Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
6 Hướng dẫn tìm kiếm YCTT

6 Hướng dẫn tìm kiếm YCTT

Tải bản đầy đủ - 0trang

Hệ thống thông tin Quản lý ngân sách và Kho bạcB1. Nhấp phím F11

B2. Nhập tên Lơ cần tìm (nhập chính xác, nếu khơng nhớ thơng tin gì phải để %)

B3. Giữ phím Ctrl và nhấp phím F11

 Tìm kiếm theo các thông tin trên YCTT

Đường dẫn: Quản lý Chi (AP)  Yêu Cầu Thanh Toán  Yêu Cầu Thanh Tốn Tìm kiếm tại màn hình nhập YCTT:Tài liệu hướng dẫn cho người sử dụngTrang 67/120Hệ thống thông tin Quản lý ngân sách và Kho bạcB1. Nhấp F11

B2. Nhập Số YCTT cần tìm (nhập chính xác, nếu khơng nhớ thì nhập %NămThángNgày

%Mãnhânviên%)

B3. Giữ phím Ctrl và nhấp F11

Tìm kiếm Thanh tốn

 Tìm Thanh tốn tại màn hình Thanh tốn đơnTài liệu hướng dẫn cho người sử dụngTrang 68/120Hệ thống thông tin Quản lý ngân sách và Kho bạcB1. Tìm lại YCTT cần tìm Thanh tốn, xem Tab Xem thanh tốn ghi lại số chứng từ (nếu quên

Số chứng từ thanh tốn, nếu nhớ thì bỏ qua B1)

B2. Đường dẫn: Quản lý Chi (AP)  Thanh toán  Thanh Toán

B3. Nhấp F11Tài liệu hướng dẫn cho người sử dụngTrang 69/120Hệ thống thông tin Quản lý ngân sách và Kho bạcB4. Nhập Số chứng từ vào trường Số chứng từ

B5. Giữ phím Ctrl và nhấp F11

 Thực hiện tìm Thanh tốn theo các thơng tin trên phần thanh tốn

Đường dẫn: Quản lý Chi (AP)  Thanh toán  Thanh Toán4.7Hướng dẫn điều chỉnh YCTT Mục đích: hướng dẫn việc tìm kiếm các yêu cầu thanh toán.

 Đối tượng thực hiện: kế toán viên kho bạc, chuyên viên cơ quan tài chính

 Phạm vi thực hiện: Bảo mật theo từng người sử dụng.

Xóa YCTT

 Điều kiện thực hiện: kỳ trên phân hệ Sổ cái, và phân hệ quản lý chi đã mở, Yêu cầu thanh tốn

chưa được kiểm duyệt.

 YCTT chỉ có thể xóa khi chưa thực hiện Xác nhận hoặc đã thực hiện xác nhận nhưng khơng thành

cơng, sau khi xóa phải lưu lại.

Đường dẫn: Quản lý Chi (AP)  Yêu Cầu Thanh Toán  Yêu Cầu Thanh ToánTài liệu hướng dẫn cho người sử dụngTrang 70/120Hệ thống thông tin Quản lý ngân sách và Kho bạcĐảo dòng tài khoản trên YCTT

 Điều kiện thực hiện: kỳ trên phân hệ Sổ cái, và phân hệ quản lý chi đã mở, Yêu cầu thanh tốn

chưa được thanh tốn.

 Vào màn hình thơng tin chi tiết của YCTT để thực hiện đảo dòng TK bị sai.Tài liệu hướng dẫn cho người sử dụngTrang 71/120Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

6 Hướng dẫn tìm kiếm YCTT

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×