Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Hình 4. 6: Cụm thân máy

Hình 4. 6: Cụm thân máy

Tải bản đầy đủ - 0trang

ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP



GVHD: Ths. Nguyễn Văn Quê



4.15. Hình ảnh lắp ghép thực tế



109



Trường đại học công nghiệp Hà Nội



ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP



GVHD: Ths. Nguyễn Văn Quê



110



Trường đại học công nghiệp Hà Nội



ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP



GVHD: Ths. Nguyễn Văn Quê



Hình 4. 7 Hình ảnh sản phẩm



111



Trường đại học cơng nghiệp Hà Nội



ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP



GVHD: Ths. Nguyễn Văn Quê



IV.2. Kiểm tra chất lượng lắp ráp

Trong qua trình lắp ráp sản phẩm có thể gây nên những sai lệnh do các nguyên nhân

sau:

Xác định khe hở của các mối lắp không chính xác.

Điều chỉnh vị trí tương quan của các chi tiết lắp không đúng.

Lực tác dụng khi lắp hay lực kẹp làm chúng bị biến dạng.

Một số phương pháp kiểm tra chất lượng lắp ráp sản phẩm:

Kiểm tra chất lượng của mối lắp

Kiểm tra cần bằng máy

+ Kiểm tra bằng cách cân bằng tĩnh

+ Kiểm tra bằng cách cân bằng động

Kiểm tra chất lượng sản phẩm

+ Kiểm tra các thông số hình học

+ Kiểm tra động học

+ Kiểm tra động lực học



112



Trường đại học công nghiệp Hà Nội



Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Hình 4. 6: Cụm thân máy

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×