Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
XII. THỦ PHÁP VIẾT KỊCH:

XII. THỦ PHÁP VIẾT KỊCH:

Tải bản đầy đủ - 0trang

II.THỦ PHÁP VIẾT KỊCH:• 5. Hài:

• 5.1 Bản chất của Hài:

• Những tiếng cười phát sinh từ những tình huống

ngẫu nhiên hoặc do bản năng sinh lý như vấp

té, tật nguyền, nói lắp, nói ngọng… thực tế

khơng thuộc về cái hài.II.THỦ PHÁP VIẾT KỊCH:• 5. Hài:

• 5.1 Bản chất của Hài:

• Tiếng cười trong cái hài phải là một loại vũ khí,

một phương tiện, để phê phán mặt trái của cuộc

sống, để phủ định tất cả những gì xấu xa, giả

dối, lỗi thời, đó là hình thức phê phán đặc biệt

qua đó khẳng định cái mới, cái tốt đẹp.II.THỦ PHÁP VIẾT KỊCH:• 5. Hài:

• 5.1 Bản chất của Hài:

• Như vậy, cái cười trong cái hài là cái cười đặc

biệt nhằm vào đối tượng cụ thể, là cái cười có

mục đích và ý nghĩa xã hội sâu sắc.II.THỦ PHÁP VIẾT KỊCH:• 5. Hài:

• 5.1 Bản chất của Hài:

• Tiếng cười bao giờ cũng xuất phát từ nguyên

nhân khách quan đó là đối tượng có khả năng

gây cười. Đối tượng này chứa sự mâu thuẫn, sự

khơng tương xứng có thể cảm nhận được về

phương diện xã hội – thẩm mỹ.II.THỦ PHÁP VIẾT KỊCH:• 5. Hài:

• 5.1 Bản chất của Hài:

• Chẳng hạn như mâu thuẫn giữa hình thức với

nội dung, hành động với tình huống, mục đích

với phương tiện, bản chất với biểu hiện… Trong

đó, có thể tồn bộ đối tượng hoặc là một trong

những mặt của nó đối lập với những lí tưởng

thẩm mỹ cao đẹp.II.THỦ PHÁP VIẾT KỊCH:• 5. Hài:

• 5.1 Bản chất của Hài:

• “Cái hài là sự trống rỗng và sự vô nghĩa bên

trong được che đậy bằng một cái vỏ huênh

hoang tự cho rằng có nội dung và ý nghĩa thực

sự.” (Séc-nư-sép-xki, nhà văn, nhà tư tưởng

Nga).II.THỦ PHÁP VIẾT KỊCH:• 5. Hài:

• 5.1 Bản chất của Hài:

• Như vậy bản chất cái hài là cái xấu được ngụy

trang bằng hình thức tốt đẹp khi được phanh

phui, bộc lộ sẽ tạo ra tiếng cười.II.THỦ PHÁP VIẾT KỊCH:• 5. Hài:

• 5.1 Bản chất của Hài:

• Tuy nhiên khơng phải mọi cái xấu đều là cơ sở

tạo nên cái hài. Trước những cái xấu về mặt

sinh học, những khuyết tật bẩm sinh của con

người, chúng ta không những không cười được

mà trái lại còn cảm thấy xót xa, thương cảm.II.THỦ PHÁP VIẾT KỊCH:• 5. Hài:

• 5.1 Bản chất của Hài:

• Chỉ có những cái xấu về mặt xã hội, xấu về đạo

đức về nhân cách, xấu về lối sống vì lý tưởng

như: thói xu nịnh , háo danh, giả dối, độc ác,

phản bội, … mới là đối tượng của cái hài.

Những cái xấu cái đáng cười đó tồn tại phổ biến

trong những cái đã cũ, đã trở nên lạc hậu, lỗi

thời, đã mất hết vai trò lịch sử.II.THỦ PHÁP VIẾT KỊCH:• 5. Hài:

• 5.1 Bản chất của Hài:

• Ví dụ: Trong tiểu phẩm “Mình ơi” của Buffalo ở

vòng 8 CXV-TLH 2016, nữ diễn viên Khả Như

đã lột tả nhân vật bà cả, người phụ nữ thời xưa

mang trong mình một cái ghen thâm thúy, dữ

dội, độc ác một cách sâu sắc với hai cơ vợ bé

khi mà chồng mình đã chết từ lâu, làm cho

người xem vừa cười, vừa sởn tóc gái, nỗi da gà.II.THỦ PHÁP VIẾT KỊCH:• 5. Hài:

• 5.1 Bản chất của Hài:

• Hay trong tiểu phẩm “Báu vật của lồi khỉ” của

Xpro trong vòng 4, tiểu phẩm nói về một nhóm

người vì muốn tìm kho báu nên đã bắt nhốt

những chú khỉ vì tin rằng chúng đang nắm giữ

kho báu đầy của cải. Để đạt được mục đích,

nhóm người đã khơng ngại đốt ln cả cánh

rừng.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

XII. THỦ PHÁP VIẾT KỊCH:

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×