Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
I. ĐẶC TRƯNG CỦA KỊCH:

I. ĐẶC TRƯNG CỦA KỊCH:

Tải bản đầy đủ - 0trang

I. ĐẶC TRƯNG CỦA KỊCH:

2. Phân loại:• Căn cứ vào thể loại: hài kịch, bi kịch, bi hài

kịch, chính kịch...

• Căn cứ vào đề tài: kịch cổ điển, kịch dân

gian, kịch thần thoại, kịch hiện đại...

• Căn cứ thời gian biểu diễn: tiểu phẩm sân

khấu, kịch ngắn, kịch dài.

• Căn cứ hình thức biễu diễn: Kịch nói, cải

lương, tuồng, chèo, dân ca khu V, dân ca

Bình Trị Thiên, dân ca Huế…I. ĐẶC TRƯNG CỦA KỊCH:

• 3. Đặc trưng:Thể hiện cuộc sống bằng các hành động

kịch, thông qua các xung đột tính cách xảy ra

trong q trình xung đột xã hội, được khái

quát và trình bày trong một cốt truyện chặt

chẽ với độ dài thời gian khơng q lớn.Có 3 tính chất: Tính hành động, tính mâu

thuẫn và tính tổng hợp.

I. ĐẶC TRƯNG CỦA KỊCH:3.1 Tính hành động:

Lời kịch phải “ám chỉ”, phải nói cho được hành

động của nhân vật. Trong lời kịch có tuyến hình

thể, tuyến tâm lý và tuyến tình cảm.Lời kịch: Khơng phải là “lời nói bình thường”

mà phải “tóm gọn tâm tư, tình cảm của nhân vật”

thơng qua “lời kịch”. Nói lên được “tâm lý, tình

cảm của nhân vật”. Ngược lại, thông qua “hành

động của nhân vật” nói lên được “tâm tư tình cảm

của vở kịch, của lời nói”.I. ĐẶC TRƯNG CỦA KỊCH:3.2 Tính mâu – thuẫn:

Hơn bất cứ loại hình nào khác, kịch phải

có mâu thuẫn, đối lập, xung đột nhau mới gọi

là kịch. Để cấu thành một vở kịch là phải có

hai phe đối nghịch (hoặc địch – ta; hoặc ta –

với ta nhưng khác nhau về tư tưởng).Khơng phải bất cứ truyện nào có lời nói là

dựng thành kịch được. Cần thiết phải có mâu

thuẫn mới dựng thành kịch được.Có thể nói: mâu thuẫn là xương sống của

vở kịch.I. ĐẶC TRƯNG CỦA KỊCH:

3.3 Tính tổng hợp:Kịch nó sử dụng những ngơn ngữ biểu hiện

phương tiện của các loại hình nghệ thuật khác

(văn học, thơ…). Kịch phải có chất thơ, có khi

một vở kịch diễn lên xem như một bài thơ vậy.Kịch biến những phương tiện biểu hiện khác

của các loại hình nghệ thuật thành của mình. Do

đó, u cầu của một người viết kịch là phải rành

rẻ các loại hình nghệ thuật khác, phải biết nghiên

cứu và phải biết sử dụng.

I. ĐẶC TRƯNG CỦA KỊCH:

Macxim –Goorky nói: “…Chỉ khi nào nắm

vững được kỹ thuật thì mới phát huy chất liệu

một hình thức nghệ thuật tương đối hồn

chỉnh…”Khi nghiên cứu, xem xét một cốt truyện có

thể dựng thành kịch được khơng? Thì phải xem

nó có đủ 3 tính: hành động – mâu thuẫn – tổng

hợp khơng? Từ đó mới quyết định được.II. MÂU THUẪN – XUNG ĐỘT:

• 1. MÂU THUẪN – XUNG ĐỘT KỊCH.

• 1.1 Mâu thuẫn là sự va chạm, sự không đồng

nhất giữa các quan điểm, mục đích , lối sống,

tâm tư của con người.

• Mâu thuẫn nội bộ: là mâu thuẫn quan điểm.

• Mâu thuẫn đối kháng: là mâu thuẫn về quyền lợi.II. MÂU THUẪN – XUNG ĐỘT:

• 1. MÂU THUẪN – XUNG ĐỘT KỊCH.

• Mâu thuẫn trong kịch là cuộc đấu tranh thơng

qua hành động của những con người, những

nhóm người nhằm đạt đến mục đích của mình.

• Cuộc sống ln ln có mâu thuẫn nhưng tản

mạn khơng tập trung.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

I. ĐẶC TRƯNG CỦA KỊCH:

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×