Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Trên thực tế, bức tranh toàn cảnh về công tác chủ nhiệm lớp ở trường phổ thông, bên cạnh những đóng góp tích cực, cũng nhận diện một số hạn chế. Đó là nhận thức của GV về vai trò công tác chủ nhiệm có nơi, có lúc chưa toàn diện; Công tác quản lý, chỉ đạo

Trên thực tế, bức tranh toàn cảnh về công tác chủ nhiệm lớp ở trường phổ thông, bên cạnh những đóng góp tích cực, cũng nhận diện một số hạn chế. Đó là nhận thức của GV về vai trò công tác chủ nhiệm có nơi, có lúc chưa toàn diện; Công tác quản lý, chỉ đạo

Tải bản đầy đủ - 0trang

Một số biện pháp trong công tác chủ nhiệm lớp

nhiệm giỏi chưa được quan tâm đúng mức, chưa có danh hiệu thi đua cho GV chủ

nhiệm giỏi; Sự phối hợp giữa các lực lượng GV trong và ngoài nhà trường còn

lỏng lẻo, chưa thực sự hỗ trợ tích cực cho công tác chủ nhiệm lớp…

Xuất phát từ những yêu cầu mới, từ hoàn cảnh cụ thể của xã hội, của gia đình

trong thời đại hiện nay, vị trí của GV chủ nhiệm ở trường học có một ý nghĩa đặc

biệt. Vấn đề đặt ra là đòi hỏi thầy cơ giáo chủ nhiệm như thế nào và cần xác định

một cơ chế hoạt động về quyền hạn và trách nhiệm cho phù hợp với thực tế.

Một số học sinh trong lớp khơng được gia đình quan tâm.

Một số học sinh có hồn cảnh gia đình đơng anh chị em, như: Hồ Văn

Quang, Hồ Thị Hiền.

Nhiều học sinh chưa có ý thức vệ sinh cá nhân, như: Hồ Thị Nham, Hồ Văn

Quang.

Trong tình hình hiện nay, vấn đề phổ cập giáo dục dẫn đến việc học tập, ý

thức học tập của các em phần nào bị giảm sút. Để xác định động cơ trong học tập,

người giáo viên chủ nhiệm phải mất thời gian dài.

3. Các giải pháp

Công tác chủ nhiệm lớp tưởng chừng đơn giản, nhưng để thực hiện công tác

chủ nhiệm lớp ở tiểu học có hiệu quả thật khơng dễ chút nào. Người giáo viên

phải vừa như người mẹ dịu dàng, người thầy nghiêm khắc, người bạn gần gũi,

trọng tài phân minh. Muốn đạt được điều đó, mọi việc làm của giáo viên phải xuất

phát từ tình thương yêu học sinh, phải giáo dục học sinh bằng tình cảm.

Nhận biết được tầm quan trọng của người giáo viên chủ nhiệm, ngay từ đầu

năm học tôi đã vạch ra những kế hoạch cụ thể:

Gặp giáo viên chủ nhiệm cũ nắm bắt tình hình chung của lớp và cụ thể đến

từng học sinh. Cần chú ý đến những học sinh giỏi, học sinh cá biệt, học sinh là

cán sự lớp cũ. Hiểu rõ hơn những nguyên nhân mà học sinh yếu, hoàn cảnh những

em cá biệt …

Giáo viên chủ nhiệm lắng nghe ý kiến của giáo viên bộ môn. Kịp thời giải

quyết công việc ở lớp. Từ kinh nghiệm biện pháp giáo dục của giáo viên chủ

nhiệm cũ, tôi điều chỉnh lại biện pháp của mình sao cho phù hợp. Tơi sẽ khơng xa

lánh các em, dùng hình thức sử phạt nghiêm gay gắt sẽ khơng có tác dụng. Tơi sẽ

gần gũi với các em nhiều hơn, thể hiện một tình cảm như người mẹ, người chị,

động viên kịp thời chỉ rõ cho các em việc làm sai làm đúng…Việc sử phạt là việc

bất đắt dĩ và khi dùng biện pháp này thì phải khéo léo, vừa mềm mỏng vừa kiên

quyết.

