Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
2 Thực trạng công tác thẩm định dự án đầu tư tại Ngân hàng Đầu tư và Phát triển - Chi nhánh Đông Đô

2 Thực trạng công tác thẩm định dự án đầu tư tại Ngân hàng Đầu tư và Phát triển - Chi nhánh Đông Đô

Tải bản đầy đủ - 0trang

Bảng 2.11 - Cơ cấu cho vay dự án

Năm 2008

Năm 2009- Cơ cấu tín dụng đối với các dự án bao quát nhiều ngành nghề, lĩnh vực khác

nhau. Những chiếm tỷ trọng lớn hơn cả là ngành xây lắp, điện và bất động sản.

2.2.2 Thực trạng Thẩm định dự án trong hoạt động cho vay tại BIDV Đông Đô

2.2.2.1Văn bản pháp lý điều chỉnh

Tháng 9/2001, Tổng giám đốc BIDV ký quyết định ban hành quy định về

“Quy trình thẩm định dự án đầu tư”. Quy định này được áp dụng rộng rãi và thống

nhất trong toàn bộ hệ thống ngân hàng trên cả nước. Quy trình trên được đánh giá

cao do tính logic, khoa học và bao quát đầy đủ, chi tiết các nội dung cần thiết trong

thẩm định. Quy định trên cũng bước đầu tạo dựng sự liên kết chặt chẽ giữa các

phòng ban: phòng thẩm đinh, phòng tín dụng, phòng nguồn vốn. Sự kết hợp này

giúp cho Ngân hàng quản lý hiệu quả hơn các hoạt động, phát hiện sai sót, tăng

cường kiểm sốt nội bộ, đưa ra kết quả thẩm định chính xác hơn và thống nhất lập

tờ trình Ban lãnh đạo Ngân hàng. Sự phân chia trách nhiệm rõ làm cho quy trìnhdiễn ra trơi chảy và tạo tính độc lập cho cán bộ tham gia công tác. Cách tiếp cận

mới này đã thúc đẩy quá trình thẩm định dự án diễn ra thuận lợi và nhanh chóng

hơn, những vẫn duy trì sự chính xác và cẩn trọng.

Ngoài ra, do mỗi dự án tập trung vào những lĩnh vực khác nhau như: xây

dựng, bất động sản, năng lượng, chế biến thực phẩm… do đó, nội dung thẩm định

phải tuân theo các quy định của Bộ, ngành liên quan. Ví dụ như kinh doanh bất

động sản, thẩm định phải liên hệ với các văn bản luật như: Suất đầu tư cơ bản, Nghị

định 12/2009/NĐ-CP "Quản lý dự án đầu tư xây dựng cơng trình”, Quyết định số

131/QĐ-BXD ngày 16/02/2009 của Bộ Xây dựng, Ban hành thiết kế điển hình…

2.2.2.2 Quy trình thẩm định dự án đầu tư

 Bước 1: Trưởng phòng thẩm định tiếp nhận và kiểm tra hồ sơ dự án

- Các hồ sơ chính cần xem xét: Giấy đề nghị vay vốn; Hồ sơ pháp lý, tài chính

của khách hàng vay vốn; Hồ sơ dự án; Hồ sơ tài sản đảm bảo/bảo lãnh

- Những bộ hồ sơ vay vốn chưa đủ cơ sở để thực hiện thẩm định sẽ được

chuyển lại phòng tín dụng để bổ sung.

- Những hồ sơ đạt yêu câu được ký chuyển giao trực tiếp cho cán bộ thẩm định

 Bước 2: Cán bộ thẩm định trực tiếp nhận hồ sơ thẩm định

 Bước 3: Tiến hành các nội dung thẩm định

Trong qua trình thẩm định dự án, cán bộ thẩm định có thể u cầu cán bộ tín

dụng hoặc khách hàng vay vốn giải trình và bổ sung tài liệu phục vụ công tác thẩm

định.

 Bước 4: Cán bộ thẩm định lập Báo cáo thẩm định

Báo cáo thẩm định bao gồm các nội dung sau:

- Chi tiết các nội dung thẩm định

- Kết luận và đề xuất phương án tín dụng khả thi nhất

 Bước 5: Kiểm tra - Kiếm sốt

Báo cáo thẩm định được trình lên Trưởng phòng thẩm định xem xét, thông

qua.

 Bước 6: Lưu hồ sơ và phản hồi phòng Tín dụng

- Lưu trữ hồ sơ và tài liệu tại phòng Thẩm định phục vụ cơng tác thẩm địnhtrong tương lai. Trả hồ sơ kèm báo cáo thẩm định về phòng Tín dụngPhòng tín dụngBảng 2.12 - Quy trình thẩm định

Cán bộ thẩm định

Trưởng phòng thẩm địnhHồ sơ tín dụngTiếp nhận(1)Chưa đạt u cầu

Thẩm tra(2)

(3)

Tiếp nhận(1)(4)Hồn chỉnhThiếu

sótChưa đạt y/cThẩm

định(6)

Đủ cơ sở

Kiểm

soátLập báo cáo thẩm

địnhTiếp nhận lại kết

luận, đánh giáLưu bộ hồ sơ(5)Đạt yc2.2.2.3 Kỹ thuật thẩm định dự ánBảng 2.13 : Sơ đồ Kỹ thuật thẩm định dự án đầu tư

1. Xác định các thông

số quan trọng2. Kiểm tra độ chính

xác của các thơng sốKhơng tin cậy3b. Xây dựng lại các

thông số quan trọngTin cậy

3a. Kiểm tra cơ sở

khoa học và tính thực

tiễn của phương pháp

lập dự án.Không phù hợp4b. Xây dựng lại các

phương pháp khoa học,

phù hợpPhù hợp

4a. Đánh giá các bản

kết quả theo mức lạc

quanKết quả xấu5b. Đề nghị bác bỏ dự

ánKết quả tốt

5a. Phân tích độ nhạy6. Bảng nhận định kết

quả tổng hợp theo độ

nhạy7. Kết luận và ra quyết

địnhTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

2 Thực trạng công tác thẩm định dự án đầu tư tại Ngân hàng Đầu tư và Phát triển - Chi nhánh Đông Đô

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×
x