Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
6 Mô hình thực nghiệm

6 Mô hình thực nghiệm

Tải bản đầy đủ - 0trang

57Kết luận

Sau một thời gian dài tìm hiểu tài liệu và thực hiện đề tài “Thiết kế hệ

truyền động điện, ổn định tốc độ động cơ KĐB 3 Pha công suất lớn” đã giúp

em có cái nhìn tổng quan về biến tần và đã xây dựng thành cơng mơ hình điều

khiển động cơ KĐB 3 Pha thông qua biến tần LS iG5A. Đồng thời giúp em

củng cố lại kiến thức về máy điện, trang bị điện, điện tử công suất, truyền

động điện…đã học trong suốt thời gian vừa qua.

Đề tài hồn thành với những cơng việc được thực hiện :

- Nghiên cứu tổng quát các phương pháp khởi động động cơ.

- Nghiên cứu về nguyên lý và cấu tạo của biến tần.

- Thực hiện kết nối biến tần để khởi động và điều khiển động cơ.

- Ổn định tốc độ động cơ

- Ứng dụng hệ thống ổn định vào các hệ thống như băng tải, thang

cuốn...

* Hướng phát triển của đề tài

Đề tài “Thiết kế hệ thống truyền động điện điều khiển, ổn định tốc độ

động cơ không đồng bộ 3 pha công suất lớn” đã được em xây dựng tương đối

hoàn chỉnh, xong em tự nhận thấy rằng đồ án của mình còn nhiều thiếu sót vì

vậy để đồ án này thêm phần phong phú, mang tính áp dụng trong thực tế hơn,

có khả năng làm việc cao hơn thì đồ án của em cần phải có thêm các tính

năng thiết thực.

Từ đề tài này có thể ứng dụng để áp dụng cho điều khiển hệ thống băng

tải giúp, q trình làm việc trong các nhà máy , xí nghiệp được ổn định, nhanh

hơn, hiệu quả cao hơn hoặc là ứng dụng vào hệ thống thang cuốn giúp con

người di chuyển một cách dễ dàng.

Chúng em mong rằng với những hướng phát triển,nâng cao đã nêu trên sẽ

giúp khắc phục một số hạn chế của đồ án, làm cho đồ án mang tính ứng dụng

cao hơn nữa vào thực tế, mang lại nhiều lợi ích của con người trong tương lai.

Đây là đề tài mang tính ứng dụng cao rất phù hợp với yêu cầu khai

thác hiện nay trong công nghiệp.

Em xin chân thành cảm ơn tới thầy giáo Nguyễn Cơng Cường người

đã trực tiếp tận tình hướng dẫn và tạo điều kiện giúp em hoàn thành đồ án

này. Em xin cám ơn các thây cô giáo trong khoa Điện – Điện Tử đã luôn

giúp đỡ em trong học tập những năm qua.

Em xin chân thành cảm ơn!58Tài liệu tham khảo

[1] Giáo trình truyền động điện, Trường Đại học Cơng nghiệp Hà Nội

[2] Giáo trình Cơng nghệ chế tạo máy điện, Trường Đại học Cơng nghiệp Hà

Nội

[3] Giáo trình điện tử công suất, Nhà xuất bản Giáo dục

Các trang web tham khảo:

http://www.luanvan.co/luan-van/do-an-dieu-chinh-toc-do-dong-co-khongdong-bo-3-pha-bang-bien-tan-45685/

https://123doc.org/document/3573310-do-an-thiet-ke-he-thong-truyen-dongdien-cho-dong-co-xoay-chieu-ba-pha-khong-dong-bo.htm

http://www.bientan365.com/bien-tan-delta/dieu-khien-chinh-xac-toc-do-dongco-ac-dung-bien-tanDanh mục hìnhNHẬN XÉT TĨM TẮT CỦA GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN

591. Tinh thần thái độ, sự cố gắng của sinh viên trong q trình thực hiện Đồ

án/khóa luận:

.............................................................................................................................

.............................................................................................................................

.............................................................................................................................

.............................................................................................................................

.............................................................................................................................

.............................................................................................................................

2. Đánh giá chất lượng Đồ án/khóa luận tốt nghiệp (so với nội dung yêu cầu

đã đề ra trên các mặt: lý luận, thực tiễn, chất lượng thuyết minh ):

.............................................................................................................................

.............................................................................................................................

.............................................................................................................................

.............................................................................................................................

.............................................................................................................................

.............................................................................................................................

3. Chấm điểm của giảng viên hướng dẫn

(Điểm ghi bằng số và chữ)Hà Nội, ngàytháng năm 2018Giảng viên hướng dẫn60ĐÁNH GIÁ CỦA NGƯỜI PHẢN BIỆN

1. Đánh giá chất lượng Đồ án/khóa luận tốt nghiệp về các mặt: thu thập và

phân tích số liệu ban đầu, cơ sở lý thuyết, vận dụng vào điều kiện cụ thể, chất

lượng thuyết minh và các bản vẽ, mơ hình (nếu có) :

.............................................................................................................................

.............................................................................................................................

.............................................................................................................................

.............................................................................................................................

.............................................................................................................................

.............................................................................................................................

.............................................................................................................................

.............................................................................................................................

.............................................................................................................................

.............................................................................................................................

.............................................................................................................................

.............................................................................................................................

.............................................................................................................................

2. Chấm điểm của người phản biện

(Điểm ghi bằng số và chữ)Hà Nội, ngày61tháng năm 2018Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

6 Mô hình thực nghiệm

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×