Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Các nhân tố tác động tỷ giá 2. Lạm phát

Các nhân tố tác động tỷ giá 2. Lạm phát

Tải bản đầy đủ - 0trang

Các nhân tố tác động tỷ giáKỳ vọng4. Một số nhân tố khác

Thu nhập quốc dânTự nhiên

www.trungtamtinhoc.edu.vnChính sách của chính phủCác biện pháp điều chỉnh tỷ giá hối đoáiwww.trungtamtinhoc.edu.vn2. THỰC TRẠNG VỀ CHÍNH SÁCH QUẢN LÍ TỶ GIÁ

HỐI ĐỐI CỦA VIỆT NAM

Giai đoạn 2011-2012 đánh dấu sự phản ứng trong chính

sách tỷ giá ở Việt Nam

 Tỷ giá đầu 2011 của ngân hàng

thương mại giảm xuống sàn biên

độ và đồng Việt Nam lên giá

trong giai đoạn này

 Năm 2011 tỷ giá niêm yết tại các

NHTM biến động liên tục, có

lúc tỷ giá này thấp hơn cả tỷ giá

chính thức trong khi năm 2012

tỷ giá NHTM luôn luôn ở mức

trần biên độ mà NHNN cơng bố

www.trungtamtinhoc.edu.vn2. THỰC TRẠNG VỀ CHÍNH SÁCH QUẢN LÍ TỶ GIÁ

HỐI ĐỐI CỦA VIỆT NAM

Giai đoạn 2013- 2014

Đánh dấu sự ổn định của thị trường ngoại hối với 3

nền giá sau 2 lần điều chỉnh tỷ giá

 Tháng 6/2014, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) đã điều

chỉnh tăng tỷ giá VND/USD thêm 1%, với mục tiêu ổn

định cung cầu ngoại tệ và khuyến khích xuất khẩu

trong những tháng còn lại

 Giai đoạn từ nửa sau tháng 10 đến cuối tháng 12/2014,

tỷ giá liên tục tăng mạnh. Trong giai đoạn đó, có lúc tỷ

giá đã dịu lại vào đầu tháng 12/2014 do NHNN công

bố đã bán ra khoảng 1,1 tỷ USD tính đến chiều ngày

1/12/2014

www.trungtamtinhoc.edu.vnTÁC ĐỘNG CỦA TỶ GIÁ ĐẾN XUẤTNHẬP KHẨU CỦA VIỆT NAM

1.Khái niệm

Hoạt động xuất nhập khẩu là sự trao đổi hàng hóa, dịch vụ giữa

các nước thơng qua hành vi mua bán. Đó là một hình thức

của mối quan hệ xã hội và phản ánh sự phụ thuộc lẫn nhau

về nền kinh tế giữa những người sản xuất hàng hóa riêng biệt

của các quốc gia khác nhau trên thế giới.www.trungtamtinhoc.edu.vnTÁC ĐỘNG CỦA TỶ GIÁ ĐẾN XUẤTNHẬP KHẨU CỦA VIỆT NAM

2.Đặc điểm hoạt động xuất nhập khẩuwww.trungtamtinhoc.edu.vn3. TÁC ĐỘNG CỦA TỶ GIÁ ĐẾN HOẠT ĐỘNG

XUẤT- NHẬP KHẨUTác động

của tỷ giáTác động của biến

động tỷ giá lên

hoạt động nhập

khẩuwww.trungtamtinhoc.edu.vnTác động của

biến động tỷ giá

lên hoạt động

xuất khẩuwww.themegallery.com3. TÁC ĐỘNG CỦA TỶ GIÁ ĐẾN HOẠT ĐỘNG

XUẤT- NHẬP KHẨU

3.1Tác động của biến động tỷ giá lên hoạt động nhập khẩu

a. Ảnh hưởng của biến động tỷ giá lên kim ngạch nhập khẩu:

Khi giá đồng nội tệ tăng hay tỷ giá hối đối giảm, nhập khẩu sẽ được khuyến

khích do giá nhập khẩu trở nên rẻ tương đối, chi phí nhập khẩu giảm,

lượng nhập khẩu tăng lên dẫn đến sự tăng lên trong kim ngạch nhập khẩu.

Ngược lại, khi tỷ giá hối đoái tăng (đồng nội tệ giảm giá)sẽ gây bất lợi cho

nhập khẩu, giá nhập khẩu trở nên đắt đỏ hơn, nhà nhập khẩuphải bỏ nhiều

tiền hơn để mua một lương hàng hóa như cũ sẽ dẫn đến việc

giảm lợi nhuận các nhà nhập khẩu. Khi lợi nhuận không đủ bù đắp chi phí,

cầu nhập khẩu giảm xuống, do đó kim ngạch nhập khẩu giảmwww.trungtamtinhoc.edu.vnTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Các nhân tố tác động tỷ giá 2. Lạm phát

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×