Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
IV. THỂ TÀI VÀ PHONG CÁCH:

IV. THỂ TÀI VÀ PHONG CÁCH:

Tải bản đầy đủ - 0trang

IV. THỂ TÀI VÀ PHONG CÁCH:

• Sân khấu có các thể tài chính yếu: Bi, Hài,

Châm biếm, Chính kịch.

• Xung đột bi kịch là những xung đột mãnh liệt

một còn một mất như nước với lửa vì nó xuất

phát từ những mâu thuẫn đối kháng.IV. THỂ TÀI VÀ PHONG CÁCH:

• Sân khấu có các thể tài chính yếu: Bi, Hài,

Châm biếm, Chính kịch.

• Bi kịch thường dùng để ca ngợi những nhân vật

cao cả mang lấy một lý tưởng đẹp đẽ. Nhân vật

bi kịch sống làm cho nhân dân mến phục, chết

làm cho người ta kính trọng, yêu thương. Bi kịch

ln có tính giáo dục cao.IV. THỂ TÀI VÀ PHONG CÁCH:

• Sân khấu có các thể tài chính yếu: Bi, Hài,

Châm biếm, Chính kịch.

• Thể tài Bi có 3 thể loại chính:

• 1. Bi hùng (Trương Định; Thủ Khoa Hn;

Nguyễn văn Trổi)

• 2. Bi thảm (Phan Thanh Giản)

• 3. Bi kịch lạc quan (là một thể loại bi kịch rất

mới, ra đời vào thời đại cách mạng vô sản).IV. THỂ TÀI VÀ PHONG CÁCH:

• Sân khấu có các thể tài chính yếu: Bi, Hài,

Châm biếm, Chính kịch.

• Kết thúc của bi kịch thường phá vỡ trạng thái

khởi đầu của trò kịch (ex: Romeo –Jiulijet).IV. THỂ TÀI VÀ PHONG CÁCH:

• Sân khấu có các thể tài chính yếu: Bi, Hài,

Châm biếm, Chính kịch.

• HÀI: Là một thể tài sân khấu, khi diễn loại kịch

hài thì người xem cười cợt vì kịch hài là để cười

những gì trái khốy, ngược đời, nghịch lý…Nhân

vật hài sống thì gây cười cho thiên hạ, mà chết

thì người ta nhắc nhở với giọng chê bai.IV. THỂ TÀI VÀ PHONG CÁCH:

• Sân khấu có các thể tài chính yếu: Bi, Hài,

Châm biếm, Chính kịch.

• Hài kịch đúng là một vũ khí để đấu tranh cho cái

đẹp của cuộc sống, vì nó chống cái xấu để biểu

dương cái đẹp. Hài kịch khi kết thúc lặp lại cái

nguyên trạng của vở diễn khi mới khởi sự.IV. THỂ TÀI VÀ PHONG CÁCH:

• Sân khấu có các thể tài chính yếu: Bi, Hài,

Châm biếm, Chính kịch.

• Hài kịch (thể tài hài) có nhiều thể loại:

• Hài kịch ngộ nhận (hiểu lầm)

• Hài kịch tính cách.

• Hài kịch tình huống.

• Hài kịch trí tuệ…v…v….VIII. THỂ TÀI VÀ PHONG CÁCH:

• Sân khấu có các thể tài chính yếu: Bi, Hài,

Châm biếm, Chính kịch.

• THỂ TÀI CHÂM BIẾM:

• Gần như thể tài duy trì cái cười trong châm

biếm.

• Cái cười châm biếm là cái cười độc hại, miệt thị,

là cái cười cắn răng, mím môi như để mạt sát kẻ

xấu. Nhân vật của kịch châm biếm là những con

người lừa đảo, bịp đời, mạt hạng...Thực hành viết

tiểu phẩm sân khấuTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

IV. THỂ TÀI VÀ PHONG CÁCH:

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×