Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
7 Hướng dẫn điều chỉnh YCTT

7 Hướng dẫn điều chỉnh YCTT

Tải bản đầy đủ - 0trang

Hệ thống thông tin Quản lý ngân sách và Kho bạcĐảo dòng tài khoản trên YCTT

 Điều kiện thực hiện: kỳ trên phân hệ Sổ cái, và phân hệ quản lý chi đã mở, Yêu cầu thanh toán

chưa được thanh tốn.

 Vào màn hình thơng tin chi tiết của YCTT để thực hiện đảo dòng TK bị sai.Tài liệu hướng dẫn cho người sử dụngTrang 71/120Hệ thống thông tin Quản lý ngân sách và Kho bạcB1. Đặt con trỏ vào dòng TK cần đảo, sau đó nhấn nút Đảo, hệ thống tự đợng

sinh ra dòng TK mới giống hệt TK trên với số tiền âm

B2. Tại dòng TK có số tiền âm, khai báo trường động “Đảo dấu âm” là:

Y – áp dụng chương trình thực hiện bút tốn âm

N – khơng áp dụng chương trình thực hiện bút tốn âm

B3. Nhấn nút Lưu

B4. Thực hiện lần lượt các bước: Xác nhận, Tạo tài khoản, Đệ trình phê duyệt

Lưu ý:

Sau khi tạo định khoản, hệ thống sẽ tự động sinh ra bút tốn đảo dấu nếu trường đợng “Đảo dấu

âm” chọn là YTrước khi chuyển dữ liệu sang Sổ cái, người dùng có thể cập nhật lại tham số “Y” sang “N” hoặc

từ “N” sang “Y”

oNếu cập nhật từ “Y” sang “N” sau khi cập nhật người dùng lưu lại hệ thống sẽ tự động

cập nhật từ đảo dấu sang đảo vế.oNếu cập nhật từ “N” sang “Y” trước khi chuyển dữ liệu từ AP lên sổ cái GL người dùng

phải chạy “Chương trình TABMIS – thực hiện bút tốn âm phân hệ AP”Chương trình TABMIS - thực hiện bút toán âm trên phân hệ AP:

Các tham số:

Mã đơn vị: Mặc địnhMã KBNN: chỉ có mã KBNN của tập trách nhiệm đang truy nhậpTừ ngày… Đến ngày: ngày hạch toán của giao dịchLoại chứng từ:oTồn bộ: YCTT và Thanh tốnoHóa đơn: YCTToThanh toánSố YCTT: Danh sách số YCTT được lấy theo nguyên tắc đúng mã KBNN, đúng tập trách

nhiệm, ngày hạch toán nằm trong khoảng Từ ngày… Đến ngày, Loại chứng từ chọn là Tồn

bợ hoặc Hóa đơnTài liệu hướng dẫn cho người sử dụngTrang 72/120Hệ thống thông tin Quản lý ngân sách và Kho bạcSố chứng từ thanh toán: Danh sách chứng từ thanh toán được lấy theo

đúng mã KBNN, đúng tập trách nhiệm, ngày hạch toán nằm trong khoảng

Từ ngày … Đến ngày, Loại chứng từ được chọn là Tồn bợ hoặc Thanh

tốn.Hủy Thanh tốn, Hủy YCTT

 Điều kiện thực hiện: kỳ trên phân hệ Sổ cái, và phân hệ quản lý chi đã mở

 Hủy thanh toán

Đường dẫn: Quản lý Chi Kế toán trưởng (AP)  Thanh tốn  Hủy Thanh TốnB1. Tìm lại Thanh tốn cần hủy

B2. Nhấp nút Hành động 1

B3. Tích vào ơ Hủy và Đồng ýB4. Nhấp nút Hành động 1

B5. Tích vào ô Tạo Tài khoản và Đồng ýTài liệu hướng dẫn cho người sử dụngTrang 73/120Hệ thống thông tin Quản lý ngân sách và Kho bạcLưu ý: Sau khi thực hiện Tạo tài khoản thành công, hệ thống sẽ tự động sinh ra bút toán hạch

toán với số tiền âm của bút toán sinh ra khi thực hiện thanh toán. Hủy YCTT

Đường dẫn: Quản lý Chi (AP) Yêu Cầu Thanh Toán  u Cầu Thanh TốnB1. Tìm lại YCTT cần hủy

B2. Nhấp Hành động 1Tài liệu hướng dẫn cho người sử dụngTrang 74/120Hệ thống thông tin Quản lý ngân sách và Kho bạcB3. Tích vào ơ Hủy Hóa đơn và Đồng ý