Khảo sát đối tượng, phân loại học sinh để đưa ra những phương pháp giáo

dục phù hợp:

Đối với học sinh gặp hồn cảnh khó khăn: Tơi ln gần gũi, chia sẻ với học

sinh bằng cách động viên các em đến lớp, có thể hỗ trợ cho các em về bút, vở,..

Đối với học sinh khuyết tật: Luôn tạo cho học sinh khơng có mặc cảm với

các bạn trong lớp. Ln gần gũi, nhắc nhở, động viên em đến lớp. Tạo môi trường

5

Người thực hiện: Tống Nữ Quỳnh Vi - Trường Tiểu học Hướng PhùngMột số biện pháp trong công tác chủ nhiệm lớp

lớp học thân thiện khơng có sự phân biệt để học sinh khuyết tật dễ dàng hòa nhập

với các bạn trong lớp.

Đối với học sinh các biệt về đạo đức: Cần phối kết hợp với gia đình, Đội

thiếu niên để giáo dục đạo đức cho các em. Tôi hết sức nhẹ nhàng, luôn khen ngợi

dù chỉ một việc làm nhỏ, giao cho các em một nhiệm vụ nào đó trong lớp để dần

có thói quen có trách nhiệm.

Đối với học sinh yếu: Không mắng nhiếc, chê cười mà luôn động viên em

làm bài từ dễ đến khó, ln gần gũi, phụ đạo thêm cho em trong mỗi giờ học,

đồng thời cũng phối hợp với gia đình học sinh để có biện pháp kèm cặp thêm ở

nhà.

Học sinh nghỉ học khơng lý do: Tơi ln tìm hiểu lý do nghỉ học, động viên

em đến lớp với nhiều hình thức.

Học sinh có năng lực đặc biệt: Trong q trình giảng dạy, gần gũi với học

sinh, Tôi luôn chú ý đến những năng lực đặc biệt của học sinh để có hướng bồi

dưỡng cho học sinh có thể phát huy được năng lực của bản thân.

Giữ gìn sách vở và đồ dùng học tập: Thường xuyên kiểm tra dụng cụ học

tập, nhắc nhở học sinh phải biết giữ vở sạch và rèn viết chữ đẹp.

Xây dựng đội ngũ cán bộ lớp giỏi quản ký, tổ chức, kiểm tra:

Ngay từ đầu năm học Tôi đã tổ chức cho học sinh tự bầu cho Ban cán sự lớp

đủ đức và tài để quản lý lớp ngày một đi lên. Lớp bầu 1 lớp trưởng, 1 lớp phó.

Lớp chia làm 2 tổ, mỗi tổ bầu 1 tổ trưởng để quản lý các thành viên trong tổ.

Các tổ trưởng luôn theo dõi sát sao - nhắc nhở các tổ viên của mình về học

tập cũng như các hoạt động khác. Lớp trưởng quản lý chung.

Chia tổ :

VD: Lớp tổng số 09 học sinh, tôi chia làm 2 tổ. Tổ 1 có 5 em, tổ 2 có 4 em

(Để tiện cho việc hoạt động nhóm). Mỗi tổ phải đảm bảo nhiều đối tượng:

Có học sinh yếu, học sinh giỏi, học sinh ở địa bàn xa, học sinh ở địa bàn gần, có

học sinh ngoan, có học sinh cá biệt ….

Bầu tổ trưởng tổ phó :

Lấy ý kiến biểu quyết của tổ trên cơ sở gợi ý của giáo viên chủ nhiệm.

Giao nhiệm vụ cho tổ trưởng, tổ phó.

Tổ trưởng: Điều hành cơng việc chung,theo dõi, đơn đốc các hoạt động hàng

ngày của tổ về việc thực hiện nội quy, học tập …

Tổ phó: Theo dõi, điều hành công việc thuộc về lao động, vệ sinh...

Nhiệm vụ chung của tổ trưởng, tổ phó là 15 phút đầu giờ kiểm tra tổ viên

việc học ở nhà, việc làm bài tập, thực hiện nội quy. Tôi đưa ra những quy định cụ

thể để các em tổ trưởng, tổ phó theo dõi chính xác và cơng bằng.

