Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
THƯƠNG MẠI TỔNG HỢP A VÀ H

THƯƠNG MẠI TỔNG HỢP A VÀ H

Tải bản đầy đủ - 0trang

Trường trung học KT & NV Hà NộiKhoa kinh tếtrường.

Với sự cố gắng của công ty cho đến nay công ty đã có thị trường tiêu

thụ hàng hóa rộng lớn trên khắp các tỉnh miền Bắc và miền Trung

2. Cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý của công ty TNHH thương mại

tổng hợp A và H.

Công ty TNHH thương mại tổng hợp A và H là một doanh nghiệp có

quy mơ vừa và nhỏ, cơ cấu tổ chức quản của công ty được tổ chức trên cơ chế

tham mưu trực tuyến. đứng đầu bộ máy quản lý là giám đốc cơng ty chịu

trách nhiệm chỉ huy tồn bộ bộ máy.

2.1. Mơ hình tổ chức quản lý của cơng ty TNHH thương mại tổng

hợp A và H

* Sơ đồ mô hình tổ chức qn lý của cơng ty.Giám đốcPhó giám đốcP. Nhân sựP.TC Kế toánP. Kinh doanhP.Kỹ thuật2.2. Chức năng và nhiệm vụ của từng phòng ban trong cơng ty

- Giám đốc: Là người đứng đầu công ty chịu trách nhiệm toàn diện và

điều hành toàn bộ hoạt động của công ty, là người đại diện cho quyền lợi và

nghĩa vụ của tồn cơng ty trước nhà nước và pháp luật.

- Phó giám đốc: là người giúp việc cho giám đốc phụ trách hoạt động kỹ

thuật , kinh doanh của công ty, và được giám đốc ủy quyền điều hành công ty

khi vắng mặt.

Trần Thị Kim Chung KT5 – K084Báo Cáo Thực TậpTrường trung học KT & NV Hà NộiKhoa kinh tế- Phòng tổ chức nhân sự: có chức năng tham mưu cho giám đốc về việc

sắp xếp, bố chí cán bộ, đào tạo và phân loại lao động để bố chí đúng người

đúng ngành nghề cơng việc, thanh quyết tốn chế độ cho người lao động theo

chính sách, chế độ nhà nước và quy chế của cơng ty.

- Phòng tài chính kế tốn:ghi chép phản ánh tồn bộ hoạt động kinh doanh

trong dơn vị, giám đốc tình hình tài chính của cơng ty.

- Phòng kinh doanh:tổ chức phân phối tìm kiếm khách hàng, thực hiện chế

độ ghi chép ban đầu, thực hiện chế độ thông tin báo cáo tiếp thị

- Phòng kỹ thuật và bảo hành sản phẩm:chịu trách nhiệm lắp đặt thiết bị,

sửa chữa các sự cố về các thiết bị cho khách

2.3.Tổ chức kinh doanh của công ty trong những năm vừa qua

Đời sống con người ngày một nâng cao,ngoài những vấn đề về ăn,mặc,

ở.Con người cần đến cái đẹp. Để góp phần đáp ứng về nhu cầu đó,cơng ty

đã tìm ra loại hàng hố mang tính chất đẹp nhằm đáp ứng nhu cầu con

người.Mặt hàng này chinh là bể nuôi cá cảnh và các thiết bị trang trí bể. Hiện

nay bể cá được sử dụng rộng dãi vì thế tạo diều kiện tốt cho cơng ty về mặt

tiêu thụ hàng hố. Bên cạnh đó vấn đề cạnh tranh vẫn là điều mà công ty phải

lưu ý.Trần Thị Kim Chung KT5 – K085Báo Cáo Thực TậpTrường trung học KT & NV Hà NộiKhoa kinh tếPHẦN 2

