào hàng cạnh tranh của xí nghiệp khai

thác mỏ ký ngày 28 tháng 6 năm 2009.

- Căn cứ nhu cầu đầu tư thiết bị của xí nghiệp khai thác mỏ và khả năng

cung cấp thiết bị của cơng ty TNHH Hồng Đạt

Hơm nay, ngày 8/7/2009, chúng tơi gồm:

Bên A( bên bán): Cơng ty TNHH Hồng Đạt

- Địa chỉ: số 702 Trương Định Hà Nội

- Điện thoại: 0422 008008

- Tài khoản: 431301044038

- Tại: Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn Hà Nội

- Đại diện bên A: Ông Trần Văn NgọcChức vụ: Giám đốcBên B( bên mua): Chi nhánh Công ty cổ phần đầu tư và phát triển nhà

Trường Linh- Xí nghiệp khai thác mỏ

Địa chỉ: km 0 + 800, quốc lộ 37, xã Cộng Hoà, huyện Chí Linh, tỉnh

Hải Dương.

. Điện thoại: 03203 850 665Fax: 03203 850 665- MST: 0101203944

- Đại diện bên B: Ông Trịnh Tuấn Dũng Chức vụ: Giám đốc xí nghiệp

Đặng Thị Hải Anh18Lớp: KT2 - K9Chuyên đề thực tập chuyên ngành

Sau khi thảo luận, hai bên chúng tôi thống nhất ký kết hợp đồng về việc

bên A bán cho bên B 01 xe tải ben DongFeng cùng các điều khoản sau:

Điều khoản I: Hàng hóa- Số lượng- Đơn giá

- Hàng hóa:

STT

1Tên hàng hóaSố lượngThành tiền( chiếc)(VNĐ)01443.333.334Xe tải ben

DongFengTổng cộng: 443.333.334

- Trị giá tiền bằng chữ: Bốn trăm bốn ba triệu ba trăm ba ba ngàn ba trăm ba

tư đồng.

- Giá trên bao gồm thuế VAT 5%, phí vận chuyển, hướng dẫn lắp đặt, vận hành.

Điều khoản II: Thanh toán

Hai bên thống nhất các điều kiện thanh toán như sau:

- Thời gian thanh toán: Bên mua thanh toán 100% giá trị hợp đồng ngay khi

nhận chứng từ và biên bản bàn giao máy.

- Phương thức thanh toán: Chuyển khoản, séc hoặc tiền mặt.

- Đồng tiền thanh toán: Thanh toán bằng tiền Việt Nam đồng.

Điều khoản III: Trách nhiệm bên mua

- Bên mua có trách nhiệm thanh toán đầy đủ, đúng hạn cho bên bán như quy

định trong điều 2

- Bên mua có trách nhiệm chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất và nhận sự để tiếp

nhận xe đúng hạn.

Điều khoản IV: Thời gian, địa điểm giao hàng

- Thời gian: Trong tháng 7 năm 2009, bên bán phải thông báo lịch nhận xe

trước 02 ngày để bên mua chuẩn bị nhận xe và các thủ tục thanh toán.

- Địa điểm: Tại xưởng sản xuất của bên B, 702 Trương Định Hà Nội.

Đặng Thị Hải Anh19Lớp: KT2 - K9Chuyên đề thực tập chuyên ngành

Điều V: Bảo hành

- Bảo hành 24 tháng.

- Bên bán có trách nhiệm kiểm tra trước khi giao, kiểm tra chạy thử 2h đầu

tiên, việc kiểm tra tại xưởng sản xuất của xí nghiệp khai thác thuộc Cơng ty

cổ phần đầu tư và phát triển nhà Trường Linh.

