Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
2 Giải pháp nhằm nâng cao chất lượng thẩm định tại Chi nhánh Đông Đô

2 Giải pháp nhằm nâng cao chất lượng thẩm định tại Chi nhánh Đông Đô

Tải bản đầy đủ - 0trang

định. Công tác thẩm định dự án cho vay tại ngân hàng cũng không phải là một

ngoại lệ. Đội ngũ cán bộ phòng thẩm định là những chủ thể nắm vai trò quan trọng

trong cơng tác thẩm định, chịu trách nhiệm tất cả các khâu, từ hoạch định mục tiêu,

kế hoạch thẩm định, thu thập thông tin, xử lý thông tin, nghiên cứu thị trường, phân

tích dự án, quản trị rủi ro, đưa ra kết luận, xét duyệt cho vay…

 Công tác thẩm định dự án đầu tư bao quát nhiều lĩnh vực rộng lớn: tài chính,

quản trị kinh doanh, thị trường sản phẩm, lợi ích kinh tế, lợi ích xã hội, pháp lý, rủi

ro… Vì thế những cán bộ tham gia xét duyệt dự án phải đạt được những yêu cầu

nhất định về chuyên môn cũng như kinh nghiệm, đạo đức nghề nghiệp:

Tốt nghiệp đại học trở lên, được đào tạo một cách chính quy, bài bản. Nắm rõ

những kiến thức chun mơn ngân hàng - tài chính, lập, thẩm định và quản lý dự án

đầu tư. Có khả năng tính tốn, phân tích các chỉ tiêu, nắm được ý nghĩa kinh tế của

các chỉ tiêu đó, kết hợp, thu thập thông tin, xử lý và ra quyết định.

Cán bộ cũng cần củng cố kiến thức về các lĩnh vực khác để phục vụ cho cơng

tác thẩm định. Vì cơng việc này đỏi hòi cán bộ ngân hàng phải nhìn nhận dự án trên

nhiều khía cạnh, khơng chỉ ở mức độ tài chính. Kiến thức đa dạng về các ngành

nghề, lĩnh vực khác nhau sẽ giúp ích cho các cán bộ thẩm định tiếp cận dự án.

Thông thạo các phần mềm hiện đại phục vụ thẩm định tài chính như Excel,

Crystal Ball … cũng là lợi thế của mỗi cá nhân tham gia thẩm định dự án.

Cán bộ thẩm định cần phải nhận thức rõ tầm quan trọng của công tác thẩm

định dự án vay vốn. Đồng thời phải có một tư duy mới là: Thứ nhất, thẩm định dự

án bao hàm nhiều nội dung, không chỉ tập trung vào thẩm định trên khía cạnh tài

chính. Thứ hai, trong thẩm định tài chính dự án, tình hình tài chính của khách hàng

là chỉ tiêu thẩm định nền tảng, và hiệu quả tài chính của dự án là cơ sở để ngân hàng

quyết định có tài trợ cho dự án hay khơng. Từ đó ngân hàng kết hợp hai chỉ tiêu, ra

quyết định vừa đảm bảo tăng trưởng tín dụng, vừa hạn chế rủi ro.

Cán bộ thẩm định cần không ngừng trau đồi kinh nghiệm. Sau mỗi q trình

phân tích một dự án, sẽ rút ra bài học và những kinh nghiệm q giá có thể áp dụng

cho cơng tác thẩm định trong tương lai, nhằm hoàn thiện hơn nữa bản thân và đóng

góp cho ngân hàng.

Thêm vào đó, tư cách đạo đức, tinh thần trách nhiệm, nhiệt huyết, tinh thần

ham học hỏi và khả năng chịu áp lực cũng là nhân tố cần thiết tạo nên một cán bộ

thẩm định giỏi. Muốn thu hút và đào tạo được nguồn nhân lực có chất lượng, Chi nhánh cần

tiến hành đồng thời nhiều biện pháp:

- Về mặt tổ chức, Chi nhánh nên củng cố năng lực hoạt động của phòng Tổ

chức - Nhân sự. Căn cứ vào khối lượng công việc và nguồn lực của mỗi phòng ban,

cán bộ nhân sự sẽ có sự điều chỉnh, phối hợp tổ chức giữa các phòng ban, xác định

nhu cầu tuyển dụng, trực tiếp tổ chức tuyển dụng, điều chỉnh nhân sự hợp lý.

