Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
CHƯƠNG 2. Cài Đặt Laravel Và Các Phần mềm liên quan

CHƯƠNG 2. Cài Đặt Laravel Và Các Phần mềm liên quan

Tải bản đầy đủ - 0trang

- Xampp

- Composer1. Download và cài đặt Xampp

- Truy cập vào trang web: https://www.apachefriends.org-Sau khi tải file cài đặt về xong, hãy chạy nó, sau đó chọn Next.-Ở phần chọn đường dẫn, bạn hãy chọn đường dẫn cần lưu cài đặt của XAMPP.

Lưu ý rằng đường dẫn này bạn phải nhớ vì khi cài đặt web lên localhost, bạn phải

truy cập vào thư mục này. Bạn nên để mặc định là c:\xampp. Tiếp tục ấn Next19-Ở trang kế tiếp, bạn bỏ chọn phần “Learn more about Bitnami for XAMPP“. Và ấn

Next 2 lần nữa để bắt đầu quá trình cài đặt XAMPP.-Sau khi cài xong, ấn nút Finish để kết thúc cài đặt và mở bảng điều khiển của

XAMPP. Tuy nhiên, hãy khởi động lại máy sau khi cài đặt xong để tránh tình trạng

khơng khởi động được localhost.-Khởi động Localhost20-Bạn để ý sẽ thấy hai ứng dụng Apache và MySQL có nút Start, đó là dấu hiệu bảo

2 ứng dụng này chưa được khởi động, hãy ấn vào nút Start của từng ứng dụng để

khởi động Webserver Apache và MySQL Server lên thì mới chạy được localhost.2. Download và cài đặt Composer

- Truy cập vào trang web: https://getcomposer.org/download/- Trong quá trình cài đặt, bạn sẽ được composer báo chọn đến file php.exe trongxampp hoặc wam21- Sau khi cài đặt xong, composer có yêu cầu bạn làm các bước sau:1. Mở cmd.exe

2. Đóng tất cả các cửa sổ windows lại ( bao gồm cả cmd.exe )

3. Mở lại cmd.exe

4. Đóng lại rồi logout ra khỏi windows , sau đó login lại.

5. Cuối cùng ta bật cmd.exe lên là xong.3. Cài Đặt Laravel

- Khởi động cmd, truy cập vào thư mục muốn cài đặt Laravel.

- Chạy lệnh: composer create-project –prefer-dist laravel/laravel {Tên project

Laravel}22-Sau khi cài xong ta có thư mục sauảnh

- Cấu trúc thư mục bao gồm

• App\Http : Chứa các bộ điều khiển route, controller,…. Ta sẽ phải dùng nhiều tớithư mục này.

Config : Chứa các file cấu hình cho hệ thống

Database : Nơi chúng ta cấu hình các bộ dữ liệu mẫu : migrate, seed

Public : Nơi lữu trữ các thư viện CSS, JavaScript, các hình ảnh.

Resources\Views : Lưu trữ các file giao diện mã html views.

File .env: Cài đặt liên kết tới database cho hệ thống.

4. Tìm Hiểu Về Route

Cấu trúc

4.1.4.2.Truyền Tham Số Trên Route

4.2.1 Truyền Tham Số Trên Route

234.2.2 Đặt Điều Kiện Cho Tham Số Với Phương Thức where();-4.3.Các Trường Hợp KhácĐịnh Danh Cho Route

- Cách 1: Khai Báo ‘as’=> ‘ten Route’ Trong Tham Số Sau:-Cách 2: Cách này khá ngắn gọn và dễ dùng : thêm phương thức name(‘tên route’)

ở cuối.-Gọi Route bằng tên đã đặt, ta sử dụng route(‘ten route’);4.4. Route Group245. Tìm Hiểu Về Controller5.1 Cấu Trúc Controller

- Các Controller sẽ được lưu tại thư mục App/Http/Controllers trong Laravel.5.2 Tạo Controller

- Các Controller sẽ được lưu tại thư mục App/Http/Controllers trong Laravel.