Điều VI. Cam kết

Các bên cam kết thực hiện nghiêm chỉnh những điều khoản đã ký kết

trong hợp đồng này và không gây tổn hại đến quyền lợi và lợi ích của phía

bên kia. Bất kỳ sự thay đổi nào trong hợp đồng này cũng phải có sự đồng ý

bằng văn bản của cả hai bên và sự thay đổi này được thể hiện trên phụ lục hợp

đồng là phần không thể tách rời của hợp đồng này. Trong quá trình thực hiện

hợp đồng, nếu có tranh chấp phát sinh các bên sẽ cùng nhau thương lượng

giải quyết. Mọi tranh chấp không giải quyết được bằng thương lượng sẽ được

đưa ra Tòa án kinh tế tại Hà Nội để giải quyết.

Điều VII. Hiệu lực hợp đồng

- Hợp đồng này được lập thành 04 bản bằng tiếng Việt có giá trị ngang nhau, có

hiệu lực kể từ ngày ký đến 30/08/2009. Bên bán giữ 2 bản, bên mua giữ 2 bản.

- Hợp đồng này là căn cứ để xuất hóa đơn tài chính và khơng thể chuyển

nhượng.

Đại diện bên AĐại diện bên BTrần Văn NgọcTrịnh Tuấn Dũng(đã ký)(đã ký)Sau khi ký kết hợp đồng, theo thỏa thuận trên hợp đồng, Công ty cổ

phần đầu tư và phát triển nhà Trường Linh mà trực tiếp là xí nghiệp khai thác

mỏ nhận bàn giao xe DongFeng từ cơng ty Hồng Đạt.Đặng Thị Hải Anh20Lớp: KT2 - K9Chun đề thực tập chuyên ngành

Bảng 2.3: Biên bản bàn giao xe tải ben DongFeng của công ty cổ phần đầu

tư và phát triển nhà Trường Linh

Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Độc lập- Tự do- Hạnh phúcBIÊN BẢN BÀN GIAO XE TẢI BEN DONGFENG

Ngày 15 tháng 7 năm 2009

-Căn cứ hợp đồng kinh tế đã ký kết số 10 VĐ- XNKTM ngày 28/06/2009.

Bên nhận TSCĐ gồm:

- Ông Trịnh Tuấn Dũng Chức vụ: Giám đốc xí nghiệp khai thác mỏ

- Ông Nguyễn Tuấn Lộc Chức vụ: Trưởng phòng kinh doanh công ty Cổ

phần đầu tư và phát triển nhà Trường Linh

Bên giao TSCĐ gồm:

- Ông Trần Văn Tuấn Chức vụ: Trưởng phòng kỹ thuật cơng ty TNHH Hồng Đạt

Địa điểm giao nhận TSCĐ: Xí nghiệp xí nghiệp khai thác mỏ, xã Cộng Hồ,

Chí Linh, Hải Dương

Xác nhận việc giao nhận TSCĐ như sau:STTA

1Tên TSCĐB

Xe tải ben

DongFeng

CộngSốNướcNămhiệusảnsảnTSCĐxuấtxuấtD1C

TLTBD1405

xGiám đốc bên nhận

Trịnh Tuấn DũngĐặng Thị Hải AnhTrung

Quốc

xTính nguyên giá TSCĐ

Chi phíNăm

đưa

vào sửGiá muavận(VNĐ)chuyển3(VNĐ)

4dụng

2.....Nguyên giá

(VNĐ)5620092009443.333.3340443.333.334xx443.333.3340443.333.334Người nhận

Dương Hải Đăng21Người giao

Trần Văn TuấnLớp: KT2 - K9Chuyên đề thực tập chuyên ngành

Sau khi TSCĐ được bàn giao và đưa vào sử dụng, công ty cổ phần đầu

tư và phát triển nhà Trường Linh căn cứ vào hợp đồng kinh tế, biên bản bàn

giao, các tài liệu kỹ thuật có liên quan để tiến hành lập “Ủy nhiệm chi” chi trả

tiền mua máy cho cơng ty Hồng Đạt. Sau khi nhận được “Hố đơn GTGT”

từ cơng ty TNHH Hoàng Đạt tiến hành lập “Phiếu tăng TSCĐ”, ghi sổ chi

tiết TSCĐ.