- Đối với công tác tuyển dụng:

Tuyển dụng những cá nhân tốt nghiệp đại học chính quy trở lên chuyên ngành

phù hợp, ưu tiên có kinh nghiệm trong lĩnh vực ngân hàng - tài chính.

Cơng tác tuyển dụng phải được thực hiện bình đẳng, cơng khai, khách quan

đem đến cơ hội như nhau cho tất cả các ứng.

Các ứng viên phải vượt qua các vòng thi chun mơn, tiếng anh, IQ, tin học để

đảm bảo kiến thức cơ bản và đảm nhiệm được cơng việc. Những ứng viên trúng

tuyển phải có thời gian thử việc 2-3 tháng để ngân hàng có thể kiếm tra khả năng

làm việc trong thực tế của nhân viên.

- Đối với công tác đào tạo, bồi dưỡng nhân lực:

Thường xuyên tổ chức và tài trợ các khóa học, khuyến khích nhân viên tham

gia và lấy chứng chỉ. Những khóa học này sẽ giúp các nhân viên củng cố thêm kiến

thức, cập nhật thông tin và tri thức mới. Đó cũng là diễn đàn để các cán bộ học hỏi

kinh nghiệm lẫn nhau, đưa ra các tình huống và cùng nhau giải quyết. Những khóa

học ngắn hạn và dài hạn phải do những chuyên gia đầu ngành và có uy tin giảng

dạy. Chi nhánh cũng nên quan tâm đến các lớp đạo tạo kiến thức bổ trợ và các kĩ

năng cần thiết, đặc biệt là các kĩ năng mềm.

Chi nhánh nên khuyến khích khả năng tự học hỏi và trau dồi của mỗi nhân

viên. Ý chí vươn lên và quyết tâm là chìa khóa thành cơng của mỗi con người. Chi

nhánh có thể khuyến khích phong trào tự học của các cán bộ bằng nhiều biện pháp:

tài trợ tiền học phí cho nhân viên, tặng bằng khen và phần thưởng cho những nhân

viên có ý tưởng hay nghiên cứu ứng dụng trong thực tế …

Định kỳ tổ chức sát hạch, kiểm tra trình độ chun mơn, tinh thần trách nhiệm

và đạo đức nghề nghiệp của các cán bộ. Qua đó có thể đánh giá được nỗ lực trong

cơng việc của từng cá nhân, điểm mạnh, điểm yếu. Phòng nhân sự sẽ có cái nhìn

tổng qt về mỗi cá nhân, từ đó điều chỉnh nhân sự hợp lý, sử dụng hiệu quả nguồn

chất xám, khuyến khích các cá nhân tham gia đóng góp cho ngân hàng.Chi nhánh cũng cần có chính sách đãi ngộ hấp dẫn và phù hợp đối với các cán

bộ. Thẩm định là công việc chịu áp lực, đòi hỏi năng lực và tính trách nhiệm cao.

Do đó để thu hút được nguồn nhân lực trẻ, chất lượng cao, tránh chảy máu chất

xám, Chi nhánh cần đưa ra chính sách đãi ngộ hợp lý. Mức lương được xác định

dựa vào năng lực và kết quả làm việc, chứ không phải thâm niên công tác. Đối với

những cán bộ có thành tích xuất sắc, có năng lực, cần phải khen thưởng xứng đáng

để khuyến khích họ ở lại, cống hiến cho ngân hàng.

Chi nhánh nên tích cực tạo lập các mối quan hệ với những chuyên gia, những

nhà đầu tư hàng đầu, có kiến thức sâu rộng và kinh nghiệm. Không chỉ mời họ tham

gia những vị trí cấp cao, mà có thể mời họ làm cố vấn, cộng tác viên, hỗ trợ hoạt

động ngân hàng. Những ý kiến của các chuyên gia trên về xu hướng phát triển kinh

tế, môi trường ngành, quy định pháp luật thường được đánh giá cao do họ đều là

những chuyên gia có tầm nhìn chiến lược. Mặt khác, các cán bộ thẩm định hầu hết

đều được đào tạo chuyên ngành kinh tế, có kiến thức chun sâu về tài chính - ngân

hàng, nhưng kiến thức về các lĩnh vực khác có liên quan đến dự án (xây dựng, tiêu

dùng, năng lượng …) chưa rộng. Trong trường hợp đó, Chi nhánh có thể thuê tư vấn

hoặc cộng tác với các chuyên gia kỹ thuật.