ảnh:

5.3 Gọi Controller

- Để gọi một hàm trong Controller ta sẽ phải thông qua Route bằng cách khai báo như

sau:5.4 Nhận Dữ Liệu Từ Route

256. Tìm Hiểu Về Model

6.1 Tạo Model

- Cách 1: tạo Model bằng ComposerCác bạn chỉ cần mở cmd(commandline) lên và trỏ đến thư mục chứa project Laravel

của các bạn và gõ lệnh.- Khi đó Composer sẽ tự tạo cho bạn 1 Model ở trong thư mục App\.phpTrong file model đã tạo sẽ có thơng tin như sau:Cách 2: tạo bằng tay

Có nghĩa tự tạo file và copy 1 model có sẵn và sửa lại 1 số chỗ.

Lưu ý: tên file model cũng là tên của class.

Ví dụ mình sẽ tạo file VIPModel.php trong App\Model, nội dung file sẽ là:

-6.2 Truy xuất và sử dụng Model trong Controller

26- Sẽ dùng model testModel trong thư mục App\Model đã định nghĩa 1 phương thức

như sau:-Qua bên Controller, các để use 1 model như sau:- Các bạn thêm ngay bên dưới namespace của Controller nhé. Ở đây mình sẽ dùngmodel mặc định là WelcomeController

File controller khi mình đã chỉnh sửa hồn chỉnh:7. Tìm Hiểu View

7.1 Tạo View

- Trong Laravel 5.x, Views được đặt trong thư mục Resources > Views, bạn chỉ cầntạo 1 file .php hoặc .blade.php(blade template) để sử dụng277.2 Gọi View

- Ví dụ có file : congnghe5s.blade.php

- Trong Route thêm- Tại Controller thêm:CHƯƠNG III. PHÂN TÍCH HỆ THỐNG1.Giới thiệu hoạt động mua bán điện thoại di động

Hệ thống website giới thiệu và bán điện thoại di đông là một hệ thống cung cấp cho

người sử dụng là khách hàng, những mẫu điện thoại , nhà cung cấp để xem và mua cập

nhập thông tin sản phẩm và hoạt động mua bán được diễn ra dưới sự quản lý của admin.

Đối với người dùng là khách hàng hệ thống cho phép tìm kiếm, xem thông tin, các thông

báo về sản phẩm được đăng bán, và chọn mua hàng. Người quản lý thực hiện các chức2.

3.-năng để quản lý thông tin, các thông báo, chốt đơn hàng.

Các thành phần tham gia

Khách hàng:Tham gia vào website tìm kiếm thơng tin sản phẩm, mua hàng

Chủ shop: đăng các sản phẩm mà mình có lên trang web

Người quản lý: quản lý việc đăng sản phẩm của các chủ shop, quản lý đơn đặt hàng

Yêu cầu chức năng

Từ đó các chức năng cần có để xây dựng trang là:

Quản lý:

Kiểm sốt được thơng tin về các shop

Kiểm soát số lượng mặt hàng trong kho

Kiểm soát thành viên đăng ký, đăng nhập

Kiểm soát đơn đặt hàng

Kiểm soát thống kê thu chi của chủ shop

28-Chủ shop

Có thể biết số lượng mặt hàng đã đăng, số lượng tồn, số lượng còn

Kiểm sốt thơng tin khách hàng vào mua hàng

Đăng các sản phẩm lên trang bán hàng

Kiểm sốt thơng tin sản phẩm

Khách hàng

Tìm kiếm sản phẩm

Mua hàngCHƯƠNG IV. XÂY DỰNG CHƯƠNG TRÌNH DEMO

1. Cấu Trúc Database

-Database của trang web giới thiệu và bán điện thoại gồm: 8 bảng cơ bảnHình 4.1 : Cấu trúc Database

1.2 Bảng bills

- bills: bảng thông tin hóa đơnHình 4.2 : Bảng thơng tin hóa đơn

- Gồm có 8 Trường:

• id (int(10)): khóa chính

• id_customer(int(11)) : khóa phụ

29Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

CHƯƠNG 2. Cài Đặt Laravel Và Các Phần mềm liên quan

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×