Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
CÁC GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN CÁC PHẦN HÀNH KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY

CÁC GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN CÁC PHẦN HÀNH KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY

Tải bản đầy đủ - 0trang

Trường trung học KT & NV Hà NộiKhoa kinh tếBằng sự nỗ lực của ban lãnh đạo công ty cho nên trong những năm qua

công ty đã đạt được những thành tựu đáng kể, công ty đang ngày càng phát

triển và mở rộng kinh doanh tranh thủ chiếm lĩnh thị trường, bằng chứng đó là

khách hàng ngày càng tin tưởng vào chất lượng hàng hóa và chất lượng cung

cấp dịch vụ của công ty, chi nhánh và hàng chục đại lý đại diện cho công ty

ủy quyền được mở rộng ở mọi nơi….

Qua một thời gian nghiên cứu thực tế cơng tác kế tốn tại cơng ty, em

nhận thấy việc quản lý tổ chức bộ máy kế toán, quản lý nhân lực cũng như

cơng tác hoạch tốn kế tốn tại doanh nghiệp đã đáp ứng được yêu cầu quản

lý kinh tế của công ty trong giai đoạn hiện nay.

Cùng với sự phát triển của tồn cơng ty đã khơng ngừng hồn thiện và

nâng cao trình độ đáp ứng tốt u cầu của cơng ty và bộ máy kế tốn tồn

cơng ty. Sự phối hợp giữa phòng kế tốn, phòng kỹ thuật, phòng kinh doanh

hợp lý, ăn khớp giúp cho việc tiêu thụ hàng hóa vật tư được thuận lợi nhịp

nhàng và tạo điều kiện cho việc kiểm tra, kiểm soát cơng nợ phát sinh của

từng khách hàng.

Tại phòng kế tốn đều trang bị cho mỗi nhân viên kế toán một máy vi

tính để cập nhật các chứng từ phản ánh các nghiệp vụ kinh tế phát sinh cho

nên kế toán tiêu thụ tại cơng ty đã nắm bắt được tình hình nhập – xuất – tồn

hàng hóa tại cơng ty, hơn nữa hệ thống máy tính trong phòng kế tốn được nối

mạng với các phòng ban khác tạo điều kiện cho sự hoạt động các phòng ban

ăn khớp.

Trong phạm vi hoạt động của mình, bộ phận kế tốn tiêu thụ ở công ty

trở thành công cụ sắc bén, đánh giá chung thực thực trạng tài chính, kết quả

tiêu thụ cũng như kết quả hoạt dộng kinh doanh của tồn cơng ty.

Tổ chức hệ thống kế toán phù hợp với đặc điểm, bộ máy, hình thức kế

tốn tại cơng ty để thuận lợi cho việc quản lý, ghi chép kiểm tra, tra cứu. cơng

tác kế tốn xác định thuế và các khoản phải nộp cho ngân sách được thực hiện

Trần Thị Kim Chung KT5 – K08111Báo Cáo Thực TậpTrường trung học KT & NV Hà NộiKhoa kinh tếkịp thời, đầy đủ, chính xác.

2. Nhận xét những nhược điểm phần hành kế tốn tại cơng ty TNHH A và H.

Bên cạnh những ưu điểm của cơng ty đa đạt được thì cơng ty cũng có

những nhược điểm sau: Thứ nhất là việc triển khai áp dụng hệ thống tài khoản

kế toán vào việc hoạch toán kế toán nghiệp vụ tiêu thụ hàng hóa còn nhiều chi

tiết chưa phù hợp với chế độ kế toán hiện hành. Thứ hai là kế toán bằng tiền

dễ xẩy ra nhầm lẫn hoặc gian lận gây thất thốt tài sản cho cơng ty.

3. Các giả pháp nhằm hồn thiện phần hành kế tốn tại cơng ty.

3.1. Hệ thống chứng từ sử dụng và trình tự luân chuyển chứng từ cần

được thực hiện và sử dụng một cách linh động.

Đối với các chứng từ về kế toán bán hàng: ngồi các chứng từ bắt buộc

của nhà nước, có các chứng từ có tính chất hướng dẫn cần phải được thống

nhất về biểu mẫu nội dung. Từ các cửa hàng xí nghiệp chi nhánh của văn

phòng cơng ty đều phải tuân theo một chứng từ thống nhất. có như vậy mới

tạo điều kiện cho việc kiểm tra đối chiếu được tiện lợi và dễ dàng trong cơng

tác hoạch tốn thống kê tại cơng ty.

3.2. Cơng tác kế tốn cần chặt chẽ hơn với các khoản thu chi bằng tiền mặt:

Các phát sinh bằng tiền mặt của công ty trong ngày tương đối nhiều, chủ

yếu là các khoản thu nhỏ khoảng vài triệu đồng từ những đơn hàng của khách

thanh toán ngay, những khoản thu này rất dễ dẫn đến thất thốt, gian lận hoặc

nhầm lẫn. Vì vậy khi phát sinh các nghiệp vụ này kế toán cần phải tuân thủ đầy đủ

các bước từ lập HĐ, chứng từ, kiểm tra, xác nhận và phản ánh đầy đủ vào sổ.KẾT LUẬN

Chuyển đổi sang nền kinh tế thị trường, kinh doanh trong một môi

trường mới, các doanh nghiệp không thể tránh khỏi những bỡ ngõ đơi khi là

khơng thể thích ứng được. do đó hồn thiện phương thức kinh doanh, hồnTrần Thị Kim Chung KT5 – K08112Báo Cáo Thực TậpTrường trung học KT & NV Hà NộiKhoa kinh tếthiện công cụ quản lý là một yêu cầu tất yếu đối với doanh nghiệp để tồn tại

trên thị trường. trong cơ chế thị trường thì hàng hóa là mục đích kinh doanh

của mỗi doanh nghiệp, nó là điều kiện để mỗi doanh nghiệp có thẻ phát huy

thị phần của mình.

Qua thời gian thực tập tại công ty TNHH thương mại tổng hợp A và H

được sự giúp đỡ của cán bộ công ty cùng với sự giúp đỡ tận tình của giáo viên

trong trường và sự nỗ lực của bản thân đã giúp em có thể đi sâu vào tìm hiểu

cơng tác kế tốn tại cơng ty.

Cuối cùng em xin chân thành cảm ơn các thầy cơ trong trường nói

chung và thầy cơ trong khoa kinh tế nói riêng đã trang bị cho em những kiến

thức khoa học quý báu, đặc biệt em xin chân thành cảm ơn cô giáo Nguyễn

Văn Sơn đã tận tình chỉ bảo em hồn thành tốt bài báo cáo này. Cảm ơn ban

lãnh đạo công ty, cán bộ công nhân viên trong công ty TNHH thương mại

tổng hợp A và H đã giúp đỡ tạo điều kiện thuận lợi cho em trong q trình

thực tập tại cơng ty.Hà Nội, ngày 22 tháng 05 năm 2010

Học sinh thực tập

Trần Thị kim ChungTrần Thị Kim Chung KT5 – K08113Báo Cáo Thực TậpTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

CÁC GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN CÁC PHẦN HÀNH KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×
x