Ngoài việc đào tạo, Chi nhánh nên quan tâm nhiều hơn đến đời sống của nhân

viên. Có thể tổ chức những buổi giao lưu, giải trí, thắt chặt thêm mối quan hệ giữa

nhân viên và Ngân hàng, giúp nhân viên có tinh thần tốt nhất khi trở lại làm việc.

3.2.2 Phương pháp và nội dung thẩm định

 Nội dung thẩm định cẩn trải rộng trên nhiều khía cạnh của dự án.

Phân tích thị trường cũng đóng vai trò quan trọng, là bước đệm để tính tốn

thơng số phục vụ phân tích tài chính. Chi nhánh cần nghiên cứu cung cầu của sản

phẩm, năng lực cạnh tranh, phương thức tiêu thụ sản phẩm và cạnh tranh trên thị

trường. Cách tối ưu nhất là Ngân hàng đẩy mạnh nghiên cứu các mơ hình đánh giá

như: SWOT, PORTER…

Quản trị rủi ro cũng là khâu cần được đầu tư nhiều hơn tại Chi nhánh. Có rất

nhiều biện pháp tài trợ, bù đắp và dự phòng tổn thất, cũng như hạn chế rủi ro để

Ngân hàng tham khảo.

Quy định cho từng loại dự án, từng lĩnh vực đầu tư cụ thể

Các công tác thẩm định đều tuân theo quy trình chung của Ngân hàng về thẩm

định, nhưng bên cạnh đó, Ngân hàng nên xây dựng cẩm nang thẩm định cho các cánbộ. Tài liệu này nên dàn trải nhiều lĩnh vực, ngành nghề cụ thể, và nhấn mạnh

những đặc điểm, những điểm cần lưu ý, chuẩn mực riêng của từng loại hình.

 Về thẩm định tài chính dự án

- Xác định TSCK của dự án đầu tư là việc làm không đơn giản.

Nếu nguồn vốn vay được dùng để đầu tư thì:

 TSCK = Lãi suất vay trước thuế* (1 - thuế suất TNDN)

Nếu nguồn vốn chủ sở hữu được dùng để đầu tư thì:

 TSCK = Mức sinh lời yêu cầu của chủ sở hữu.

Nếu nguồn gồm cả vốn cho vay và chủ vốn sở hữu dùng để đầu tư thì

 TSCK = WACC

Trên thực tế, các ngân hàng thường lấy lãi suất cho vay dài hạn của Ngân hàng

bằng đúng tỷ suất chiết khấu

- Để thẩm định tổng vốn đầu tư, Chi nhánh nên tham khảo các dự án tương tự

thông qua xem xét và so sánh các các dự án, sau đo tiến hành điều chỉnh cho phù

hợp. Các dự án hầu hết là trung-dài hạn, vốn bỏ ra trong nhiều năm nên phải phân

tích sự biến động của tổng vốn đầu tư trong tình trạng lạm phát tỷ giá biến động.

Ngồi ra, vốn dự phòng là một thành phần quan trọng và bắt buộc trong tổng vốn

đầu tư. Ngân hàng phải yêu cầu chủ đầu tư giải trình chi tiết tổng vốn đầu tư trong

báo cáo, và có thể đề nghị doanh nghiệp bổ sung vốn dự phòng.

- Về cơ cấu vốn đầu tư dự án, vốn tự có của doanh nghiệp là bộ phận quan

trọng, sẽ bù đắp cho NHTM khi dự án vận hành thua lỗ hoặc không như dự kiến.

NHTM cần tiến hành tái thẩm định giá trị tài sản của doanh nghiệp phòng trường

hợp doanh nghiệp cố tình định giá cao tài sản của mình để tăng giá trị vốn góp.

- Ngồi các chỉ tiêu như NPV, IRR, DSCR, thời gian thu hồi vốn, cần xem xét

thêm một số chỉ tiêu như điểm hòa vốn, chỉ số doanh lợi (PI), Tỷ lệ nội hồn có điều

chỉnh (MIRR)… Khơng chỉ dừng lại ở việc tính tốn các chỉ tiêu và so sánh riêng lẻ

từng chỉ tiêu về không gian, thời gian, cán bộ NH cần xác định mối quan hệ giữa

các chỉ tiêu để đưa ra đánh giá tổng hợp về hiệu quả tài chính.

- Lựa chọn phương pháp khấu hao thích hợp với từng dự án và lĩnh vực kinh

doanh, đồng thời tuân theo các quy định và văn bản hướng dẫn của Nhà nước.