VD: Bắt buộc học sinh phải làm bài tập 100% thầy cô cho về nhà. Nếu làm

còn thiếu phải có lí do chính đáng. Khơng chấp nhận trường hợp bài khó mà

khơng làm, học sinh cần phải suy nghĩ, nếu làm sai 15 phút đầu giờ lớp phó học

Người thực hiện: Tống Nữ Quỳnh Vi - Trường Tiểu học Hướng Phùng6Một số biện pháp trong công tác chủ nhiệm lớp

tập giải đáp, nếu không giải được đưa kiến nghị lên giáo viên.

VD: Nhiệm vụ tổ phó: Đến lượt tổ mình vệ sinh lớp tổ phó nhận bàn giao từ

tổ bạn, phân công tổ viên trực 2 người trên 1 buổi (thứ 2 bạn A – B, thứ 3 bạn C –

D…). Như vậy công việc giao cụ thể, bạn nào làm chưa tốt cuối tuần lớp phó nắm

tình hình, hoặc mất đồ (chổi, xơ múc nước …) sẽ biết được đó là trách nhiệm của

ai, giáo viên chủ nhiệm dễ dàng xử lí.

VD: Trực vệ sinh sân trường: Tổ phó nhận vị trí của tổ mình theo dõi, nhắc

nhở tổ viên, báo cáo chính xác cho lớp phó lao động cụ thể.

Giáo viên chủ nhiệm hướng dẫn các tổ chuẩn bị một cuốn sổ theo dõi tổ

viên.

Bìa sổSỔ THEO DÕI TỔ VIÊN – TỔ 1

Tổ trưởng:

Hồ Thị A

Tổ phó:

Hồ Văn BTrang 1Tuần 1/ Tháng 9

Học tậpS

Họ và tên

T

T

1Hồ Văn A

2Hồ Thị BBT Điểm Điểm

về tốt

kém

nhà

+Xếp

loạiÝ thức đạo đức

Đi

học

trễ+

1Nghỉ

họcVi

phạm

đồng

phục

+Nói

chuyện

++TB

Tốt0

3Phan Văn C

+

Khá

4Nguyễn D

+

+

+

+

TB

Giáo viên chủ nhiệm ra quy định để học sinh trong tổ tự xếp loại.

Ví dụ: Loại tốt: Khơng vi phạm điều gì và có điểm từ khá trở lên.

Loại khá: Còn 1-2 lỗi vi phạm nhưng không phải cố ý.

(Nghỉ học là lỗi cố ý… Xếp loại trung bình, nhắc nhở nhiều lần xếp

loại yếu).

Ví dụ: Bạn B ra đường có mâu thuẫn với bạn khác. Cán sự lớp tìm hiểu rõ và

báo lại giáo viên chủ nhiệm giải quyết kịp thời.

Bố trí chỗ ngồi cho các em:

Giáo viên luôn theo sát học sinh trong lớp để phân chỗ ngồi phù hợp, có thể

bố trí em học yếu với em học khá để giúp đỡ nhau cùng tiến bộ - có sự thay đổi

chỗ ngồi cho học sinh trong từng học kì.

Rèn nề nếp lớp học:

Để lớp học đi vào nề nếp, ngay từ đầu năm học tôi đã quán triệt và thường

xuyên duy trì việc sinh hoạt 15 phút đầu giờ, nề nếp ra vào lớp, tác phong Đội

viên, vệ sinh cá nhân.

Vệ sinh cá nhân, tác phong Đội viên:

7

Người thực hiện: Tống Nữ Quỳnh Vi - Trường Tiểu học Hướng PhùngMột số biện pháp trong công tác chủ nhiệm lớp

Luôn giáo dục vệ sinh cá nhân cho các em ở mọi lúc, mọi nơi. Nhắc nhở học

sinh vệ sinh tay, chân, đầu tóc, quần áo, tác phong Đội viên đầy đủ, gọn gàng.

Thường xuyên kiểm tra vệ sinh cá nhân học sinh trong buổi tiết học, có nhắc

nhở, khen ngợi những học sinh thực hiện tốt vệ sinh cá nhân.

