Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Tình hình cán cân thương mại

Tình hình cán cân thương mại

Tải bản đầy đủ - 0trang

1.Tình hình cán cân thương mạiGiai đoạn 2004-2006 : Trước khi gia nhập WTONămxuất khẩutăngnhập khẩutăngCán cân200426.50028,931.516 24,9 -5.116200532.44722,46.76116,6-4.314200639.82622,744.89122,1-5.0651.Tình hình cán cân thương mại

Giai đoạn 2007-2009 : Sau 3 năm gia nhập WTO

Năm 20070102Kim ngạch xuất khẩu cả năm đạt 48,4 tỷ USD ,tăng 21,6% so với năm 2006

Kim ngạch nhập khẩu cả năm đạt 60,8 tỷ USD ,tăng 35,5% so với năm 2006

Như vậy tình hình nhập siêu lên tới 12,45 tỷ USDNăm 2008Kim ngạch xuất khẩu đạt 62,9 tỷ USD ,tăng 29,5% sơ với năm 2007

Kim ngạch nhập khẩu đạt 80,4 tỷ USD , tăng 28,3 % so với năm 2007

Trong năm này cán cân thương mại thâm hụt 17,5 tỷ USDNăm 200903Kim ngạch xuất khẩu cả năm đạt 56,6 tỷ USD , giảm 9,7 % so với năm 2008

Kim ngạch nhập khẩu cả năm đạt 68,8 tỷ USD ,giảm 14,7 % so với năm 2008

Cán cân : thâm hụt : 12,3 tỷ USD1. Tình hình cán cân thương mại

Giai đoạn 2010-2014

Năm 2010

01Kim ngạch xuất khẩu cả năm đạt 71,6 tỷ USD ,tăng 25,5% so với năm 2009

Kim ngạch nhập khẩu cả năm đạt 83,97 tỷ USD , trong đó ASEAN chiếm hơn 19% ,Đông Á chiếm 55%, riêng Trung

Quốc chiếm 23%Như vậy tình hình nhập siêu lên tới 12,37tỷ USDNăm 2012-20130203Kim ngạch xuất khẩu năm 2013 đạt 132,135 tỷ USD ,tăng 15,4% sơ với năm 2012

Kim ngạch nhập khẩu đạt tới 132,126 tỷ USD , tăng 15,4 %

Cán cân thương mại gần như cân bằngNăm 2014 : Theo số liệu công bố của Tổng cục Hải Quan Việt Nam, chúng ta có thặng dư thương mại 2 tỷ USD

trong năm 20142.Diễn biến tỷ giá đối hoái

NămTỷ giá hối đoái với đồng đô la Mỹ

(VND/USD)200415.788200515.915200616.055200716.025200817.489200918.479201019.500201121.036201220.865201321.115201421.405Bảng số liệu tỷ giá hối đoái của Việt Nam 2004-2014 : thống kê của ngân hàng nhà

nước2. Diễn biến tỷ giá đối hoái

Tỷ giá E

2500020000150001000050000Tỷ giá EBiểu diễn tỷ giá giai đoạn 2004-2014 : Tổng kết của nhóm 9Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tình hình cán cân thương mại

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×