Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
III/ GIẢI PHÁP CHO VẤN ĐỀ THÂM HỤT NGÂN SÁCH VIỆT NAM

III/ GIẢI PHÁP CHO VẤN ĐỀ THÂM HỤT NGÂN SÁCH VIỆT NAM

Tải bản đầy đủ - 0trang

d,Phát hành tiền+ Biện pháp này giúp cho Chính phủ huy động nhanh nguồn vốn để cân đối ngân sách Nhà nước mà khơng tốn kém nhiều chi phí nhưng sẽ gây ra lạm phát

nếu nhà nước phát hành thêm quá nhiều tiền để bù đắp thâm hụt ngân sách.+ Chính phủ khi bị thâm hụt ngân sách sẽ đi vay Ngân Hàng Trung ương để bù đắp. Để đáp ứng nhu cầu này, tất nhiên, ngân hàng trung ương sẽ tăng việc in tiền.

Điều này sẽ tạo thêm cơ sở tiền tệ. chính vì vậy, nó được gọi là tiền tệ hóa thâm hụt.+ Ưu điểm của biện pháp này là nhu cầu bù tiền để đáp ứng ngân sách nhà nước được đáo ứng một cách nhanh chóng, không phải trả lãi, không phải gánh

thêm các gánh nặng nợ nần.IV/VẤN ĐỀ ĐẶT RA TRONG VIỆC XỬ LÝ THÂM HỤT NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC Ở VIỆT NAM VÀ KIẾN NGHỊ1. Vấn đề đặt ra trong sử lí thâm hụt

+ Các khoản đầu tư phát triển lấy từ nguồn vốn vay( cả trong và ngoài nước) cần bảo đảm quy định của luật NSNN.+ Chú trọng mối quan hệ giữa chi đầu tư phát triển và chi thường xuyên.+ Địa phương vay vốn để đầu tư cơ sở vật chất2. Kiến nghịMột là tập trung các khoản vay do Trung ương đảm nhiệm. Các nhu cầu đầu tư của địa phương cần được xem xét và thực hiện bổ sung

từ ngân sách cấp trên.Hai là giải quyết tốt mối quan hệ giữa chi đầu tư phát triển và chi thường xuyên, nhất là ngân sách các địa phương.Ba là nếu chấp nhận thâm hụt ngân sách địa phương thì cần quản lý và giám sát chặt chẽ việc vay vốn.KẾT Luận

Thâm hụt ngân sách nhà nước là vấn đề nóng của mỗi quốc gia trong đó có Việt Nam . Thâm hụt NSNN chính là nguyên nhân gây nên tác động

tiêu cực tới đời sống của người dân và làm mất cân bằng vĩ mơ nền kinh tế thối lui đầu tư , thâm hụt cán cân thương mại,… Bên cạnh đó còn có

một mối liên hệ chặt chẽ đến hiện tượng lạm phát. Do đó, việc nghiên cứu kỹ về thâm hụt NSNN là hết sức cần thiếtNSNN là một công cụ điều tiết vĩ mô rất hiệu quả và quan trọng .Thơng qua đó mà Nhà nước thực hiện các chức năng, nhiệm vụ của mình như điều tiết

hướng dẫn thị trường , định hướng đầu tư , đảm bảo công bằng xã hội , ổn định và tăng trưởng kinh tế.TÀI LIỆU THAM KHẢO

Giáo trình kinh tế vĩ mơ

Trang web Bộ tài chính www.mof.gov.vn

http://doc.edu.vn/tai-lieu/tieu-luan-tham-hut-ngan-sach-nha-nuoc-o-viet-nam-thuc-trang-va-giai-phap-19890/

http://tailieu.vn/doc/tieu-luan-tham-hut-ngan-sach-tiet-kiem-quoc-gia-va-tang-truong-kinh-te-ben-vung-o-cac-nen-kinh-te--1654171.html

https://prezi.com/lmjgfb94ukx5/tham-hut-ngan-sach-nha-nuoc-o-viet-nam-giai-oan-2010-2015/

http://kiemtailieu.com/tai-chinh-ngan-hang/tai-lieu/thuc-trang-tham-hut-ngan-sach-nha-nuoc-viet-nam/1.htmlTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

III/ GIẢI PHÁP CHO VẤN ĐỀ THÂM HỤT NGÂN SÁCH VIỆT NAM

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×