Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Hình 2. 8 Biên dạng đai

Hình 2. 8 Biên dạng đai

Tải bản đầy đủ - 0trang

ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆPGVHD: Ths. Nguyễn Văn QuêTheo công thức 4.15 ta có

i = = = 4,88 (vg/s) < 10 (vg/s)

- Tính khoảng cách trục a theo chiều dài chuẩn l = 1600 mm.

Theo cơng thức 4.6 ta có: a =

Trong đó: λ = l - = 1600 - = 854,25

= = =77,5

Thay số ta được: a = = 420 mm

- Tính góc ơm đai.

Theo cơng thức 4.7 ta có

α1 = 180 - = 180 – = 1590 > amin = 1200

c) Xác định số đai .

- Theo công thức 4.16 ta có: Z =

+ Theo bảng 4.7 ta chọn Kđ = 1,5 ( động cơ không đồng bộ kiểu lồng sóc và dây quấn )

+ Với α = 1590 ta có Cα = 1- 0,0025(1800 - α) = 1- 0,0025(1800 – 1590) = 0,95

+ Với = ta chọn Cl = 0,923 ( bảng 4.16)

+ Theo bảng 4.17 với U = 2 chọn Cu = 1,125

+ Theo bảng 4.19 với v = 11,93 m/s; d1 = 160 mm ta chọn = 3,31

Với = = 1,29 theo bảng 4.18 ta chọn Cz = 0,99

Thay số ta được z = = 1,32

Vậy ta chọn z = 2 đai

- Đường kính ngồi của bánh đai.

da = d1 + 2ho = 160 + 2.4,2 = 168,4 mm

- Tính chiều rộng bánh đai.

Theo cơng thức 4.17 và bảng 4.21 ta có

B = (z-1).t +2e = (2-1).19 + 2.12,5 = 44 mm

- Theo công thức 4.19 ta cóF o = + FvTrong đó

Fv = qm.v2 với qm = 0,178 kg/m (bảng 4.22)

Fv = 0,178.7,82 = 10,83 N

36Trường đại học công nghiệp Hà NộiĐỒ ÁN TỐT NGHIỆPGVHD: Ths. Nguyễn Văn QuêDo đó Fo = + 25,9 = 145 N

- Lực tác dụng lên trục.

Fr = 2.Fo.z.sin() = 2.145.2.sin() = 570,3 N

Phân tích Fr thành 2 thành phần:

Fx = Fr.cos10 = 570,3.cos10 = 561,64(N)

Fy = Fr.sin10 = 570,3.sin10 = 99 (N)

Góc nghiêng đường nối tâm bộ truyền ngồi α = 0°Dựa vào các kết quả tính tốn ta có bảng sau

Thơng sốKích thướcLoại đaiĐai thang thường loại BĐường kính bánh đai nhỏd1, mm160Đường kính bánh đai lớnd2, mm315Chiều rộng bánh đaiB, mm44Chiều dài đail, mm1600Khoảng cách trụca, mm420Số đai

Lực tác dụngz

F r, N2

1179II.3.5. Tính tốn thiết kế trục.

a) Chọn vật liệu.

- Chọn vật liệu chế tạo trục là thép 45,tơi cải thiện có: b= 600 (Mpa).

- Ứng suất xoắn cho phép [] = 15…30 (Mpa)

b) Xác định sơ bộ đường kính trục

Theo cơng thức (10.9) [ I ] đường kình trục thứ k, với k =1...3 (mm)

37Trường đại học công nghiệp Hà NộiĐỒ ÁN TỐT NGHIỆPGVHD: Ths. Nguyễn Văn QuêVớiChọn (mm)

- Từ đường kính trục ta chọn chiều rộng ổ lăn tương ứng: ( bảng 10.2 thiết kế hệ dẫn

động cơ khí tập 1)c) Xác định khoảng cách giữa các gối đỡ và điểm đặt lực.

Chiều dài moayơ bánh đai gắn với trục I :

lm1 = (1,2 ...1,5 ).d1= (1,2 ...1,5 ).30 = 36...45

Chọn lm12=40 (mm).

d) Thiết kế trục.

A.Tính tốn thiết kế trên trục I.

- Tính phản lực tại gối đỡ:a, Lực tác dụng lên trục.

- Lực từ bánh đai tác dụng lên trục:

Theo bài ra ta có góc nghiêng đường nối tâm bộ truyền ngồi = 00

Do đó lực tác dụng vào bánh đai Fr ta phân tích thành 2 lực: và .

- Lực tiếp tuyến tức thời:P = Pc.10 = Px

38Trường đại học công nghiệp Hà NộiĐỒ ÁN TỐT NGHIỆPGVHD: Ths. Nguyễn Văn Quê- Tính phản lực tại gối đỡ:

+ Trong mp xoz+ Trong mặt oyz+=0

Giải hpt ta được

= -148,32 (N)

123,68 (N)* Moment tại A:* Moment tại C:* Moment tại B:=-12,36.10.5 = 618 (N)* Moment tại D:39Trường đại học công nghiệp Hà NộiĐỒ ÁN TỐT NGHIỆPGVHD: Ths. Nguyễn Văn QTừ các số liệu tính tốn, ta vẽ được biểu đồ moment như sau:Hình 2. 9: Biểu đồ momenĐường kính các đoạn trục;: ứng suất cho phép của thép chế tạo trục, thép 45 chọnChọn dA = 35 mm

dC = 35 mm

dD = 25 mm

40Trường đại học công nghiệp Hà NộiĐỒ ÁN TỐT NGHIỆPGVHD: Ths. Nguyễn Văn QuêdB = 30 mm

+) Kiểm nghiệm trục về độ bền mỏi:

Vật liệu thép 45 cóĐiều kiện kiểm tra trục vừa thiết kế về độ bền mỏi là:+ [s] = 1,5÷2,5 : hệ số an toàn cho phép

sσj : hệ số an tồn chi tính riêng ứng suất pháp:sτ : hệ số an toàn chỉ xét riêng ứng suất tiếp:Tra bảng 10.7trang 197 ta có hệ số xét đến ảnh hưởng của ứng suất trung bình đến độ

bền mỏi: ψσ = 0,05 và ψτ = 0

Trục dao quay, ứng suất uốn thay đổi theo chu kỳ đối xứng, do đó:Vì trục quay một chiều ứng suất thay đổi theo chu kỳ mạch động nên:hệ số an tồn theo cơng thức:- Các tiết diện nguy hiểm cần kiểm tra độ bền mỏi: D, C, B

Ct tính moment cảm uốn Wj và moment xoắm Woj

+ Tại D, B+ Tại C41Trường đại học công nghiệp Hà NộiTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Hình 2. 8 Biên dạng đai

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×