Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Hình 4. 6: Cụm thân máy

Hình 4. 6: Cụm thân máy

Tải bản đầy đủ - 0trang

ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆPGVHD: Ths. Nguyễn Văn Quê4.15. Hình ảnh lắp ghép thực tế109Trường đại học công nghiệp Hà NộiĐỒ ÁN TỐT NGHIỆPGVHD: Ths. Nguyễn Văn Quê110Trường đại học công nghiệp Hà NộiĐỒ ÁN TỐT NGHIỆPGVHD: Ths. Nguyễn Văn QuêHình 4. 7 Hình ảnh sản phẩm111Trường đại học cơng nghiệp Hà NộiĐỒ ÁN TỐT NGHIỆPGVHD: Ths. Nguyễn Văn QuêIV.2. Kiểm tra chất lượng lắp ráp

Trong qua trình lắp ráp sản phẩm có thể gây nên những sai lệnh do các nguyên nhân

sau:

Xác định khe hở của các mối lắp không chính xác.

Điều chỉnh vị trí tương quan của các chi tiết lắp không đúng.

Lực tác dụng khi lắp hay lực kẹp làm chúng bị biến dạng.

Một số phương pháp kiểm tra chất lượng lắp ráp sản phẩm:

Kiểm tra chất lượng của mối lắp

Kiểm tra cần bằng máy

+ Kiểm tra bằng cách cân bằng tĩnh

+ Kiểm tra bằng cách cân bằng động

Kiểm tra chất lượng sản phẩm

+ Kiểm tra các thông số hình học

+ Kiểm tra động học

+ Kiểm tra động lực học112Trường đại học công nghiệp Hà NộiTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Hình 4. 6: Cụm thân máy

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×