Bảng 2.4: Phiếu tăng TSCĐ

Công ty Cổ phần đầu tư và phát triển nhà Trường Linh

MST: 0101203944PHIẾU TĂNG TÀI SẢN CỐ ĐỊNH

17/07/2009

Số: DTTS021

Nợ 2112

Có 241202

- Họ và tên người giao hàng: Trần Văn Tuấn

- Lí do tăng TSCĐ: Mua mới xe tải ben DongFeng tại xí nghiệp khai

thác mỏ

- Phân loại: TANG- 01- Mua sắm mới TSCĐHH.

STT

1Tên TSCĐ

Xe tải ben

DongFeng

CộngĐơn vịSốtínhlượng211240103chiếc01443.333.334 443.333.334xx01443.333.334 443.333.334Mã sốĐơn giáThành tiềnTổng giá trị: 443.333.334

Thủ trưởng đơn vịKế toán trưởngNgười nhậnNgười giaoTrịnh Tuấn DũngChu Thị ThảoDương Hải ĐăngTrần Văn TuấnĐặng Thị Hải Anh22Lớp: KT2 - K9Chuyên đề thực tập chuyên ngành

Bảng 2.5: Hóa đơn GTGT mua xe tải ben DongFeng của công ty Cổ phần

đầu tư và phát triển nhà Trường LinhHÓA ĐƠNMẫu số: 01 GTKT-3LLGIÁ TRỊ GIA TĂNGNY/2009B0021503Liên2: Giao khách hàngNgày 18 tháng 7 năm 2009

Đơn vị bán hàng: Cơng ty TNHH Hồng Đạt

Địa chỉ: 702 Trương Định Hà Nội

Số tài khoản: : 431301044038

Điện thoại: 0422 008008MST: 0100947309Họ và tên người mua hàng:

Tên đơn vị: Công ty cổ phần đầu tư và phát triển nhà Trường Linh

Địa chỉ: km 0 + 800, quốc lộ 37, xã Cộng Hồ, huyện Chí Linh, tỉnh Hải Dương.

Số tài khoản: 1462001002140

MST: 0101203944Hình thức thanh tốn: Chuyển khoản

STT

A

1Tên hàng hóa,Đơn vịdịch vụ

B

Xe

tải

bentính

CSố lượngĐơn giáThành tiền123= 1x2chiếc

01

443.333.334 443.333.334

DongFeng

Cộng tiền hàng: 443.333.334

Thuế suất GTGT: 5% Tiền thuế GTGT: 445550000.7

Tổng cộng tiền thanh toán: 445550000.7

Số tiền viết bằng chữ: Bốn trăm bốn năm triệu năm trăm năm năm ngàn lẻ bảy đồng

Người mua hàngNgười bán hàng

Trần Văn TuấnThủ trưởng đơn vị

Giám đốc Trịnh Tuấn DũngBảng 2.6: Ủy nhiệm chi ngân hàng Vietcombank của công ty Cổ phần đầu

tư và phát triển nhà Trường LinhĐặng Thị Hải Anh23Lớp: KT2 - K9Chuyên đề thực tập chuyên ngành

Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam- VCB

Chi nhánh Cầu GiấyỦY NHIỆM CHI

Số: 27/7/09Tên đơn vị trả tiền: Công ty cổ phần đầu tư và phát triển nhà Trường Linh.Số

tài khoản: 1462201002140

Địa chỉ: số 2 lô 13B Trung Yên, Trung Hoà, Cầu Giấy, Hà Nội

Tại Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam- chi nhánh Cầu Giấy

Tên đơn vị nhận tiền: Cơng ty TNHH Hồng Đạt

Địa chỉ: 702 Trương Định Hà Nội.

Số tài khoản: : 431301044038

Tại Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn Hà Nội

Số tiền( bằng số): 24.629USD (bằng chữ): Hai tư nghìn sáu trăm hai chín đơ

la Mỹ.

