Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Bài tập 9 - KBNN quận Ngô Quyền ghi lãi/ phí ngân hàng bằng loại tiền VND

Bài tập 9 - KBNN quận Ngô Quyền ghi lãi/ phí ngân hàng bằng loại tiền VND

Tải bản đầy đủ - 0trang

Hệ thống thông tin Quản lý ngân sách và Kho bạc

TrườngDữ liệuThơng tin tiêu đề bút tốn

Bút tốnMãKBNN.KB.NămThángNgày.MãKTV.STTKỳNgày hiệu lựcLoại bút tốnChuyển vốn, lãi phíLoại tiền

Mơ tảVND

KBNN Ngơ Quyền ghi nhận phí NHTrường động

Số chứng từNgày chứng từ72 y_xx

Thơng tin chi tiết các dòng định khoản

NợSTT120101Tài khoản

Mã quỹMã Tài khoản tự nhiên37131132Mã nội dung kinh tế00000000Mã cấp Ngân sách00Mã đơn vị có quan hệ với NS10564900000000Mã địa bàn hành chính0000000000Mã chương và cấp quản lý000000Mã ngành kinh tế000000Mã chương trình mục tiêu, dự án0000000000Mã KBNN00620062Mã nguồn chi NSNN0000Mã dự phòng000000170.000170.000Số tiền Nợ/ CóLưu. Kiểm tra dự tốn. Dành dự tốn & Đệ trình phê duyệtThơng tin tiêu đề bút tốn

Bút tốnBài tập thực hành cho học viênMãKBNN.KB.NămThángNgày.MãKTV.STTTrang 90/97Hệ thống thông tin Quản lý ngân sách và Kho bạc

TrườngDữ liệuKỳNgày hiệu lựcLoại bút tốnLKB - k LCTLoại tiền

Mơ tảVND

Ngơ Quyền chuyển số lãi cuối kỳ lên KB tỉnhTrường động

Số chứng từNgày chứng từ73 y_xx

Thơng tin chi tiết các dòng định khoản

Nợ

STT

120101Tài khoản

Mã quỹMã Tài khoản tự nhiên37133853Mã nội dung kinh tế00000000Mã cấp Ngân sách00Mã đơn vị có quan hệ với NS10564900000000Mã địa bàn hành chính0000000000Mã chương và cấp quản lý000000Mã ngành kinh tế000000Mã chương trình mục tiêu, dự án0000000000Mã KBNN00620062Mã nguồn chi NSNN0000Mã dự phòng000000160.000160.000Số tiền Nợ/ Có

Thơng tin Liên kho bạc

Liên kho bạc – Kho bạc đến0061Tài khoản

Mã quỹMã Tài khoản tự nhiên3751Mã nội dung kinh tế0000Bài tập thực hành cho học viên01Trang 91/97Hệ thống thông tin Quản lý ngân sách và Kho bạc

TrườngDữ liệuMã cấp Ngân sáchMã đơn vị có quan hệ với NSMã địa bàn hành chínhMã chương và cấp quản lý000Mã ngành kinh tế000Mã chương trình mục tiêu, dự ánMã KBNNMã nguồn chi NSNNMã dự phòng0

1056428

0000000000

0061

00

000Số tiền160.000Lưu. Kiểm tra dự tốn. Dành dự tốn & Đệ trình phê duyệt

KBNN Ngơ Quyền Chạy u cầu giao diện với Trung tâm thanh toán

Đường dẫn: Sổ cái – Người lập  TABMIS Chương trình

Tên yêu cầuChương trình giao diện thanh toán liên kho bạc trên TABMIS AP (Đầu ra)KBNN Tỉnh Hải phòng Chạy yêu cầu giao diện với Trung tâm thanh toán

Đường dẫn: Sổ cái – Người lập  TABMIS Chương trình

Tên yêu cầuChương trình giao diện thanh toán liên kho bạc GL trên TABMIS AP (Đầu

vào) đưa dữ liệu từ bảng tạm sang bảng giao diệnTên yêu cầuChương trình giao diện thanh tốn liên kho bạc GL trên TABMIS AP (Đầu

vào) đưa dữ liệu vào bảng tùy chỉnh cho biểu mẫu tùy chỉnhXỬ LÝ CUỐI KỲ

1. Bài tập 1 - Chuyển từ dự toán ứng trước sang dự tốn năm nay

Bảng dữ liệu – Hãy hồn thành bài tập theo dữ liệu được cung cấp dưới đây

TrườngDữ liệuChuyển số đã chi từ nguồn ứng trước sang số chi của dự toán năm nay

Đường dẫn: Sổ cái  Các bút tốn  Bút tốn thực, ngân sách

Thơng tin tiêu đề bút tốn

Bút tốn

Kỳ

Ngày hiệu lực

Loại bút tốn

Mơ tảBài tập thực hành cho học viênMãKBNN.KB.NămThángNgày.MãKTV.STT

Chi

Thanh tốn tạm ứngTrang 92/97Hệ thống thơng tin Quản lý ngân sách và Kho bạc

Trường

Dữ liệu

Loại tiềnVNDTrường động

Số chứng từNgày chứng từ143

Thơng tin chi tiết các dòng tài khoản

NợNợSTT123010101Tài khoản

Mã quỹMã Tài khoản tự nhiên821182111713Mã nội dung kinh tế930293039349Mã cấp Ngân sách222Mã đơn vị có quan hệ với NS706250570625057062505Mã địa bàn hành chính313131Mã chương và cấp quản lý422422422Mã ngành kinh tế495495495Mã chương trình mục tiêu, dự án000000000000000Mã KBNN006100610061Mã nguồn chi NSNN494949Mã dự phòng000000000300.000700.0001.000.000Số tiềnLưu. Kiểm tra dự tốn. Dành dự tốn & Đệ trình phê duyệt

Hủy Dự tốn ứng trước

Đường dẫn: Quản lý phân bổ ngân sách – người nhập  Ngân sách  Nhập mới

Mã tổ chức dự tốnKBNN Ngơ QuyềnMã dự tốn31 NGÂN SÁCHCác kỳ kế tốn từ

Loại tiền

Tài khoản

Mã dự tốn01 – 12

VND

Nợ31 NGÂN SÁCH31 NGÂN SÁCH0101Mã tài khoản tự nhiên96319557Mã nội dung kinh tế0000000022Mã quỹMã cấp ngân sáchBài tập thực hành cho học viênTrang 93/97Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Bài tập 9 - KBNN quận Ngô Quyền ghi lãi/ phí ngân hàng bằng loại tiền VND

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×