- Cần xét đến yếu tố biến động của lạm phát và tỳ giá - những thơng số quan

trọng, có sức ảnh hưởng lớn đến các thông số khác và đến hiệu quả tài chính dự án,

đồng thời có khả năng biến động khó dự đốn.- Các cán bộ thẩm định phải thường xuyên cập nhật những văn bản pháp luật,

quy định, hướng dẫn mới ban hành, bổ sung hoặc sửa đổi của Nhà nước và các Bộ,

ngành. Những thông số như suất đầu tư, tiêu chuẩn thiết kế, xây dựng, tiêu chuẩn

chất lượng môi trường… là những cơ sở định hướng cho thẩm định các thông số.

 Về thẩm định các yếu tố kỹ thuật, thị trường:

Ngân hàng nên nâng cao nhận thức của các cán bộ về tầm quan trọng của thẩm định

yếu tố thị trường. Những kết quả thẩm định thị trường sẽ đánh giá mức xác thực của

các thơng số tài chính như: doanh thu, chi phí… từ đó là cơ sở quyết định tính chính

xác của thẩm định tài chính.

Các cán bộ cần tham khảo nhiều phương pháp phân tích thị trường khác nhau.

Đối với phân tích doanh nghiệp, có thể sử dụng mơ hình SWOT để đánh giá điểm

mạnh, điểm yếu, cơ hội và thách thức, từ đó có cái nhìn tồn diện về doanh nghiệp

và vạch ra phương hướng phát triển lâu dài. Để phân tích mơi trường ngành, nên sử

dụng mơ hình mơi trường ngành 5 yếu tố của Michael Porter.

3.2.3 Hệ thống thông tin

Trong thời đại ngày nay, đối tượng nào nắm được thông tin đáng tin cậy trước

nghĩa là chiếm ưu thế trong cạnh tranh. Đối với công tác thẩm định, cũng vậy.

Thơng tin có vai trò quyết định, là cơ sở để tiến hành cơng tác thẩm định. Do đó số

lượng thông tin đầy đủ, chất lượng thông tin tốt, đáng tin cậy là nhân tố giúp cho

công việc thẩm định diễn ra hiệu quả và cho kết quả chính xác. Việc xây dựng, củng

cố hệ thống thông tin, thiết lập mạng lưới thu thập, từ đó tiến hành phân tích là yêu

cầu bức thiết của ngân hàng.

 Để thực hiện tốt quy trình xem xét dự án, các cán bộ cần phải tìm hiểu những

thơng tin:

- Kinh tế xã hội: Chủ trương, chiến lược phát triển kinh tế vĩ mô của Nhà

nước, môi trường ngành, các quy định của Nhà nước về đầu tư, đấu thầu, quy hoạch

kiến trúc và xây dựng, chế độ tài chính, thuế, ưu đãi đầu tư …

- Tài chính: tình hình tài chính của chủ đầu tư, các chỉ tiêu tài chính của dự

án, giá cả thị trường đầu ra và đầu vào, lạm phát, xu hướng biến động thị trường…

 Chi nhánh có thể tìm kiếm và thu thập thơng tin từ nhiều nguồn. Các thông

tin một chiều do chủ đầu tư cung cấp thường mang tính chủ quan và thiếu tin cậy.

Do đó Chi nhánh nên đẩy mạnh sự liên kết thơng tin giữa các ngân hàng khác, giữa

các Chi nhánh, tìm đến sự hỗ trợ của các mạng thông tin, công ty tư vấn, cộng tácviên, chuyên gia …Chi nhánh cần tạo dựng mối quan hệ với các chủ thể này nhằm

tiếp cận và tận dụng được nguồn thông tin.

 Đối với mạng lưới thông tin cục bộ, Chi nhánh cũng cần phải đầu tư và nâng

cấp. Cần có sự phối hợp tích cực giữa các phòng ban tham gia hoạt động tín dụng:

phòng tín dụng, phòng thẩm định, phòng nguồn vốn, và phòng kế tốn. Chi nhánh

phải duy trì được mạng lưới thông tin nội bộ thông suốt, làm cơ sở cho hoạt động

tín dụng. Những lưu trữ về các giao dịch với khách hàng có thể giúp ngân hàng hiểu

rõ hơn về lịch sử tín dụng của khách hàng, từ đó tiến hành chấm điểm tín dụng.

 Chi nhánh cần khuyến khích các cán bộ nhân viên bổ sung và củng cố kiến

thức. Các cán bộ ngân hàng cần chuẩn bị kĩ lưỡng, tổ chức phỏng vấn chu đáo, kết

hợp với kỹ năng quan sát, xử lý tình huống và giao tiếp tốt.