Quy định về việc kiểm tra bài ở nhà: Luôn nhắc nhở học sinh học bài và làm

bài ở nhà trước khi đến lớp, kiểm tra bài cũ là việc làm thường xuyên trong mỗi

tiết học của giáo viên.

Quán triệt về việc nghỉ học không lý do: Không được nghỉ học nếu không có

lý do chính đáng, nghỉ học phải có giấy xin phép.

Đầu tư, tổ chức các phong trào trong nhà trường:

Là một lớp học trong nhà trường, tôi luôn cùng học sinh tham gia tốt, có chất

lượng ở các hoạt động do trường, Đội tổ chức. Mỗi lần tham gia có thành tích thì

tinh thần của cả lớp như nóng lên tạo khơng khí học tập và các hoạt động khác

thêm phần hứng khởi.

Nêu gương và khen thưởng:

Thường xuyên được tổ chức vào các tiết sinh hoạt cuối tuần, học sinh tự

đánh giá lẫn nhau - bình bầu gương tốt trong tuần. Giáo viên có tuyên dương,

khen thưởng kịp thời đối với những học sinh có tiến bộ về học tập cũng như về

đạo đức trong tuần.

Bên cạnh đó giáo viên phải có thói quen viết nhật ký cho học sinh để qua đó,

giáo viên sẽ nắm được những suy nghĩ, tâm tư, tình cảm... của các em, hồn thành

tốt nhất cơng tác chủ nhiệm của mình.

Giáo viên chủ nhiệm làm cơng tác quan hệ với gia đình và xã hội :

Tổ chức họp phụ huynh từ đầu năm học nhằm nắm bắt tâm tư, nguyện vọng

của phụ huynh học sinh. Đồng thời cũng đưa ra những yêu cầu, những đề nghị của

Nhà trường để cùng phụ huynh giáo dục học sinh một cách toàn diện.

Hằng ngày phải kiểm tra sách vở các em.

Nhắc nhở con em làm bài tập và học bài ở nhà.

Soạn sách vở đi học theo thời khóa biểu.

Giáo dục học sinh có ý thức gọn gàng, ngăn nắp.

Quan tâm, tạo điều kiện cho các em đến lớp, đến trường đầy đủ, bên cạnh đó

tránh tình trạng các em trốn học không đến lớp.

Cần chú ý đến gia đình nghèo, kiến nghị lên cấp trên các khoản đóng góp.

Vận động các nhà hảo tâm, chính quyền hỗ trợ như: áo quần, tập vở, sách giáo

khoa….

Tổ chức lớp: Thăm hỏi, động viên các gia đình gặp hồn cảnh không may.

Giáo viên chủ nhiệm in sẵn sổ liên lạc, lấy chữ ký và chữ viết của phụ huynh

làm mẫu. Quy định thứ 2 hàng tuần gởi sổ liên lạc về nhà …gia đình nắm bắt ưu

Người thực hiện: Tống Nữ Quỳnh Vi - Trường Tiểu học Hướng Phùng8Một số biện pháp trong công tác chủ nhiệm lớp

nhược điểm của con em mình – đưa ý kiến nhận xét và yêu cầu đến giáo viên chủ

nhiệm.

Họp phụ huynh lần 2 vào cuối học kì I.

Họp phụ huynh lần 3 vào cuối học kì II.

Thường xuyên cập nhật Nhật ký chủ nhiệm trên website của nhà trường,

thông tin kịp thời những vấn đề liên quan đến công tác chủ nhiệm lớp, tạo cầu nối

thông tin giữa giáo viên – phụ huynh và nhà trường. Qua đó nhận được ý kiến chỉ

đạo kịp thời của Nhà trường, ý kiến góp ý của phụ huynh nhằm nâng cao công tác

chủ nhiệm lớp, tác động tích cực đến việc dạy – học tồn diện cho học sinh.

4. Kết quả thực hiện

Tôi đã áp dụng những biện pháp công tác chủ nhiệm trên vào lớp 3D trong

năm học 2014 - 2015 mà tôi đang là giáo viên chủ nhiệm. Đến nay tập thể lớp đã

đi vào nề nếp, sĩ số đảm bảo, tỉ lệ chuyên cần cũng được nâng cao.