B4. Nhấp Hành động 1

B5. Tích vào ơ Tạo Kế Toán và Đồng ýLưu ý: Sau khi thực hiện Tạo Kế tốn thành cơng, hệ thống sẽ tự đợng sinh ra bút toán hạch

toán với số tiền âm như bút toán sinh ra khi nhập YCTT.Điều chỉnh YCTT của CQTC chuyển sang (có trạng thái Đang trong tiến trình)

Kế tốn viên KBNN chỉ được phép cập nhật những trường thông tin sau:

Trường Phương thức thanh tốn trên màn hình thơng tin chung của YCTT;Trường DFF9 - Phương thức thanh toán với ngân hàng trên màn hình thơng tin chung YCTT;Màn hình thơng tin Liên kho bạc: cho phép KTV KBNN cập nhật mã kho bạc đích.KTV KBNN khơng được cập nhật bất kỳ trường thơng tin nào khác ngồi những trường nêu trên

Ghi chú: KTV KBNN phải cập nhật trường đợng khi thay đổi phương thức thanh tốn. Sau khi cập nhật xong,

KTV nhấn nút Phê duyệt trên màn hình Thơng báo phê duyệt để đệ trình lên cấp trên.

Chuyển dữ liệu lên Sổ cái

 Mục đích: Chuyển số liệu Chi, Dự chi sang Sổ cái.

 Điều kiện thực hiện: Kỳ kế toán của phân hệ Quản lý Chi, Sổ cái đang mở.

 Đối tượng thực hiện: Kế toán viên KBNN

 Phạm vi thực hiện: Dữ liệu bảo mật theo từng KBNN

 Đường dẫn: Phân hệ Quản lý Chi (AP)  Xem  Các yêu cầuTài liệu hướng dẫn cho người sử dụngTrang 75/120Hệ thống thông tin Quản lý ngân sách và Kho bạcB1. Chọn chương trình đẩy dữ liệu sang Sổ cái: Chuyển d.liệu sang Ph.hệ Sổ

CáiB2. Nhập các tham số:

Tên bộ sổ: Mặc định là bộ sổ mà người dùng đang truy cậpChuyển sổ báo cáo: mặc định là KhôngTên Lô: Đặt tên lô theo quy tắc Mã KB.KB.NămThángNgày. Tên lơ này được sử dụng để

tìm kiềm bút toán được chuyển sang Sổ cáTừ ngày … Tới ngày: Nhập khoảng ngày để gom dữ liệu chuyển sang Sổ cái, lấy theo ngày

hạch tốn của giao dịchNhóm bút tốn: chọn loại giao dịch để chuyển sổTài liệu hướng dẫn cho người sử dụngTrang 76/120Hệ thống thông tin Quản lý ngân sách và Kho bạcToàn bộ: Đầy dữ liệu Yêu cầu thanh toán và Thanh toán sang Sổ cái.YCTT: Chỉ đầy dữ liệu Yêu cầu thanh toán sang Sổ cái.Giao dịch thanh toán: Chỉ đẩy dữ liệu Thanh toán sang Sổ cáiTtốn đã khớp: Khơng sử dụng loại nàyKiểm duyệt tài khoản: chọn Có/ khơng để thực hiện kiểm duyệt/ không kiểm duyệt tài khoảnChuyển sang Bản tạm trên S.cái: mặc định là Theo chi tiết. Dữ liệu sẽ được chuyển chi

tiết theo từng giao dịch mà không gộp lạiĐổ D.liệu lên Ph.hệ S.cái: mặc định là Có. Dữ liệu sẽ được đẩy thẳng vào phân hệ Sổ cái

mà không qua bảng trung gian.B3. Nút Đồng ý: Nhấp vào nút này để ra màn hình đệ trình yêu cầu.B4. Nút Đệ trình: Nhấp vào nút này để đệ trình yêu cầu đẩy dữ liệu vào sổ cái.

Xem bút toán đã chuyển sang Sổ cái:

Đường dẫn: Sổ cái (GL)  Các bút toán  Bút toán dự chi (xem bút toán Dự chi)

Sổ cái (GL)  Các bút toán  Nhập mới (xem bút tốn Thực chi)Tên lơ bút tốn: %ID chương trình Nhập bút tốn đã chạy ở trên% hoặc %Tên Lô%Tài liệu hướng dẫn cho người sử dụngTrang 77/120Hệ thống thông tin Quản lý ngân sách và Kho bạc5. Phân hệ Sổ cái

5.1Tổng quan về quản lý Sổ cái Phân hệ Sổ cái là nơi chứa tất cả các giao dịch của các phân hệ trong hệ thống TABMIS như phân

hệ quản lý Chi, quản lý Thu, quản lý Cam kết chi… và các bút toán từ hệ thống bên ngồi như KTKB.