 Để duy trì hệ thống thơng tin nhanh chóng, hiệu quả như vậy, Chi nhánh cần

nâng cấp công nghệ thông tin và hạ tầng cơ sở. Những phần mềm ứng dụng hiện đại

sẽ đảm bảo thông tin được lưu trữ bảo mật, an toàn, sử dụng dễ dàng và linh hoạt.

3.2.4 Công tác quản lý điều hành

Thẩm định bao gồm rất nhiều phần hành khác nhau, nhưng lại có mối liên

quan mật thiết. Do đó việc sắp xếp và phối hợp các phần hành hợp lý sẽ khiến bộ

máy hoạt động trơn tru và hiệu quả. Chi nhánh cần tăng cường mối quan hệ giữa

các phòng ban, khuyến khích các phòng ban chức năng tăng cường phối hợp hơn.

Việc Ban lãnh đạo có trình độ quản lý cao và tầm nhìn chiến lược sẽ giúp cho

Chi nhánh có những quyết định đúng đắn. Vì thế cũng như những nhân viên, ban

lãnh đạo phải không ngừng tự học hỏi và bồi dưỡng.

Đối với phòng thẩm định, có thể tham kháo một số biện pháp như sau:

- Sau khi nhận thẩm định một dự án cụ thể, trưởng phòng thẩm định cần phân

chia cơng việc cho các cán bộ và cử ra một cán bộ có kinh nghiệm phụ trách dự án.

Việc quy rõ trách nhiệm cho từng người đối với kết quả thẩm định sẽ gia tăng tính

tự chủ và độc lập của cán bộ.

- Ngồi sự kiếm tra, giám sát của trưởng phòng thẩm định đối với công việc

của các nhân viên, Chi nhánh nên duy trì sự kiếm sốt và đơn đốc thường xun của

Ban lãnh đạo và tổ kiểm tra để đảm bảo phát hiện sai phạm kịp thời và xử lý.

3.2.5 Quản trị rủi ro

Ngày càng có nhiều dự án quy mơ lớn, phức tạp, và cũng tiềm ẩn nhiểu rủi ro.

Công tác thẩm định dự án không thể coi là hiệu quả một khi dự án vận hành khôngtốt, hoặc doanh nghiệp khơng đủ khả năng hồn trả vốn vay. Vì vậy, để hạn chế tối

đa những khoản nợ xấu, Chi nhánh có thể tham khảo một số phương án như sau:

- Xác định rủi ro cụ thể đối với từng nhóm khách hàng, từ đó có phương án

giảm thiểu rủi ro thích hợp. Ngân hàng phải đánh giá tình hình kinh doanh và quản

lý của doanh nghiệp trong quá khứ và hiện tại, liên tục theo dõi thị trường để phát

hiện rủi ro và tìm cách đối phó.

- Định lượng rủi ro bằng các phương pháp truyền thống như: phân tích độ

nhạy, phương pháp điều chỉnh tỷ lệ chiết khấu, phương pháp hệ số tin cậy. Những

phần mềm như Excel (hàm Table, Scenarios…), Crystalball là những công cụ đắc

lực cho các cán bộ ngân hàng, giúp nâng cao tính chính xác của thẩm định rủi ro.

- Ngân hàng nên ban hành những quy định, hướng dẫn, cẩm nang tín dụng

nhằm cung cấp cho các cán bộ thẩm định quy trình, nội dung chung và những lưu ý

khi tiến hành thẩm định trong thực tế.

- Hoạt động thẩm định chưa thể kết thúc ở khâu ra quyết định tài trợ dự án hay

không. Ngay cả khi vốn đã được giải ngân, dự án đi vào vận hành, thì các cán bộ

thẩm định vẫn phải tiếp tục thực hiện khâu tái thẩm định.

3.2.6 Công nghệ

Với xu thế phát triển công nghệ thông tin như hiện nay, ngày càng có nhiều

sản phẩm, phần mềm và cơng cụ hữu ích có thể làm cho cơng tác thẩm định gọn

nhẹ, nhanh chóng, chính xác hơn. Các cán bộ cần phải cập nhật những phần mềm

hiện đại và hiệu quả hơn để ứng dụng vào thực tế, để đáp ứng nhu cầu thu thập và

xử lý khối lượng thơng tin lớn như hiện nay. Ngân hàng có thể tự nghiên cứu hoặc

đặt mua những phần mềm chuyên dụng hỗ trợ cơng tác thẩm định: tính tốn, mơ

hình kinh tế lượng, mơ hình phân tích độ nhạy, mơ hình quản trị rủi ro… để nâng

cao tính chính xác và hiệu quả của hoạt động đánh giá dự án.