Các em rất ngoan ngoãn, chăm chỉ học tập, như: Hồ Văn Khánh, Hồ Thị Kí.

Nhiều học sinh có tiến bộ vượt bậc trong học tập, như: Hồ Văn Quang, Hồ

Văn Liêm.

Một số em đã vượt qua điều kiện khó khăn của gia đình để đến lớp đầy đủ,

chuyên cần, như: Hồ Văn Quang, Hồ Thị Hiền.

Vệ sinh, tác phong Đội viên của các em cũng trở nên sạch sẽ, gọn gàng, đầy

đủ.

Học sinh giúp đỡ nhau cùng tiến bộ trong học tập: Hồ Văn Khánh- Hồ thị

Nghỉ, Hồ Thị Kí - Hồ Thị Văng,..

Tất cả học sinh trong lớp đều ngoan ngoãn, lễ phép, biết kính trên nhường

dưới, biết giữ phép lịch sự khi giao tiếp.

Khơng có học sinh nghỉ học dài ngày.

Tập thể lớp tham gia tốt các hoạt động do nhà trường, Đội thiếu niên tổ chức.

Đại đa số học sinh của lớp chủ nhiệm có ý thức, kỉ luật cao. Biết phê bình, tự

phê bình, thi đua học tập.

Sự kết hợp chặt chẽ giữa giáo viên chủ nhiệm và gia đình, thơng tin chính

xác kịp thời.

Các em tự rèn cho mình một ý thức giữ gìn lớp sạch đẹp. Trong suốt buổi

học lớp khơng có hiện tượng xả rác bừa bãi, lớp học thống mát.

Từng tổ có ý thức về trách nhiệm được giao và bảo quản cây xanh đạt hiệu

quả cao.

Ý thức chấp hành nội quy của các em rất cao. Trang phục trước khi đến lớp

và sau khi ra khỏi trường gọn gàng, sạch sẽ.

Trên đây là những kết quả đạt được khi tôi áp dụng bằng các biện pháp

trên. Nhờ đó, tơi tranh thủ thời gian hồn thành tốt nhiều công tác kiêm nhiệm

khác.

Người thực hiện: Tống Nữ Quỳnh Vi - Trường Tiểu học Hướng Phùng9Một số biện pháp trong công tác chủ nhiệm lớp* Bài học kinh nghiệm:

Qua q trình làm cơng tác chủ nhiệm lớp, tơi đúc rút ra một số kinh nghiệm

sau:

Giáo viên cần có có phẩm chất đạo đức tốt, có sức khỏe, lòng nhiệt tình, u

nghề.

Người giáo viên cần có năng lực tổ chức, điều hành lớp, có kĩ năng giao tiếp

tốt.

Đối xử, gần gũi, công bằng với học sinh.

Cần nắm chắc nhiệm vụ của giáo viên chủ nhiệm và quyền trẻ em.

Cở sở vật chất của nhà trường phải đảm bảo.

Để thành công trong cơng tác chủ nhiệm lớp thì mỗi một giáo viên hãy dành

một khoảng thời gian nhất định để nghĩ về những học sinh của mình, về cách

giáo dục, cách đối xử với học sinh, cách xử lý đối với những học sinh còn mắc lỗi.

Ở cấp tiểu học, mỗi thầy cô giáo là một ánh mặt trời mà các em học sinh như

những đóa hoa hé nụ dưới ánh nắng. Vì vậy, người giáo viên chủ nhiệm lớp bằng

chính nhân cách của mình, ln là một tấm gương sáng tác động tích cực đến việc

hình thành nhân cách, phẩm chất đạo đức của học sinh.

Người giáo viên tiểu học ngoài việc trực tiếp giảng dạy lớp chủ nhiệm, giáo

viên chủ nhiệm trước hết là nhà giáo dục, là người tổ chức hoạt động giáo dục,

quan tâm tới từng học sinh, chăm lo đến việc rèn luyện đạo đức, hành vi, những

biến động về tư tưởng, nhu cầu, nguyện vọng của các em.

