Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Bài tập 4 - Thanh toán LKB, KBNN A nhờ KBNN B chuyển tiền vào TKTG đối tượng mở tại KBNN B

Bài tập 4 - Thanh toán LKB, KBNN A nhờ KBNN B chuyển tiền vào TKTG đối tượng mở tại KBNN B

Tải bản đầy đủ - 0trang

Hệ thống thông tin Quản lý ngân sách và Kho bạcĐường dẫn: Sổ cái – Người lập  Các bút tốn  Bút tốn thực, ngân

sách

TrườngDữ liệuThơng tin tiêu đề bút toán

Bút toánMãKBNN.KB.NămThángNgày.MãKTV.STTKỳNgày hiệu lựcLoại bút toánLKB - k LCTLoại tiềnVND

Thanh toán LKB chuyển tiền vào TKTG của

ĐV tại KB Ngô QuyềnMô tả

Trường động

Số chứng từNgày chứng từ15

Thơng tin chi tiết các dòng định khoản

Tài khoản

STTNợ

120101Mã quỹMã Tài khoản tự nhiên81133853Mã nội dung kinh tế80040000Mã cấp Ngân sách20Mã đơn vị có quan hệ với NS10677380000000Mã địa bàn hành chính3100000Mã chương và cấp quản lý422000Mã ngành kinh tế495000Mã chương trình mục tiêu, dự án0000000000Mã KBNN00610061Mã nguồn chi NSNN1300Mã dự phòng0000005.000.0005.000.000Số tiền Nợ/ Có

Thơng tin Liên kho bạc

Liên kho bạc – Kho bạc đến0062Tài khoản

Mã quỹMã Tài khoản tự nhiên3751Mã nội dung kinh tế0000Bài tập thực hành cho học viên01Trang 80/97Hệ thống thông tin Quản lý ngân sách và Kho bạc

TrườngDữ liệuMã cấp Ngân sáchMã đơn vị có quan hệ với NSMã địa bàn hành chínhMã chương và cấp quản lý000Mã ngành kinh tế000Mã chương trình mục tiêu, dự ánMã KBNNMã nguồn chi NSNNMã dự phòngSố tiền0

1011688

0000000000

0062

00

000

5.000.000Lưu. Kiểm tra dự toán. Dành dự toán & Đệ trình phê duyệt5.Bài tập 5 - Xử lý lệnh chi tiền do CQTC chuyển sang. Thanh toán qua ngân

hàng

Đăng nhập với vai trò CV CQTC, nhập lệnh chi tiền dưới dạng YCTT. Thanh toán qua ngân

hàng.Bảng dữ liệu – Hãy hoàn thành bài tập theo dữ liệu được cung cấp dưới đây:Đường dẫn: Quản lý Chi CQTC – Chuyên viên  u cầu thanh tốn  Các lơ u cầu

thanh tốnBài tập thực hành cho học viênTrang 81/97Hệ thống thơng tin Quản lý ngân sách và Kho bạcTrườngDữ liệuLô Yêu cầu thanh tốn

Tên LơMãKBNN.KB.NămThángNgày.MãKTV.STTTiêu đề YCTT

LoạiThơng thườngNgày hạch tốnNgày Tạo YCTTNhà cung cấpNhà cung cấp không thường xuyênPhương thức thanh toánĐiện tửTrường động

Tên Nhà cung cấpTên NH của Nhà cung cấpMã NH của Nhà cung cấpSố TKNH của Nhà cung cấpPhương thức thanh toán với NHSố chứng từ giấySOS – Làng trẻ em Hải Phòng

NHNNo VN – TP Hải Phòng

31204001

0920001001

Bù trừ

8Tổng tiền trên YCTT12.000.000Loại tiềnVNDMơ tảCấp KP hỗ trợ cho làng trẻ SOSThơng tin chi tiết

Dòng 1

Tổng tiềnDòng 29.000.0003.000.0000101Mã quỹMã Tài khoản tự nhiên81168116Mã nội dung kinh tế71516449Mã cấp Ngân sách22Mã đơn vị có quan hệ với NS30057923005792Mã địa bàn hành chính3131Mã chương và cấp quản lý424424Mã ngành kinh tế528528Mã chương trình mục tiêu, dự án0000000000Mã KBNN00610061Mã nguồn chi NSNN1313Mã dự phòngBài tập thực hành cho học viên000000Trang 82/97Hệ thống thông tin Quản lý ngân sách và Kho bạc