HẠCH TOÁN NGHIỆP VỤ KẾ TỐN TẠI CƠNG TY

TNHH THƯƠNG MẠI TỔNG HỢP A VÀ H

1. Những vấn đề chung về hoạch tốn tại cơng ty TNHH thương mại

tổng hợp A và H

1.1. Hình thức kế tốn mà cơng ty áp dụng

Cơng ty hạch tốn kế tốn theo hình thức nhật ký chung

1.2. Tổ chức bộ máy kế tốn của cơng ty

* Sơ đồ tổ chức bộ máy kế tốn tại cơng ty

Kế tốn trưởngKế tốn

tổng

hợp-Kế tốn

cơng nợKế tốn

kho

hàngThủ

quỹKế tốn

tiền mặtKế tốn trưởng: Có trách nhiệm hướng dẫn, giao nhiệm vụ và kiểmtra kết quả cơng việc của kế tốn viên. Đảm bảo cơng tác hoạch tốn kế tốn

của cơng ty thực hiện theo đúng quy định của pháp luật và chịu trách nhiệm

báo cáo, đồng thời tham mưu cho giám đốc về tình hình tài chính trong cơng

ty.

Trần Thị Kim Chung KT5 – K086Báo Cáo Thực TậpTrường trung học KT & NV Hà Nội

-Khoa kinh tếKế toán tổng hợp: Thực hiện các cơng việc kế tốn trưởng giao chonhư là làm báo cáo kết quả kinh doanh theo tháng, hay báo cáo tình hình hàng

hóa bán ra trong một thời kỳ. Chấm công và làm lương cho nhân viên hàng

tháng, thực hiện phân bổ quỹ lương và trích BHXH theo chế độ cho nhân viên

-Kế tốn cơng nợ: Theo dõi và tập hợp cơng nợ của khách hàng dựatrên chính sách tín dụng của cơng ty với khách hàng. Tiến hành tổng kết và

đòi nợ khách hàng khi đến hạn thanh toán. Báo cáo với kế toán trưởng về

những khoản nợ q hạn lâu ngày và những khoản nợ khó đòi.

-Kế tốn kho hàng: Có nhiệm vụ viết và thu thập các phiếu xuất khobán hàng, xuất kho nội bộ và các phiếu nhập kho phát sinh trong kỳ. Theo dõi

và kiểm sốt tình hình tồn kho của từng mặt hàng, đảm bảo kho hàng ln

trong tình trạng đủ hàng bán. Phối hợp với quản lý kho tiến hành kiểm kê

định kỳ để hạn chế tình trạng mất cân đối giữa kho hàng và sổ sách.

-Thủ quỹ: Thực hiện nghiệp vụ thu và chi tiền theo đúng các chứng từthu chi hợp lệ. Có sổ sách theo dõi tình hình thu - chi từng ngày, cuối tháng

đối chiếu lại sổ sách với kế tốn tiền mặt. Nếu khơng khớp cần tìm hiểu

nguyên nhân và xin ý kiến giải quyết từ kế toán trưởng.

-Kế toán tiền mặt: Tập hợp phiếu thu chi phát sinh trong ngày và phảnánh lại vào sổ tiền mặt. Quản lý sổ tiền mặt chặt chẽ, cuối tháng đối chiếu lại sổ

sách với thủ quỹ. Đảm bảo nguyên tắc số liệu trên sổ khớp với tiền mặt thực tế.

1.3.Chứng từ,sổ chi tiết,sổ tổng hợp và các loại báo cáo kế tốn

- Các chứng từ Cơng ty sử dụng: phiếu thu, phiếu chi, phiếu nhập, xuất

kho, phiếu giao hàng, hố đơn GTGT, giấy báo Nợ,giấy báo Có

- Sổ chi tiết: Sổ chi tiết hàng hóa , Chi tiết doanh thu bán hàng, chi tiết

phải thu khách hàng,chi tiết phải trả người bán...

-Sổ tổng hợp: Sổ cái tiền mặt ( TK 111), sổ cái tiền gửi NH ( TK112)

Hàng hóa ( TK 156), ….

- Báo cáo quỹ lương, báo cáo tình hình nhân sự.

Trần Thị Kim Chung KT5 – K087Báo Cáo Thực TậpTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

THƯƠNG MẠI TỔNG HỢP A VÀ H

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×
x