Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
CƠ SỞ LÝ THUYẾT

CƠ SỞ LÝ THUYẾT

Tải bản đầy đủ - 0trang

Các loại tỷ giá hối đoái

Phương diện thanh

Nghiệp vụ kinh Chế độ quản lý

toán quốc tế

doanh ngoại hối tỷ giá

-Tỷ giá tiền mặt

-Tỷ giá mua

-Tỷ giá cốđịnh -Tỷ giá chuyển

-Tỷ giá bán

-Tỷ giá thảnổi khoảnThời điểm

chuyển vốnHình thức thanh

tốn sử dụng

-Tỷ giá điện hối-Tỷ giá giao ngay -Tỷ giá thư hối

-Tỷ giá check

-Tỷ giá kỳ hạn

-Tỷ giá hối phiếuThời điểm mua

bán ngoại hối

-Tỷ giá mở cửa

-Tỷ giá đóng cửaMối quan hệ giữa tỷ

giá với chỉ số lạm

phát

-Tỷ giá danh nghĩa

-Tỷ giá thựcChính sách tỷ giá

Khái niệm

Chính sách tỷ giá là những

hoạt động của chính phủ

thơng qua một chế độ tỷ giá

nhất định và hệ thống các

công cụ can thiệp nhằm duy

trì một mức tỷ giá cố định

hay tác động để tỷ giá biến

động đến một mức cần thiết

phù hợp với mục tiêu chính

sách tiền tệ quốc gia.www.trungtamtinhoc.edu.vnMục tiêu của chính sách tỷ giá

Cân bằng cán

Ổn định giá cả

cân vãng lai

● Tỷ giá tăng làm cho ● Chính sách tỷ giá

định giá:

giá hàng hố nhập

khẩu tính bằng nội tệ + Cao cán cân vãng lai

từ trạng thái thặng dư

tăng. Giá hàng hoá

về trạng thái cân bằng

nhập khẩu tăng làm

cho mặt bằng giá cả hay thâm hụt

+ Thấp cán cân vãng

chung của nền kinh

tế tăng, tức gây lạm lai từ trạng thái thâm

hụt trở về trạng thái

phát.

cân bằng hay thặng

● Tỷ giá tăng càngmạnh và tỷ trọng

hàng hoá nhập khẩu + Cân bằng cán cân

càng lớn thì tỷ lệ lạm vãng lai tự động cân

bằng

phát càng cao

www.trungtamtinhoc.edu.vnThúc đẩy tăng trưởng

KT và việc làm● Tỷ giá tăng sẽ

kích thích tăng

xuất khẩu và hạn

chế nhập khẩu,

trực tiếp làm tăng

thu nhập quốc dân

và tăng công ăn

việc làm.

● Tỷ giá giảm sẽ

tác động làm giảm

tăng trưởng kinh

tế và gia tăng thất

nghiệp.Cán cân thanh toán1Một số nhân tố

khác

4Các nhân

tố tác động

tới tỷ giá 

2Lãi suất3Lạm phátCác nhân tố tác động tỷ giá

1. Cán cân thanh toán

Nếu cán cân thanh toán thường xuyên thâm hụt

( chi > thu) thì giá ngoại tệ tăngNếu cán cân thanh tốn thặng dư ( thu > chi)

thì giá ngoại tệ có khuynh hướng giảmwww.trungtamtinhoc.edu.vnCác nhân tố tác động tỷ giá

2. Lạm phát

Khi nguy cơ lạm phát tăng cao thì cầu ngoại tệ tăng

làm cho tỷ giá hối đối có xu hướng tăng3. Lãi suất

Khi lãi suất nội địa cao hơn nước ngoài, cầu ngoại

tệ giảm làm cho tỷ giá hối đối có xu hướng giảm

và ngược lạiwww.trungtamtinhoc.edu.vnTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

CƠ SỞ LÝ THUYẾT

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×