Trường

Ngữ cảnhDữ liệu

Thực Chi Khơng Có Tạm

Ứng, Khơng Có Cam Kết

ChiThực Chi Khơng Có

Tạm Ứng, Khơng Có

Cam Kết ChiLưu. Kiểm tra số dư. Xác nhận. Tạo kế toán & Phê duyệt ban đầu

Thực hiện phê duyệt YCTT của lệnh chi tiền

Tạo Thanh toán cho YCTT

Đường dẫn: Quản lý chi – Kế toán viên  Thanh toán  Thanh toán

Số hiệu YCTTSố YCTT đã tạo ở BT 4LoạiNhanhNhà cung cấpNhà cung cấp không thường xuyênTài khoản ngân hàng2. NHNNo_CN HP (Bù trừ)(số TK39210061)Loại chứng từKTVy_xxNgày thanh toánNgày hiện tạiLưu. Tạo Tài khoảnĐIỀU CHUYỂN VỐN, GHI NHẬN LÃI PHÍ

6.Bài tập 6 - Điều chuyển vốn bằng chuyển khoản từ KBNN Quận/huyện lên

KBNN tỉnh/ thành phố

KBNN Ngô Quyền điều chuyển vốn bằng chuyển khoản lên KBNN Hải PhòngBảng dữ liệu – Hãy hoàn thành bài tập theo dữ liệu được cung cấp dưới đây:Đường dẫn: Quản lý Chi – Kế toán viên  u cầu thanh tốn Các lơ u cầu thanhtốn

TrườngDữ liệuNhập YCTT

Lơ u cầu thanh tốn

Tên LơMãKBNN.KB.NămThángNgày.MãKTV.STTTiêu đề YCTT

LoạiThơng thườngNgày hạch toánNgày Tạo YCTTNhà cung cấp

Phương thức thanh tốnKho bạc Nhà nước Hải phòng

Điện báoTrường độngBài tập thực hành cho học viênTrang 83/97Hệ thống thông tin Quản lý ngân sách và Kho bạc

TrườngPhương thức thanh toán với

NHDữ liệu

1 – Thanh toán Song phươngSố chứng từ giấy51 y_xxTổng tiền trên YCTT25.000.000Loại tiền

Mô tảVND

KB NQ điều chuyển vốn lên KBNN HPThông tin chi tiết

Tổng tiền25.000.000Mã quỹMã Tài khoản tự nhiên3825Mã nội dung kinh tế0000Mã cấp Ngân sáchMã đơn vị có quan hệ với NSMã địa bàn hành chínhMã chương và cấp quản lý000Mã ngành kinh tế000Mã chương trình mục tiêu, dự ánMã KBNNMã nguồn chi NSNNMã dự phòng010

0000000

3100000

0062

00

000Ngữ cảnhKhácLưu. Kiểm tra số dư. Xác nhận. Tạo kế toán & Phê duyệt ban đầu

Kế toán trưởng phê duyệt YCTT

Đường dẫn: Quản lý chi – Kế toán trưởng  Tìm các thơng báo

Thực hiện thanh tốn cho giao dịch điều chuyển vốn tại KBNN quận Ngô quyền

Đường dẫn: Quản lý chi – Kế toán viên  Yêu cầu thanh tốn  Các lơ u cầu thanh

tốn/ Hoặc: Quản lý chi – Kế toán viên  Thanh toán  Thanh toán

Số hiệu YCTT

Loại

Nhà cung cấp

Tài khoản ngân hàng

Loại chứng từ

Ngày thanh tốnSố YCTT đã tạo ở BT trên

Thủ cơng

Kho bạc Nhà nước Hải phòng

2. NHCT_CN Ngơ Quyền (số TK 11340061)

UNCy_xx

Ngày hiện tạiLưu. Tạo Tài khoảnBài tập thực hành cho học viênTrang 84/97Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Bài tập 4 - Thanh toán LKB, KBNN A nhờ KBNN B chuyển tiền vào TKTG đối tượng mở tại KBNN B

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×