Không chỉ vậy, mà giáo viên chủ nhiệm cần có kế hoạch cụ thể cho từng

tuần, từng tháng, từng học kì và cho cả năm học. Đầu năm phải có được nội quy,

quy định riêng của lớp lồng ghép trong nội quy của nhà trường.

Xây dựng đội ngũ cán sự lớp: giỏi trong học tập và ý thức đạo đức tốt, năng

động, sáng tạo, mạnh dạn, là cánh tay đắc lực của giáo viên chủ nhiệm.

Sự kết hợp chặt chẽ của giáo viên bộ mơn, có biện pháp và hỗ trợ kịp thời

cùng giáo viên chủ nhiệm.

Sự quan tâm của gia đình, kết hợp chặt chẽ cùng giáo viên chủ nhiệm bên

cạnh đó nhờ sự giúp đỡ của BGH nhà trường, của chính quyền địa phương và

được thể hiện rõ qua Nhật ký chủ nhiệm và Cổng thông tin trên website của Nhà

trường.

Để học sinh có được những gì cần có, thì trước hết trong mỗi người giáo viên

cần có cái tâm, có lòng nhiệt tình, phương pháp hợp lý và có niềm tin yêu học

sinh. Hãy làm hết khả năng của mình để trong mỗi học sinh ln có dấu ấn tơt về

người thầy (cơ) chủ nhiệm.

Người thực hiện: Tống Nữ Quỳnh Vi - Trường Tiểu học Hướng Phùng10Một số biện pháp trong công tác chủ nhiệm lớpIV. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

1. Kết luận

Trên cơ sở đánh giá thực trạng công tác GV chủ nhiệm lớp, phân tích các u

cầu đối với cơng tác GV chủ nhiệm và người GV làm công tác chủ nhiệm ở

trường phổ thông, nhiều đề xuất, kiến nghị đã được đưa ra mang tính định hướng

và giải pháp tăng cường năng lực công tác GV chủ nhiệm ở trường phổ thông đó

là: Nghiên cứu để bổ sung, điều chỉnh các chế độ chính sách đối với GV làm cơng

tác chủ nhiệm lớp cũng như những quy định đối với công tác chủ nhiệm theo

hướng: Tăng số tiết chủ nhiệm lớp cho GV, tăng thời lượng thực hành, thực tập về

công tác chủ nhiệm trong trường sư phạm. Hiện nội dung công tác của GV chủ

nhiệm được hướng dẫn trong một số ít học trình tại ĐHSP. Trong khi đó, SV ra

trường đi công tác 1 năm tập sự, song thực tế rất hình thức, ít nhận được sự hướng

dẫn sâu sắc mà GV tập sự phải tự học, tự làm là chính…; Tổ chức thi GV chủ

nhiệm giỏi các cấp và có chế độ khen thưởng, tơn vinh GV chủ nhiệm giỏi tạo

động lực nghề nghiệp cho giáo viên; Phát hành tài liệu tham khảo…

“Mỗi ngày tôi thường dành một chút thời gian nhất định để tĩnh tâm suy nghĩ

về HS của mình, về cách mình giáo dục, đối xử với HS, về cách xử lý những HS

còn mắc lỗi. Làm thế nào để giải quyết được vấn đề sao cho vừa xây dựng được

lòng tin, sự tơn trọng và ý thức kỷ luật của HS một cách thân thiện. Không có

cơng thức chung nhất cho cơng tác chủ nhiệm, nhưng trước tiên cần phải có cái

tâm, khơng có lòng nhiệt tình và phương pháp hợp lý thì sẽ đem lại thành cơng.

Hãy làm hết khả năng để trong tâm trí của những học trò thân u ghi lại một hình

ảnh đẹp về người thầy chủ nhiệm” – Tâm sự của cơ giáo Trần Thị Sương – Phòng

GD Hồi Nhơn, Bình Định có lẽ là tiếng lòng chủng của những thầy cô đang làm

công tác GV chủ nhiệm trong các trường phổ thông hiện nay tại Việt Nam. Trong

khi chờ đợi những điều kiện tốt đẹp hơn, những quy định, cơ chế thuận lợi hơn

cho công tác GV chủ nhiệm, mỗi người thầy cần có cái tâm, có niềm tin yêu HS

từ tận đáy lòng mình.