 Các bút tốn trên phân hệ Sổ cái được kiểm soát chặt chẽ và phản ánh đúng nghiệp vụ kinh tế phát

sinh trên cơ sở giá trị tổ hợp tài tài khoản (tài khoản hạch toán).

 Các dữ liệu trên phân hệ Sổ cái là cơ sở để lên các báo cáo phục vụ cho việc phân tích tài chính như

bảng cân đối tài khoản, bảng cân đối phát sinh công nợ phải trả.5.2 Các chức năng chính trong phân hệ Sổ cái

5.1Chức năng tạo Bút tốn thực, ngân sách Mục đích:: Dùng để tạo mới hoặc điều chỉnh giao dịch thu, chi bằng đồng Việt Nam, ngoại tệ hoặc

các giao dịch khác, để thực hiện mục đích thống kê được nhập trực tiếp trên phân hệ Sổ cái.

 Điều kiện thực hiện: Kỳ kế toán đã được mở; vị trí người nhập liệu đã được thiết lập trong cây phê

duyệt. Đối với các giao dịch ngoại tệ thì tỷ giá hạch tốn là Cơng ty đã được nhập trên hệ thống.

 Đối tượng thực hiện: Kế toán viên Kho bạc, chuyên viên Cơ quan Tài chính

 Đường dẫn: Sổ cái (GL)  Các bút tốn  Bút toán thực, ngân sách

 Các bước thực hiện:Nhập thơng tin chung Bút tốnB1. Bút tốn: nhập tên bút tốn theo quy tắc: MãKB.KB.NămThángNgày.MãNV.STT.

Ví dụ: 0061.KB.100524.1024.01

B2. Kỳ kế tốn: chọn kỳ hạch tốn. Ví dụ: 01-10 (Kỳ tháng 1 năm 2010)Tài liệu hướng dẫn cho người sử dụngTrang 78/120Hệ thống thông tin Quản lý ngân sách và Kho bạcB3. Ngày hiệu lực: Chọn ngày hạch toán của bút toán trên hệ thống.

B4. Loại bút toán: Chọn loại bút toán phù hợp với nghiệp vụ kinh tế phát sinh.

Một số loại bút toán hay sử dụng: Thu, Chi, Chi dùng lệnh chi, LKB – kLCT,

LKB – LCT, Chuyển vốn, lãi phí

B5. Mơ tả: Nhập nội dung chứng từ.

B6. Thơng tin trường động:Số chứng từ giấy: Nhập số chứng từ thực tếNgày chứng từ: Nhập ngày chứng từ thực tếNhập thông tin chi tiết: nhập các dòng hạch tốn gồm các nợi dungB7. STT: nhập số thứ tự dòng bút tốn (chỉ nhập cho dòng đầu tiên, nhập số 1)

B8. Nhập tài khoản hạch tốn Nợ/ Có

B9. Nhập số tiền Nợ/ Có

B10. Lưu bút tốn: Nhấp biểu tượng Lưu (hệ thống tự đợng sinh số chứng từ)

Nếu bút tốn thực khơng cân đối, khi thực hiện lưu bút toán hệ thống sẽ thơng báo “Bạn đang

lưu mợt bút tốn khơng cân đối. Và khơng thể đê trình phê duyệt”.B11. Nhấp nút Kiểm tra dự toán

B12. Nhấp nút Dành dự toán

B13. Nhấp nút Phê duyệt

Khi đệ trình phê duyệt, hệ thống sẽ kiểm soát các trường hợp sau:

 Bút toán phải cân đối: Đối với các bút tốn thực khơng cân đối, hệ thống cho phép lưu

nhưng khơng cho phép đệ trình phê duyệt.

Khi người dùng cố nhấp vào nút “Phê duyệt” thì hệ thống sẽ thơng báo “Bạn khơng thể đệ

trình phê duyệt mợt bút tốn khơng cân đối”

Và bút tốn khơng thể gửi đi phê duỵêt, trạng thái bút tốn vẫn là “Bắt buộc”Tài liệu hướng dẫn cho người sử dụngTrang 79/120Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

7 Hướng dẫn điều chỉnh YCTT

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×