Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Chính sách tỷ giá đối hoái

Chính sách tỷ giá đối hoái

Tải bản đầy đủ - 0trang

3.Cán cân thương mại12Khái niệmCác nhân tố ảnh hưởng đến cán cân

thương mại3.1.Khái niệm

010302Cán cân thương mại làKhi thâm hụt tài khoảnthành phần chủ yếu của cánChênh lệch giữa nhập khẩucân vãng lai.Cán cânvà xuất khẩu hàng hóa gọithương mại ghi lại các hoạt

động xuất nhập khẩu của 1

quốc gia trong một thời kì

nhất địnhlà xuất khẩu ròng

TB= X-IMvãng lai lớn thì quốc gia

sẽ tìm nguồn tài trợ cho

thâm hụt này3.2. Các nhân tố ảnh hưởng đến cán cân thương mại4Các biện pháp của chính

32Lạm phát cũng ảnh

hưởng đến cán cân1Ảnh hưởng của tỷ

giá đối hoáiẢnh hưởng của thu nhập.thương mại.phủ4.Tác động của tỷ giá đối hoái đến

cán cân thương mại

01

Khi tỷ giá tăng , giá xuất khẩu rẻ đi khi

tính bằng ngoại tệ, giá nhập khẩu tính

, nội tệ tăng. Khi tỷ giá giảm làm

theo đồnggiá hàng xuất khẩu rẻ hơn đã làm tăng

khối lượng xuất khẩu trong khi hạn chế

khối lượng nhập khẩu. Cán cân thương

mại xấu đi hay được cải thiện tùy thuộc sự

thay đổi của tỷ giá0203Trong ngắn hạn . Khi tỷ giáTrong nền kinh tế tự do với hệ thốngtăng thì sẽ làm cho cán cântỷ giá nổi thì cán cân thanh tốn lnthương mại xấu đi.Trong dàicân bằng.hạn , giá hàng nội địa giảm sẽTuy nhiên với hệ thống tỷ giá cốlàm cho cán cân thương mại trởđịnh cán cân thanh tốn có thể khơngnên tốt hơncân bằng.II.Thực trạng tại Việt Nam

Tình hình cán cân thương mại1.Diễn biến tỷ giá đối hoái2Tác động của tỷ giá tới cán cân thương mại ở VN

giai đoạn 2004-20143.Biểu đồ đường cột của tỷ giá với cán cân thương

mại41.Tình hình cán cân thương mại1.Tình hình cán cân thương mạiGiai đoạn 2004-2006 : Trước khi gia nhập WTONămxuất khẩutăngnhập khẩutăngCán cân200426.50028,931.516 24,9 -5.116200532.44722,46.76116,6-4.314200639.82622,744.89122,1-5.065Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Chính sách tỷ giá đối hoái

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×