Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Trong thực tế các máy phát điện xoay chiều 1 pha hay 3 pha đều phát điện áp xoay chiều có dạng hình sin. Vì vậy đòng điện xoay chiều trong mạch điện cũng có dạng hình sin nghĩa là biến đổi theo quy luật hàm sin theo thời gian.

Trong thực tế các máy phát điện xoay chiều 1 pha hay 3 pha đều phát điện áp xoay chiều có dạng hình sin. Vì vậy đòng điện xoay chiều trong mạch điện cũng có dạng hình sin nghĩa là biến đổi theo quy luật hàm sin theo thời gian.

Tải bản đầy đủ - 0trang

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Trong thực tế các máy phát điện xoay chiều 1 pha hay 3 pha đều phát điện áp xoay chiều có dạng hình sin. Vì vậy đòng điện xoay chiều trong mạch điện cũng có dạng hình sin nghĩa là biến đổi theo quy luật hàm sin theo thời gian.

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×