Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Khi mạch điện phức tạp hoặc không biết kết cấu của mạng bốn cực thì ta dùng các công thức tính Aik của trạng thái ngắn mạch và hở mạch đầu ra.

Khi mạch điện phức tạp hoặc không biết kết cấu của mạng bốn cực thì ta dùng các công thức tính Aik của trạng thái ngắn mạch và hở mạch đầu ra.

Tải bản đầy đủ - 0trang

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Khi mạch điện phức tạp hoặc không biết kết cấu của mạng bốn cực thì ta dùng các công thức tính Aik của trạng thái ngắn mạch và hở mạch đầu ra.

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×