Trong cơng tác chủ nhiệm lớp, tơi gặp rất nhiều khó khăn. Bằng kinh nghiệm

nhỏ bé của mình tơi áp dụng vào thực tế, nắm bắt tình hình học sinh khi khơng

đứng lớp, xử lí học sinh kịp thời, được phụ huynh thống nhất. Tôi tin rằng với

biện pháp nêu trên, được sự giúp đỡ của giáo viên bộ mơn, của BGH nhà trường,

gia đình và xã hội, kết quả trong công tác chủ nhiệm lớp sẽ đạt cao hơn.

Là một giáo viên trực tiếp giảng dạy và làm công tác chủ nhiệm lớp, bản

thân tôi mạnh dạn đưa ra một số kinh nghiệm về công tác chủ nhiệm lớp mà trong

những năm học qua đã đúc rút được. Rất mong sự góp ý, chia sẽ của quý đồng

nghiệp.Người thực hiện: Tống Nữ Quỳnh Vi - Trường Tiểu học Hướng Phùng11Một số biện pháp trong công tác chủ nhiệm lớp2. Ý kiến đề xuất

Trong quá trình làm công tác chủ nhiệm lớp, tôi gặp phải một số vấn đề. Vì

vậy tơi xin có một vài đề xuất sau:

Đối với nhà trường:

Cần động viên kịp thời, khen thưởng xứng đáng cho những tập thể lớp đạt

thành tích sau một thời gian phấn đấu.

Tạo nhiều sân chơi ngoài giờ, ngồi lớp hơn nữa để giúp học sinh có thêm

những kiến thức bổ ích khác.

Cần đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học đầy đủ để việc dạy học đạt

kết quả cao hơn.

Đối với phụ huynh học sinh:

Cần quan tâm hơn đến việc học tập và các hoạt động khác của con em.

Tạo mọi điều kiện để học sinh đến lớp đầy đủ, chuyên cần, kết hợp với

GVCN để giáo dục con em tốt hơn.

Trên đây là những kinh nghiệm của bản thân tôi về công tác chủ nhiệm lớp.

Tơi rất mong được sự đóng góp ý kiến, chia sẽ của các đồng nghiệp, của BGH nhà

trường để công tác chủ nhiệm lớp của tôi ngày được hoàn thiện hơn.

Xin chân thành cảm ơn các đồng chí!XÁCNHẬNCỦATHỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊHướng Phùng, ngày 08 tháng 04 năm 2015

Tơi xin cam đoan đây là SKKN của

mình viết, khơng sao chép nội dung của

người khác.

Người viếtTống Nữ Quỳnh ViNgười thực hiện: Tống Nữ Quỳnh Vi - Trường Tiểu học Hướng Phùng12Một số biện pháp trong công tác chủ nhiệm lớpĐÁNH GIÁ CỦA HĐKH TRƯỜNG TH HƯỚNG PHÙNG

...................................................................................................................................

...................................................................................................................................

...................................................................................................................................

...................................................................................................................................

...................................................................................................................................

...................................................................................................................................

...................................................................................................................................

...................................................................................................................................

...................................................................................................................................

.........ĐÁNH GIÁ CỦA HĐKH PHỊNG GD&ĐT HƯỚNG HĨA

...................................................................................................................................

...................................................................................................................................

...................................................................................................................................

...................................................................................................................................

...................................................................................................................................

...................................................................................................................................

...................................................................................................................................

...................................................................................................................................

...................................................................................................................................

........Người thực hiện: Tống Nữ Quỳnh Vi - Trường Tiểu học Hướng Phùng13Một số biện pháp trong công tác chủ nhiệm lớpNgười thực hiện: Tống Nữ Quỳnh Vi - Trường Tiểu học Hướng Phùng14Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Trên thực tế, bức tranh toàn cảnh về công tác chủ nhiệm lớp ở trường phổ thông, bên cạnh những đóng góp tích cực, cũng nhận diện một số hạn chế. Đó là nhận thức của GV về vai trò công tác chủ nhiệm có nơi, có lúc chưa toàn diện; Công tác quản lý, chỉ đạo

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×