Chất lượng công nghệ thể hiện mức độ hiện đại của một ngân hàng. Vì thế

Chi nhánh nên đầu tư hơn nữa vào cơ sở hạ tầng và công nghệ ngân hàng hiện đại,

nhắm phục vụ khách hàng tốt hơn và tăng sức cạnh tranh. Những dịch vụ thẻ, atm,

thanh toán quốc tế … sẽ đem lại nguồn thu và lượng khách hàng lớn cho Chi nhánh.

Rất có thể đây là những khách hàng vay vốn tiềm năng trong thời gian tới.

Chi nhánh nên tạo ra môi trường làm việc thuận tiện và thoải mái hơn nữa để

kích thích khả năng làm việc của nhân viên.

3.3

Kiến nghị nhằm nâng cao chất lượng thẩm định dự án tại Chi nhánh

Đông Đô3.3.1 Đối với Nhà nước và cơ quan hữu quan

Hệ thống chính sách của Nhà nước chi phối mọi lĩnh vực: kinh tế, chính trị,

văn hóa, xã hội…Một sự thay đổi trong các chính sách cũng sẽ tác động trực tiếp

lên tồn xã hội. Lĩnh vực ngân hàng chịu ảnh hưởng bởi các chính sách Kinh tế Tài chính - Ngân hàng của Nhà nước. Vì vậy, để nâng cao chất lượng tín dụng nói

chung, cơng tác thẩm định dự án nói riêng, đòi hỏi khơng chỉ nỗ lực riêng của

ngành ngân hàng mà còn cần có sự hỗ trợ của Chính phủ và các cơ quan hữu quan.

 Hoàn thiện khung pháp lý

- Chính phủ cần ban hành quy định về minh bạch thơng tin trong doanh

nghiệp, đòi hỏi báo cáo tài chính doanh nghiệp phải được kiểm tốn độc lập để xác

minh độ tin cậy. Những báo cáo tài chính thiếu chính xác sẽ làm sai lệch và biến

dạng kết quả thẩm định.

Việc kiểm toán được tiến hành định kỳ, những tài liệu cân đối kế toán và báo

cáo tài chính của doanh nghiệp phải được kiểm tốn trước khi cung cấp cho ngân

hàng để tiến hành thẩm định. Nhà nước cần đưa ra các biện pháp xử lý đối với các

doanh nghiệp cố tình cung cấp số liệu giả nhằm mục đích lừa đảo.

- Cần tạo khung pháp lý hồn chỉnh, thống nhất về hoạt động kế tốn, và

hướng dẫn chi tiết thực hành tại các các doanh nghiệp.

Hiện nay, công tác quản lý Nhà nước về Pháp lệnh kế toán thống kê đối với

các doanh nghiệp chưa được quan tâm đúng mức. Vì vậy, cần ban hành các quy

định đi kèm với các chế tài bắt buộc để doanh nghiệp phải áp dụng một cách thống

nhất chế độ kế toán và báo cáo.

 Xác lập định hướng cho nền kinh tế

Nhà nước cần phải nghiên cứu và tạo lập định hướng phát triển lâu dài về

nhiều mặt. Từ đó doanh nghiệp sẽ tự tìm kiếm cơ hội đầu tư, ưu đãi đầu tư, có

những lựa chọn và quyết định đúng đắn, mang lại lợi ích cho bản thân, và đóng góp

thực hiện mục tiêu chung của xã hội. Các ngân hàng cũng có cơ sở để lựa chọn dự

án phù hợp với kế hoạch phát triển tổng thể của nền kinh tế.

 Minh bạch thơng tin

Chính phủ cần xem xét, chỉ đạo các Bộ, ngành thành lập các tổ chức chuyên thu

thập thông tin, đánh giá và xếp hạng doanh nghiệp để bản thân doanh nghiệp cũng

như ngân hàng có cái nhìn trung thực và khách quan về doanh nghiệp và dự án.

- Các Bộ, ngành như: Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính, Bộ Cơng nghiệp,

Bộ Xây dựng… cần hệ thống hóa thơng tin do mình quản lý. Trên báo cáo tổng kết,Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

2 Giải pháp nhằm nâng cao chất lượng thẩm định tại Chi nhánh Đông Đô

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×
x