Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Quy trình hỗ trợ từ xa

Quy trình hỗ trợ từ xa

Tải bản đầy đủ - 0trang

Quy trình hỗ trợ từ xa

Người SD hoặc Cán

bộ tin học quận,

huyệnGhi nhận lỗi/sự cố

vào file theo mẫu

quy địnhPhát hiện hoặc được thông

báo về lỗi/sự cốGửi file lỗi lên cho người dùng chính

(KEYUSER) cấp tỉnh qua e-mailNgười sử dụng chính tại Tỉnh/TPKhông

Gửi mail cho Trung tâm hỗ trợ

và Đưa lỗi lên diễn đàn

Hoặc

Điện thoại/Fax lên Trung tâm hỗ trợKhơng

Đã có giải pháp

trên diễn Đàn?Có thể giải đáp

ngay?Thơng báo cho người yêu cầu và

BTC để cập nhật lên diễn đànKết thúcTrung tâm hỗ trợ

TABMISGhi nhận và xử lý

Lỗi/Sự cốHệ thống thông tin Quản lý Ngân sách và Kho bạc284Quy trình hỗ trợ từ xa

 Buớc 1: Mở file mẫu ghi nhận sự cố điền đầy đủ thông tin liên quan, chụp màn hình sự

cố dán vào file mẫu, sau đó gửi về Đội hỗ trợ (ĐHT) cấp tỉnh, gồm: Lãnh đạo các

phòng thuộc Sở Tài chính/ KBNN cấp tỉnh và KEY USER theo phân cơng của Sở Tài

chính/ KBNN cấp tỉnh.

 Buớc 2: ĐHT cấp tỉnh tiếp nhận, phân loại sự cố và tìm nguyên nhân khắc phục hoặc

tra cứu phương án đã được trả lời của đơn vị khác để trả lời NSD. Trường hợp ĐHT

cấp tỉnh khơng có giải pháp và chưa có phương án tham khảo thì chuyển tiếp yêu cầu

hỗ trợ về ĐHT Trung ương qua hòm thư điện tử sau

To:hotrocntt@vst.gov.vn

Số điện thoại: (04) 62764300 máy lẻ 88384, 88171, 88403 (chuyên quản tỉnh)Hệ thống thông tin Quản lý Ngân sách và Kho bạc285285Quy trình hỗ trợ từ xa

 Bước 3: ĐHT Trung ương tiếp nhận yêu cầu hỗ trợ từ KEY USER cấp tỉnh (qua mail

hoặc KEY USER tự ghi nhận vào chương trình Quản lý yêu cầu) và thực hiện gán mã

yêu cầu (ID); tiến hành phân loại yêu cầu (lỗi do NSD/lỗi nghiệp vụ/lỗi chức năng hệ

thống/lỗi tiến trình/lỗi giao diện/lỗi báo cáo/...); nghiên cứu tìm nguyên nhân đưa ra

phương án giải quyết và trả lời NSD; chuyển tiếp các yêu cầu hỗ trợ liên quan đến

nghiệp vụ về các Vụ NSNN-BTC, Vụ KTNN/Vụ KSC KBNN và các yêu cầu hỗ trợ mức

cao hơn liên quan đến kỹ thuật cho Nhà thầu FPT/IBM/ORACLE nghiên cứu cập nhật

chương trình, tiếp nhận kết quả, gửi phương án giải quyết cho NSD qua hòm thư KEY

USER cấp tỉnh. Trong trường hợp còn vướng mắc cho sự cố được ghi nhận hoặc

NSD cần gấp thì NSD có thể chủ động liên hệ trực tiếp với Chuyên quản tỉnh của ĐHT

trung ương bằng mạng chát nội bộ hoặc điện thoại trên.

 Chú ý: Người sử dụng thường xuyên đăng nhập hòm thư điện tử E-mail để nhận kết

quả trả lời của ĐHT.

Hệ thống thông tin Quản lý Ngân sách và Kho bạc286286Hệ thống thông tin Quản lý Ngân sách và

Kho bạc287Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Quy trình hỗ trợ từ xa

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×