Nội dung chuyển khoản: Thanh toán tiền mua xe tải ben DongFeng .Giám đốcKế toán trưởngTrịnh Tuấn DũngTrần Thị Thu HàChuyển khoản chi trả số tiền mua máy, hai bên công ty tiến hành thanh lý hợp

đồng mua TSCĐĐặng Thị Hải Anh24Lớp: KT2 - K9Chuyên đề thực tập chuyên ngành

Bảng 2.7: Thanh lý hợp đồng mua TSCĐ.Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Độc lập- Tự do- Hạnh phúcTHANH LÝ HỢP ĐỒNG MUA TÀI SẢN CỐ ĐỊNH

-Căn cứ vào bộ luật dân sự nước CHXHCN Việt Nam năm 2005 và các

văn bản hướng dẫn thi hành.

- Căn cứ vào hợp đồng kinh tế số 10 VĐ- XNKTM ký ngày 8 tháng 7

năm 2009 và biên bản bàn giao xe tải ben DongFeng ký ngày 15 tháng 7 năm

2009.

- Căn cứ vào thông báo kết quả chào hàng cạnh tranh ký ngày 17 tháng

4 năm 2009 của xí nghiệp khai thác mỏ.

Hôm nay, ngày 18 tháng 7 năm 2009, chúng tôi gồm:

Bên mua: Xí nghiệp xí nghiệp khai thác mỏ

Địa chỉ: : km 0 + 800, quốc lộ 37, xã Cộng Hồ, huyện Chí Linh, tỉnh Hải Dương

Điện thoại: 03203 850 665

Đại diện là: Ơng Nguyễn Bá Vinh

Chức vụ: Phó giám đốc

Bên bán: Cơng ty TNHH Hồng Đạt

Địa chỉ: 702 Trương Định Hà Nội

Điện thoại: 0422 008008

Đại diện là: Bà Mai Thị Hạnh

Chức vụ: Giám đốc

Tài khoản: 431161044038

Tại Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn Hà Nội.

Các bên đồng ý ký thanh lý hợp đồng theo đúng những điều khoản và

điều kiện được ghi trong hợp đồng kinh tế dưới đây:

Đặng Thị Hải Anh25Lớp: KT2 - K9Chuyên đề thực tập chuyên ngành

Điều 1: Hàng hóa- Số lượng- Chất lượng- GiáLoại máy

Xe tải ben

DongFengĐơn giáVATGiá có thuếSố lượngThành tiền(VNĐ)(VNĐ)(VNĐ)(Chiếc)(VNĐ)443.333.3342216666.67445550000.701445550000.7Tổng giá trị hợp đồng: 445550000.7VNĐ.

Bốn trăm bốn năm triệu năm trăm năm năm ngàn lẻ bảy đồng.

Ghi chú:

- Giá trên đã bao gồm thuế xuất nhập khẩu, thuế GTGT.

- Máy được lắp ráp tại cơng ty Hồng Đạt, thơng số kỹ thuật chi tiết như

catalogue đính kèm.

- Phụ tùng kèm theo: bảo dưỡng.

- Đồng tiền thanh toán: Thanh toán bằng tiền Việt Nam đồng.

Điều 2: Các bên cùng thống nhất các điều kiện thanh toán như sau:

- Bên mua thanh toán 445550000.7VNĐ (Bốn trăm bốn năm triệu năm trăm

năm năm ngàn lẻ bảy đồng ) ngay khi nhận xe và các chứng từ.

- Phương thức thanh toán: Chuyển khoản ngân hàng

Điều 3: Các điều kiện khác

- Bên bán giao xe chứng từ như quy định trong điều khoản 1 và 3 của hợp đồng

kinh tế.

- Bên mua đã thanh toán đầy đủ, đúng hạn cho bên bán như quy định trong

điều 2 của hợp đồng kinh tế.

- Xe được bảo hành 24 tháng.

- Điều kiện bảo hành: Tuân thủ theo đúng tiêu chuẩn, điều kiện bảo hành của cơng

ty TNHH Hồng Đạt đã ghi trong sổ bảo hành được gửi kèm theo khi giao máy cho

bên mua.

Đặng Thị Hải Anh26Lớp: KT2 - K9Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

VÀ PHÁT TRIỂN NHÀ TRƯỜNG LINH

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×